NortonLifeLock Global Privacy Statement: Hungarian

Symantec - Norton Globális adatvédelmi nyilatkozat - Utoljára frissítve 2019. március 20

Bevezető

Az Ön személyes adatait illetően („Személyes adatok”), a Symantec, ideértve a Symantec Corporation („Symantec”, „Norton”, „mi”, „minket”) divízióját, a Nortont is, továbbá alkalmazottaink, szerződéses vállalkozóink és szolgáltatóink, mindannyian elkötelezettek vagyunk amellett, hogy átlátható módon járjunk el Önnel szemben, és választási lehetőséget biztosítsunk az Ön számára. A Symantec elkötelezett amellett, hogy átfogó adatvédelmi programmal alátámasztott, különféle eszközök segítségével, megbízható és hiteles információkkal lássuk el ügyfeleinket. Célunk, hogy a Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon dolgozzuk fel, miközben figyelembe vesszük és átlátható módon egyensúlyt teremtünk ügyfeleink, a saját, valamint a többi érdekelt fél vonatkozó érdekei között.

TRUSTe

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) áttekintést nyújt arról, hogy a Symantec hogyan kezeli az adatvédelmet vállalatunk weboldalain, termékein és szolgáltatásainkon keresztül, továbbá hogyan gondoskodunk az Ön Személyes adatainak védelméről.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Symantec és a Norton azon weboldalaira, termékeire és szolgáltatásaira, amelyek hivatkozással csatlakoznak, illetve referenciaként említik a jelen Nyilatkozatot, valamint ismerteti, hogyan kezeljük a Személyes adatokat és az Ön rendelkezésére bocsátott választási lehetőségeket Személyes adatai begyűjtése, feldolgozása, az azokhoz való hozzáférés kapcsán, továbbá hogyan frissítjük, helyesbítjük és töröljük azokat. A Személyes adatokhoz kapcsolódó gyakorlatainkat illetően további információkat nyújthatunk az ajánlati leírásokban, szerződéses feltételekben, kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatokban, illetve az adatgyűjtést megelőzően vagy annak során biztosított tájékoztatókban. Egyes Symantec és Norton termékek és szolgáltatások további, konkrét adatvédelmi tájékóztatókkal rendelkezhetnek, amelyek ismertetik, hogyan kezeljük a Személyes adatokat az érintett termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Amennyiben bármely más adatvédelmi tájékoztató ellentmondásban áll a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, az érintett konkrét tájékoztató élvez elsőbbséget.

Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térségen belül tartózkodik, és ha a jogszabály nem rendelkezik ettől eltérően, az Ön Személyes adatainak Adatkezelője a Symantec Limited (Írország), amelynek székhelye: Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Írország.

Mi a jelen nyilatkozat tárgya?

A jelen Nyilatkozat ismerteti az Önre vonatkozó Személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának általános szempontjait. Kérjük, tekintse meg a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő adatvédelmi tájékoztatókat, amelyek további részletekkel szolgálnak az érintett termékeket és szolgáltatásokat illetően.

 • Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?
 • Hogyan és milyen célra használjuk fel a Személyes adatokat?
 • Milyen esetben és okból továbbítjuk a Személyes adatokat harmadik felek részére?
 • Hogyan gondoskodunk Személyes adatai pontosságáról, épségéről és biztonságáról?
 • Hogyan végezzük Személyes adatai megőrzését, valamint megsemmisítését?
 • Milyen személyes jogokkal rendelkezik Ön Személyes adatait illetően?
 • Adott esetben hogyan végezhetjük a 13 év alatti gyermekek Személyes adatainak feldolgozását? Továbbá,
 • Kivel veheti fel a kapcsolatot, amennyiben kérdése van Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban?

Az általunk gyűjtött Személyes adatok

Amikor ellátogat weboldalunkra, valamint igénybe veszi termékeinket és szolgáltatásainkat, adatgyűjtést végezhetünk, illetve bizonyos adatszolgáltatást kérhetünk Öntől, ideértve az Önre vonatkozó Személyes adatokat, a weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatához, továbbá a velünk való együttműködéshez kapcsolódóan, annak érdekében, hogy a fentiek segítségünkre legyenek az Önnel való kapcsolattartásban. „Személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, és magában foglalhatja a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, bejelentkezési adatokat (számlaszám, jelszó), marketing preferenciákat, a közösségi médiafiók vagy a fizetőkártya számát. Ha egyéb adatot kapcsolunk az Ön Személyes adataihoz, a kapcsolt adatokat is Személyes adatként kezeljük. Megbízható Harmadik felek adatforrásaiból is gyűjthetünk Személyes adatokat, továbbá megbízhatunk harmadik feleket azzal, hogy legyenek segítségünkre a Személyes adatok gyűjtésében. Ilyen adatok lehetnek az alábbiak:

 • kapcsolati adatok, úgymint név, levelezési cím, e-mail cím és telefonszám;
 • szállítási és számlázási cím, ideértve a hitelkártya és fizetési adatokat;
 • az Ön tranzakciós előzményei;
 • az Ön által a műszaki segítségnyújtás érdekében, illetve az ügyfélszolgálati együttműködés során megadott adatok;
 • az Ön által, valamely program vagy szolgáltatás keretében - ideértve a Refer-a-Friend (Ajánlja barátját) programot - más személyekre vonatkozóan megadott adatok;
 • az Ön számítógépére vagy eszközére vonatkozó adatok, ideértve a böngésző típusát és beállításait, az IP-címet és az Ön internetes kapcsolatára vonatkozó forgalmi adatokat; továbbá
 • a Symantec és Norton termékek teljesítményi adatai, valamint részletek arra vonatkozóan, milyen módon használja Ön termékeinket és szolgáltatásainkat.

