NortonLifeLock Global Privacy Statement: Czech

Globální prohlášení o ochraně osobních údajů společností Symantec – Norton – naposledy aktualizováno 20. března 2019

Úvod

Pokud jde o vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“), společnost Symantec, včetně společnosti Norton, která je divizí společnosti Symantec Corporation (dále jen „Symantec“, „Norton“, „my“, „nás“), a poskytovatelé služeb se zavázali, že vám zajistí transparentnost a možnost volby. Společnost Symantec je odhodlána poskytovat svým zákazníkům spolehlivé a důvěryhodné informace pomocí různých prostředků, které jsou podporovány komplexním programem ochrany osobních údajů. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s platnou legislativou, přičemž budeme brát v potaz a transparentně vyvažovat příslušné zájmy našich zákazníků, nás samých a dalších zúčastněných stran.

TRUSTe

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) poskytuje přehled o tom, jak společnost Symantec prostřednictvím svých webových stránek, produktů a služeb zachází s osobními údaji a jak vaše osobní údaje chráníme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky, produkty a služby společností Symantec a Norton, které obsahují odkaz na toto prohlášení nebo na ně odkazují, a popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, a možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o shromažďování, zpracovávání, přístup a aktualizaci, opravu a odstranění vašich osobních údajů. Další informace o našich postupech týkajících se osobních údajů mohou být poskytnuty v popisu nabídky, smluvních podmínkách, dodatečných prohlášeních o ochraně osobních údajů nebo oznámeních poskytnutých před získáním údajů nebo v okamžiku jejich získávání. Některé produkty a služby společností Symantec a Norton mohou mít další specifická upozornění ohledně ochrany osobních údajů, která popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje pro tyto produkty a služby. Pokud je jakékoli jiné oznámení o ochraně osobních údajů v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, bude mít takové specifické oznámení přednost.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru a pokud není smluvně stanoveno jinak, je správcem vašich osobních údajů společnost Symantec Limited, která má své hlavní místo podnikání na adrese Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irsko.

Čeho se toto prohlášení týká

Toto prohlášení popisuje následující obecné aspekty našeho shromažďování a zpracování osobních údajů, které se vás týkají. V našich doplňkových oznámeních o ochraně osobních údajů pro produkty a služby naleznete další podrobné informace týkající se těchto produktů a služeb.

 • Které osobní údaje shromažďujeme;
 • jak jsou osobní údaje používány a pro jaké účely;
 • kdy a proč jsou osobní údaje převáděny na třetí strany;
 • jak zachováváme přesnost, integritu a bezpečnost vašich osobních údajů;
 • jak jsou vaše osobní údaje uchovávány a likvidovány;
 • jaká individuální práva máte k dispozici, pokud jde o vaše osobní údaje;
 • kde je to možné, jak můžeme zpracovávat osobní údaje dětí ve věku do 13 let; a
 • na koho se můžete obrátit, pokud máte nějaké dotazy týkající se používání vašich osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje

Když navštívíte a používáte naše webové stránky, produkty a služby, můžeme shromažďovat údaje nebo vás požádat o poskytnutí určitých údajů, včetně osobních údajů, když používáte naše webové stránky, produkty a služby a komunikujete s námi, aby nám to pomohlo spravovat náš vztah s vámi. „Osobní údaje“ jsou údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo), marketingové preference, účet na sociální síti nebo číslo platební karty. Pokud propojíme další údaje s vašimi osobními údaji, budeme tyto propojené údaje považovat za osobní údaje. Také shromažďujeme osobní údaje z důvěryhodných zdrojů třetích stran a spolupracujeme s třetími osobami, které nám pomáhají se shromažďováním osobních údajů. Mezi tyto údaje mohou patřit:

 • kontaktní údaje, například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • doručovací a fakturační údaje, včetně údajů na kreditní kartě a platebních údajů;
 • historie vašich transakcí;
 • údaje, které nám poskytnete za účelem získání technické pomoci nebo při interakcích se zákaznickými službami;
 • údaje o dalších osobách, které můžete poskytnout v rámci jakéhokoli programu nebo služby, včetně „doporučit známého“;
 • údaje o vašem počítači nebo zařízení, včetně typu a nastavení prohlížeče, adresy IP a provozních údajů týkajících se vašeho internetového připojení; a
 • údaje o výkonu produktů společností Symantec a Norton a podrobnosti o tom, jak používáte naše produkty a služby.

Pokud se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje o třetích stranách, použijeme tyto údaje pouze pro konkrétní důvody, pro které jste se je rozhodli poskytnout. Pokud společnosti Symantec zpřístupníte osobní údaje jiné osoby, než jste vy sami – jako jsou vaše kontakty, uživatelé nebo jiné třetí strany – je vaší povinností zajistit, abyste se řídili platnými zákony o ochraně a zabezpečení osobních údajů a informovali uživatele a třetí strany, jejichž osobní údaje poskytnete společnosti Symantec, o tom, jak budou tyto údaje převáděny, používány nebo zpracovávány, a zajistili příslušná právní oprávnění a bezpečnostní opatření nezbytná pro taková zpřístupnění, přenosy a zpracování. Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Symantec osobní údaje třetích stran (například jméno, e-mail a telefonní číslo), prohlašujete, že vám k tomu daná třetí strana poskytla souhlas. Příklady zahrnují předávání referencí nebo zasílání pracovních doporučení. Rovněž berete na vědomí, že když komunikujeme s třetími osobami, jejichž osobní údaje s námi sdílíte, je naší povinností je informovat, že jsme jejich osobní údaje obdrželi od vás. Tam, kde je to relevantní, se mohou třetí strany odhlásit od jakékoli budoucí komunikace, a to klepnutím na odkaz uvedený v úvodní zprávě nebo jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ tohoto prohlášení. Pokud se domníváte, že jeden z vašich kontaktů nám poskytl vaše osobní údaje a chcete požádat, aby byly odstraněny z naší databáze, kontaktujte nás prosím na adrese privacyteam@symantec.com.

