Norton Privacy - Estonian

Nortoni toodete ja teenuse privaatsusteatis – viimati uuendatud 29. mai 2019

Seda teatist tuleb lugeda ja kohaldada koos Symanteci Nortoni ülemaailmse privaatsusavaldusega ja käsitleda selle lisana. See kirjeldab Nortoni toodete ja teenuste kogutavate andmete kategooriaid ning nende kogumise eesmärke. Selle eesmärk on anda läbipaistvust käsitlevat kohustuslikku teavet nii üksikutele Nortoni kasutajatele kui andmesubjektidele kui ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on Nortoni kasutajad andmekontrollijatena. Pange tähele, et tärniga (*) märgitud andmekategooriad näitavad isikuandmeid, mis edastatakse Symanteci eesmärgiga pakkuda Nortoni toodete funktsioone ja tagada teenuse toimimine. Kõik muud andmekategooriad kogutakse Nortoni tarkvara poolt identifitseerimatutena.

Kõik Nortoni tooted ja teenused järgivad Symanteci Nortoni ülemaailmse privaatsusavalduse kõrgeid nõudmisi. Lisaks sellele, et teavitada teid läbipaistvalt iga Nortoni toote ainulaadsetest omadustest ja konkreetsetest eesmärkidest, kirjeldatakse selles teatises meie kogutavaid isikuandmeid ja isikuandmete töötlemise eesmärke.

Kui selle teatise mõni osa või aspekt ei ole teile vastuvõetav, siis palun ärge laadige alla, installige ega kasutage muul viisil selliseid tooteid, teenuseid või nende funktsioone ja/või desinstallige viivitamatult kõik sellised tooted, teenused või funktsioonid või lõpetage nende kasutamine. Toodete ja teenuste selliste funktsioonide puhul, mis nõuavad, et edastaksite meile täiendavaid isikuandmeid, või mis nõuavad teie nõusolekut selliste isikuandmete töötlemisega, et saaksite kasutada toote või teenuse konkreetseid valikulisi funktsioone, palutakse teil nimetatud funktsiooni allalaadimise, installimise, aktiveerimise või kasutamise ajal see teatis üle vaadata, et anda selle alusel teadlik ja konkreetne nõusolek.

 

Norton App Lock

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton App Lock võimaldab kasutajal mobiilirakendusi kaitsta, kasutades lukustamiseks PIN-koodi, parooli või mustrit. Kui mobiilne seade on kadunud või varastatud, saab rakendust App Lock seadistada nii, et kui seadmel on esikaamera, teeb see pildi pärast kolme ebaõnnestunud katset seadet avada. *1. Kasutaja meiliaadress
2. Kasutaja PIN-koodid ja  paroolid mobiilirakenduste jaoks
3. Kasutaja valikul, seadetel põhinev pilt
1. Kasutaja e-posti aadress kogutakse ja edastatakse Symantecile, et võimaldada Norton App Locki parooli taastamist ja lähtestamist.
2. 3. Kõik muud andmed, mida toode kasutaja sisestustest kogub, salvestatakse kasutaja seadmesse.

 

Norton Clean

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Clean on mäluruumi maksimeerija, mis tühjendab kasutaja mobiilse seadme vahemälu, kustutades reklaamid ja soovimatud andmed ning vabastades täiendavat mäluruumi. Mobiilseadme ainuidentifikaator (IMEI) IMEI-number võetakse seadmest ja edastatakse Symantecile. Edastamisel muudetakse IMEI number kohe enne igasugust edasist töötlemist räsiks. Räsi töödeldakse toote kordumatu kasutamise jälgimiseks. Kui andmed on räsiks muudetud, ei saa neid algse seadmega seostada, et kasutajat ega seadet ennast ei jälgitaks.

 

Norton Error Management

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Error Management dokumenteerib probleeme, mis Nortoni tootel ilmnevad. Sellistel juhtudel võib kasutaja vead Symantecile edastada. 1. Arvuti olekuteave (süsteemi keel, riigi lokaat ja operatsioonisüsteemi versioon)
2. Töötavad protsessid, nende olek ja jõudlusandmed
3. Andmed failidest ja kaustadest, mis olid avatud ajal, mil Nortoni toode probleemi tuvastas
1.-2.-3. Symantec töötleb süsteemiandmeid, et lahendada ilmnenud probleem ja parandada Nortoni toote toimimist. Teatud juhtudel, kui turvariski või haavatavuse tõttu ilmneb tõrge, võib Symantec tuletada ja jagada teatavaid mitte-kasutajapõhiseid või mitte identifitseerivaid andmeid laiema küberjulgeoleku kogukonna partneritega, nagu teadusasutused ja muud turvatarkvaraettevõtted. Sellise jagamise eesmärk on edendada teadlikkust, riskide tuvastamist ja vältimist. Symantec võib kasutada sellistest andmetest tuletatud statistikat ka turberiski suundumuste aruannete jälgimiseks ning avaldamiseks.

 