Amennyiben úgy dönt, hogy Személyes adatokat ad meg számunkra valamely harmadik félre vonatkozóan, ezen adatokat kizárólag arra a konkrét célra használjuk fel, amellyel kapcsolatban Ön megadta számunkra azokat. Amennyiben más természetes személyekre vonatkozóan – vagyis kapcsolatait, felhasználóit vagy más harmadik feleket érintően – ad meg a Symantec számára Személyes adatokat, Ön felelős arról gondoskodni, hogy eleget tegyen az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak, ideértve a felhasználók és harmadik felek tájékoztatását Személyes adataiknak a Symantec részére történő átadásáról, miközben arról is tájékoztatja ezen személyeket, hogy az adatokat milyen módon továbbítják, használják vagy dolgozzák fel, megszerezve a megfelelő törvényes engedélyeket és biztosítva az óvintézkedéseket ezen adatközlésekhez, adattovábbításhoz és adatkezeléshez. Amennyiben Ön valamely harmadik fél Személyes adatait kívánja megadni a Symantec számára (úgymint név, e-mail cím és telefonszám), Ön nyilatkozik, hogy erre vonatkozóan rendelkezik a harmadik fél engedélyével. Példaként említhető a referencia továbbítása, illetve a munkahelyi ajánlás küldése. Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben együttműködünk azon Harmadik fél személyekkel, akiknek Személyes adatait Ön megosztotta velünk, a mi kötelességünk tájékoztatni őket arról, hogy az Ön segítségével jutottunk Személyes adataik birtokába. Adott esetben a harmadik felek leiratkozhatnak, ha a jövőben nem kívánnak semmiféle kommunikációt kapni tőlünk, amennyiben követik az első alkalommal megküldött üzenetben foglalt hivatkozást, illetve jelen Nyilatkozat „Kapcsolat” című részében foglaltakat. Amennyiben úgy gondolja, hogy valamelyik kapcsolata megadta számunkra az Ön Személyes adatait, és Ön kérelmezni szeretné azok eltávolítását adatbázisunkból, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacyteam@symantec.com e-mail címen.

Adott esetben ha többet szeretne megtudni arról, milyen Személyes adatfeldolgozást végzünk a termékek alapján, kérjük, olvassa el a honlapunkon hozzáférhető, a vonatkozó termékre és szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat.

Hogyan dolgozzuk fel Személyes adatait?

Személyes adatait az alábbiakban, valamint a vonatkozó Termékértesítőkben ismertetett célokra használjuk fel, ezek jogalapjai a következők lehetnek:

Az Önnel kötött szerződésünk teljesítése okán, illetve az Ön által kért szerződés megkötése folytán, az alábbiak céljából:

 • az Ön Norton számlájának létrehozása és kezelése, amennyiben online áruházunkban vásárol, valamint amennyiben hozzá szeretne férni a kommunikációkhoz és a szolgáltatásokhoz;
 • saját Symantec számlája létrehozása (egyszeri feliratkozás a MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care és Symantec Connect szolgáltatásokra), amennyiben hozzá szeretne férni a kommunikációkhoz és a szolgáltatásokhoz;
 • az Ön személyazonossága, és a termékekre vagy szolgáltatásokra való jogosultságának igazolása, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, illetve hozzáfér szolgáltatásainkhoz;
 • vételi tranzakcióinak feldolgozása;
 • tájékoztatás biztosítása az Ön számára megrendelései státuszáról;
 • az Ön által vásárolt termékek vagy szolgáltatások regisztrációjának lebonyolítása;
 • az Ön előfizetéseinek kezelése; továbbá
 • műszaki és ügyféltámogatás biztosítása az Ön számára.

Hozzájárulása alapján, az alábbiak céljából:

 • hírlevélre való feliratkozásának ügyintézése, termékre vonatkozó híradás vagy műszaki értesítések küldése;
 • marketing kommunikáció, valamint az új termékekre, szolgáltatásokra és eszközökre vonatkozó tájékoztatás megküldése az Ön részére;
 • versenyekre, ajánlatokra vagy promóciókra való figyelemfelhívás, és az Ön fentiekben való részvételének kezelése;
 • véleményének vagy visszajelzésének kikérése, szoftvertesztelésre vonatkozó lehetőség biztosítása az Ön számára;
 • lehetővé tenni az Ön számára, hogy benyújthassa valamely barátját érintő ajánlását (Refer-a-Friend), akit érdekelhetnek ajánlataink, ha erre a jogszabály lehetőséget ad; illetve
 • érdeklődés alapú hirdetések megjelenítése a saját weboldalainkon kívül.

Jogi kötelezettségeink alapján, kötelesek vagyunk például adózási célokra nyilvántartást vezetni, illetve reagálni a kötelező érvényű rendelkezésekre, továbbá tájékoztatást adni az állami hatóságok számára.

Jogos érdekeink alapján, amelyek termékeink tényleges kiszállításához, szolgáltatásainknak és közléseinknek az Ön, valamint más ügyfeleink és partnereink részére történő továbbításához fűződnek, az alábbiak céljára:

 • kereskedelmi promóciók kommunikálása, valamint termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatok nyújtása;
 • termékfejlesztésekhez és termékfrissítésekhez kapcsolódó kutatási tevékenység végzése, majd azok megvalósítása;
 • termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink teljesítményének és minőségének értékelése, és azok fejlesztése;
 • testre szabott élmény közvetítése, amennyiben ellátogat weboldalainkra;
 • az alkalmazásainkon belüli átjárhatóság biztosítása;
 • rendszereink és alkalmazásaink biztonságossá tétele;
 • a szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele;
 • törvényes jogaink érvényesítése; továbbá
 • az Ön adatainak megosztása a partnerekkel az értékesítési lehetőségek megteremtéséhez és megvalósításához.

Különleges kategóriába sorolt, a fentiekben, illetve a vonatkozó Termékértesítőkben ismertetett, Önre vonatkozó Személyes adatok („Különleges személyes adatok”) konkrét célokra történő feldolgozását kizárólag az alábbi okok miatt végezzük el: 1. Ön kifejezett hozzájárulását adta az érintett adatok feldolgozásához; illetve 2. a feldolgozás a foglalkoztatási, társadalombiztosítási vagy a szociális védelemről szóló jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében válik szükségessé; 3. amennyiben a személyes adatokra jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme miatt van szükség; illetve 4. Ön nyilvánosságra hozta az adatokat.

Jogos érdekeink alapján, vállalatunk és harmadik fél partnereink összevonhatják az Önre vonatkozóan a weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink útján gyűjtött adatokat a más forrásokból gyűjtött adatokkal. Az általunk biztosított weboldalakon, és a szolgáltatások keretében nyújtott felhasználói élmény javítása érdekében vonjuk össze az Ön adatait a más forrásból származó adatokkal. Egyes esetekben a Symantec, a Norton, és az általunk megbízott harmadik felek, a sütik, internetes naplók és más hasonló alkalmazások révén automatizált adatgyűjtést végezhetnek. Ezen adatokat a weboldalak, termékek és szolgáltatások felhasználhatóságának, teljesítményének és hatékonyságának jobb megismerése és fejlesztése céljából használjuk fel, hogy ezáltal az Ön részére személyre szabhassuk a tartalmakat, illetve az ajánlatokat. További információkért, kérjük, olvassa el az alábbi, „Nyomon követő technológiák, sütik és ne kövess funkció” című szakaszt.