Pokud je to relevantní, naleznete více informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme na základě produktů, v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů týkajících se daných produktů a služeb.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k účelům uvedeným níže a v příslušných oznámeních týkajících se produktů na následujícím základě:

Na základě plnění smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi na základě vašeho požadavku s cílem:

 • vytvořit a spravovat váš účet Norton, když nakoupíte v našem internetovém obchodě a pokud potřebujete přístup ke sdělením a službám;
 • vytvořit váš účet Symantec (jednorázové přihlášení pro MySymantec, MySupport, PartnerNet, licenční portál Symantec, zákaznické služby a Symantec Connect), pokud potřebujete přístup ke sdělením a službám;
 • ověřit vaši totožnost a nárok na produkty nebo služby, když nás kontaktujete nebo získáte přístup k našim službám;
 • zpracovat vaše nákupní transakce;
 • poskytnout vám informaci o stavu vašich objednávek;
 • umožnit vám zaregistrovat produkty nebo služby, které zakoupíte;
 • spravovat vaše odběry; a
 • poskytnout vám technickou a zákaznickou podporu.

Na základě vašeho souhlasu s cílem:

 • přihlásit vás k odběru informačních zpravodajů, zasílání aktualizací produktů nebo technických upozornění;
 • zasílat vám obchodní sdělení a informace o nových produktech, službách a aktivech;
 • informovat vás o soutěžích, nabídkách nebo propagačních akcích a spravovat vaši účast v nich;
 • vyžádat si váš názor nebo připomínky, poskytnout vám příležitosti k testování softwaru;
 • umožnit vám doporučit známého, kterého by mohly zajímat naše nabídky, jak je povoleno zákonem;
 • poskytnout vám zájmově cílené reklamy na jiných stránkách, než je ta naše.

Na základě právních povinností jsme povinni například uchovávat záznamy pro daňové účely nebo odpovídat na uložené příkazy a poskytovat informace veřejným orgánům.

Na základě našich oprávněných zájmů týkajících se efektivního doručení našich produktů, služeb a sdělení vám, jakož i našim dalším zákazníkům a partnerům, s cílem:

 • informovat o obchodních propagačních akcích a poskytovat cenové nabídky pro naše produkty a služby;
 • zkoumat a zavádět vylepšení a aktualizace produktů;
 • hodnotit a vylepšovat výkon a kvalitu našich produktů, služeb a webových stránek;
 • poskytnout vám individuálně přizpůsobené zážitky při návštěvě našich webových stránek;
 • umožnit kompatibilitu v rámci našich aplikací;
 • zabezpečit naše systémy a aplikace;
 • umožnit poskytování služeb;
 • vymáhat naše zákonná práva; a
 • sdílet vaše údaje s partnery pro konverze prodeje a lead generation.

Jakékoliv zvláštní kategorie osobních údajů (dále jen „citlivé osobní údaje“), které se vás týkají, budeme zpracovávat pouze pro konkrétní účely uvedené výše nebo v příslušných oznámeních týkajících se produktu, a to z toho důvodu, že: 1. jste nám poskytli výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů; nebo 2. zpracování je nutné k plnění našich závazků v rámci pracovního práva, práva sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany; 3. zpracování údajů je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků; nebo 4. tyto údaje jste zpřístupnili veřejně.

Na základě našich oprávněných zájmů můžeme my a naši partneři, kterými jsou třetí strany, sloučit údaje, které od vás v průběhu času získáme z našich webových stránek, produktů a služeb, s údaji, které obdržíme z jiných zdrojů. Vaše údaje sloučíme s jinými zdroji, abychom vylepšili uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami a služby, které poskytujeme. V některých případech mohou společnosti Symantec, Norton a třetí strany, se kterými spolupracujeme, shromažďovat údaje automaticky pomocí souborů cookie, webových logů a podobných mechanismů. Tato data používáme k lepšímu porozumění a vylepšení použitelnosti, výkonu a účinnosti našich webových stránek, produktů a služeb, které nám pomohou přizpůsobit obsah nebo nabídky pro vás. Více informací naleznete v části „Sledovací technologie, soubory cookie a signál Nesledovat“ níže.

