NortonLifeLock Global Privacy Statement: Lithuanian

„Symantec-Norton“ pasaulinis privatumo pareiškimas – Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. Kovo 14 d.

Įžanga

Kalbant apie Jūsų Asmens duomenis (Asmens duomenys), „Symantec“, įskaitant „Symantec Corporation“ padalinį „Norton“ („Symantec“, „Norton“, „mes“, visos šio įvardžio formos ir numanomi kreipiniai), taip pat mūsų darbuotojai, rangovai ir paslaugų teikėjai yra įsipareigoję užtikrinti skaidrumą ir pasirinkimą. „Symantec“ įsipareigojusi teikti patikimą informaciją savo klientams įvairiomis priemonėmis, kurias palaiko visapusė privatumo programa. Mes siekiame tvarkyti Asmens duomenis pagal galiojančius teisės aktus, atsižvelgdami ir skaidriai derindami susijusius mūsų klientų, mūsų pačių ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus.

TRUSTe

Šiame Privatumo pareiškime (Pareiškimas) apžvelgiama, kaip „Symantec“ per mūsų svetaines, produktus ir paslaugas paiso privatumo ir kaip mes saugome Jūsų Asmens duomenis.

Šis Privatumo pareiškimas skirtas „Symantec“ ir „Norton“ svetainėmis, produktams ir paslaugoms, kuriuose yra nuoroda į šį Pareiškimą, ir aprašoma, kaip tvarkome Asmens duomenis bei kokius turite pasirinkimus dėl Jūsų Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, prieigos ir kaip juos atnaujinti, pataisyti ir pašalinti. Papildomos informacijos apie mūsų Asmens duomenų praktiką gali būti pateikta pasiūlymo aprašuose, sutarties nuostatose, papildomuose privatumo pareiškimuose arba pranešimuose, pateikiamuose prieš renkant duomenis arba rinkimo metu. Tam tikri „Symantec“ ir „Norton“ produktai bei paslaugos gali turėti papildomų specialių privatumo pranešimų, kuriuose aprašyta, kaip elgiamės su Asmens duomenimis tų produktų ir paslaugų atžvilgiu. Jeigu bet kuris kitas privatumo pranešimas prieštarauja šiam Privatumo pareiškimui, pirmenybė teikiama tam specialiam pranešimui.

Jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje ir jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra „Symantec Limited“, Airija, kurios pagrindinė veiklos buveinė yra adresu Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Airija.

Kam skirtas šis Pareiškimas

Šiame Pareiškime aprašyti toliau nurodyti bendrieji mūsų atliekamo Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo aspektai. Papildomos informacijos dėl konkrečių produktų ir paslaugų pateikta mūsų papildomuose produktų ir paslaugų privatumo pranešimuose.

 • Kokius Asmens duomenis renkame;
 • Kaip Asmens duomenys naudojami ir kokiais tikslais;
 • Kada ir kodėl Asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims;
 • Kaip išlaikome Jūs Asmens duomenų tikslumą, vientisumą ir saugumą;
 • Kaip Jūsų Asmens duomenys išlaikomi ir sunaikinami;
 • Kokias asmenines teises turite savo Asmens duomenų atžvilgiu;
 • Kai taikoma, kaip galime tvarkyti jaunesnių kaip 13metų vaikų Asmens duomenis; ir
 • Į ką galite kreiptis, jeigu turite kokių nors klausimų apie Jūsų Asmens duomenų naudojimą.

Mūsų renkami Asmens duomenys

Kai lankotės ir naudojatės mūsų svetainėmis, produktais ir paslaugomis, mes galime rinkti arba prašyti Jūsų pateikti tam tikrus duomenis, įskaitant Asmens duomenis, apie Jus ir Jūsų naudojimąsi mūsų svetainėmis, produktais ir paslaugomis bei sąveiką su mumis, kad mums būtų lengviau bendrauti su Jumis. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, susiję su žinomos arba galimos nustatyti tapatybės asmeniu; tai gali būti vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo duomenys (paskyros numeris, slaptažodis), rinkodaros parinktys, socialinio tinklo paskyra arba mokėjimo kortelės numeris. Jeigu kitus duomenis susiejame su Jūsų Asmens duomenimis, susietus duomenis laikysime Asmens duomenimis. Asmens duomenys renkami ir iš patikimų trečiųjų šalių šaltinių ir samdome trečiąsias šalis padėti mums rinkti Asmens duomenis. Šie duomenys gali būti:

 • kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • siuntimo ir apmokėjimo duomenys, įskaitant kredito kortelės ir mokėjimo duomenis;
 • Jūsų operacijų istorija;
 • duomenys, kuriuos mums pateikiate, kad gautumėte techninės pagalbos arba bendraudami su klientų tarnyba;
 • duomenys apie kitus žmones, kuriuos galite pateikti bet kurioje programoje ar paslaugose, įskaitant „Refer-a-Friend“ (rekomenduok draugą);
 • duomenys apie Jūsų kompiuterį arba įrenginį, įskaitant naršyklės tipą ir nuostatas, IP adresą ir srauto duomenis, susijusius su Jūsų interneto ryšiu, ir
 • „Symantec“ ir „Norton“ produkto veiklos duomenys ir informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis.