Jogos érdekeink alapján, a Személyes adatokat hálózat- és információbiztonsági célokra is feldolgozhatjuk. Az EU Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) (49) preambulumbekezdése értelmében, a szervezetek elismert jogos érdekének minősül a Személyes adatoknak a feltétlenül szükséges és arányos mértékben való gyűjtése és feldolgozása, a hálózat- és információbiztonság megteremtése céljából. A (49) preambulumbekezdésben foglaltak szerint, a hálózati és információs biztonság az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben.

Mind önálló szervezetként, mind pedig kiberbiztonsági technológiák és szolgáltatások szolgáltatójaként, amelyek hosztolt és kezelt számítógépes vészhelyzeti és biztonsági incidenskezelő szolgáltatásokat tartalmazhatnak, vállalatunk, valamint ügyfeleink jogos érdekét képezi, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés (f) albekezdésében foglaltak szerint, hogy Személyes adatgyűjtést és adatkezelést végezzünk, a feltétlenül szükséges és arányos mértékben, vállalatunk és ügyfeleink hálózat- és információbiztonságának megteremtése céljából. Ez magában foglalja a kiberfenyegetési riasztási ismeretforrások kidolgozását, amelyek célja a hálózatok és rendszerek ellenálló képességének folyamatos fenntartása és fejlesztése a jogellenes vagy rosszhiszemű, valamint egyéb ártalmas tevékenységekkel szemben („kiberfenyegetések”). Az általunk a fent említett célokból feldolgozott Személyes adatok, korlátozás nélkül magukban foglalják a kiberfenyegetésekhez kapcsolódó hálózati forgalmi adatokat, úgymint:

 • a feladó e-mail címe (pl. SPAM források);
 • a címzett e-mail címe (pl. célzott, e-mailes kibertámadások áldozatai);
 • reply-to típusú e-mail címek (pl. a kiberbűnözők által, rosszhiszemű e-mailek küldésére konfigurált e-mail cím);
 • fájlnevek és végrehajtási útvonalak (pl. az e-mailekhez csatolt rosszindulatú vagy egyéb módon ártalmas, futtatható fájlok);
 • URL-ek és a kapcsolódó oldalcímek (pl. rosszindulatú vagy más módon ártalmas tartalmakat szolgáltató vagy hosztoló weboldalak); és/vagy
 • IP-címek (pl. a kiberfenyegetések, azaz rosszhiszemű vagy ártalmas tartalmak generálásában, terjesztésében, átvitelében, hosztolásában, gyorstárkezelésében, vagy más módon történő tárolásában részt vevő webszerverek és kapcsolt eszközök hálózati címei).

Az adatgyűjtés kontextusától függően az ilyen adatok Önre vagy más érintettekre vonatkozó Személyes adatokat is tartalmazhatnak. Mindazonáltal ilyen esetekben kizárólag az Önt érintő, valamint valamennyi, a hálózati és rendszerbiztonság szempontjából termékeinkre és szolgáltatásinkra támaszkodó szervezetet érintő kiberfenyegetések felderítéséhez, letiltásához, bejelentéséhez (a személyazonosításra alkalmas elemek lehetőség szerinti eltávolítását követően) és csökkentéséhez feltétlenül szükséges és arányos mértékig végezzük az érintett adatok feldolgozását. A Személyes adatok ilyen összefüggésben való feldolgozásakor nem célunk az érintett azonosítása, kivéve, ha feltétlenül elengedhetetlen az érintett kiberfenyegetés orvoslása érdekében, illetve jogszabály megköveteli azt.

Amennyiben úgy gondolja, hogy Személyes adatai gyűjtését vagy feldolgozását a Symantec indokolatlanul végezte ezen célok érdekében, kérjük, olvassa el az alábbi, „Az Ön jogai” és a „Kapcsolat” című szakaszokban írtakat. Kérjük, ne feledje, amennyiben megállapítást nyer, hogy az Önre vonatkozó Személyes adatok feldolgozását a Symantec azért végezte el, mert az szükséges a megállapított kiberfenyegetések felderítéséhez, letiltásához vagy hatásának csökkentéséhez, akkor az adatkezelés elleni tiltakozásra, az adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kérelmeket a GDPR 21. cikke (1) albekezdésével összhangban elutasítjuk. Kényszerítő erejű jogos érdekünket képezi, hogy védelmet biztosítsunk szervezetünk és ügyfeleink számára a kiberfenyegetésekkel szemben, ezért saját érdekeink felülírhatják az Ön tiltakozásét, illetve helyesbítésre vagy törlésre vonatkozó kérelmét, amíg nem bizonyítja számunkra azon intézkedések elvégézését, amelyek révén az Ön Személyes adatai függetleníthetővé válnak az azonosított kiberfenyegetésektől.

Marketing és közösségi hálózatok

A Symantec jogos érdekét képezi kereskedelmi ajánlatainak promotálása, valamint az ügyfeleinkhez és vásárlóközönségünkhöz ilyen céllal eljuttatott kommunikációnk optimalizálása, hogy a számukra legmegfelelőbbeket kapják meg. Ennek megfelelően, a fentiekben ismertetett célból végezzük az adatgyűjtést és adatfeldolgozást. Jogi kötelességünk azonban az Ön hozzájárulását kérni ahhoz, hogy bizonyos marketing anyagokat küldhessünk az Ön számára, ilyen marketing anyagokat pedig kizárólag abban az esetben juttatunk el Önhöz, ha ehhez megszereztük hozzájárulását. Amennyiben a továbbiakban nem kíván marketing anyagokat kapni tőlünk, az érintett közleményben vagy e-mail üzenetben rákattinthat a leiratkozási funkcióra, illetve kattintson a következő hivatkozásra: Preference Center.

Üzenetek
A fentiekben ismertetett célokon túlmenően, a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően, felhasználhatjuk Személyes adatait arra a célra, hogy hirdetéseket, promóciókat és tájékoztatást küldjünk Önnek az Ön igényeire szabott termékeinkről és szolgáltatásainkról. Idetartozhatnak a demográfiai adatok, illetve a harmadik felek által nyújtott trendadatok, amennyiben ez engedélyezett. A kapcsolati adatokat, ideértve a telefonszámot, postai vagy e-mail címet, szintén felhasználhatjuk az Önnel való kapcsolatfelvételhez. Amennyiben nem szeretné, ha ilyen módon felhasználnánk Személyes adatait, akkor ne járuljon hozzá a Személyes adatok gyűjtését végző weboldalakon és/vagy nyomtatványokban az adatai ilyen célú feldolgozásához. Ezen jogát bármikor gyakorolhatja azáltal is, ha az alábbiakban ismertetettek szerint felveszi velünk a kapcsolatot.