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme osobní údaje pro účely bezpečnosti sítí a informací. Podle bodu odůvodnění (49) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“) mají organizace oprávněný zájem na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro účely zajištění bezpečnosti sítí a informací. Podle uvedeného bodu (49) znamená bezpečnost sítí a informací schopnost sítě nebo informačního systému odolávat událostem, útokům nebo protiprávnímu nebo zlovolnému jednání ohrožujícímu dostupnost, pravost, správnost a důvěrnost uložených či předávaných osobních údajů a bezpečnost souvisejících služeb poskytovaných či přístupných prostřednictvím těchto sítí a systémů.

Pro nás jako organizaci se svými vlastními právy i jako poskytovatele technologií a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, které mohou zahrnovat hostované a řízené služby v oblasti reakce na počítačové hrozby a incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti, je v našich oprávněných zájmech, jakož i v zájmech našich zákazníků, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro účely zajištění bezpečnosti sítí našich zákazníků a informačních systémů. Patří sem vývoj zdrojů informujících o hrozbách, jejichž cílem je udržovat a průběžně zlepšovat schopnost sítí a systémů odolávat protiprávnímu nebo zlovolnému jednání a dalším škodlivým událostem („kybernetické hrozby“). Osobní údaje, které zpracováváme pro uvedené účely, zahrnují mimo jiné údaje o síťovém provozu související s počítačovými hrozbami, jako jsou:

 • e-mailové adresy odesilatele (např. zdroje spamu);
 • e-mailové adresy příjemce (např. oběti cílených e-mailových kybernetických útoků);
 • e-mailové adresy pro zasílání odpovědí (např. nastavené kybernetickými zločinci zasílajícími škodlivé e-maily);
 • názvy souborů a spouštěcí cesty (např. zlovolné nebo jinak škodlivé spustitelné soubory připojené k e-mailům);
 • adresy URL a přidružené názvy stránek (např. webové stránky vysílající nebo hostující zlovolný nebo jinak škodlivý obsah); a/nebo
 • IP adresy (např. webových serverů a připojených zařízení zapojených do generování, distribuce, přenosu, hostování, ukládání do mezipaměti nebo jiného ukládání počítačových hrozeb, jako je zlovolný nebo jinak škodlivý obsah).

V závislosti na kontextu, ve kterém jsou tyto údaje shromažďovány, mohou obsahovat osobní údaje týkající se vás nebo jiných subjektů údajů. V takových případech však zpracováváme příslušné údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném účelu zjišťování, zablokování, hlášení (odstraněním jakýchkoli osobně identifikovatelných prvků) a zmírnění ohrožení počítačovými hrozbami, které se týkají vás a všech organizací, které se při zabezpečení svých sítí a systémů spoléhají na naše produkty a služby. Při zpracovávání osobních údajů v tomto kontextu nebudeme usilovat o identifikaci subjektu údajů, pokud to není nezbytně nutné k nápravě dotyčných počítačových hrozeb nebo vyžadováno zákonem.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly získány neoprávněně nebo jsou pro tyto účely společností Symantec neoprávněně zpracovávány, přečtěte si níže uvedené části „Vaše práva“ a „Kontaktujte nás". Mějte na paměti, že pokud bude zjištěno, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou zpracovávány společností Symantec v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, protože jsou nezbytné pro odhalení, zablokování nebo zmírnění zjištěných počítačových hrozeb, žádosti o námitky, opravu nebo vymazání mohou být zamítnuty. Naším závažným oprávněným zájmem je chránit naší organizaci a naše zákazníky před počítačovými hrozbami, a proto náš zájem může převažovat nad vašimi žádostmi o námitky, opravu nebo vymazání, dokud neprokážete opatření nezbytná k oddělení vašich osobních údajů od jakékoli zjištěné počítačové hrozby.

Marketing a networking v komunitě

Společnost Symantec má oprávněný zájem na propagaci našich obchodních nabídek a na optimalizaci poskytování takových sdělení našim zákazníkům a příznivcům, kteří je s největší pravděpodobností považují za relevantní. Proto za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme údaje, jak je vysvětleno níže. Pokud je však od nás právními předpisy vyžadováno, abychom získali souhlas s poskytováním určitých marketingových materiálů, poskytneme vám pouze takové marketingové materiály, pro které jsme od vás získali souhlas. Pokud nechcete pokračovat v přijímání marketingových materiálů od nás, můžete odběr zrušit klepnutím na tlačítko odhlásit se v daném sdělení nebo e-mailu nebo kliknutím na následující odkaz: Centrum Předvoleb.

Zprávy
Kromě výše popsaných účelů můžeme v souladu s platnými zákonnými požadavky použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytli reklamy, propagační akce a informace o produktech a službách, které budou přizpůsobeny na míru vám a vašim potřebám. To může zahrnovat demografické údaje nebo údaje o trendech poskytované třetími stranami, pokud je to povoleno. Pro kontakt s vámi mohou být použity kontaktní údaje, včetně telefonních čísel, poštovních a e-mailových adres. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje používali tímto způsobem, můžete se jednoduše rozhodnout nesouhlasit s takovým použitím vašich údajů na webových stránkách a/nebo ve formulářích, pomocí kterých jsou tyto osobní údaje shromažďovány. Toto právo můžete rovněž uplatnit kdykoliv, a to tak, že nás kontaktujete, jak je vysvětleno níže.