Norton Community Watch

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Community Watch võimaldab Nortoni turvatoodete kasutajatel paremini uusi ohte tuvastada ja pakkuda nende eest kiiremini kaitset. Programm kogub valitud turbe- ja rakenduste andmeid ning edastab need Symantecile analüüsimiseks, et uusi ohte ja nende allikaid tuvastada. Programm aitab luua parema ja tugevama turvatoote, analüüsides kasutaja saadetud andmeid.
Programmiga Norton Community Watch liitumisel võite arvestada järgmist.
1. Osalete paremate, põhjalikumate teadmiste loomises ja küberohtude vastases kaitses andmete kaudu, mida teie ja teised osalejad esitate. Meie taustatehnoloogia kasutab keerukaid algoritme, et arvutada iga teie arvutisse alla laaditud, installitud või täitmisfaili turbemaine hinnang, tegemata selle põhjal siiski ühtegi otsust, mis teid või kedagi teist isiklikult puudutaks. Nortoni turvatoodete kasutajad saavad kasutada selle uue uuendusliku tehnoloogia eeliseid, kui Nortoni toode:
*a. blokeerib rakenduse Download Insight abil kahjulikud allalaadimised. Norton ütleb teile, kas allalaaditav fail on teadaolevalt ohutu või ohtlik või kas sellel on tundmatu turbeprofiil. Kui allalaaditav fail on ohtlik, võtavad meie tooted teie kaitsmiseks kohe midagi ette;
b. tagab parema tuvastusmäära ja väiksema arvu valepositiivseid tulemusi;
*c. kontrollib Norton Insighti abil kiiremini, kinnitades kiiremini failid, mis on Norton Community Watchi kaudu edastatud, analüüsitud ja teadaolevalt heaks tunnistatud.
2. Kriitiliste turbe- ja rakenduse andmete edastamisega aitate kaasa uute ohtude tuvastamiseks vajalike andmete hankimisele ja blokeerite need enne nende levimist.
* Norton Insight on saadaval ainult Windowsi operatsioonisüsteemis.
1. Seadme ID (Symanteci genereeritud andmed)
2. Toote seerianumber (andmed, mille Symantec on teie tootele määranud)
3. Nortoni konto number (Symanteci genereeritud andmed)
*4. Failiteed
*5. Mitte-täitmisfailid ja PE-failid, mis tuvastatakse kui ründevara
6. Külastatud veebisaitide URL-id, mida Nortoni toode käsitleb potentsiaalselt petturlikuna
7. Selle veebisaidi URL, mida kasutaja enne arvutisse alla laaditud ohu installimist viimati külastas
8. Teave protsesside ja rakenduste kohta, mis kasutaja arvutis aeg-ajalt töötavad, sealhulgas võimaliku turvariski ilmnemise ajal
9. Kasutaja arvuti saadetud andmenäidis võimalikule ohule reageerimiseks
Kuna Norton Community Watch on Symanteci majutatav ja hallatav taustateenus, edastatakse kõik kogutud andmed Symantecile järgmiselt.
1. Vajalik on arvuti ID, et jälgida iga tellimuse puhul toodet kasutavate kordumatute seadmete arvu, et auditeerida ja rakendada litsentsiõigusi ning muid õigusi.
2. Igale kasutajale antakse toote seerianumber ja seda kasutatakse selleks, et tagada iga toote puhul Symanteci väljastatud kasutuslitsentsi olemasolu.
3. Vajalik on Nortoni konto number, et jälgida konkreetseid Nortoni tooteid tellivate kasutajate arvu.
4.-5. Hõivatakse failiteid ja mitte-täitmisfaile ning PE-faile, mis aitavad tuvastada kasutaja seadet mõjutavate või sellest levivate küberohtude päritolu ja loogilist asukohta.
6.-7. Kasutatakse URL-e potentsiaalsete ohtude veebipõhiste allikate tuvastamiseks ja Symanteci toodete ning teenuste suutlikkuse parandamiseks tuvastada pahatahtlikke tegevusi, kahjulikke sündmusi, petturlikke veebisaite, kuritegelikku tarkvara ja muid Interneti-ohtude vorme.
8.-9. Seadme andmeid kasutatakse Symanteci teadmiste ja küberohtude mõistmise parandamiseks. Seadme andmeid töödeldakse ka selleks, et tagada Symanteci toodete ja teenuste puhul kasutajate parem kaitse ning küberjulgeoleku suundumuste statistiliseks analüüsimiseks.

 

Norton Core

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Core on juhtmeta ruuter, mis kaitseb veebiserveritega ühendatud seadmeid ründevara, viiruste, häkkerite ja muude küberohtude eest. *1. Wi-Fi-võrgu SSID/parool (krüptitud)
2. Seadme andmed, sh isikuandmed, mille kasutaja on lisanud seadme nime(de) määramisel, ja, kui kasutaja on selle edastanud, siis selle inimese nimi või pseudonüüm, kellele seade on määratud, ja seadme kasutaja agendi andmed / rakenduse kasutaja agendi andmed, muu hulgas seadme tüüp, tootja ja mudel, operatsioonisüsteem ja IP-aadress
3. Andmed seadme kasutamise kohta, sealhulgas andmed seadme viimase kasutamise aja kohta, iga ühendatud seadme Interneti-kasutusaeg ja võrguühenduste lüüsilogid
4. Vanemliku kontrolli teave ja kasutaja määratletud ning konfigureeritud sätted, sealhulgas blokeeritud veebisaidid, külastatud veebisaidid ja aja- ning sisufiltrite teave, samuti ohtlikuks tunnistatud või peetud veebisaitide URL-id
*5. Isikuandmed, mida kasutaja võib edastada Nortoni konto loomiseks, sh kasutajanimi ja soovi korral pilt
*6. Kasutaja edastatud isikuandmed klienditoe ja ühendusabi kasutamiseks, nt kasutaja ID, nimi, roll, kasutajapõhised reeglid ja seadme andmed
7. Küberohtude telemeetria, sealhulgas pahatahtlike täitmisfailide/mobiilirakenduste allalaadimiskatsete logid, muude riskantsete sündmuste või toimingute kirjed ja näiteks ründevaranäidised
*8. Kasutaja kontaktandmed, väljendatud eelistused
*9. Tarneaadress ja sellega seotud teave
10. Norton Core võimaldab osalust teenuses Norton Community Watch
1. Wi-Fi-võrgu andmeid töödeldakse kasutaja määratletud Wi-Fi-võrgu konfiguratsioonis.
2. Seadme andmeid töödeldakse litsentsi haldamiseks, seadme ja selle liikluse analüüsimiseks ruuteri seisundi ja ühenduvuse jälgimiseks ning abiks selle silumisel, et mõista toote kasutust ja reageerida märguannetele.
3. Seadme kasutusandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 • Norton Core’i toimimise optimeerimine
 • kasutajate teavitamine saidi ohutusest ja
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine.
4. Vanemliku kontrolli teavet ja seadistusi kasutatakse reeglite ja poliitikate jõustamiseks, mille kasutaja on oma kontrollitavatele profiilidele määranud, et aidata kasutajal tuvastada isikuandmete väärkasutust seoses selliste profiilidega ning suhelda kasutaja ja kontrollitud profiilidega.
5.-6. Symantec kogub kasutaja kontoandmeid kliendilepingus nimetatud teenuste osutamiseks ja tehnilise toe ning abi osutamiseks.
7. Küberohtude telemeetria edastatakse Symantecile uurimis- ja arendustöö jaoks, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
8. Kasutaja kontaktandmeid ja eelistusi edastatakse Symantecile järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja juhendamine Norton Core’i tarkvara installiprotsessi ajal;
 • kasutaja teavitamine kasutajakogemuse parandamise viisidest;
 • kasutajale esitletava teabe kohandamine kasutaja eelistuste põhjal (nt keel ja geograafiline piirkond) ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
9. Norton Core’i riistvara tarnimiseks kasutajale töödeldakse tarneaadressi ja sellega seotud teavet.
10. Norton Community Watchiga seotud teavet leiate selle teatise jaotisest Norton Community Watch.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Mobile Security