Érdeklődés-alapú hirdetések
Megadhatjuk a termékeink iránt kifejezett érdeklődésére vonatkozó adatait Harmadik felek számára azzal a céllal, hogy még specifikusabb hirdetéseket biztosíthassanak az Ön számára. Amennyiben saját weboldalunkon kívüli felületen biztosítunk az Ön számára érdeklődés-alapú hirdetést, nem követjük nyomon az adott weboldalon folytatott egyéb tevékenységeit. Ha rákattint hirdetéseinkre, kizárólag arról szerzünk tudomást, hogy melyik tartományból érkezett hozzánk. További információkért, kérjük, olvassa el az alábbi, Nyomon követési technológiák, sütik és ne kövess című szakaszt.

Harmadik felektől származó adatok
A Harmadik felek átadhatják számunkra az Öntől közvetlenül, illetve más online és offline forrásokból gyűjtött Személyes adatait, például partnereinktől vagy harmadik felektől származó marketing adatokat, amelyeket összevonunk az Önre vonatkozóan már rendelkezésünkre álló adatokkal annak érdekében, hogy még relevánsabb kommunikációt és személyre szabottabb ajánlatokat nyújthassunk Önnek. Észszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy ilyen célokra csak elismert és jogszabálykövető harmadik felekkez működjünk együtt, továbbá megköveteljük tőlük, hogy csak olyan Személyes adatokat osszanak meg velünk, amelyek gyűjtésére, feldolgozására és velünk való megosztására jogszabályszerű felhatalmazással rendelkeznek. Nem vállalunk azonban felelősséget az Ön Személyes adatainak a harmadik felek által végzett adatkezeléséért azt megelőzően, annak során, illetve azt követően, hogy ezen adatokat részünkre átadták volna. Az ilyen Személyes adatokat összevonhatjuk azon Személyes adatokkal, amelyekkel már rendelkezünk Önre vonatkozóan, hogy jobb élményt nyújthassunk, értékelhessük a termékeink iránt tanúsított érdeklődését, illetve javítsuk ajánlataink minőségét.

Norton Community (Norton internetes fórumok, blogok és kapcsolattartási oldalak)

Fórumokat, weboldalakat és kapcsolódó információs szolgáltatásokat működtetünk, hogy nagyobb segítséget adhassunk Önnek a termékeink és szolgáltatásaink használata során, megvitathassuk Önnel a műszaki kérdéseket, továbbá megoszthassuk Önnel tapasztalatainkat. Ne feledje, ha bármilyen adatokat megad ezeken a fórumokon, azokat nem lehet bizalmasan kezelni, mivel azokat a hozzáféréssel rendelkező más személyek is elolvashatják, begyűjthetik és felhasználhatják. Amennyiben bármely fórumról szeretné eltávolíttatni a Személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Bizonyos esetekben nem áll módunkban eltávolítani a Személyes adatait, amely esetekben tájékoztatjuk Önt erről. Ezen szolgáltatások használatára további szerződéses feltételek vonatkozhatnak.

Nyomon követő technológiák, sütik és ne kövess funkció

Sütik
A süti általánosan alkalmazott, automatizált adatgyűjtő eszköz. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön által megnyitott weboldalak vagy HTML-formátumú e-mailek helyeznek el az Ön számítógépén vagy eszközén, hogy biztosítsák az érintett weboldalak működését, illetve még hatékonyabb működését. Vállalatunk és partnereink is alkalmazhatnak sütiket, webjelzőket, képpontcímkéket, parancsokat vagy egyéb hasonló technológiákat weboldalainkon, illetve e-mail üzeneteinkben, az alábbi célokból:

 • weboldalaink megfelelő működésének biztosítása, valamint a jogos elektronikus kommunikációk megfelelő eljuttatása;
 • az Ön számára eljuttatott információk személyre szabása az Ön böngészési beállításai alapján, úgymint nyelv és földrajzi elhelyezkedés;
 • statisztikai adatok gyűjtése a weboldal Ön által történő használatáról;
 • üzleti és marketing információk megszerzése; továbbá
 • bizonyos esetekben annak lehetővé tétele valamely harmadik fél számára, hogy a jövőben hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára termékeinkről és szolgáltatásainkról, amennyiben ellátogat harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakra.

Különböző típusú sütiket használunk:

 • Feltétlenül szükséges sütik, amelyek azért szükségesek, hogy a weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatások és funkciók biztosíthatóak legyenek az Ön számára. Ezen sütik nélkül az Ön számára esetlegesen szükséges szolgáltatások, úgymint bevásárló kocsik vagy e-számlázás, nem biztosíthatóak.
 • Elemző vagy testre szabásért felelős sütik olyan adatokat gyűjtenek, amelyeket vagy összesített formában a weboldal használatának jobb megismerésére, illetve a marketing kampányok hatékonyságának mérésére alkalmasak, vagy a weboldalt jobb testreszabását segítik elő.
 • Hirdetési és nyomkövető parancsok, amelyeket a hirdetési üzenetek célzottabbá tételét szolgálják. Olyan funkciókat látnak el, mint ugyanazon hirdetés folyamatos megjelenésének megakadályozása, a hirdetések megfelelő megjelenítésének biztosítása, és bizonyos esetekben az Ön érdeklődési körére alapozott hirdetések bemutatása. Süti kezelési eszközzel rendelkező webhelyeken a képernyő alján egy lebegtető gomb található.

Ha nem kíván sütiket elfogadni, módjában állhat azokat elutasítani, ha a weboldalra való belépéskor nem fogadja el azok használatát. Amennyiben így tesz, esetlegesen nem tudunk bizonyos funkciókat, szolgáltatásokat vagy támogatást az Ön számára biztosítani. Ha a korábbiakban már belépett weboldalainkra, esetlegesen törölnie kell a már meglévő sütiket a böngészőjéből.