Zájmově cílené reklamy
Vaše údaje, včetně údajů o vašich zájmech o naše produkty, můžeme poskytnout třetím stranám za účelem toho, aby se vám zobrazovaly relevantnější reklamy. V případech, kdy vám poskytujeme reklamy založené na zájmech na jiných než našich webových stránkách, nesledujeme další aktivity na těchto stránkách. Pokud kliknete na naše reklamy, dozvíme se pouze doménu, ze které jste přišli. Více informací naleznete v části „Sledovací technologie, soubory cookie a požadavek o nesledování“ níže.

Údaje od třetích stran
Třetí strany nám mohou poskytnout osobní údaje, které o vás získaly od vás nebo z dalších zdrojů online a offline, jako jsou například marketingové údaje našich partnerů a třetích stran, které jsou spojeny s informacemi, které o vás již máme, abychom vám poskytli relevantnější sdělení a lépe přizpůsobené nabídky. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ověřili, že třetí strany, se kterými pro takové účely spolupracujeme, jsou důvěryhodné a dodržují zákony a nebudeme od nich vyžadovat, aby nám sdělili osobní údaje, pro jejichž shromažďování a zpracovávání nemáme zákonný důvod. Neneseme však odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito třetími stranami před tím, než je nám poskytnou, během toho nebo poté. Tyto osobní údaje můžeme spojit s osobními údaji, které o vás již máme, abychom vám poskytli lepší zkušenosti, vyhodnotili váš zájem o naše produkty nebo zlepšili kvalitu našich nabídek.

Komunita Norton (webová fóra, blogy a networkingové sítě společnosti Norton)

Provozujeme fóra, webové stránky a související informační služby, které vám pomohou lépe využívat naše produkty a služby, diskutovat o technických otázkách a sdílet své zkušenosti. Měli byste si být vědomi toho, že veškeré údaje, které poskytnete na těchto veřejných fórech, nebudou zachovány v důvěrnosti, protože mohou být přečteny, shromažďovány a používány ostatními osobami, které k nim mají přístup. Pokud chcete požádat o odstranění svých osobních údajů z jakéhokoli fóra, kontaktujte nás zde.. Za určitých okolností možná nebudeme schopni vaše osobní údaje odstranit. V takovém případě vám sdělíme proč. Na vaše použití těchto dalších služeb se mohou vztahovat doplňující podmínky.

Sledovací technologie, soubory cookie a signál Nesledovat

Soubory cookie
Soubor cookie je běžně používaný automatizovaný nástroj pro shromažďování údajů. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné na vašem počítači nebo zařízení webovými stránkami, které navštívíte, nebo e-maily ve formátu HTML, které otevřete, aby webové stránky fungovaly nebo pracovaly efektivněji. My a naši partneři můžeme na našich webových stránkách nebo v e-mailech používat cookies, webové majáky, pixelové značky, skripty nebo jiné podobné technologie za účelem:

 • zajištění řádného fungování našich webových stránek a řádného poskytování oprávněných elektronických sdělení;
 • přizpůsobení informací, které jsou vám zobrazovány, na základě vašich preferencí prohlížení, jako je jazyk a zeměpisná oblast;
 • shromažďování statistik o vašem využívání webových stránek;
 • poskytování obchodních a marketingových informací nám; a
 • v některých případech umožnění třetím stranám, aby vám v budoucnu zobrazovaly reklamu na naše produkty a služby, pokud navštívíte určité webové stránky vlastněné třetími stranami.

Používáme různé typy souborů cookie:

 • Nezbytné cookies jsou nutné pro poskytování služeb a funkcí dostupných na našich webových stránkách. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, které možná budete potřebovat, jako je například nákupní košík nebo elektronická fakturace.
 • Analytické cookies a cookies pro přizpůsobení shromažďují informace, které jsou využívány buď souhrnně k pochopení způsobu používání našich webových stránek nebo ke stanovení úspěšnosti našich marketingových kampaní, nebo k přizpůsobení našich webových stránek pro vás.
 • Reklamní cookies a sledovací skripty slouží kpřizpůsobení reklam, aby byly pro vás relevantnější. Provádějí funkce jako například zabránění tomu, aby se neustále zobrazovaly stejné reklamy, aby se reklamy zobrazovaly správně, a v některých případech slouží kvýběru reklam na základě vašich zájmů. Pokud vaše webové stránky obsahují nástroj pro správu souborů cookie, najdete v dolní části obrazovky tlačítko, které po přejetí myší změní vzhled.

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete je odmítnout tím, že při vstupu na webové stránky nebudete souhlasit s jejich používáním. Pokud tak učiníte, možná vám nebudeme moci nabídnout některé z našich funkcí, služeb nebo podpory. Pokud jste naše webové stránky navštívili již dříve, možná budete muset ze svého prohlížeče odstranit všechny stávající soubory cookie.

Některé údaje shromažďujeme automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Mezi tato data mohou patřit IP adresy, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datumové/časové razítko a/nebo údaje o sledu kliknutí. Tyto záznamy můžeme slučovat s dalšími údaji, které o vás shromažďujeme. Činíme tak za účelem zlepšení služeb, které vám nabízíme, ke zlepšení marketingu, analytiky nebo funkčnosti webových stránek.

