Norton Privacy - Danish

Norton-databeskyttelseserklæring for produkter og tjenester - Sidst opdateret den 29. maj 2019

Denne erklæring skal læses og gælder sammen med og i tillæg til Symantec - Nortons globale databeskyttelseserklæring. Den beskriver de kategorier af oplysninger, som Nortons produkter og tjenester indsamler, samt de formål, hvortil disse kategorier af oplysninger behandles. Den er designet til at give oplysninger om obligatorisk gennemsigtighed til både individuelle Norton-brugere som genstande for oplysninger og til små og middelstore Norton-forretningsbrugere som dataansvarlige. Bemærk, at kategorier af oplysninger, der er markeret med asterisk (*), er personoplysninger, der overføres til Symantec med henblik på at levere de tilsvarende Norton-produktfunktioner og -tjenestefunktionalitet. Alle andre kategorier af oplysninger indsamles af Norton-softwaren i et ikke-identificerbart format.

Alle Nortons produkter og tjenester overholder de høje standarder, der er angivet i Symantec - Nortons globale databeskyttelseserklæring. Derudover, for at informere dig gennemsigtigt om de unikke egenskaber ved og særlige formål med hvert Norton-produkt og -tjeneste, ud over en beskrivelse af produktet eller tjenesten, beskriver denne erklæring de personoplysninger, som vi indsamler og de formål, hvortil personoplysningerne behandles.

Hvis en del eller et aspekt af denne erklæring er uacceptabel for dig, skal du ikke hente, installere eller på anden måde bruge de tilsvarende produkter, tjenester eller deres funktioner, og/eller du bedes omgående afinstallere eller stoppe med at bruge alle berørte produkter, tjenester eller funktioner. For de produkt- og tjenestefunktioner, der kræver, at du tilvejebringer yderligere personoplysninger for os, eller som kræver, at du giver dit samtykke til behandlingen af sådanne personoplysninger som nødvendigt med henblik på at nyde godt af specifikke valgfrie funktioner i et produkt eller en tjeneste, vil du på tidspunktet for download, installering, aktivering eller brug af den pågældende funktion blive bedt om at gennemgå denne erklæring for at være i stand til at give dit informerede og specifikke samtykke i overensstemmelse hermed.

Norton App Lock

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton App Lock giver brugeren mulighed for at sikre og beskytte mobilapplikationer ved hjælp af en pinkode, adgangskode eller et mønster på låseskærmen. I tilfælde af, at mobilenheden går tabt eller bliver stjålet, kan App Lock også konfigureres på en sådan måde, at hvis den er korrekt udstyret, tager enhedens fremadrettede kamera et billede ved tre mislykkede forsøg på at låse enheden op. *1. Brugerens e-mailadresse
2. Brugerens opsætnings-PIN-koder, adgangskoder til mobilapplikationer
3. Efter brugerens valg, billeder baseret på indstillinger
1. Brugerens e-mailadresse indsamles og sendes til Symantec for at muliggøre behandlingen af Norton App Locks gendannelse af adgangskode og nulstillinger.
2. 3. Alle andre oplysninger, som produktet indsamler fra brugerinput, opbevares på brugerens enhed.

 

Norton Clean

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Clean maksimerer lagring ved at rense brugerens mobileenheds hukommelsescache for at slette annoncer og uønskede data med henblik på at frigøre ekstra lagerplads. Mobilenhedens unikke enhedsidentifikator (IMEI) IMEI-nummeret indsamles fra enheden og sendes til Symantec. Ved transmission hashes IMEI-nummeret umiddelbart før yderligere behandling. Hashen behandles med henblik på at føre tilsyn med unik brug af produktet. Når oplysningerne er blevet hashet, kan de ikke spores tilbage til den oprindelige enhed, således at hverken brugeren eller selve enheden spores eller overvåges.

 

Norton-fejlstyring

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton-fejlstyring dokumenterer problemer, som opdages med Norton-produktet. I sådanne tilfælde kan brugeren vælge at indberette fejl til Symantec. 1. Oplysninger om computerstatus (systemsprog, land og version af operativsystem)
2. Processer, der kører, deres status og oplysninger om ydeevne
3. Data fra filer og mapper, der var åbne på det tidspunkt, hvor Norton-produktet stødte på problemet
1.-2.-3. Systemoplysninger bliver behandlet af Symantec med henblik på at korrigere det registrerede problem og for at forbedre effektiviteten af Norton-produktet. I visse tilfælde, hvis en fejl registreres på grund af en sikkerhedstrussel eller sårbarhed, kan Symantec udlede og dele visse ikke-bruger-specifikke eller ikke-identificerende oplysninger med partnere i det generelle cybersikkerhedsfællesskab, såsom forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. Formålet med en sådan deling er at fremme bevidsthed om, afsløring og forebyggelse af risikoen. Symantec kan også anvende statistikker udledt fra disse oplysninger til at spore og offentliggøre rapporter om sikkerhedsrisicitendenser.