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Mobile Security pakub kaitstavatele kasutajatele ja nende seadmetele, mida tellija soovib kaitsta, nutitelefonide ja tahvelarvutite kaitset digitaalsete ohtude eest, kaotatud või varastatud seadme tagasisaamist ja kontaktandmete taastamist 1. Kaitstud kasutajate mobiilsete seadmete andmed, sh seadmete identifikaatorid (nt IMEI, WiFi MAC-aadress, UDID), tellija andmed, mobiiltelefoni number ja muud kaitstud kasutaja kontaktandmed, seadme nimi/tüüp ja tootja, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon, juhtmevaba ühenduse operaator, võrgu tüüp, päritoluriik, kasutajatoe juhtumi ID, kasutaja installitud serdid, veebisaidi domeeni nimi ja seotud SSL-serdi ahel seadmelt ning IP-aadress
2. Kasutusandmed, nagu allalaadimise ja kasutamise sageduse andmed, logiandmed ja küpsised ning võrguteenuse andmed selle kohta, kuidas kasutaja võrguteenustega ühenduse loob
3. Failide ja rakenduste nimed kasutaja seadmes iga kord, kui toode kontrollimise läbi viib, sh kontrollitud rakendused, mida pole praegu Symanteci teadaolevate rakenduste andmebaasis, et kaitsta kasutajat ründevara või riskantsete funktsioonide eest, samuti kalendri ja SD-kaardi sisu, kui see on saadaval
4. Veebi sirvimise URL-id, ajalugu ja järjehoidjad
*5. Kasutaja valikul kasutaja seadmes olevad kontaktid, sh telefonikõnede ja SMS-ide logid
6. Telefonikõne ja seadme heli sätted
*7. Seadme asukohaandmed
*8. Toote saab seadistada nii, et kui teatatakse, et seade on kaotatud või varastatud ja seadmel on esikaamera, teeb see pildi, kui seadet edasi kasutatakse, kui sisestatakse vale parool ja tehakse üks ebaõnnestunud katse seadet avada või kui see pärast väljalülitamist sisse lülitatakse
9. Mobiilse seadme andmete varukoopia, sh kontaktid, kõneajalugu, telefonid ja tekstisõnumid
1. Mobiilse seadme andmeid, tellija andmeid ja kaitstud kasutaja kontaktandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 • toote toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • kaitstud kasutaja isiku autentimine Symanteci jaoks;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • suhtlemine kaitstud kasutajaga teenuse osutamiseks;
 • litsentsi haldamine ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Kasutusandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust.
3. Failide, rakenduste nimesid, kalendrit (nt URL-e kutsetes) ja SD-kaardi sisu töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja hoiatamine potentsiaalselt kahjulike rakenduste eest;
 • seadmes ründevara kontrollimine ja
 • isikliku sisu kõrvaldamine seadmest, kui kasutaja otsustab aktiveerida ja käivitada käsu Product Wipe.
4. Sirvimisandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 • kasutajate teavitamine saidi ohutusest;
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine ja
 • sirvimisajaloo ja järjehoidjate kõrvaldamine, kui kasutaja otsustab kasutada funktsiooni Product’s Web Protection või käsku Wipe.
5. Kontakte, sh kasutaja seadmes olevaid kõne- ja SMS-ide logisid, töödeldakse kõnede/sõnumite blokeerimise funktsioonide pakkumiseks, kui kasutaja otsustab neid kasutada.
6. Telefoni sätteid kasutatakse kontaktide sissetulevate kõnede blokeerimiseks või seadme helisätete muutmiseks, kui kasutaja otsustab aktiveerida ja kasutada toote blokeerimisfunktsiooni ja/või käsku Scream.
7. 8. Seadme asukoha- ja pildiandmeid saab koguda kaitstud kasutaja soovi korral selleks, et leida kasutaja seade üles, kui see on kadunud või varastatud. Toode võib anda tellijale ka kaugkäsud, et aidata leida kaitstud kasutaja seadet, kui see on kadunud või varastatud. Teatud juhtudel, kui teatatakse, et seade on kadunud või varastatud, lukustatakse see eemalt. Teine võimalusseadme puhul, mille kohta teatatakse, et see on kadunud või varastatud, on toote sulgemine soovitud ajal. Kaitstud kasutaja loal saab salvestada ajaloo kuni kümnest seadme teadaolevast asukohast, et kaitstud kasutaja saaks seadme viimaseid liikumisi jälgida, isegi kui toode pole parajasti kasutusel.
9. Varundusandmeid töödeldakse toote varundamis- ja taastefunktsioonide pakkumiseks, kui kasutaja otsustab neid kasutada.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Security Scan