K ukládání dat a preferencí ohledně obsahu používáme místní úložiště, například HTML5. Třetí strany, s nimiž spolupracujeme ohledně poskytování určitých funkcí na našich webových stránkách nebo na zobrazování reklamy založené na vaší aktivitě procházení webovými stránkami, také využívají pro shromažďování a ukládání dat HTML5. Různé prohlížeče mohou nabízet vlastní nástroje pro správu pro odstranění obsahu HTML5.

Signál Nesledovat
Existují různé způsoby, jak zabránit sledování vaší aktivity online. Jeden z nich nastavuje ve vašem prohlížeči preferenci, která upozorňuje navštívené webové stránky, že nechcete, aby o vás shromažďovaly určité údaje. To je označováno jako signál Nesledovat (Do-Not-Track, dále jen „DNT“). Upozorňujeme, že naše webové stránky nemusí rozpoznat nebo reagovat na signály DNT z webových prohlížečů. V současné době neexistuje obecně uznávaný standard pro to, jak by měla společnost reagovat, když zaznamená signál DNT. V případě, že bude stanovena konečná norma, budeme posuzovat, jak vhodně reagovat na tyto signály. Podrobnější informace o souborech cookie, signálech Nesledovat a dalších sledovacích technologiích naleznete na www.allaboutcookies.org a https://allaboutdnt.com.

Shromažďování údajů třetími stranami
Soubory cookie mohou být umístěny i třetími stranami, aby vám poskytovaly informace a obsah na míru, který by vás mohl zajímat, například propagační akce nebo nabídky, když navštívíte webové stránky třetích stran poté, co jste opustili naše webové stránky. Třetím stranám nedovolujeme, aby na našich stránkách shromažďovaly osobní údaje o vás nad rámec těchto souborů cookie (např. e-mailová adresa).

Funkce a ovládací prvky sociálních sítí
Naše webové stránky obsahují funkce sociálních sítí, jako je tlačítko „To se mi líbí“ Facebooku a ovládací prvky, jako například tlačítko „Sdílet“ nebo interaktivní miniprogramy, které se zobrazují na našich stránkách. Tyto funkce jsou obvykle rozpoznatelné pomocí značky nebo loga třetí strany a mohou shromažďovat vaši IP adresu, informaci o tom, kterou stránku na našich webových stránkách navštěvujete, a nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování těchto prvků. Funkce a ovládací prvky sociálních sítí jsou hostovány buď třetí stranou, nebo přímo na našich stránkách. Vaše interakce s jakýmikoli takovými funkcemi třetích stran se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Jak zrušit zájmově cílenou reklamu

Spolupracujeme s třetí stranou, abychom zobrazovali reklamy na našich webových stránkách nebo spravovali naše reklamy na jiných stránkách. Náš partner třetí strany může k tomu, aby vám poskytl reklamy na základě vašich aktivit a zájmů, používat soubory cookie nebo podobné technologie. Pokud si přejete zrušit zájmově cílenou reklamu, klikněte prosím zde. Pokud se nacházíte v Evropské unii, můžete tak učinit rovněž kliknutím sem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte, budete i nadále dostávat obecné reklamy, které nejsou založeny na vašich zájmech.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

V případech, kdy společnost Symantec zpracovává údaje o síťovém provozu za účelem zabezpečení sítí a informací na základě oprávněného zájmu nás nebo našich zákazníků, jak je uvedeno v příslušné části tohoto prohlášení, mohou být příležitostně prováděna automatizovaná rozhodnutí týkající se určitých datových prvků. To by mohlo zahrnovat zejména přiřazení relativních hodnocení reputace počítačové bezpečnosti IP adresám IP a adresám URL na základě objektivních indikátorů počítačové hrozby měřených našimi technikami pro odhalení hrozby pro počítačovou bezpečnost. Takovými indikátory může být například určení, zda jsou na dané adrese URL umístěny zlovolné nebo jinak škodlivé obsahy nebo zda pocházejí z určité IP adresy. Takové automaticky přidělené skóre reputace může být využíváno našimi partnery a dalšími zákazníky, aby zjistili, zablokovali a zmírnili zjištěné ohrožení počítačovými hrozbami. To by proto mohlo mít za následek, že naše produkty a služby budou blokovat síťový provoz přicházející z takových adres URL a IP adres. Žádné takové zpracování nemá vliv na ochranu vás, společnosti Symantec, našich partnerů a našich dalších zákazníků před počítačovými hrozbami. Pokud byste se přesto domnívali, že vás takové automatické zpracování významně ovlivňuje, obraťte se přímo na příslušného správce údajů, jehož používání našich produktů a služeb vás takto ovlivňuje. V případě, že je správcem údajů společnost Symantec, přečtěte si část „Vaše práva ohledně ochrany osobních údajů“ a „Kontaktujte nás“ tohoto prohlášení, kde naleznete postup, jak oznámit své obavy a vyhledat naši pomoc při hledání uspokojivého řešení.

Jak zveřejňujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme, nezapůjčíme ani nedarujeme. Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze tak, jak je popsáno níže, a to v rámci Symantec Corporation, našim partnerům, poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají údaje v našem zastoupení a veřejným orgánům, jak to vyžadují příslušné zákony. Zpracování údajů se provádí pouze pro účely popsané v tomto prohlášení a příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů týkajících se daných produktů a služeb. Pokud vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme, aby jejich příjemci dodržovali odpovídající požadavky na ochranu a důvěrnost osobních údajů a bezpečnostní standardy.