Bizonyos adatokat automatizált módon gyűjtünk, és naplófájlokban tárolunk. Ezen adatok közé tartozhatnak az internetprotokoll (IP) címek, a böngésző típusa, az internetszolgáltató (ISP), az ajánló/kilépő oldal, operációs rendszer, dátum-/időbélyeg, és/vagy a kattintássorozat adatai. Ezen naplóadatokat összevonhatjuk az Önnel kapcsolatban begyűjtött más adatokkal. Ennek célja az Ön számára biztosított szolgáltatások javítása, továbbá a marketing, analitikai vagy webhely funkciók fejlesztése.

A tartalomra vonatkozó adatok és beállítások tárolására helyi tárhelyeket, úgymint HTML5, használhatunk. Azon harmadik felek, amelyekkel közösen biztosítunk bizonyos funkciókat a weboldalainkon, illetve közösen jelenítünk meg hirdetéseket az Ön internetes böngészési tevékenysége alapján, szintén HTML5 alkalmazást használnak az adatgyűjtés vagy -tárolás céljára. A különböző böngészők saját kezelési eszközöket kínálnak a HTML5 tartalom eltávolításához.

Do Not Track (Ne kövess)
Különböző módok állnak rendelkezésre az Ön online tevékenysége nyomon követésének megakadályozására. Ezek egyike, ha beállítja a böngészőjében azt a funkciót, amelynek segítségével jelezheti az Ön által megnyitott weboldalak számára, hogy nem kívánja, hogy adatgyűjtést végezzenek Önre vonatkozóan. Ezt hívják ne kövess (Do-Not-Track, „DNT”) jelzésnek. Kérjük, ne feledje, hogy weboldalaink esetlegesen nem ismerik fel az internetes böngészők felől érkező DNT jelzéseket, illetve nem reagálnak azokra. Jelenleg ugyanis nincsenek érvényben egyetemlegesen elfogadott szabványok arra az esetre, mit kell tennie egy vállalatnak, ha DNT jelzés érkezik. Amennyiben meghatározásra kerül valamilyen kötelező érvényű szabvány, megvizsgáljuk, hogyan tudunk megfelelően válaszolni ezen jelzésekre. A sütikre, a ne kövess jelzésre és más nyomon követési technológiákra vonatkozó részletesebb információkért, kérjük, látogasson el a www.allaboutcookies.org és a https://allaboutdnt.com oldalakra.

Harmadik fél általi adatgyűjtés
Harmadik felek is elhelyezhetnek sütiket az Önt esetlegesen érdekelhető, személyre szabott információk és tartalmak biztosítása érdekében, úgymint promóciók vagy ajánlatok, amennyiben weboldalaink elhagyását követően Ön ellátogat valamely harmadik fél webhelyére. Nem engedélyezzük ezen harmadik felek számára, hogy az említett sütiken túlmenően Személyes adatokat (pl. e-mail cím) gyűjtsenek Önre vonatkozóan az oldalainkon.

Közösségi médiafunkciók és grafikus elemek
Weboldalaink közösségi médiafunkciókat is magukban foglalnak, úgymint a Facebook „Like” gombját, valamint grafikus elemeket, azaz a „Megosztás” gombot, illetve a weboldalainkon futó interaktív miniprogramokat. Ezen funkciók általában felismerhetők a harmadik fél márkajelzéséről vagy logójáról, és esetlegesen begyűjthetik az Ön IP-címét, a weboldalainkon megnyitott oldalak nevét, valamint sütit helyezhetnek el a funkció megfelelő működésének biztosítására. A közösségi médiafunkciókat és grafikai elemeket vagy a Harmadik fél hosztolja, vagy ezek hosztolása közvetlenül saját oldalainkon történik. Bármely harmadik fél által biztosított funkcióval kapcsolatos interakciójára az érintett vállalat adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Hogyan utasíthatja el az érdeklődés-alapú hirdetéseket

Egy adott harmadik féllel együttműködésben jelenítjük meg a hirdetéseket a weboldalunkon, illetve kezeljük a hirdetéseket az oldalainkon. Harmadik fél partnerünk sütiket vagy hasonló technológiákat alkalmazhat ahhoz, hogy hirdetéseket biztosítson az Ön számára az Ön böngészési tevékenysége és érdeklődési köre alapján. Amennyiben a továbbiakban nem kíván érdeklődés-alapú hirdetéseket kapni, kérjük, kattintson ide. Amennyiben Ön az Európai Unió területén él, ezt szintén megteheti, ha ide kattint. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben leiratkozik ezen szolgáltatásról, továbbra is kapni fog általános jellegű hirdetéseket, melyek nem az Ön érdeklődésén alapulnak.

Automatizált egyéni döntéshozatal és profilalkotás

Esetenként automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk bizonyos adatelemek vonatkozásában, amennyiben a Symantec hálózati forgalmi adatok feldolgozását végzi vállalatunknak vagy ügyfeleinknek a jelen Nyilatkozat megfelelő szakaszában ismertetett jogos érdekein alapuló hálózati és információbiztonság megteremtése céljából. Ez különösen azzal járhat, hogy relatív kiberbiztonsági reputációs pontszámokat rendelünk az IP-címekhez és URL-ekhez a kiberfenyegetés felderítési motorok által végzett objektív kiberfenyegetési mérések alapján. Ezen indikátorokat például annak megállapítására használhatjuk, hogy rosszhiszemű vagy egyéb ártalmas tartalmakat hosztolnak-e valamely adott URL-en, illetve ilyeneket terjeszt valamely IP-cím. Ezen automatikusan hozzárendelt reputációs pontszámok felhasználhatók Ön, a Symantec, partnereink és más ügyfelek által az azonosított kiberfenyegetések felderítésére, blokkolására és csökkentésére. Ezek tehát azt eredményezhetik, hogy termékeink és szolgáltatásaink letiltják az adott URL-ekről és IP-címekről vagy azokra érkező hálózati adatforgalmat. Ezen adatfeldolgozás semmiféle egyéb célt nem szolgált, mint az Ön, a Symantec, partnereink és más ügyfeleink védelmét a kibertámadások ellen. Amennyiben azonban mégis úgy gondolja, hogy ezen automatikus adatfeldolgozás indokolatlan és jelentős hatást gyakorol Önre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az érintett adatkezelővel, amelynek tevékenysége a termékeink és szolgáltatásaink használata során ilyen hatást gyakorol Önre. Amennyiben ez az adatkezelő maga a Symantec, kérjük, olvassa el a jelen Nyilatkozat „Az Ön adatvédelmi jogai” és a „Kapcsolat” című szakaszait, hogy felvethesse aggályait, és segítségünket kérje a kielégítő megoldás megtalálása érdekében.