 

Norton Community Watch

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Community Watch giver brugere af Norton-sikkerhedsprodukter mulighed for at hjælpe med at forbedre identifikationen af, og reducere den tid, det tager at levere beskyttelse mod, nye sikkerhedstrusler. Programmet indsamler udvalgte sikkerheds- og applikationsoplysninger og sender oplysningerne til Symantec til analyse for at identificere nye trusler og deres kilder. Programmet hjælper med at opbygge et bedre, stærkere sikkerhedsprodukt ved at analysere de oplysninger, der sendes af brugeren.
Ved at tilmelde dig Norton Community Watch-programmet:
1. Deltager du i opbygningen af bedre, stærkere viden om og beskyttelse mod cybertrusler gennem de oplysninger, som du og andre deltagere indsender. Vores backendteknologi bruger avancerede algoritmer til at beregne en sikkerhedsomdømmevurdering for hver fil, der hentes, installeres eller køres på din maskine, uden dog at foretage nogen bestemmelse, der ville berøre dig eller andre personligt. Brugere af Norton-sikkerhedsprodukter nyder godt af fordelene ved denne nye innovative teknologi, når et Norton-produkt:
*a. Blokerer skadelige filhentninger med Download Insight. Norton fortæller dig, om din filhentning er sikker eller usikker, eller om den har en ukendt sikkerhedsprofil. Hvis filhentningen ikke er sikker, træffer vores produkter øjeblikkeligt foranstaltninger for at beskytte dig,
b. Leverer forbedrede afsløringsrater samt reducerer falske positiver,
*c. Kører hurtigere scanninger med Norton Insight ved at rydde filer, der blev indsendt, analyseret og fastslået som godkendte gennem Norton Community Watch, hurtigere.
2. Ved at tilvejebringe kritiske sikkerheds- og applikationsoplysninger, bidrager du til den viden, der kræves for at identificere nye trusler og blokere dem, før de når videre.
* Norton Insight er kun tilgængelig på Windows OS.
1. Maskin-ID (oplysninger genereret af Symantec)
2. Produktserienummer (oplysninger tildelt dit produkt af Symantec)
3. Norton-kontonummer (oplysninger genereret af Symantec)
*4. Filstier
*5. Ikke-eksekverbare og bærbare eksekverbare filer, der er identificeret som malware
6. Webadresser for besøgte websteder, som Norton-produktet anser for værende potentielt svigagtige
7. Webadressen for det websted, som brugeren senest besøgte før installation af en hentet sikkerhedsrisiko på deres computer
8. Oplysninger om de processer og applikationer, der kører på brugerens enhed fra tid til anden, herunder på det tidspunkt, hvor en potentiel sikkerhedsrisiko opdages
9. En stikprøve af oplysninger sendt af brugerens enhed som reaktion på en potentiel sikkerhedsrisiko
Da Norton Community Watch er en tjeneste hostet og administreret af Symantec på back-end, sendes alle indsamlede oplysninger til Symantec som følger:
1. Maskin-ID bruges til at spore antallet af unikke enheder ved hjælp af et produkt for hvert abonnement, med henblik på at foretage revision af og håndhæve licensrettigheder.
2. Produktserienummer gives til hver bruger og bruges til at sikre, at hvert produkt er licenseret til brug af Symantec.
3. Norton-kontonummer er nødvendigt for at spore antallet af brugere, som abonnerer på bestemte Norton-produkter.
4.-5. Filstier og ikke-eksekverbare og bærbare eksekverbare filer opfanges for at hjælpe med at identificere oprindelsen og den logiske placering af cybertrusler, der påvirker eller stammer fra brugerens enhed.
6.-7. Webadresser bruges til at identificere webbaserede kilder til potentielle sikkerhedsrisici og til at forbedre Symantecs produkter og tjenesters evne til at afsløre ondsindede handlinger, skadelige begivenheder, svigagtige websteder, crimeware og andre former for sikkerhedstrusler på internettet.
8.-9. Enhedsoplysninger bruges til at forbedre Symantecs viden om og forståelse af cybertrusler. Enhedsoplysninger behandles også for at give bedre beskyttelse til brugere af Symantecs produkter og tjenester i fremtiden og til statistisk analyse af cybersikkerhedstendenser.

 

Norton Core

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Core er en trådløs router, der giver beskyttelse mod malware, vira, hackere og andre cybertrusler for enheder, der er forbundet med routeren. *1. Trådløst netværk SSID/adgangskode (krypteret)
2. Enhedsoplysninger, herunder personoplysninger medtaget af brugeren, når der tildeles enhedsnavne og, hvis tilvejebragt af brugeren, navn eller alias på den person til hvem enheden tildeles, og agentoplysninger for enhedsbruger/app-bruger, herunder enhedstype, fabrikant og model, operativsystem og IP-adresse
3. Oplysninger vedrørende enhedsbrug, herunder oplysninger vedrørende tidspunktet for sidste enhedsbrug, internetbrugstid for hver forbunden enhed, og gateway-logfiler over netværksforbindelser
4. Forældrekontroloplysninger og -indstillinger som defineret og konfigureret af brugeren, herunder blokerede websteder, besøgte websteder og oplysninger om tids- og indholdsfilter samt webadresser for websteder, der konstateres eller anses for at være farlige
*5. Personoplysninger, som brugeren kan tilvejebringe for at oprette en Norton-konto, herunder et brugernavn og et valgfrit billede
*6. Personoplysninger tilvejebragt af brugeren med henblik på kundesupport og assistance med oprettelse af forbindelse, såsom bruger-ID, navn, rolle, brugerspecifikke politikker og enhedsoplysninger
7. Cybertrusseltelemetri, herunder logfiler over forsøg på at hente skadelige eksekverbare filer/mobilapps, optegnelser over andre risikofyldte begivenheder eller handlinger og artefakter såsom malwareprøver
*8. Brugerkontaktoplysninger, udtrykte præferencer
*9. Forsendelsesadresse og relaterede oplysninger
10. Norton Core muliggør deltagelse i Norton Community Watch
1. Trådløse netværksoplysninger behandles til den brugerdefinerede konfiguration af wi-fi-netværket.
2. Enhedsoplysninger behandles med henblik på licensadministration for at analysere enheden og dens trafik med henblik på at føre tilsyn med routerens sundhed og forbindelsesevne og for at hjælpe med at rette fejl i den og for at forstå produktbrug og reagere på advarsler.
3. Oplysninger om enhedsbrug behandles med henblik på at:
 • Optimere Norton Cores ydeevne,
 • Informere brugere om webstedssikkerhed, og
 • Blokere browsing til usikre websteder.
4. Forældrekontroloplysninger og -indstillinger bruges til at håndhæve de regler og politikker, der er defineret af brugeren for deres kontrollerede profiler, hjælpe brugeren med at afsløre eventuel misbrug af personoplysninger i forbindelse med sådanne profiler og til at kommunikere med brugeren og kontrollerede profiler.
5.-6. Brugerkontooplysninger indsamles af Symantec for at opfylde tjenester, der er skitseret i kundekontrakten og yde teknisk support og assistance.
7. Cybertrussel-telemetri sendes til Symantec med henblik på forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
8. Brugerkontaktoplysninger og -præferencer sendes til Symantec med henblik på at:
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen for Norton Core,
 • Informere brugeren om måder til at forbedre brugeroplevelsen,
 • Skræddersy oplysninger, der præsenteres for brugeren baseret på brugerens præferencer (såsom sprog og geografisk område), og
 • Forbedre kundetilfredshed i forbindelse med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
9. Forsendelsesadresse og relaterede oplysninger behandles med henblik på at levere Norton Core-hardware til brugeren.
10. Med hensyn til Norton Community Watch-relaterede oplysninger, henvises der til Norton Community Watch-afsnittet i denne erklæring for yderligere oplysninger.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Mobile Security