Partneři
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim partnerům za účelem umožnění toho, aby mohli provozovat obchodní činnost společnosti Symantec nebo Norton. Naši partneři procházejí procesem řízení a hodnocení rizik třetích stran a až poté jsou oprávněni propagovat a prodávat naše produkty a služby. Naši partneři mohou využít vaše osobní údaje ke komunikaci s vámi a dalšími osobami o produktech nebo službách společností Symantec a Norton. Pokud si nepřejete dostávat propagační e-maily od našich partnerů, můžete se přímo odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení nebo nástroje poskytnutého v e-mailu partnera nebo v jiném sdělení pro vás.

Poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem
Můžeme využít dodavatele a poskytovatele služeb k tomu, aby zpracovávali vaše osobní údaje naším jménem pro účely popsané v tomto prohlášení a příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů týkajících se daných produktů a služeb, která jsou k dispozici níže. Ve smlouvě požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb uchovávali údaje bezpečně a důvěrně a nedovolujeme, aby naši zpracovatelé údajů zpřístupnily vaše osobní údaje jiným osobám bez našeho povolení nebo je používali pro své vlastní účely. Pokud však máte s těmito poskytovateli služeb nezávislý vztah, vztahují se na něj jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Mezi tyto poskytovatele služeb mohou patřit zejména kontaktní centra, zpracovatelé plateb kartou a dodavatelé marketingu/průzkumů/analýz.

Veřejné orgány

V některých případech může být nezbytné, aby společnost Symantec zpřístupnila vaše osobní údaje veřejným orgánům, nebo se řídila jejich požadavky. S veřejnými orgány nebudeme sdílet žádné osobní údaje, pokud nebudeme reagovat na:

 • Předvolání, zatykač nebo jiný příkaz vydaný soudem nebo jiným veřejným orgánem příslušné jurisdikce;
 • Právní postup, který by vedl k stejným důsledkům jako soudní požadavek na údaje, protože, pokud by společnost Symantec odmítla takové údaje poskytnout, bylo by to v rozporu s místními zákony a společnost Symantec, nebo její úředníci, vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci by nesli odpovědnost za nedodržení tohoto právního postupu;
 • Situace, kde je nezbytné, aby společnost Symantec údaje zpřístupnila, aby mohla uplatnit svá zákonná práva v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Požadavek na údaje, který má za cíl identifikovat zpronevěru kreditních karet či jí zabránit; nebo
 • Situace, kde je zpřístupnění osobních údajů nezbytné, aby se zabránilo závažné a bezprostřední újmě na zdraví nebo jiné závažné újmě, kterou by utrpěl subjekt údajů nebo jiné osoby, kterých se tato situace může dotýkat, či aby se tato újma zmírnila.

Přeshraniční přenosy osobních údajů mezi subjekty společnosti Symantec a dodavateli třetích stran
Jsme globální společnost a jako taková zpracováváme údaje v mnoha zemích. Za účelem našeho podnikání a v souladu s tímto prohlášením, mohou být vaše osobní údaje převedeny na společnost Symantec Corporation ve Spojených státech, její dceřiné společnosti a dodavatele třetích stran společnosti Symantec Corporation, kteří sídlí na různých místech po celém světě. Všechny převody budou provedeny v souladu s požadavky na převod údajů příslušných právních a správních předpisů. Pokud se jedná o převod údajů původem z Evropského hospodářského prostoru na subjekty společnosti Symantec nebo dodavatele třetích stran společnosti Symantec, kteří tyto osobní údaje na náš pokyn a naším jménem zpracovávají a sídlí v zemích, které podle Evropské komise neposkytují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, tyto převody údajů jsou zabezpečeny jinými vhodnými způsoby, konkrétně standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Evropskou komisí. Pokud se na vás tyto převody vztahují, soubor s těmito doložkami můžete obdržet na adrese privacyteam@symantec.com.

Je možné, že v průběhu dalšího rozvoje naší společnosti občas zakoupíme dceřiné společnosti nebo jiné podnikatelské subjekty. V důsledku takové transakce a proto, abychom si udrželi kontakt s vámi, můžeme převézt vaše osobní údaje na spřízněný přidružený podnik.

Pokud se v naší společnosti koná reorganizace, fúze, akvizice nebo prodej našich aktiv, vaše osobní údaje mohou být převedeny jako součást transakce. Na takový obchod vás případně upozorníme a popíšeme vám vaše možnosti.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zabezpečení

Přijímáme přiměřená a vhodná opatření pro správní, technickou, organizační a fyzickou bezpečnost a řízení rizik v souladu s platnými zákony, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, poškození, ztrátě nebo změnám, neoprávněnému nebo protiprávnímu přístupu, nebo zneužití a veškerým dalším protiprávním formám zpracování vašich osobních údajů, které máme v držení.