Hogyan fedjük fel Személyes adatait

Személyes adatait nem értékesítjük, adjuk bérbe vagy haszonbérletbe, illetve nem ajándékozzuk el. Személyes adatait kizárólag az alábbiakban ismertetett módokon fedjük fel, a Symantec Corporation csoporton belül, partnereink számára, a megbízásunkból adatkezelést végző szolgáltatók számára, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt állami hatóságok felé. Az adatkezelésre kizárólag a jelen Nyilatkozatban, az érintett termékekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókban ismertetett célokból kerül sor. Amennyiben felfedjük Személyes adatait, megköveteljük ezen közzététel címzettjeitől, hogy eleget tegyenek a megfelelő adatvédelmi és titoktartási, illetve biztonsági követelményeknek.

Partnerek
Személyes adatait átadhatjuk partnereinknek azzal a céllal, hogy lehetővé tegyük számukra a Symantec-kel vagy Nortonnal folytatott üzleti tevékenységek végrehajtását. Partnereinket alávetjük harmadik félre vonatkozó kockázatkezelési és értékelési eljárásunknak, és kizárólag ezt követően engedélyezzük számukra a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós és értékesítési tevékenységek folytatását. Partnereink felhasználhatják Személyes adatait az Önnel és másokkal való, a Symantec és a Norton termékeket vagy szolgáltatásokat érintő kommunikáció céljaira. Amennyiben nem kíván promóciós e-maileket kapni partnereinktől, közvetlenül leiratkozhat a partner által küldött e-mailben vagy más közlésben biztosított leiratkozási hivatkozás vagy eszköz használatával.

A megbízásunkból adatkezelést végző szolgáltatók
Szerződéses vállalkozókat és szolgáltatókat vehetünk igénybe, hogy a megbízásunkból elvégezzék az Ön Személyes adatainak feldolgozását a jelen Nyilatkozatban, valamint a honlapunkon elérhető, a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókban foglalt célok érdekében. Szerződésben követeljük meg a szolgáltatóktól az adatok biztonságának és bizalmasságának biztosítását, továbbá nem engedjük adatkezelőinknek, hogy az engedélyünk nélkül felfedjék az Ön Személyes adatait más felek előtt, illetve saját céljaikra használják azokat. Mindazonáltal, amennyiben Ön tőlünk függetlenül tart fenn kapcsolatot ezen szolgáltatókkal, az ilyen kapcsolatokra azon szolgáltatók saját adatvédelmi nyilatkozatai vonatkoznak. Ezen szolgáltatók közé tartozhatnak, különösen, az ügyfélszolgálati központok, fizetőkártya-feldolgozók és a marketinget, felmérést, elemzést végző szolgáltatók.

Állami hatóságok
Bizonyos esetekben a Symantec számára szükségesnek bizonyulhat az Ön Személyes adatainak az állami hatóságok előtti, illetve a vonatkozó jogszabály szerinti felfedése. A Személyes adatokat nem fedjük fel az állami hatóságok előtt, kivéve az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek esetén:

 • az illetékes joghatóságon belül működő bíróság vagy más állami hatóság által kiadott idézés, parancs vagy egyéb eljárás esetén;
 • a bírósági adatszolgáltatási kéréshez hasonló következményekkel járó jogi eljárások esetén, amely esetben, ha a Symantec elutasítja az adatszolgáltatás teljesítését, azzal megsértené a helyi jogszabályokat, továbbá a vállalatot, annak tisztségviselőit, vezetőit vagy alkalmazottait felelősség terhelné ezen jogi eljárás megsértéséért;
 • az adatokat azon okból kell felfednie a Symantec-nek, hogy érvényesíthesse a vonatkozó jogszabályban előírt törvényes jogait;
 • hitelkártyacsalás megállapítása és/vagy megelőzése céljából elrendelt adatszolgáltatási kérés; illetve
 • amennyiben a Személyes adatok felfedésére az érintett vagy más esetlegesen érintett természetes személy testi épségét veszélyeztető vagy egyéb jelentős károsodásával járó súlyos és közvetlen fenyegetés elhárítása vagy mérséklése érdekében van szükség.

Határokon átnyúló személyes adattovábbítás a Symantec jogi személyek és harmadik fél beszállítók között
Vállalatunk globálisan működő társaság, és mint ilyen, számos országban végez adatkezelést. Üzleti tevékenységeink fenntartásához, valamint a jelen Nyilatkozatnak megfelelően, Személyes adatait továbbíthatjuk az Egyesült Államokban működő Symantec Corporation részére, továbbá a Symantec Corporation világszerte működő leányvállalatai, valamint harmadik fél beszállítói részére. Valamennyi adattovábbításra a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban foglalt adattovábbítási követelményeknek megfelelően kerül sor. Amennyiben az Európai Gazdasági Térségből származó Személyes adatokat továbbítunk a Symantec jogi személyek, illetve a Symantec által, ezen adatoknak a megbízásunkból történő feldolgozásával megbízott harmadik fél beszállítók részére, és ezek olyan országokban helyezkednek el, amelyek az Európai Bizottság minősítése szerint nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet a Személyes adatok számára, az ilyen adattovábbítások esetén megfelelő alternatív óvintézkedéseket foganatosítunk, azaz az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk. Amennyiben ez Önt is érinti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a privacyteam@symantec.com e-mail címen, megkaphatja az ezen óvintézkedéseket ismertető dokumentum egy példányát.

Folyamatos üzleti fejlesztési tevékenységeink körében, alkalmanként sor kerülhet leányvállalatok vagy más üzleti egységek felvásárlására. Ezen tranzakciók következtében, valamint az Önnel való folyamatos kapcsolat fenntartása érdekében, Személyes adatait továbbíthatjuk az érintett társvállalat részére.

Átszervezés, egyesülés, felvásárlás, illetve eszközeink értékesítése esetén Személyes adatait a fent említett tranzakciók keretében továbbíthatjuk. Ezen ügyletekről értesítést küldünk Önnek, és ismertetjük a rendelkezésére álló választási lehetőségeket.

Milyen védelmet biztosítunk Személyes adatai számára?

Óvintézkedések

Észszerű és megfelelő adminisztratív, műszaki, szervezési és fizikai biztonsági, valamint kockázatkezelési intézkedéseket teszünk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, hogy biztosíthassuk Személyes adatai védelmét a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, károsodással, elvesztéssel vagy megváltoztatással, engedély nélküli vagy jogosulatlan hozzáféréssel, felfedéssel vagy visszaéléssel szemben, valamint a birtokunkban lévő Személyes adatainak bármely más jogellenes kezelésével szemben.