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
For beskyttede brugere og deres enheder, som abonnenten vælger at beskytte, tilvejebringer Norton Mobile Security beskyttelse af smartphones og tabletter mod digitale trusler, genoprettelse af mistede eller stjålne enheder, gendannelse af kontaktoplysninger 1. Beskyttede brugeres mobilenhedsoplysninger, herunder udstyrsidentifikatorer (f.eks. IMEI, wi-fi-MAC-adresse, UDID), abonnentoplysninger, mobiltelefonnummer og andre beskyttede brugerkontaktoplysninger, enhedsnavn/-type og fabrikant, type og version af operativsystem, trådløs operatør, netværkstype, oprindelsesland, supportsag-ID, brugerinstallerede certifikater, webstedsdomænenavn og associeret SSL-certifikatkæde fra enheden og IP-adresse
2. Brugsoplysninger såsom oplysninger om hyppighed af download og brug, logfil-oplysninger og cookies, og netværkstjenesteoplysninger om, hvordan brugeren opretter forbindelse til netværkstjenesterne
3. Navne på filer og applikationer på brugerens enhed, hver gang produktet udfører en scanning, herunder scannede apps, der ikke for øjeblikket er i Symantecs database over kendte apps for at beskytte brugeren mod malware eller risikable funktioner, samt kalender og SD-kortindhold, hvis tilgængelige
4. Webbrowsing, webadresser, historik og bogmærker
*5. Efter brugerens valg, kontaktpersoner på brugerens enhed, herunder opkalds- og SMS-logfiler
6. Lydindstillinger for telefonopkald og enhed
*7. Lokaliseringsdata for enhed
*8. Produktet kan også konfigureres på en sådan måde, at hvis den meldes tabt eller stjålet og er således udrustet, tager enhedens kamera et billede, når enheden fortsætter med at blive anvendt, hvor en forkert adgangskode indtastes, ved ét mislykket forsøg på at låse enheden op, eller hvis enheden tændes, efter at den er blevet slukket
9. Sikkerhedskopi af oplysningerne på mobilenheden, herunder kontaktpersoner, opkaldshistorik, telefon- og tekstbeskeder
1. Mobilenhedsoplysninger, oplysninger om abonnent og kontaktoplysninger til beskyttet bruger behandles med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere produktets ydeevne,
 • Godkende den beskyttede brugers identitet for Symantec,
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Kommunikere med den beskyttede bruger for at levere tjenesten,
 • Udføre licensadministration, og
 • Forbedre kundetilfredshed i forbindelse med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Brugsoplysninger behandles med henblik på at: Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen.
3. Fil, applikationsnavne, kalender (f.eks. webadresser i invitationer) og SD-kortindhold behandles med henblik på at:
 • Advare brugeren om potentielt skadelige applikationer,
 • Scanne enheden for malware, og
 • Fjerne personligt indhold fra enheden, hvis brugeren vælger at aktivere og udføre produktets slettekommando.
4. Browsing-oplysninger behandles med henblik på at:
 • Informere brugere om webstedssikkerhed,
 • Blokere browsing til usikre websteder, og
 • Fjerne browsing-historik og bogmærker, hvis brugeren vælger at benytte produktets internetbeskyttelsesfunktion eller slettekommandoen.
5. Kontaktpersoner, herunder opkalds- og SMS-logfiler på brugerens enhed behandles med henblik på at levere blokeringsfunktionerne for opkald/SMS, hvis brugeren vælger at bruge dem.
6. Telefonindstillinger bruges til at blokere indgående opkald fra kontaktpersoner eller til at ændre enhedens lydindstillinger, hvis brugeren vælger at aktivere og bruge produktets blokeringsfunktion og/eller scream-kommando.
7. 8. Oplysninger om enhedsplacering og billeddata kan indsamles efter den beskyttede brugers anmodning om at finde brugerens enhed, når enheden mistes eller bliver stjålet. Produktet kan også give abonnenten fjernkommandoer til at hjælpe med at finde den beskyttede brugers enhed, hvis den mistes eller bliver stjålet. I visse tilfælde, når enheden meldes tabt eller stjålet, vil enheden blive fjernlåst. Alternativt, når enheden meldes tabt eller stjålet, kan produktet også til enhver tid lukkes. Med tilladelse fra den beskyttede bruger kan en historik på enhedens op til sidste ti kendte geografisk positioner opbevares for at give den beskyttede bruger mulighed for at spore enhedens seneste bevægelser, selv når produktet ikke er i brug på nuværende tidspunkt.
9. Sikkerhedskopierede oplysninger behandles med henblik på at levere produktets sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktioner, hvis brugeren vælger at bruge dem.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Security Scan