Zabezpečování osobních údajů je důležitým aspektem ochrany soukromí. Naše organizace pro bezpečnost používá postupy, standardy a podpůrné bezpečnostní kontroly na úrovni odpovídající úrovni rizika a poskytovaným službám. Kromě toho jsou vhodné vlastníci aplikací a technologické týmy napříč společností informováni o vhodných bezpečnostních kontrolách, které podpoří bezpečný vývoj produktů a bezpečné provozní pracoviště.

Zvláštní pozornost věnujeme ochraně osobních údajů a rizikům, které jsou spojené se zpracováním těchto údajů. Další dokumentaci o našem Systému řízení bezpečnosti informací a o opatření, která zavádíme, můžete nalézt v příslušných částech našeho Důvěrného portálu pro zákazníky.

Tyto opatření zahrnují:

Fyzická zabezpečení
Zamykáme dveře a kartotéky, regulujeme přístup k naším zařízením, řídíme se zásadou čistého stolu a média s vašimi osobními údaji likvidujeme bezpečně.

Technologická zabezpečení
Používáme technologie pro zabezpečení sítí a informací, jako je antivirus a ochrana koncového softwaru společnosti Symantec, šifrování, detekce narušení a prevence ztráty údajů. Sledujeme naše systémy a datová centra, abychom zajistili, že dodržují naše bezpečnostní zásady. Například důvěrné informace, jako jsou údaje o kreditní kartě, přenášíme pomocí šifrování TLS (Transport Layer Security).

Organizační zabezpečení
Pravidelně organizujeme jak celopodniková, tak cílená školení zaměřená na konkrétní pozici, a programy pro zvyšování povědomí o bezpečnosti a soukromí, abychom zajistili, že jsou naši zaměstnanci a dodavatelé seznámeni s důležitostí ochrany vašich osobních údajů a že se učí a udržují potřebné znalosti a dovednosti, které údaje účinně chrání v praxi. Při zacházení s vašimi osobními údaji se řídíme také našimi organizačními zásadami a normami o ochraně osobních údajů.

Porušení zabezpečení osobních údajů

Společnost Symantec přijímá veškerá adekvátní opatření, aby porušení zabezpečení osobních údajů zabránila. Pokud k porušení zabezpečení dojde, budeme se řídit zavedeným postupem, abychom v rámci naší odpovědnosti mohli rychle jednat. Naše kroky budou v souladu s pozicí, kterou máme k danému produktu, službě nebo postupu, jehož zabezpečení bylo narušeno. Ve všech případech budeme spolupracovat s dotčenými stranami s cílem minimalizovat dopady, sdílet veškerá oznámení a informace, které vyžadují platné právní předpisy nebo jsou jinak vyžadovány, a podniknout kroky k zabránění budoucím porušením zabezpečení. Systematicky popisujeme oblasti odpovědnosti v případě narušení bezpečnosti osobních údajů v rámci našich smluv, a to jak našimi zákazníky, tak s našimi dodavateli.

Uložení vašich osobních údajů

Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být uloženy a opatřeny technickými a bezpečnostními organizačními opatřeními odpovídajícími riziku, a to jak na interních serverech, tak i na serverech třetích stran ve Spojených státech, v Irsku a kdekoli, kde společnost Symantec nebo naši dodavatelé operují. Aktuální seznam našich zařízení po celém světě a našich dodavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje našim jménem, jsou k dispozici na našem portálu pro ochranu soukromí.

Odkazy na jiné webové stránky

Na našich stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky, které vlastní nebo provozují jiné společnosti. Pokud se rozhodnete navštívit stránku, na níž odkazujeme, doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů, protože se mohou lišit od našich. Nejsme odpovědní za obsah nebo postupy zabezpečení osobních údajů webových stránek, které vlastní jiné společnosti než společnosti Symantec Corporation. Naše webové stránky mohou také odkazovat na webové stránky, které spravujeme společnosti Symantec společně s jedním nebo s více našich obchodních partnerů, kteří sbírají vaše osobní údaje na základě svých vlastních postupů ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů takové stránky, abyste se dozvěděli, jaké postupy ochrany osobních údajů používá.

Ochrana osobních údajů u dětí

Naše webové stránky nemají shromažďovat údaje od dětí pod 13 let, ani tak vědomě nečiníme, pokud jsme to výslovně neuvedli v oznámení o ochraně osobních údajů u produktů a služeb, které jsou specificky navržené tak, aby vám pomohli s ochranou dítěte v online prostředí. V takových případech budeme pouze shromažďovat a zpracovávat ty osobní údaje o jakémkoli dítěti pod 13 let, které s námi budete sdílet, nebo které máme shromažďovat a zpracovávat podle vašich instrukcí. Obraťte se prosím na příslušná specifická oznámení, kde najdete další důležité informace.

Správa vašich osobních údajů

Jak dlouho zadržujeme nebo uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme v našich systémech nejdéle po tato období: 1. Tak dlouho, jak je nezbytné pro udržení našeho trvalého obchodního vztahu, nebo dokud vám neposkytneme produkty, služby nebo informace, na které máte nárok, nebo které máte důvod očekávat; 2. Tak dlouho, jak je nezbytné vzhledem k účelu, za kterým jsme informace shromažďovali, nebo za kterým jste nám informace poskytli, v souladu s jakoukoli relevantní činností nebo postupem souvisejícím s produktem nebo službou; 3. Po takovou dobu uchovávání osobních údajů, která je nezbytná ke splnění našich právních povinností, vyřešení sporů nebo k vymáhání naší dohody; nebo 4. Do konce období, ve kterém mohou vzniknout soudní spory nebo vyšetřování, pokud jde o naše obchodní vztahy nebo jiné interakce s vámi.