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Secure Scan pakub kasutaja valitud lõpp-punkti seadme või -seadmete kontrollimist, tuvastab võimalikud probleemid või riskid ja soovitab kasutajale tooteid ning lahendusi. 1. Arvuti ID (Symanteci genereeritud andmed); seadme installimise/desinstallimise funktsioon; seadme teave ja seadme kasutaja agendi andmed / rakenduse kasutaja agendi andmed, sh seadme tüüp, operatsioonisüsteemi versioon, operatsioonisüsteemi keel, tootja ja mudel; operatsioonisüsteem ja seotud geograafilised andmed
2. Telemeetrilised andmed kontrollitud failide kohta, kasutajakogemuse ja leitud, kõrvaldatud ning allesjäänud ohtude kohta; kontrollimise kuupäev ja kellaaeg pärast edastamist; olekuteave installimise ja kasutamise kohta, mis võib hõlmata juhuslikke isikuandmeid, kui need on failitees või kausta nimes
1. Symantec kasutab arvuti ID-d ja sellega seotud teavet järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • suhtlemine kasutajaga teenuse osutamiseks;
 • teenuse kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust.
2. Symantec kasutab telemeetrilist teavet järgmistel eesmärkidel:
 • teenuse toimivuse võimaldamine ja optimeerimine ja
 • uurimis- ja arendustöö, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Secure Login

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Secure Login (NSL) on identiteedipakkuja, mis pakub lihtsat, turvalist ja tsentraliseeritud viisi kasutajate autentimiseks. Symantec pakub mitmesuguste Nortoni toodete miljonite kasutajate identiteedi haldamise infrastruktuuri. *1. Isikuandmed, mis aitavad autentida kasutaja identiteeti, näiteks kodune aadress, telefoninumber, sünnikuupäev ja/või krediitkaardi number; kasutaja kontaktandmed; mis tahes täiendavad isikuandmed, mille kasutaja võib kasutaja Nortoni kontole sisestada või mida kasutaja võib klienditoe ja ühendusabi kasutamisel edastada, näiteks nimi ja seadme andmed
2. Seadme, toote ja teenuse andmed ning seadme kasutaja agendi andmed / rakenduse kasutaja agendi andmed, sealhulgas seadme tüüp; tootja; mudel; operatsioonisüsteem ja versioon; seadme teave ja seadme kasutaja agendi andmed / rakenduse kasutaja agendi andmed, sealhulgas seadme tüüp; tootja; mudel; operatsioonisüsteem ja versioon; käitusaja jõudluse andmed; installitud rakendused; seotud geograafiline teave, MAC-aadress ja IP-aadress
3. Interneti-kasutust puudutavad andmed, nagu külastatud veebisaitide URL-id ja IP-aadressid, otsingumärksõnad ja -tulemused ning potentsiaalsete turberiskide andmed (sh potentsiaalselt petturlike veebisaitide URL-id ja IP-aadressid, mis võivad sisaldada isikuandmeid, mida veebisait püüab kasutaja loata hankida)
1. Symantec töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja isiku tuvastamine Symanteci või kolmandate isikute jaoks, kes kasutavad teenust Norton Security Login;
 • isikutõendi väljastamine ja/või kasutaja nimel petturlike tehingute vältimine;
 • kasutaja juhendamine installimisprotsessi käigus;
 • kasutajaga suhtlemine teenuse osutamiseks, sh kasutajatugi ja abi; ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb seadme, toote ja teenuse andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • toodete ja teenuste toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • litsentsi haldamine ja
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust.
3. Symantec töötleb kasutusandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutajate teavitamine saidi ohutusest;
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine ja
 • uurimis- ja arendustöö, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Ultimate Help Desk ja Norton Computer Tune-Up

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Ultimate Help Desk võimaldab kasutajal pöörduda eksperdi poole, et saada abi tehnilistes küsimustes, alates võrgu seadistamisest kuni seadme diagnostika ja tõrkeotsinguni.
Norton Computer Tune-Up on Norton Ultimate Help Deski funktsioon, mis aitab diagnostikat kasutades hoida kasutaja seadme uueväärsena.
*1. Taotluse andmed, mille telefoni teel Symanteci hoolduse esindajatele edastate või mille sisestate Nortoni teenuste tellimisel Symanteci veebiliidesesse
2. Süsteemiandmed, sealhulgas: teie seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri tüüp ning versioon; kas tulemüür on aktiivne; kas viirusetõrjetarkvara on installitud, töötav ja ajakohane; mälu ja kettaruum, puhvri konfiguratsioon ja Support Software Tooli kausta loendid; brauseri andmed, sh turbe ja ajutiste failide sätted; aktiivsed pordid, hostide fail ja seadme võrguliidese sätted; installitud programmid ja aktiivsete protsesside andmed; rakenduse ja operatsioonisüsteemi logifaili andmed ning registriandmed
3. Diagnostika andmed, sealhulgas: Kontrollitud failide arv, Support Software Tooli leitud ja kõrvaldatud ohud; leitud ohtude tüübid; seadme turbe olek (hea/rahuldav/halb) Support Software Tooli andmetel; järelejäänud ohtude arv ja tüüp, mida Support Software Tool ei ole kõrvaldanud
1. Symantec töötleb taotluste andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • suhtlemine kasutajaga teenuse osutamiseks;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust, ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb süsteemiandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja soovitud teenuste osutamine;
 • teenuste toimivuse võimaldamine ja optimeerimine ja
 • kasutaja juhendamine teenuste kasutamise käigus.
3. Symantec töötleb diagnostika andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja teavitamine osutatud teenuste tulemustest ja
 • uurimis- ja arendustöö, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Secure VPN (varem Norton WiFi Privacy)