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Secure Scan tilvejebringer en scanning af endepunktsenheden eller enheder, der er valgt af brugeren, vil identificere potentielle problemer eller risici, og vil anbefale produkter og løsninger til brugeren.
1. Maskin-ID (oplysninger genereret internt af Symantec), enhedens installerings-/afinstalleringsfunktion, enhedsoplysninger og agentoplysninger for enhedsbruger/app-bruger, herunder enhedstype, OS-version, OS-sprog, fabrikant, og model, operativ system og tilknyttede geografiske oplysninger
2. Telemetrioplysninger om scannede filer, brugeroplevelse og fundne, reparerede og resterende trusler, dato og tidspunkt for scanning efter indsendelse, statusoplysninger vedrørende installation og drift, som kan omfatte personoplysninger, hvis i en filsti eller et mappenavn
1. Maskin-ID og relaterede oplysninger bruges af Symantec med henblik på at:
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Kommunikere med brugeren for at levere tjenesten,
 • Forstå tjenestebrug og præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen.
2. Telemetrioplysninger bruges af Symantec med henblik på:
 • At muliggøre og optimere tjenestens ydeevne, og
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Secure Login

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Secure Login (NSL) er en identitetsudbyder, der leverer en enkel, sikker og centraliseret måde til at godkende brugere. Symantec tilvejebringer en infrastruktur til identitetsstyring for millioner af brugere på tværs af forskellige Norton-produkter.
*1. Personoplysninger for at hjælpe med at godkende brugerens identitet, såsom hjemmeadresse, telefonnummer, fødselsdato, og/eller kreditkortnummer, brugers kontaktoplysninger, eventuelle yderligere personoplysninger, som brugeren kan indtaste på brugerens Norton-konto, eller som brugeren kan tilvejebringe med henblik på kundesupport og assistance med oprettelse af forbindelse, såsom navn og enhedsoplysninger
2. Enheds-, produkt- og tjenesteoplysninger og agentoplysninger for enhedsbruger/app-bruger, herunder enhedstype, fabrikant, model, operativsystem og version, enhedsoplysninger og agentoplysninger for enhedsbruger/app-bruger, herunder enhedstype, fabrikant, model, operativsystem og version, runtime-ydeevneoplysninger, installerede applikationer, tilknyttede geografiske oplysninger, MAC-adresse og IP-adresse
3. Brugsoplysninger vedrørende internetbrug, såsom webadresser og IP-adresser for besøgte websteder, søgeord og resultater og oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici (herunder webadresser og IP-adresser for websteder, der anses for værende potentielt svigagtige, som kan indeholde personoplysninger, som webstedet forsøger at indhente uden brugerens tilladelse)
1. Personoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Godkende brugerens identitet for Symantec eller for afhængig tredjemand, der bruger Norton Security Login,
 • Udstede identitetsoplysninger og/eller undgå svigagtige transaktioner i brugerens navn,
 • Vejlede brugeren under installationsprocessen,
 • Kommunikere med brugeren for at levere tjenesten, herunder support og assistance, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Enheds-, produkt- og tjenesteoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere produkter og tjenesters ydeevne,
 • Udføre licensadministration, og
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen.
3. Brugsoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Informere brugere om webstedssikkerhed,
 • Blokere browsing til usikre websteder, og
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Ultimate Help-Desk og Norton Computer Tune-Up

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Ultimate Help Desk giver brugeren mulighed for at kontakte en ekspert, som kan hjælpe med tekniske problemer, der spænder fra netværksopsætning til diagnostik og fejlfinding.
Norton Computer Tune-Up er en funktion i Norton Ultimate Help Desk, som hjælper med at holde brugerens enhed kørende som ny, ved hjælp af diagnostik.
*1. De ønskede oplysninger, som du giver til Symantecs servicemedarbejdere over telefonen, eller som du indtaster i Symantecs online grænseflade, når du anmoder om Norton-tjenester
2. Systemoplysninger, herunder: Typen og versionen af operativsystemet og browseren, der anvendes på din enhed, hvorvidt en firewall er aktiv, hvorvidt antivirussoftware er installeret, kører og er opdateret, hukommelse og diskplads, proxykonfiguration og mappelister for supportsoftwareværktøjet, browseroplysninger herunder sikkerhed og midlertidige filindstillinger, aktive porte, host-fil og netværksgrænsefladeindstillinger på enheden, oplysninger om installerede programmer og aktive processer, logfiloplysninger om applikationer og operativsystem samt registerdata
3. Diagnosticeringsoplysninger, herunder: Antallet af scannede filer, fundne trusler og trusler repareret af supportsoftwareværktøjet, typerne af fundne trusler, sikkerhedsstatus (god/rimelig/dårlig) for enheden som fastlagt af supportsoftwareværktøjet, antallet og typen af trusler, der er tilbage, som ikke er blevet repareret af supportsoftwareværktøjet
1. Ønskede oplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Kommunikere med brugeren for at levere tjenesten,
 • Forstå produktbrug og præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Systemoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Levere de tjenester, som brugeren anmoder om,
 • Muliggøre og optimere tjenesternes ydeevne, og
 • Vejlede brugeren under brugen af tjenesterne,
3. Diagnosticeringsoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Informere brugeren om resultatet af de udførte tjenester, og
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Secure VPN (tidligere Norton WiFi Privacy)