Pro větší přehlednost: pokud je společnost Symantec správcem údajů a zpracovává vaše osobní údaje pro své vlastní účely, vaše osobní údaje smaže nebo zbaví informací o totožnosti, pokud již nebudou potřebné pro původně stanovené účely zpracování nebo jakýkoli další kompatibilní účel, za kterým společnost Symantec může takové údaje dále legálně zpracovávat.

Pokud je dále společnost Symantec správcem údajů a zpracovává vaše osobní údaje pro účely a na základě pokynů jiného správce údajů nebo zpracovatele údajů, dodržujeme lhůty dohodnuté s tímto jiným správcem údajů nebo zpracovatelem, pokud nebudeme nuceni platnými zákony a předpisy odstranit tyto údaje dříve, nebo je uchovávat déle.

Pokud je to relevantní, více informací o tom, jak mohou být vaše osobní údaje dále uchovávány na základě jednotlivých produktů, naleznete v doplňkových informacích specifického produktu či služby.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Na vašem  účtu Norton nebo účtu Symantec si můžete zobrazit několik částí vašich osobních údajů či je aktualizovat. Podle platných zákonů můžete mít jako jednotlivý subjekt údajů právo:

a) požádat nás, abychom vám poskytli informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme;

b) na opravu, aktualizaci či doplnění vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů;

c) smazat nebo požádat o smazání vašich osobních údajů;

d) v některých případech můžete požádat o to, abychom omezili způsob zpracovávání vašich osobních údajů;

e) na zrušení jakéhokoli vašeho souhlasu se zpracováváním vašich osobních údajů;

f) na námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů na základě oprávněných obchodních zájmů naší společnosti nebo třetích stran;

g) získat od nás přenosnost vašich osobních údajů, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; a

h) v Evropském hospodářském prostoru podat stížnost na ochranu osobních údajů u dozorového úřadu, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme zpracovávali vaše osobní údaje nebo jakýkoli dotaz či žádost na ochranu osobních údajů.

Pokud uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv závisí na činnosti společnosti Symantec, budeme dodržovat naši zákonnou povinnost přijmout přiměřená opatření, abychom zjistili vaši totožnost a oprávněnost vaší žádosti. Můžeme vás požádat, abyste nám sdělili jakékoli informace nezbytné k tomuto účelu. Na oprávněné žádosti odpovíme do 1 (jednoho) kalendářního měsíce nebo do 31 (jednatřiceti) kalendářních dní (podle toho, jaké období je delší). Za některých výjimečných okolností můžeme období na odpověď prodloužit, jak nám povolují platné právní předpisy. V souladu s takovým požadavkem můžeme uchovávat určité údaje nezbytné k zabránění podvodům nebo budoucího zneužití nebo jinak vyžadované nebo povolené zákonem, včetně dodržování zákonných povinností, kterým podléháme, jakož i k vytvoření, výkonu a obraně našich právních nároků.

Pokud jste obyvatel Kalifornie a je vám pod 18 let, můžete disponovat pravomocí požádat nás, abychom odstranili určitý obsah, který jste zveřejnili na našich webových stránkách. Pokud chcete vznést takový požadavek, kontaktujte nás prosím na a privacyteam@symantec.com

Možnosti komunikace

Produkty společnosti Norton

Zobrazte si vaše osobní údaje a aktualizujte je v Norton centru pro preference na vašem účtu Norton.
Můžete se také odhlásit z odběru marketingových nabídek společnosti Norton.

Společnost Symantec

Zobrazte si vaše osobní údaje a aktualizujte je na vašem účtu Symantec (jednorázové přihlášení pro MySymantec, MySupport, PartnerNet, licenční portál Symantec, zákaznické služby a Symantec Connect).

Můžete aktualizovat své údaje nebo odhlásit se od e-mailové komunikace společnosti Symantec Enterprise prostřednictvím Centra Preferencí.

Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit vaše práva nebo máte-li jakékoli další otázky nebo stížnosti týkající se používání vašich osobních údajů a jejich ochraně, napište nebo zavolejte našemu týmu pro ochranu osobních údajů na některém z níže uvedených míst:

Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Napište nám e-mail: privacyteam@symantec.com

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru:

Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland
Napište nám e-mail: privacyteam@symantec.com

Pokud se nacházíte v Asii či Tichomoří:

Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Napište nám e-mail: APJ_Privacy@symantec.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com

Změny tohoto prohlášení

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení revidovat či upravovat. Dále toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme aktualizovat dle změn našich informačních postupů. Pokud provedeme jakoukoliv závažnou změnu, budeme vás informovat e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho účtu) nebo pomocí oznámení na této webové stránce předtím, než změna vstoupí v účinnost. Doporučujeme vám pravidelně sledovat tuto stránku a získat tak nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na společnost ID Analytics, LLC; prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ID Analytics naleznete zde.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na společnost LifeLock, Inc.; prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LifeLock, Inc. naleznete zde.