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Secure VPN kaitseb kasutaja seadmeid ja kasutaja andmeid, krüptides kasutaja andmeid Interneti-ühenduse puhul ja säilitades kasutaja privaatsuse. 1. Tellija andmed ja mobiilse seadme andmed, sh seadme nimi, tüüp, operatsioonisüsteemi versioon ja keel. 2. Ribalaiuse kasutus kokku. 3. Ajutised kasutusandmed, mis aitavad siluda probleemi teenusega. 1. Symantec töötleb tellija andmeid ja mobiilse seadme andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • teenuste toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise ja teenuse kasutamise ajal;
 • suhtlemine kasutajaga teenuse osutamiseks;
 • kasutajale meeldetuletamine, et ta kaitseks edastatavaid andmeid, ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb ribalaiuse kasutusandmeid arveldamise, võrgutoimingute ja kasutajatoe huvides.
3. Symantec töötleb ajutisi kasutusandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • sobivaima serveri valimine ühenduse loomiseks ja
 • uurimis- ja arendustöö, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
Norton Secure VPN kasutamisel suuname kasutaja Interneti-liikluse läbi Symanteci võrgu, mis on „logimiseta” võrk. See tähendab, et Symantec ei salvesta kasutaja lähte-IP-aadressi, kui see on Norton Secure VPNga ühendatud, ja seetõttu ei saa Symantec isikuid tuvastada. Symanteci automaatne reeglitepõhine liiklushaldus võib nõuda Interneti-andmeside reaalajas analüüsi, sealhulgas sihtkoha veebisaidid või IP-aadressid ja lähte-IP-aadressid, kuid nende andmete logi ei salvestata. Symantec ei salvesta teavet rakenduste, teenuste või veebisaitide kohta, mida kasutaja alla laadib, kasutab või külastab. Kuna Symantec haldab ülemaailmset võrku, võidakse kasutaja Interneti-liiklus suunata läbi mitme riigi, nagu on selgitatud dokumendis Symanteci Nortoni ülemaailmne privaatsusavaldus.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Nortoni turbetooted (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

See jaotis käsitleb tooteid Norton Security (Standard, Deluxe ja Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE ja Norton 360MD.