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Secure VPN beskytter brugerens enheder og beskytter brugerens data ved at kryptere brugerens oplysninger på enhver internetforbindelse og dermed beskytte brugerens privatliv.
1. Abonnentoplysninger og mobilenhedsoplysninger, herunder enhedsnavn, type, OS-version og sprog,
2. Samlet båndbreddebrug,
3. Midlertidige brugsoplysninger for at hjælpe med at rette et problem med tjenesten.
1. Abonnentoplysninger og mobilenhedsoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere tjenesternes ydeevne,
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen,
 • Vejlede brugeren under installationen af softwaren og brugen af tjenesten,
 • Kommunikere med brugeren for at levere tjenesten,
 • Minde brugeren om at beskytte de oplysninger, som brugeren sender, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Oplysninger om båndbreddebrug behandles af Symantec med henblik på fakturering, netværksdrift og support.
3. Midlertidige brugsoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Vælge den mest hensigtsmæssige server til at forbinde til, og
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
Under brugen af Norton Secure VPN dirigerer vi brugerens internettrafik gennem Symantecs netværk, som er et log-frit netværk. Det betyder, at Symantec ikke opbevarer brugerens oprindelige IP-adresse, når denne forbinder med Norton Secure VPN, og derfor kan Symantec ikke identificere enkeltpersoner. Symantecs automatiserede regelbaserede trafikstyring kan kræve analyse i realtid af internetdatatrafik, herunder destinationswebsteder eller IP-adresser og oprindelige IP-adresser, selvom ingen logfil opretholdes over disse oplysninger. Symantec opbevarer ikke oplysninger om de applikationer, tjenester eller websteder, som brugeren henter, bruger eller besøger. Da Symantec styrer et globalt netværk, kan brugerens internettrafik dirigeres gennem et eller flere forskellige lande som forklaret i Symantec - Norton globale databeskyttelseserklæring.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Security-produkter (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

Dette afsnit omhandler Norton Security (Standard, Deluxe og Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE og Norton 360MD.