A Személyes adatok biztonságos kezelése fontos elemét képezi a magánélet védelmének. Biztonsági szervezetünk irányelveket, normákat és kapcsolódó biztonsági ellenőrzéseket alkalmaz a kockázati szinteknek és a nyújtott szolgáltatásoknak megfelelő mértékben. Továbbá, megfelelő biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó közléseket biztosítunk a vállalaton belüli alkalmazás-felelősök és a technológiai csoportok felé, hogy támogassuk a biztonságos termékfejlesztést, valamint a védett működési környezetet.

Külön figyelmet fordítunk a Személyes adatok védelmére, valamint az ezen adatok feldolgozásával járó kockázatokra. További dokumentációt találhat az információbiztonság-kezelési rendszerünkről, valamint az általunk tett intézkedésekről a Customer Trust Portal (Ügyfélbizalmi portál) oldalunk megfelelő részeiben.

Az alábbi intézkedések sorolhatók ide:

Fizikai óvintézkedések
Zárjuk az ajtókat és irattárolókat, szabályozzuk a létesítményeinkbe való belépést, „üres asztal” irányelvet alkalmazunk, valamint gondoskodunk a Személyes adatait tartalmazó adathordozók biztonságos megsemmisítéséről.

Technológiai óvintézkedések
Hálózati és információbiztonsági technológiákat alkalmazunk, azaz Symantec vírusirtót és végpont-védelmi szoftvert, titkosítást, behatolásérzékelőt és adatvesztést megakadályozó eljárásokat, továbbá monitorozzuk rendszereinket és adatközpontjainkat a biztonsági irányelvek betartásának biztosítására. Például az olyan bizalmas információkat, mint a hitelkártyaadatok, Transport Layer Security („TLS”) titkosítással továbbítjuk.

Szervezési óvintézkedések
Rendszeresen biztosítunk egész vállalatra kiterjedő, valamint munkakörre vonatkozó, illetve célzott képzési és tudatosság növelő programokat a biztonságra és adatvédelemre vonatkozóan, hogy alkalmazottaink és szerződéses vállalkozóink mindig tudatában legyenek annak, milyen fontos a Személyes adatok védelme, továbbá hogy elsajátítsák és fenntartsák azoknak a gyakorlatban való védelméhez szükséges tudást és készségeket. A szervezeti adatvédelmi irányelvünk és normáink szintén iránymutatást adnak Személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Adatvédelmi incidensek

A Symantec minden észszerű intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek megakadályozására. Amennyiben ezek mégis bekövetkeznek, megfelelő eljárással rendelkezünk a hatáskörünkön belüli, azonnali intézkedésre. Ezen intézkedések illeszkednek azon szerepkörhöz, amelyet ellátunk az adatsértésben érintett termékekkel, szolgáltatásokkal vagy folyamatokkal kapcsolatban. Minden esetben együttműködünk az érintett felekkel, hogy minimálisra csökkentsük a kifejtett hatást, megteszünk minden értesítést és adatfelfedést, amelyet a vonatkozó jogszabályok és egyéb elvárások megkövetelnek, továbbá intézkedéseket teszünk a jövőbeli adatsértések megelőzésére. Az adatsértési incidensek esetén felmerülő felelősségeket szisztematikusan meghatározzuk az ügyfeleinkkel, valamint a beszállítóinkkal kötött szerződésekben.

Személyes adatainak tárolása

Az Öntől begyűjtött adatok tárolhatók vállalaton belüli, valamint harmadik felek tulajdonában lévő, az Egyesült Államokban, Írországban, valamint a Symantec és beszállítóink működési helyein elhelyezkedő szervereken, a megfelelő kockázatértékelésen alapuló, technikai és szervezési biztonsági intézkedések alkalmazása mellett. Az Adatvédelmi portálon megtalálhatóak a világszerte működő létesítményeinket, és a megbízásunkból Személyes adatkezelést végző beszállítóinkat felsoroló aktuális listák.

Egyéb weboldalakra mutató hivatkozások

Weboldalaink más weblapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek más szervezetek tulajdonában és működtetése alatt állnak. Amennyiben úgy dönt, hogy megnyitja ezen behivatkozott weboldalakat, arra biztatjuk, figyelmesen olvassa el a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokat, mivel azok eltérhetnek vállalatunk adatvédelmi nyilatkozatától. Nem vállalunk felelősséget a Symantec Corporation csoporton kívüli szervezetek tulajdonában lévő weboldalakon megjelenített tartalmakért, vagy azok adatvédelmi gyakorlataiért. Weboldalaink márkatársítás alapján működő weboldalakra is tartalmazhatnak hivatkozásokat, amelyeket a Symantec és egy vagy több üzleti partnere működtet, és akik saját adatvédelmi gyakorlataik alapján végzik az Ön Személyes adatainak gyűjtését. Kérjük, olvassa el az Ön által megnyitott, ezen márkatársítás alapján működő oldalakhoz tartozó adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy tájékoztatást kapjon az adott oldalon érvényes adatvédelmi gyakorlatokról.

Gyermekek adatainak védelme

Weboldalainknak nem célja a 13 év alatti gyermekek körében való adatgyűjtés, illetve tudatosan nem végzünk ilyen gyűjtést, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérően rendelkeznek az azon termékek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatói, amelyek célja, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a gyermekek online védelmének javításában. Ilyen esetekben a 13 év alatti gyermekekre vonatkozó Személyes adatok közül kizárólag azokat gyűjtjük és kezeljük, amelyeket felfed számunkra, illetve más módon utasít minket azok begyűjtésére és kezelésére. Kérjük, a további fontos információkért olvassa el a vonatkozó tájékoztatókat.

Személyes adatainak kezelése

Milyen hosszú ideig őrizzük meg vagy tároljuk Személyes adatait?
Személyes adatait az alábbi időtartamok közül a leghosszabb ideig őrizzük meg rendszereinkben: 1. A közöttünk fennálló üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges ideig, illetve ameddig szükséges ahhoz, hogy biztosíthassuk az Ön számára azon termékeket, szolgáltatásokat vagy információkat, amelyekre igényt tarthat, illetve amelyeket egyébként észszerűen elvárhat tőlünk; 2. Ameddig szükséges az adatgyűjtés célját illetően, illetve arra a célra, amellyel kapcsolatban Ön megadta azokat részünkre, a termékre vagy szolgáltatásokra vonatkozó tevékenységeknek vagy eljárásoknak megfelelően; 3. A jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a jogviták rendezéséhez, megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges megőrzési időtartamig; illetve 4. Azon időszak végéig, amíg pereskedésre vagy vizsgálatokra kerülhet sor az Önnel való üzleti kapcsolatokhoz, illetve egyéb együttműködésekhez kapcsolódóan.