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Nortoni turbetooted pakuvad lõpp-punkti turvet, mis kaitseb lunavara, viiruste, nuhkvara, ründevara ja muude veebiohtude eest. 1. Tellija andmed ja seadme andmed, sh *isikuandmed, mida kasutaja võib Nortoni konto loomiseks sisestada, nt kasutajanimi ja soovi korral pilt; mis tahes *isikuandmed, mille kasutaja lisab seadme nime(de) määramisel, ja, kui kasutaja on selle edastanud, siis selle inimese nimi või pseudonüüm, kellele seade on määratud, ja seadme kasutaja agendi andmed / rakenduse kasutaja agendi andmed, muu hulgas seadme tüüp, tootja ja mudel, operatsioonisüsteem ja versioon; rakendused ja versioonid; seotud geograafiline teave, MAC-aadress ja IP-aadress; olekuteave installimise ja kasutamise kohta, mis võib hõlmata juhuslikke isikuandmeid, kui need on faili või kausta nimes; täiendavad isikuandmed, mille kasutaja edastab Symantecile klienditoe ja ühendusabi kasutamiseks, nt kasutaja ID, nimi, roll, reeglid ja seadme andmed
2. Interneti-kasutust puudutavad andmed, nagu külastatud veebisaitide URL-id ja IP-aadressid, otsingumärksõnad ja -tulemused ning potentsiaalsete turberiskide andmed (sh potentsiaalselt petturlike veebisaitide URL-id ja IP-aadressid, mis võivad sisaldada isikuandmeid, mida veebisait püüab kasutaja loata hankida)
3. Andmed seadme kasutamise ja diagnostika kohta, sealhulgas: Andmed seadme viimase kasutamise aja kohta, iga ühendatud seadme Interneti-kasutusaeg ja võrguühenduse tegevusi kajastavad lüüsilogid; võimaliku ründevarana tuvastatud täitmisfailid, mis võivad sisaldada isikuandmeid, mille ründevara on kasutaja loata hankinud; kasutaja loal Symantecile saadetud meilisõnumid, mis on osutunud rämpspostiks või ekslikult rämpspostina tuvastatud; „krahhitõmmise” andmed või andmed, mis sisalduvad aruandes, mille kasutaja võib otsustada Symantecile saata, kui toodetel ja teenustel ilmneb probleem, mille hulka võib kuuluda süsteemi keel, riigi asukoht, operatsioonisüsteem ja vea ilmnemise ajal töötavad protsessid/failid
4. Vanemliku kontrolli teave ja kasutaja määratletud ning konfigureeritud sätted, sealhulgas blokeeritud veebisaidid, külastatud veebisaidid ja aja- ning sisufiltrite teave, samuti ohtlikuks tunnistatud või peetud veebisaitide URL-id.
1. Symantec töötleb tellija andmeid ja seadme andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • toodete ja teenuste toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • kasutaja isiku autentimine Symanteci jaoks;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • suhtlemine kasutajaga teenuse osutamiseks;
 • litsentsi haldamine ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Interneti kasutusandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja teavitamine saidi ohutusest ja
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine.
3. Symantec töötleb seadme kasutuse ja diagnostikaandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • tootekasutuse mõistmine;
 • toodete ja teenuste kaitsefunktsioonide pakkumine ja
 • uurimis- ja arendustöö, et parandada Symanteci tooteid ja teenuseid ning kaitsta paremini kasutaja võrku, seadmeid, andmeid ja identiteeti.
4. Vanemliku kontrolli teavet ja seadistusi kasutatakse reeglite ja poliitikate jõustamiseks, mille kasutaja on oma kontrollitavatele profiilidele määranud, et aidata kasutajal tuvastada isikuandmete väärkasutust seoses selliste profiilidega ning suhelda kasutaja ja kontrollitud profiilidega.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis;
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad);
 • tootega seotud suhtluse sageduse mõistmine üldise kasutajakogemuse optimeerimiseks ja
 • muude mitte-kasutajapõhiste äri- ja turuülevaadete hankimine, mis on vajalikud meie tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Safe Search on otsingumootori veebisait, mis aitab kaitsta kasutajat ohtlike veebisaitide eest, filtreerides otsingutulemusi ja pakkudes veebisaidi turvalisuse hinnanguid, et pakkuda turvalist veebi sirvimise kogemust. See on ka brauserilaiend, mis pakub mitmesugustel viisidel juurdepääsu Norton Safe Searchi veebisaidile. Selle laiendi erinevad versioonid võivad kasutaja valikul:
a) muuta Norton Safe Searchi veebisaidi brauseri vaike-otsingumootoriks;
b) muuta brauseri vaike-otsingumootoriks Norton Safe Searchi veebisaidi JA muuta brauseri vaikeavaleheks + uue vahekaardi sätteks lehe Norton Home Page.
Norton Home Page on brauserilaiend ja vaikeavaleht, mis aktiveerib Norton Safe Searchi veebisaidi.
Norton Safe Web on brauserilaiend, mida kasutaja otsustab kasutada, et jälgida sirvimistegevust ja veebilehe sisu. See kasutab maineteenuseid ja veebisaitide sisuanalüüsi, et kaitsta kasutajat pahatahtliku veebisaidi sisu, andmepüügi ja muude ohtude eest.
1. Tellija andmed ning seadme ja tarkvara andmed, sealhulgas: veebibrauseri nimi, versioon ja eelistatud keel; operatsioonisüsteem, versioon või platvorm; kasutaja seadme IP-aadress
2. Teenuse kasutusandmed, sealhulgas: lingid sotsiaalmeedias ja veebimajas; veebisaidi sirvimistegevus; veebi otsingusõnad; Nortoni toodete hallatavate erinevate otsinguväljade vaikesisendid; otsingumootori tulemused
3. Küpsised, pikslitähised, skriptid või sarnased tehnoloogiad, mille veebisaidid Norton Safe Search ja Norton Home Page on arvutisse või seadmesse paigutanud
1. Symantec töötleb tellija andmeid ning seadme ja tarkvara andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • teenuse toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • litsentsi haldamine;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • toote ja teenuse täiustuste pakkumine kasutaja, kasutaja võrgu, seadme, andmete ja identiteedi paremaks kaitsmiseks ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb ja Symanteci nimel töödeldakse teenuse kasutusandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja teavitamine saidi ohutusest;
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine ja
 • teenuse kasutamise analüüsimine.
Meie toote Norton Safe Search kaudu edastatud otsingupäringu taotlused suunatakse meie kolmandast isikust otsingupartneritele Oath/Yahoo! (USA ja Kanada) ja IACI (mitte-USA/Kanada), et teile otsingu uurimise andmeid edastada. Meie kolmandast isikust partnerid võivad koguda teavet ka otse teilt, tuginedes teie tegevusele teenuses Norton Safe Search. Meie kolmandast isikust partnerid koguvad vastutavate andmetöötlejatena selliseid andmeid teie otsingupäringu töötlemiseks. Selline andmete kogumine on reguleeritud kolmandast isikust partnerite privaatsuseeskirjade, -avalduse ja -teatisega.
Teile Norton Safe Searchi pakkumiseks suunatakse teie otsingupäringu taotlus meie kolmandast isikust partnerile (st mitte Symanteci ettevõttele) ja see kolmandast isikust partner töötleb teie taotlust.  Kolmandast isikust partner võib koguda teavet ka otse teilt teie tegevuse kaudu teenuses Norton Safe Search (ühiselt „kolmanda isiku andmed”). Kolmandast isikust partner on teie otsingupäringu töötlemisel vastutav andmetöötleja. Seega otsustab meie kolmandast isikust partner, mitte Symantec, kuidas teie kolmanda isiku andmeid kogutakse, kasutatakse, avaldatakse, säilitatakse või muul viisil töödeldakse.  Teie kolmanda isiku andmetele kehtivad teie andmete töötlemisel otsingupäringuga tegelemiseks kolmandast isikust partneri privaatsusavaldused.  Vaadake meie kolmandast isikust partneri privaatsusavaldusi.
3. Küpsiseid ja sarnaseid jälgimissüsteeme töödeldakse funktsioonide kasutamise eelistuste ja ajaloo jälgimiseks. Lisateavet küpsiste kohta leiate eespoolt dokumendi Symantec – Nortoni ülemaailmne privaatsusavaldus jaotisest „Jälgimistehnoloogiad, küpsised ja mittejälgimine”.
Anonüümseks muudetud IP-aadresse ja toote kasutusandmeid töötleb kriitiliste vigade statistiliseks analüüsimiseks ja haldamiseks Google Analyticsi mõõtmisprotokoll. Klõpsake siin teabe saamiseks Google Analyticsi andmete kaitsemeetmete kohta.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis ja
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad).

 

Norton Security Toolbar

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Security Toolbaril on kaks varianti:
a) Microsoft Internet Exploreri lisandmoodul ja
b) Google Chrome’i brauserilaiend. Kasutaja kasutab mõlemat varianti, et jälgida kasutaja sirvimistegevust ja veebilehe sisu. Nad kasutavad maineteenuseid ja veebisaitide sisu analüüsi, et aidata kaitsta kasutaja pahatahtliku veebisaidi sisu, andmepüügi ja muude ohtude eest.
Internet Exploreri versioon võimaldab juurdepääsu Norton Password Manager’i hoidla teabele ja selle kasutamist brauseri kasutajaliideses. Samuti pakub see otsinguvälja otsingute tegemiseks Norton Safe Searchi veebisaidil. Google Chrome’i versioon pakub otsinguvälja otsingute tegemiseks Norton Safe Searchi veebisaidil.
1. Seadme ja tarkvara andmed, sealhulgas: veebibrauseri nimi, versioon ja eelistatud keel; operatsioonisüsteem, versioon või platvorm; kasutaja seadme IP-aadress
2. Toote kasutusandmed, sealhulgas: veebisaidi sirvimistegevus; piiratud veebisaidi sirvimisajalugu; veebi otsingusõnad; Nortoni toodete hallatavate erinevate otsinguväljade vaikesisendid; otsingumootori tulemused
3. Küpsised, pikslitähised, skriptid või sarnased tehnoloogiad, mille veebisaidid Norton Safe Search ja Norton Home Page on arvutisse või seadmesse paigutanud
1. Symantec töötleb seadme kasutuse ja tarkvara andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • teenuse toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • litsentsi haldamine;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • toote ja teenuse täiustuste pakkumine kasutaja, kasutaja võrgu, seadme, andmete ja identiteedi paremaks kaitsmiseks ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb ja Symanteci nimel töödeldakse toote kasutusandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja teavitamine saidi ohutusest;
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine ja
 • teenuse kasutamise analüüsimine.
3. Küpsiseid ja sarnaseid jälgimissüsteeme töödeldakse funktsioonide kasutamise eelistuste ja ajaloo jälgimiseks. Lisateavet küpsiste kohta leiate eespoolt dokumendi Symantec – Nortoni ülemaailmne privaatsusavaldus jaotisest „Jälgimistehnoloogiad, küpsised ja mittejälgimine”. Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis ja
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad).