Kai nusprendžiate suteikti mums trečiųjų šalių Asmens duomenis, juos naudosime tik tuo konkrečiu tikslu, kuriuo nusprendėte juos pateikti. Esate atsakingi už tai, kad atskleisdami „Symantec“ kitų asmenų (pvz., savo adresatų, vartotojų ar kitų trečiųjų šalių) Asmens duomenis laikytumėtės galiojančių privatumo ir duomenų saugumo teisės aktų, įskaitant vartotojų ir trečiųjų šalių informavimą apie tai, kad jų Asmens duomenis pateikiate „Symantec“, jų informavimą apie tai, kaip tie duomenys bus perduodami, naudojami arba tvarkomi, pasirūpinant reikiamais teisiniais leidimais ir apsaugos priemonėmis, būtinomis tokiam atskleidimui, perdavimui ir tvarkymui. Jeigu nusprendžiate suteikti „Symantec“ trečiųjų šalių Asmens duomenų (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį), užtikrinate, kad turite trečiosios šalies leidimą tai daryti. Galimi pavyzdžiai: rekomendacijos perdavimas arba darbo rekomendacijos siuntimas. Taip pat pripažįstate, kad, kai bendraujame su tokiais asmenimis trečiosiomis šalimis, kurių Asmens duomenis mums pateikėte, mes privalome informuoti juos, kad jų Asmens duomenis gavome iš Jūsų. Kai taikoma, trečiosios šalys gali atsisakyti bet kokio būsimo bendravimo pasinaudodamos nuoroda pradiniame pranešime arba kaip nurodyta šio Pareiškimo skyriuje „Susisiekite su mumis“. Jeigu manote, kad vienas iš Jūsų adresatų suteikė mums Jūsų Asmens duomenis ir norite pareikalauti, kad jie būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės, kreipkitės į mus adresu privacyteam@symantec.com.

Jei taikoma, daugiau informacijos apie tai, kokius Asmens duomenis tvarkome dėl produktų, skaitykite toliau pateiktus atitinkamo produkto ir paslaugos privatumo pranešimus.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis naudojame toliau ir atitinkamuose Produktų pranešimuose išdėstytais tikslais dėl šių priežasčių:

vykdydami mūsų sutartį su Jumis arba ją sudarydami Jūsų prašymu, kad galėtume:

 • Sukurti ir administruoti Jūsų „Norton“ paskyrą, kai perkate mūsų interneto parduotuvėje arba kai būtina naudotis ryšio priemonėmis ir paslaugomis;
 • Sukurti Jūsų „Symantec“ paskyrą (vienas prisiregistravimas prie „MySymantec“, „MySupport“, „PartnerNet“, „Symantec“ licencijų portalo“, Klientų tarnybos ir „Symantec Connect“), kai būtina naudotis ryšio priemonėmis ir paslaugomis;
 • Jūsų tapatybei arba teisei į produktus ar paslaugas patikrinti, kai kreipiatės į mus arba patenkate į mūsų paslaugas;
 • Jūsų pirkimo operacijoms tvarkyti;
 • Jūsų užsakymų būsenai atnaujinti;
 • sudaryti galimybę Jums užregistruoti įsigytus produktus ar paslaugas;
 • Jūsų prenumeratai administruoti ir
 • techninei ir klientų pagalbai teikti;

gavę Jūsų sutikimą, kad galėtume:

 • prenumeruoti Jums naujienlaiškį, siųsti naują informaciją apie produktus arba techninius įspėjimus;
 • siųsti Jums rinkodaros pranešimus ir informaciją apie naujus produktus, paslaugas ir vertingus dalykus;
 • pranešti Jums apie konkursus, pasiūlymus ar reklamines akcijas ir administruoti Jūsų dalyvavimą juose;
 • prašyti Jūsų nuomonės ar atsiliepimų, teikti galimybes Jums išbandyti programinę įrangą;
 • suteikti galimybę Jums rekomenduoti draugą („Refer-a-Friend“), kuris galėtų būti suinteresuotas mūsų pasiūlymais, kiek leidžiama teisės aktais ir
 • teikti Jums interesus atitinkančią reklamą kitose nei mūsų svetainėse.