Az egyértelműség kedvéért amikor a Symantec adatkezelőként saját céljai érdekében dolgozza fel az Ön Személyes adatait, akkor az személyes adatait akkor töröljük, illetve tesszük azonosításra alkalmatlanná, amikor már a továbbiakban nem szükséges az eredetileg közölt, illetve további, jogszerűen összeegyeztethető adatgyűjtési célok eléréséhez.

Emellett amennyiben a Symantec adatfeldolgozóként dolgozza fel az Ön Személyes adatait valamely más Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó céljaira vagy utasításai alapján, eleget teszünk ezen másik adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval megállapodott megőrzési időtartamnak, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok és előírások korábbi időpontban írják elő az adatok törlését, illetve hosszabb megőrzési időt írnak elő.

Adott esetben, ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy az egyes termékek vonatkozásában hogyan őrizhetők meg Személyes adatai ezt követően, kérjük, olvassa el a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó konkrét kiegészítő tájékoztatót.

Az Ön adatvédelmi jogai

A Norton ügyfélszámla vagy a Symantec ügyfélszámla segítségével Ön megtekintheti és frissítheti Személyes adatainak számos elemét. A vonatkozó jogszabályok értelmében, adatvédelmi érintettként, Ön az alábbiakra jogosult:

a) információkat kérhet tőlünk arra vonatkozóan, milyen Személyes adatok kezelését végezzük Önnel kapcsolatban;

b) az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos Személyes adatokat helyesbítheti, frissítheti vagy kiegészítheti;

c) az Önre vonatkozó Személyes adatokat törölheti, illetve azok törlését kérheti;

d) bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk annak módját, hogyan dolgozzuk fel az Önre vonatkozó Személyes adatokat;

e) visszavonhatja a részünkre adott hozzájárulását a Személyes adatok feldolgozására vonatkozóan;

f) tiltakozhat az Önre vonatkozó Személyes adatok feldolgozása ellen, vállalatunk, illetve a Harmadik felek jogos érdekeinek figyelembe vétele mellett;

g) igényelheti tőlünk az általunk Önre vonatkozóan, az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés alapján, automatizált módon feldolgozott Személyes adatainak hordozhatóságát; továbbá

h) az Európai Gazdasági Térségen belül adatvédelmi panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, amennyiben nem elégedett azzal a móddal, ahogyan Személyes adatait, illetve bármely, hozzánk beterjesztett adatvédelmi kérdését vagy kérését kezeljük.

Amennyiben a fenti jogainak gyakorlása a Symantec intézkedésein alapul, eleget teszünk azon jogi kötelezettségünknek, hogy észszerű lépéseket tegyünk az Ön személyazonosságának és kérése jogszerűségének ellenőrzésére, továbbá megkérhetjük, hogy fedjen fel bármely információt, amely ezen célból szükségesnek bizonyulhat. Jogszerű kérés esetén 1 (egy) naptári hónapon belül vagy 31 (harmincegy) naptári napon belül (a kettő közül amelyik hosszabb) válaszolunk. Bizonyos korlátozott körülmények között, meghosszabbíthatjuk a válaszadási időszakot, ha azt a vonatkozó jogszabály engedélyezi. Az ilyen kérésekre vonatkozóan, bizonyos adatokat megőrizhetünk, hogy megakadályozzuk a csalásokat vagy jövőbeni visszaéléseket, illetve amennyiben a jogszabály másképpen rendelkezik, illetve azt engedélyezi, ideértve a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek betartását, valamint a jogi követelések megállapítását, gyakorlását és azok védelmét.

Amennyiben Ön 18 év alatti kaliforniai állampolgár, az Ön számára engedélyezhetik, hogy kérelmezze az Ön által, weboldalunkon posztolt bizonyos tartalmak eltávolítását. Ilyen kérés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacyteam@symantec.com e-mail címen.

Kommunikációs választási lehetőségek

Norton termékek

Megtekintheti és frissítheti Norton ügyfélszámlája a Norton beállítási központ felületén található Személyes adatait.

Továbbá leiratkozhat a Norton marketing ajánlatok küldéséről.

Symantec Enterprise

Megtekintheti és frissítheti Adatait a Symantec ügyfélszámláján (egyszerű feliratkozás a MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care és a Symantec Connect szolgáltatásokra).

Frissítheti adatait, illetve leiratkozhat a Symantec Enterprise emaillistáról a Preference Centeren keresztül.

Kapcsolat

Bármely jogának gyakorlásához, illetve a Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos kérdése vagy panasza benyújtásához, írjon, illetve hívja Adatvédelmi csoportunkat az alábbiak közül a legmegfelelőbb kapcsolattartási ponton:

Symantec Corporation – Adatvédelmi csoport
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Küldjön e-mailt: privacyteam@symantec.com

Amennyiben az Európai Gazdasági Térség területén tartózkodik:

Symantec Limited – Az Egyesült Királyságban és Írországban működő Jogi csoport figyelmébe
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Írország
Küldjön e-mailt: privacyteam@symantec.com

Amennyiben Ázsiában/Csendes-óceáni térségben tartózkodik:

Symantec Limited – Az Ázsia/Csendes-óceáni térségben működő Jogi csoport figyelmébe
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Küldjön e-mailt: APJ_Privacy@symantec.com

Adatvédelmi tisztviselő:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Küldkön e-mailt: DPO@Symantec.com

A jelen Nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot a jelen Nyilatkozat átdolgozására, illetve módosítására. Továbbá vállalatunk frissítheti a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy belefoglalja az adatvédelmi gyakorlatban bekövetkezett változásokat. Amennyiben jelentős változásokat foganatosítunk, e-mailben tájékoztatást küldünk (az ügyfélszámlán megadott e-mail címre), illetve a jelen weboldalon közzétett értesítésben tájékoztatjuk a változások hatályba lépése előtt. Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze a jelen oldalt, hogy értesüljön az adatvédelmi gyakorlatok legfrissebb változásairól.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik az ID Analytics, LLC-re; Az ID Analytics Adatvédelmi Nyilatkozata itt található.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik a LifeLock, Inc.-re; A LifeLock Adatvédelmi Nyilatkozata itt található.