 

Norton Password Manager (varem Norton Identity Safe)

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Password Manager’il on kaks varianti: a) Norton Security komponent ja b) brauserilaiendid kõigile suurematele brauseritele, välja arvatud Internet Explorer. Kõik variandid on paroolihaldurid, mis haldavad kasutajanimesid, paroole ja muud teavet, millest on veebitegevuste tegemisel abi. 1. Tellija andmed ning seadme ja tarkvara andmed, sealhulgas: Veebibrauseri nimi, versioon ja eelistatud keel; operatsioonisüsteem, versioon või platvorm; kasutaja seadme IP-aadress; *muud isikuandmed, mille kasutaja on avaldanud ja mis võivad sisaldada kasutajanimesid, paroole, veebisaitide aadresse, füüsilisi aadresse, maksekontode numbreid, aegumist puudutavat teavet ja vabas vormis teksti
2. Teenuse kasutusandmed, sealhulgas: veebisaidi sirvimistegevus; veebi otsingusõnad; Nortoni toodete hallatavate erinevate otsinguväljade vaikesisendid; otsingumootori tulemused
1. Symantec töötleb seadme kasutuse ja tarkvara andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • teenuse toimivuse võimaldamine ja optimeerimine;
 • litsentsi haldamine;
 • toote kasutuse ja eelistuste mõistmine, et isikupärastada ja parandada kasutajakogemust;
 • kasutaja juhendamine tarkvara installimise käigus;
 • toote ja teenuse täiustuste pakkumine kasutaja, kasutaja võrgu, seadme, andmete ja identiteedi paremaks kaitsmiseks ja
 • kliendirahulolu suurendamine ettevõtte enda ja kolmandate isikute kõnekeskuste kaudu osutatavate teenustega.
2. Symantec töötleb ja Symanteci nimel töödeldakse toote kasutusandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja teavitamine saidi ohutusest;
 • ohtlike veebisaitide sirvimise blokeerimine ja
 • teenuse kasutamise analüüsimine.
Anonüümseks muudetud IP-aadresse ja toote kasutusandmeid töötleb kriitiliste vigade statistiliseks analüüsimiseks ja haldamiseks Google Analyticsi mõõtmisprotokoll. Klõpsake siin teabe saamiseks Google Analyticsi andmete kaitsemeetmete kohta.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turbe- ja identiteedivarguse riskide/suundumuste aruannete jälgimine ja avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis ja
 • toote toimimise jälgimine ja parandamine (saadavus ja reageerimisajad).

 