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Security-produkter leverer endepunktssikkerhed, som beskytter mod ransomware, virusser, spyware, malware og andre online trusler.
1. Abonnentoplysninger og enhedsoplysninger, herunder *personoplysninger, som brugeren kan indtaste for at oprette en Norton-konto, såsom et brugernavn og et valgfrit billede, eventuelle *personoplysninger, som brugeren medtager ved tildeling af enhedsnavne og, hvis tilvejebragt, navn eller alias på den person til hvem enheden tildeles, og agentoplysninger for enhedsbruger/app-bruger, herunder enhedstype, fabrikant, og model, operativsystem og version, applikationer og versioner, tilknyttede geografiske oplysninger, MAC-adresse, maskin-ID og IP-adresse, statusoplysninger vedrørende installation og drift, som kan omfatte personoplysninger, hvis i en fil eller et mappenavn, eventuelle yderligere personoplysninger, som brugeren giver til Symantec med henblik på kundesupport og assistance med oprettelse af forbindelse, såsom bruger-ID, navn, rolle, politikker, og enhedsoplysninger
2. Oplysninger vedrørende internetbrug, såsom webadresser og IP-adresser for besøgte websteder, søgeord og -resultater og oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici (herunder webadresser og IP-adresser for websteder, der anses for værende potentielt svigagtige, som kan indeholde personoplysninger, som webstedet forsøger at indhente uden brugerens tilladelse)
3. Oplysninger vedrørende enhedsbrug og diagnostik, herunder: Oplysninger vedrørende tidspunktet for sidste enhedsbrug, internetbrugstid for hver forbunden enhed, og gateway-logfiler, der beskriver netværksforbindelsesaktiviteter, eksekverbare filer identificeret som potentiel malware, som kan omfatte personoplysninger, som malware har indhentet uden brugerens tilladelse, e-mailmeddelelser, der sendes til Symantec med brugerens tilladelse, der indberettes som spam eller identificeres forkert som spam, “crash dump”-oplysninger eller oplysninger i en rapport, som brugeren kan vælge at sende til Symantec, når produkterne og tjenesterne støder på et problem, som kan omfatte systemsprog, land, operativsystem og processer/filer, der kører på tidspunktet for fejlen
4. Forældrekontroloplysninger og -indstillinger som defineret og konfigureret af brugeren, herunder blokerede websteder, besøgte websteder og oplysninger om tids- og indholdsfilter samt webadresser for websteder, der konstateres eller anses for at være farlige.
1. Abonnentoplysninger og enhedsoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere produkterne og tjenesternes ydeevne,
 • Godkende brugerens identitet for Symantec,
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen,
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Kommunikere med brugeren for at levere tjenesten,
 • Udføre licensadministration, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Oplysninger om internetbrug behandles med henblik på at:
 • Informere brugeren om webstedssikkerhed, og
 • Blokere browsing til usikre websteder.
3. Oplysninger om enhedsbrug og diagnostik behandles af Symantec med henblik på at:
 • Forstå produktbrug;
 • Levere produkter og tjenesters beskyttelsesfunktioner, og
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
4. Forældrekontroloplysninger og -indstillinger bruges til at håndhæve de regler og politikker, der er defineret af brugeren for deres kontrollerede profiler, hjælpe brugeren med at afsløre eventuel misbrug af personoplysninger i forbindelse med sådanne profiler og til at kommunikere med brugeren og kontrollerede profiler.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase,
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider,
 • Forstå hyppigheden af produktrelateret kommunikation for at optimere den overordnede brugeroplevelse, og
 • Indsamle anden ikke-brugerspecifik forretnings- og markedsrelevant indsigt, der er relevante med henblik på at forbedre ydeevnen af vores forretningsaktiviteter.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Safe Search er et søgemaskinewebsted, der hjælper med at beskytte brugeren mod usikre websteder ved at filtrere søgeresultater og give vurderinger af webstedssikkerhed til brugeren for at tilvejebringe en mere sikker webbrowsingoplevelse. Det er også en browserudvidelse, der giver adgang til Norton Safe Search-webstedet på forskellige måder. Forskellige versioner af denne udvidelse kan efter brugerens valg enten:
a) tilsidesætte browserens standardsøgemaskine til Norton Safe Search-webstedet, eller
b) tilsidesætte browserens standard-søgemaskineindstilling til Norton Safe Search-webstedet OG tilsidesætte browserens standardstartside + nye faneindstillinger til Norton-startsiden.
Norton-startsiden er en browserudvidelse og standardstartside, der muliggør Norton Safe Search-webstedet.
Norton Safe Web er en browserudvidelse, som brugeren vælger at bruge for at føre tilsyn med browsingaktivitet og websideindhold. Den bruger omdømmetjenester og websideindholdsanalyse for at hjælpe med at beskytte brugeren mod ondsindet webstedsindhold, phishing og andre trusler.
1. Abonnentoplysninger og enheds- og software-oplysninger, herunder: Webbrowsernavn, version og det foretrukne sprog, operativsystem, version eller platform, brugerenheds IP-adresse
2. Oplysninger om tjenestebrug, herunder: Weblinks i sociale medier og webmail, Browsingaktivitet på websted, internetsøgeord, standardinput i forskellige søgefelter, der styres af Norton-produkter, søgemaskineresultater
3. Cookies, pixel-tags, scripts eller lignende teknologier placeret på computeren eller enheden af Norton Safe Search-webstedet og Nortons hjemmeside
1. Abonnentoplysninger og enheds- og software-oplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere tjenestens ydeevne,
 • Udføre licensadministration,
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen,
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Levere produkt- og tjenesteforbedringer for bedre at beskytte brugeren, brugerens netværk, enhed, oplysninger og identitet, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Oplysninger om tjenestebrug behandles af Symantec og på vegne af Symantec med henblik på at:
 • Informere brugeren om webstedssikkerhed,
 • Blokere browsing til usikre websteder, og
 • Analysere tjenestebrug.
Brugerens anmodninger om søgeforespørgsler gennem vores Norton Safe Search-produkt dirigeres til vores tredjemandssøgepartnere Oath/Yahoo! (For USA og Canada) og IACI (for andre lande end USA/Canada), således at forespørgselsundersøgelsen leveres til dig. Vores tredjemandspartnere kan også indsamle oplysninger direkte fra dig i henhold til din aktivitet på Norton Safe Search. Vores tredjemandspartnere indsamler sådanne oplysninger som dataansvarlige med henblik på at behandle din søgeforespørgsel. En sådan indsamling af oplysninger er underlagt tredjepartnernes databeskyttelsespolitik og -erklæring.
For at Norton Safe Search kan leveres til dig, bliver din anmodning om søgeforespørgsel dirigeret til vores tredjemandspartner (dvs. ikke et Symantec-selskab), og en sådan tredjemandspartner behandler din anmodning. Tredjepartspartneren kan også indsamle oplysninger direkte fra dig gennem din aktivitet på Norton Safe Search (samlet benævnt “tredjemandsoplysninger”). Tredjepartspartneren er den dataansvarlige med henblik på behandlingen af din søgeforespørgsel. Derfor er det vores tredjemandspartner snarere end Symantec der beslutter, hvordan dine tredjemandsoplysninger skal indsamles, bruges, videregives, opbevares, eller på anden måde behandles. Dine tredjemandsoplysninger er underlagt tredjemandspartnerens databeskyttelseserklæringer for behandlingen af dine oplysninger med henblik på at udføre søgeforespørgslen. Der henvises til vores tredjemandspartners databeskyttelseserklæringer.
3. Cookies og lignende sporingsteknologier behandles med henblik på at følge brugspræferencer og historik med hensyn til funktioner. For flere oplysninger om cookies, henvises der til afsnittet ovenfor betegnet “Sporingsteknologier, cookies og do-not-track” i Symantec - Nortons globale databeskyttelseserklæring.
Anonymiserede IP-adresser og oplysninger om produktbrug behandles af Google Analytics' måleprotokol med henblik på statistisk analyse og forvaltning af kritiske fejl. Klik her for oplysninger om Google Analytics' datasikkerhedsforanstaltninger.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase, og
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider.

 