Norton Family Premier

Toote/teenuse kirjeldus Juurdepääs andmetele ja andmete kogumine Andmetöötlus
Norton Family Premier aitab kaitsta kaitstud kasutajaid ja nende seadmeid, keda/mida tellija otsustab kaitsta vanemlikku kontrolliga, mis rakendatakse tellija määratud ja tellija hallatavate kaitsesätete ning funktsioonidega.
Lisateavet teenuse Norton Family Premier kohta leiate järgmisest jaotisest „Teenuse Norton Family Premier lisateave”
*1. Tellija andmed, näiteks: administraatori kontaktandmed, muu hulgas tellija nimi, meiliaadress ja parool, tellija konto kaitsmiseks; teenuse või mis tahes järgmise teenuse konfigureerimise ajal tellija edastatud isikuandmed;
2. Seadme ja tarkvara andmed, sealhulgas: Norton Family klienttarkvara installimise olek tellija või kaitstud kasutaja seadmes; tarkvara konfiguratsioon, tooteandmed ja installi olek; litsentsi olek, litsentsi õiguse andmed, litsentsi ID ja litsentsi kasutus; seadme nimi, tüüp, operatsioonisüsteemi versioon, keel, asukoht (GPS), brauseri tüüp ja versioon; seadme riistvara, tarkvara ja rakenduste nimekiri; rakenduse ja andmebaaside juurdepääsu konfiguratsioonid, eeskirjade nõuded ja eeskirjade järgimise olek ning rakenduse erandite ja töövoogude nurjumiste logid;
*3. Kaitstud kasutaja andmed, mida tellija soovib Symantecile avaldada, sealhulgas: nimi, sugu, avatarid; kaitstud kasutajaga seotud ametlike identifitseerimisnumbrite viimased kuus numbrit (nt kui on: sotsiaalkindlustuse number, isikukood), meiliaadress, mobiiltelefoni number, kooli nimi või muu teave, mida tellija soovib kaitsta; arvuti sisselogimiskonto andmed, riik ja ajavöönd;
4. Kaitstud kasutaja võrgutegevuse teave, mida tellija teeb Symantecile ülesandeks jälgida, sealhulgas tellija valikul: võrgu- ja mobiilsete seadmete toimingud ja asukohad; veebisaidid, mida kaitstud kasutaja üritab külastada, ja need, mille toode kaitstud kasutaja eest blokeerib; veebi otsingusõnad, mida kaitstud kasutaja kasutab; rakendused, mida kaitstud kasutaja oma seadmesse installib või desinstallib, kui tellija on rakenduse jälgimise aktiveerinud; kaitstud kasutaja seadme kasutusaeg; *kaitstud kasutaja profiili nimi, profiili URL, Facebooki profiili ID ja külastatud videod; videod, mida kaitstud kasutaja YouTube.com-is ja/või Hulus vaatab, kui tellija on aktiveerinud videote jälgimise.
1. Symantec töötleb abonentide teavet järgmistel eesmärkidel.
 • Norton Family toimivuse lubamine ja optimeerimine.
 • Kasutajatoe või vigade kõrvaldamise abi pakkumine.
 • Abonendi loal või kohaldatava õiguse kohaselt abonendile müügiedendusteabe saatmine.
 • Abonendi Nortoni konto seadistamine.
2. Symantec töötleb seadme kasutuse ja tarkvara andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • toote nõuetekohase toimimise ja abonendi tellitud teenuste osutamise tagamine;
 • litsentsi haldamine;
 • toote installimise edukuse määra hindamine ja parendamine;
 • uuringud ja arendustegevus Symanteci toodete ja teenuste täiustamiseks ning selleks, et abonentide ja kaitstud kasutajate võrku, seadmeid, andmeid ning identiteeti paremini kaitsta.
3. Kaitstud kasutajate teavet töödeldakse järgmistel eesmärkidel.
 • Symanteci abonendi ja kaitstud kasutaja identimine ja autentimine.
 • Abonendi abistamine kaitstud kasutaja isikuandmete väärkasutuse tuvastamiseks.
 • Suhtlemine abonendi ja abonendi loal kaitstud kasutajaga teenuse osutamiseks.
4. Kaitstud kasutajate tegevusteavet töödeldakse järgmistel eesmärkidel.
 • Abonendi abistamine kaitstud kasutaja seadme veebipõhiste tegevuste järelevalves.
 • Installitud pahavara põhjustatud kahju piiramine.
 • Abonendi määratud reeglite järgimise tagamine kaitstud kasutaja seadme veebipõhistes tegevustes.
 • Võimaldada abonendil tuvastada, kas kaitstud kasutajat ohustavad veebi ohud.
 • Abonendi abistamine kaitstud kasutajate kaitsmisel selliste ohtude eest.
Lisaks sellele kasutab Symantec koondatud, eemaldatud isiklike seostega, anonüümseid või muul viisil mitteidentifitseerivaid andmeid, mis pärinevad kogutud andmetest, näiteks statistikast, järgmistel eesmärkidel:
 • üldiste küberjulgeoleku alaste teadusuuringute läbiviimine;
 • ründevara ja küberohtude tuvastamise parandamine, näiteks failinäidiste analüüsimise kaudu;
 • turvalisuse ja identiteedivarguse riskide/suundumuste jälgimine ja sellekohaste aruannete avaldamine;
 • tootearenduse statistilise analüüsi läbiviimine, sealhulgas suundumuste ja võrdluste analüüs meie kasutajate koondandmebaasis.

 

Norton Family Premieri lisateave

Kui abonent otsustab teenuse aktiveerida, ei luba Norton Family kaitstud kasutajal oma isikuandmeid avalikustada.

Kui abonendi asukohariigis või piirkonnas kohaldatavad õigusaktid seda lubavad, võib Symantec pakkuda asukoha jälgimise teenust. Asukoha jälgimine ning sellise jälgimise mis tahes salvestuse kasutamine võib olla piiratud või keelatud abonendile kohaldatava kohaliku õiguse järgi. Enne selle funktsiooni aktiveerimist peaks abonent pidama kindlasti nõu kohalike ametiasutustega.

Kui abonent lubab asukoha jälgimise teenuse, kasutab Norton Family abonendi juhtnööride järgi GPS-i, et jälgida ja koguda abonendi määratud mobiilseadme geograafilist asukohta. Norton Family vajab määratud seadme geograafilise asukoha teabe jälgimiseks, kogumiseks, kasutamiseks või avaldamiseks abonendi nõusolekut ja vajaduse korral mobiilseadme kasutaja või selle kasutaja vanemliku vastutuse kandja nõusolekut. Vajalik(ud) nõusolek(ud) kogutakse Nortoni veebiportaalis või vajaduse korral tootesiseselt ning kinnitatakse, kui abonent sisestab oma maksekaardi andmed selle teenuse ostmiseks Symanteci kaudu. Varem antud nõusoleku võite tühistada mis tahes ajal. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, leiate Symantec-Nortoni üldise isikuandmete kaitse eeskirja jaotisest Your privacy rights (Teie privaatsusõigused). Teenuse lõpetamisel kustutatakse selle teenusega seotud abonendi konto andmed.

Kui abonent laadib määratud mobiilseadmele rakenduse alla, võib Symantec koguda andmeid selle seadme geograafilise asukoha kohta isegi siis, kui rakendust ei kasutata. Me avaldame geograafilise asukoha teabe ainult abonendile, et abonent saaks tuvastada seadme asukohta ning me töötleme seda ainult selleks, et pakkuda abonendi tellitud teenuseid ja funktsioone. Abonent ei tohi kasutada toote asukoha järelevalveteenust, et jälgida andmeid, asukohta, tegevusi või muud, mis on seotud mis tahes isikuga, kelle puhul abonent ei ole vanemliku vastutuse kandja. Euroopa Majanduspiirkonna abonendid peaksid vestlema oma vanemliku vastutuse all olevate kaitstud kasutajatega, eriti kui nad on vanemad kui 13 aastat, ning võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kaitstud kasutaja mõistab, milles seisneb abonendi toote ja sellega seotud teenuste kasutamine. Otsustades kasutada toodet ja sellega seotud teenuseid, on abonent ainuisikuliselt vastutav kõigi seaduste ja määruste järgimise eest, mis reguleerivad abonendi suhet kaitstud kasutajaga ja abonendi vanemlikku vastutust kaitstud kasutaja eest.