Norton Security-værktøjslinje

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Security-værktøjslinjen har to varianter, a) en tilføjelse til Microsoft Internet Explorer og b) en browserudvidelse til Google Chrome. Begge varianter anvendes af brugeren til at føre tilsyn med brugerens browsingaktivitet og websideindhold. De bruger omdømmetjenester og websideindholdsanalyse for at hjælpe med at beskytte brugeren mod ondsindet webstedsindhold, phishing og andre trusler.
Internet Explorer-varianten giver mulighed for adgang til og brug af Norton Password Manager-boksoplysninger i browserens brugergrænseflade. Den tilvejebringer også et søgefelt til at udføre søgninger på Norton Safe Search-webstedet. Google Chrome-varianten tilvejebringer et søgefelt til at udføre søgninger på Norton Safe Search-webstedet.
1. Enheds- og softwareoplysninger, herunder: Webbrowsernavn, version og det foretrukne sprog, operativsystem, version eller platform, brugerenheds IP-adresse
2. Oplysninger om produktbrug, herunder: Browsing-aktivitet på websted, begrænset browsinghistorik på websted, internetsøgeord, standardinput i forskellige søgefelter, der styres af Norton-produkter, søgemaskineresultater
3. Cookies, pixel-tags, scripts eller lignende teknologier placeret på computeren eller enheden af Norton Safe Search-webstedet og Nortons hjemmeside
1. Enheds- og softwareoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere tjenestens ydeevne,
 • Udføre licensadministration,
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen,
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Levere produkt- og tjenesteforbedringer for bedre at beskytte brugeren, brugerens netværk, enhed, oplysninger og identitet, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Oplysninger om produktbrug behandles af Symantec og på vegne af Symantec med henblik på at:
 • Informere brugeren om webstedssikkerhed,
 • Blokere browsing til usikre websteder, og
 • Analysere tjenestebrug.
3. Cookies og lignende sporingsteknologier behandles med henblik på at følge brugspræferencer og historik med hensyn til funktioner. For flere oplysninger om cookies, henvises der til afsnittet ovenfor betegnet “Sporingsteknologier, cookies og do-not-track” i Symantec - Nortons globale databeskyttelseserklæring.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase, og
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider.

 

Norton Password Manager (tidligere Norton Identity Safe)

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Password Manager har to varianter: a) en komponent af Norton Security og b) browserudvidelser til alle større browsere undtagen Internet Explorer. Alle varianter er en adgangskodemanager, der administrerer brugernavne, adgangskoder og andre oplysninger, der er nyttige til udførsel af onlineaktiviteter. 1. Abonnentoplysninger og enheds- og software-oplysninger, herunder: Webbrowsernavn, version, og det foretrukne sprog, operativsystem, version eller platform, brugerenheds IP-adresse, *andre personoplysninger videregivet af brugeren, som kan omfatte brugernavne, adgangskoder, webstedsadresser, postadresser, betalingskontonumre, udløbsoplysninger og fritekst
2. Oplysninger om tjenestebrug, herunder: Browsingaktivitet på websted, internetsøgeord, standardinput i forskellige søgefelter, der styres af Norton-produkter, søgemaskineresultater
1. Enheds- og softwareoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Muliggøre og optimere tjenestens ydeevne,
 • Udføre licensadministration,
 • Forstå produktbrug og -præferencer for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen,
 • Vejlede brugeren under softwareinstallationsprocessen,
 • Levere produkt- og tjenesteforbedringer for bedre at beskytte brugeren, brugerens netværk, enhed, oplysninger og identitet, og
 • Forbedre kundetilfredshed med tjenester, der leveres via ejede og tredjemands opkaldscentre.
2. Oplysninger om produktbrug behandles af Symantec og på vegne af Symantec med henblik på at:
 • Informere brugeren om webstedssikkerhed,
 • Blokere browsing til usikre websteder, og
 • Analysere tjenestebrug.
Anonymiserede IP-adresser og oplysninger om produktbrug behandles af Google Analytics' måleprotokol med henblik på statistisk analyse og forvaltning af kritiske fejl. Klik her for oplysninger om Google Analytics' datasikkerhedsforanstaltninger.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase, og
 • Føre tilsyn med og forbedre produktydeevne med hensyn til tilgængelighed og svartider.

 

Norton Family Premier

Produkt-/tjenestebeskrivelse Dataadgang og -indsamling Databehandling
Norton Family Premier hjælper med at beskytte beskyttede brugere og deres enheder, som abonnenten vælger at beskytte med forældrekontroller, der anvendes gennem abonnentdefinerede og abonnentstyrede beskyttelsesindstillinger og -funktioner.
For yderligere oplysninger om Norton Family Premier, henvises der til afsnittet nedenfor betegnet “Norton Family Premier Yderligere oplysninger”
*1. Abonnentoplysninger såsom: Kontaktoplysninger til administrator, herunder eksempelvis abonnentens navn, e-mailadresse og adgangskode for at beskytte abonnentens konto, personoplysninger tilvejebragt af abonnenten under konfiguration af tjenesten eller eventuelt efterfølgende servicebesøg,
2. Enheds- og softwareoplysninger, herunder: Installationsstatus for Norton Family-klientsoftware på abonnentens eller den beskyttede brugers enhed, softwarekonfiguration, produktoplysninger og installationsstatus, licensstatus, oplysninger om licensrettigheder, licens-ID og licensbrug, enhedsnavn, type, OS-version, sprog, geografisk position (GPS), browsertype og version, enhedshardware, -software og applikationsopgørelse, applikations- og database- adgangskonfigurationer, politikkrav og status for overholdelse af politik og applikationsundtagelse og logfiler over svigt i arbejdsgang,
*3. Oplysninger om en beskyttet bruger, som abonnenten vælger at videregive til Symantec, herunder: Navn, køn, avatarbilleder, de sidste seks cifre i officielle identifikationsnumre relateret til den beskyttede bruger (f.eks., hvor tilgængeligt: CPR-nummer, nationalt identifikationsnummer), e-mailadresse, mobiltelefonnummer, skolenavn eller eventuelle andre oplysninger, som abonnenten ønsker at beskytte, kontooplysninger for maskinlogin, land og tidszone,
4. Netværksaktivitetsoplysninger for en beskyttet bruger, som abonnenten beder Symantec om at føre tilsyn med, herunder efter abonnentens eget valg: Online- og mobilenheds aktiviteter og placeringer, websteder, som den beskyttede bruger forsøger at besøge, og dem, som produktet blokerer den beskyttede bruger fra at besøge, onlinesøgeord, som den beskyttede bruger anvender, applikationer, som den beskyttede bruger installerer eller afinstallerer på deres enhed, hvis abonnenten har aktiveret applikationsovervågning, den beskyttede brugers brugstid for enheden, *den beskyttede brugers profilnavn, profilwebadresse, Facebook-profil-ID og besøgte videoer, videoer, som den beskyttede bruger ser på YouTube.com og/eller fra Hulu, hvis abonnenten har aktiveret videoovervågning.
1. Abonnentoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Aktivere og optimere Norton Familys ydeevne,
 • Yde support eller fejlretningsassistance,
 • Sende salgsfremmende oplysninger til abonnenten i overensstemmelse med abonnentens tilladelse eller som ellers tilladt ved gældende lov, og
 • Oprette abonnentens Norton-konto.
2. Enheds- og softwareoplysninger behandles af Symantec med henblik på at:
 • Sikre funktionsdygtigheden af produktet og levere de tjenester, som abonnenten har anmodet om,
 • Udføre licensadministration,
 • Evaluere og forbedre succesraten af produktets installation,
 • Forskning og udvikling for at forbedre Symantecs produkter og tjenester og bedre beskytte abonnenten og beskyttede brugeres netværk, enheder, oplysninger og identitet,
3. Oplysninger om en beskyttet bruger behandles med henblik på at:
 • Identificere og godkende abonnenten og den beskyttede bruger for Symantec,
 • Hjælpe abonnenten med at opdage eventuel misbrug af den beskyttede brugers personoplysninger, og
 • Kommunikere med abonnenten og med abonnentens tilladelse med den beskyttede bruger for at levere tjenesten.
4. Aktivitetsoplysninger om en beskyttet bruger behandles med henblik på at:
 • Hjælpe abonnenten med at overvåge den beskyttede brugers enheds onlineaktiviteter,
 • Begrænse skaderne forårsaget af installeret malware,
 • Hjælpe med at håndhæve abonnentdefinerede regler vedrørende den beskyttede brugers enheds onlineaktiviteter,
 • Gøre det muligt for abonnenten at opdage det, hvis den beskyttede bruger udsættes for trusler via online-meddelelser, og
 • Hjælpe abonnenten med at beskytte den beskyttede bruger fra sådanne trusler.
Derudover vil Symantec bruge aggregerede, afidentificerede, anonymiserede eller på anden måde ikke-identificerende oplysninger udledt fra indsamlede oplysninger, såsom statistikker, med henblik på at:
 • Forfølge generel forskning i cybersikkerhed,
 • Forbedre afsløring af malware og cybertrusler, f.eks. gennem filprøveanalyse,
 • Spore og offentliggøre rapporter om sikkerhed og risici/tendenser i forbindelse med identitetstyveri,
 • Udføre statistisk analyse af produktimplementering, herunder analyse af tendenser og sammenligninger i vores samlede brugerbase.

 

Norton Family Premier yderligere oplysninger

Hvis abonnenten vælger at aktivere tjenesten, vil Norton Family ikke give den beskyttede bruger lov til at offentliggøre deres personoplysninger.

Hvor og i det omfang det er tilladt i henhold til loven i det land eller område, hvor abonnenten er placeret, kan Symantec levere en placeringsovervågningstjeneste. Overvågning af geografisk position og brugen af en optegnelse over en sådan overvågning kan være begrænset eller forbudt i henhold til lokal lovgivning, der gælder for abonnenten. Abonnenten bør endelig forhøre sig hos de lokale myndigheder, inden denne funktion aktiveres.

Når abonnenten aktiverer placeringsovervågningstjenesten, vil Norton Family udføre abonnentens instruktion om at bruge GPS til at spore og indsamle den geografiske placering af den mobilenhed, der udpeges af abonnenten. Abonnentens samtykke, og i givet fald, samtykke fra brugeren af mobilenheden eller samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over en sådan bruger, er nødvendig, for at Norton Family kan spore, indsamle, bruge, eller videregive den udpegede enheds geografiske placering. De relevante samtykker indsamles via Nortons onlineportal eller i givet fald i produktet og bekræftes, når abonnenten indtaster deres betalingskortoplysninger for at købe denne tjeneste fra Symantec online. Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke, som du har givet, tilbage. For flere oplysninger om, hvordan du gør det, se afsnittet “Dine databeskyttelsesrettigheder” i Symantec - Nortons globale databeskyttelseserklæring. Efter ophør af tjenesten bliver abonnentens kontooplysninger i forbindelse med denne tjeneste slettet.

Når abonnenten henter applikationen til den udpegede mobilenhed, kan Symantec indsamle den geografiske placering af den pågældende enhed, selv når applikationen ikke er i brug. Vi vil kun videregive sådanne oplysninger om geografisk placering til abonnenten, således at abonnenten kan lokalisere enheden, og vi vil kun behandle dem med henblik på de driftsmæssige formål forbundet med at levere tjenesterne og funktionaliteterne, som abonnenten har anmodet om. Abonnenten må ikke bruge produktets placeringsovervågningstjeneste til at føre tilsyn med data, placering, aktiviteter eller andre aspekter vedrørende en hvilken som helst person, over hvem abonnenten ikke har forældremyndighed. Abonnenter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde bør tale med beskyttede brugere omfattet af deres forældremyndighed, især hvis de er over 13 år, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den pågældende beskyttede bruger forstår, hvad abonnentens brug af produktet og tilhørende tjenester indebærer. Når abonnenten vælger at bruge produktet og tilhørende tjenester, er abonnenten eneansvarlig for overholdelse af alle love og forordninger, der gælder for abonnentens forhold til, og forældremyndighed over, den beskyttede bruger.