Laikydamiesi teisinių įsipareigojimų, kuriuos esame prisiėmę, pvz., tvarkyti dokumentus apmokestinimo tikslais arba atsakyti į privalomuosius nurodymus ir teikti informaciją vadžios institucijoms.

Laikydamiesi savo teisėtų interesų veiksmingai teikti savo produktus, paslaugas ir pranešimus Jums ir kitiems mūsų klientams bei partneriams, kad galėtume:

 • pranešti apie komercines akcijas ir pateikti mūsų produktų ir paslaugų kainas;
 • tirti ir diegti produktų patobulinimus ir atnaujinimus;
 • vertinti ir tobulinti savo produktų, paslaugų ir svetainių funkcionalumą ir kokybę;
 • teikti Jums asmeniškai pritaikytas funkcijas, kai lankotės mūsų svetainėse;
 • užtikrinti savo programų sąveikumą;
 • apsaugoti savo sistemas ir programas;
 • teikti paslaugas;
 • naudotis savo juridinėmis teisėmis ir
 • pasidalyti Jūsų duomenimis su partneriais dėl realizacijos ir susidomėjimo sukūrimo.

Tvarkysime tik tam tikrų kategorijų Jūsų Asmens duomenis (Neskelbtini asmens duomenys) konkrečiais pirmiau arba atitinkamuose Produkto pranešimuose nurodytais tikslais: 1. Jums davus aiškų sutikimą tvarkyti tuos duomenis; 2. tvarkyti būtina norint vykdyti mūsų įsipareigojimus pagal darbo, socialinio draudimo arba socialinės apsaugos teisės aktus; 3. tvarkyti būtina teisiniams ieškiniams parengti, pateikti arba atsakyti į juos; arba 4. paviešinote tuos duomenis.

Laikydamiesi savo teisėtų interesų mes ir mūsų Partnerės trečiosios šalys gali sujungti duomenis, kuriuos ilgainiui gauname iš Jūsų per mūsų svetaines, produktus ir paslaugas, su iš kitų šaltinių gautais duomenimis. Jūsų duomenis su kitais šaltiniais jungiame tam, kad pagerintume savo svetainių ir teikiamų paslaugų naudojimosi patogumą vartotojams. Kai kuriai atvejais „Symantec“, „Norton“ ir mūsų samdomos trečiosios šalys gali automatiškai rinkti duomenis slapukais, žiniatinklio žurnalais ir kitomis panašiomis priemonėmis. Šie duomenys naudojami norint geriau suprasti ir patobulinti mūsų svetainių, produktų ir paslaugų naudojamumą, funkcionalumą ir veiksmingumą, kad būtų lengviau pritaikyti turinį ar pasiūlymus Jums. Daugiau informacijos pateikta tolesniame skyriuje „Sekimo technologijos, slapukai ir funkcija „nesekti“.

Laikydamiesi teisėtų interesų tvarkome Asmens duomenis tinklo ir informacijos saugumo tikslais. Pagal EU bendrojo duomenų apsaugos reglamento („BDAR“) konstatuojamosios dalies 49punktą organizacijos turi pripažintą teisėtą interesą rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis tiek, kiek griežtai būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą. Pagal minėtą konstatuojamosios dalies 49punktą tinklo ir informacijos saugumas reiškia tinklo ar informacinės sistemos atsparumą įvykiams, antpuoliams arba neteisėtiems ar kenkėjiškiems veiksmams, kurie gali pažeisti saugomų ar persiunčiamų duomenų prieinamumą, autentiškumą, vientisumą ir konfidencialumą, ir susijusių paslaugų, kurias teikia tie tinklai ir sistemos arba kurios per juos prieinamos, saugumą.

Kaip savarankiška organizacija ir kaip kibernetinio saugumo technologijų bei paslaugų, kurios gali apimti priglobtų ir administruojamų kompiuterių ir saugumo incidentų tyrimo paslaugas, tiekėja, taip pat ir mūsų klientai, kaip numatyta BDAR 6straipsnio 1dalies fpunkte, esame teisėtai suinteresuoti rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis tiek, kiek griežtai būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti nuosavų ir mūsų klientų tinklų ir informacinių sistemų saugumą. Tai apima grėsmės žvalgybos išteklių, skirtų nuolatiniam tinklų ir sistemų atsparumo neteisėtiems ar kenkėjiškiems veiksmams bei kitiems žalingiems įvykiams (kibernetinės grėsmės), palaikymą ir tobulinimą. Šiais tikslais mūsų tvarkomi Asmens duomenys apima, be apribojimų, tinklo srauto duomenis, susijusius su kibernetinėmis grėsmėmis, pvz.:

 • siuntėjo el. pašto adresas (pvz., brukalų šaltiniai);
 • gavėjo el. pašto adresas (pvz., tikslinių kibernetinių antpuolių el. paštu aukos);
 • atsakymo el. pašto adresai (pvz., sukonfigūruoti kibernetinių nusikaltėlių, siunčiančių kenkėjiškus el. laiškus);
 • failų pavadinimai ir vykdymo keliai (pvz., prie el. laiškų pridėti kenkėjiški arba kitaip žalingi failai) ir (arba)
 • URL adresai ir susiję puslapių pavadinimai (pvz., tinklalapių, kurie platina arba laiko kenkėjišką arba kitaip žalingą turinį);
 • IP adresai (pvz., žiniatinklio serveriai ir prijungi įrenginiai, dalyvaujantys kuriant, platinant, perduodant, laikant ar kitaip saugant kibernetinės grėsmės šaltinius, pvz., kenkėjišką ar kitaip žalingą turinį).

Atsižvelgiant į tokių duomenų rinkimo kontekstą, juose gali būti su Jumis ir kitais duomenų subjektais susijusių Asmens duomenų. Tačiau tokiais atvejais mes tvarkysime atitinkamus duomenis tik tiek, kiek griežtai būtina ir proporcinga siekiant aptikti, užblokuoti, pranešti (pašalinus bet kokius tapatybę atskleidžiančius elementus) ir sušvelninti kibernetines grėsmes, kurios aktualios Jums ir visoms organizacijoms, kurios kliaujasi mūsų produktais ir paslaugomis, kad apsaugotų savo tinklus ir sistemas. Šiuo tikslu tvarkydami Asmens duomenis nesieksime nustatyti duomenų subjekto tapatybės, nebent tai griežtai neišvengiama atitinkamoms kibernetinėms grėsmėms pašalinti arba reikalaujama teisės aktais.

Jeigu manote, kad tokiais tikslais „Symantec“ Jūsų Asmens duomenis surinko arba tvarkė netinkamai, skaitykite tolesnius skyrius „Jūsų teisės“ ir „Susisiekite su mumis“. Turėkite omenyje, kad, jeigu nustatoma, jog „Symantec“ tvarkė su Jūsų Asmens duomenis todėl, jog tai būtina nustatytoms kibernetinėms grėsmėms aptikti, blokuoti arba sušvelninti pagal BDAR 21straipsnio 1dalį, prieštaravimo, ištaisymo arba pašalinimo prašymai gali būti atmesti. Mes turime privalomąjį teisėtą interesą ginti savo organizaciją ir klientus nuo kibernetinių grėsmių ir todėl mūsų interesas gali būti svarbesnis už Jūsų prieštaravimo, ištaisymo arba pašalinimo prašymus, nebent įrodote, kad esama būtinų priemonių Jūsų Asmens duomenims atsieti nuo bet kokios nustatytos kibernetinės grėsmės.

Rinkodaros ir bendruomenės tinklai

„Symantec“ turi teisėtų interesų reklamuoti savo komercinius pasiūlymus ir optimizuoti atitinkamų pranešimų teikimą savo klientams ir gavėjams, kuriuos jie greičiausiai gali sudominti. Todėl tuo tikslu rinksime ir tvarkysime duomenis kaip toliau paaiškinta. Tačiau, kai mes teisiškai privalome gauti Jūsų sutikimą pateikti Jums tam tikrą rinkodaros medžiagą, mes teiksime Jums tokią medžiagą tik tada, kai būsime gavę iš Jūsų reikiamą sutikimą. Jeigu nebenorite iš mūsų gauti jokios rinkodaros medžiagos, galite spustelėti atsisakymo nuorodą pranešime arba el. laiške arba spustelėti šią nuorodą: Preference Center.

Pranešimai
Be pirmiau aprašytų tikslų, laikydamiesi galiojančių teisinių reikalavimų mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis, kad teiktume Jums pagal Jūsų poreikius pritaikytą reklamą, akcijas ir informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas. Kai leidžiama, juose gali būti trečiųjų šalių suteiktų demografinių arba pomėgių duomenų. Susisiekti su Jumis gali būti naudojamasi kontaktiniais duomenimis, įskaitant telefono numerius, pašto ir el. pašto adresus. Jeigu nenorite, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis šiuo būdu, galite tiesiog nesutikti su tokiu Jūsų duomenų naudojimu tinklalapiuose ir (arba) formose, kuriuose tokie Asmens duomenys yra renkami. Šia teise taip pat galite pasinaudoti bet kuriuo metu, kreipdamiesi į mus kaip toliau paaiškinta.

Reklama pagal interesus
Mes galime teikti Jūsų duomenis, įskaitant duomenis apie Jūsų susidomėjimą mūsų produktais, Trečiosioms šalims, kad Jums būtų teikiama aktualesnė reklama. Kai teikiame Jums reklamą pagal interesus ne savo svetainėje, mes nesekame kitos Jūsų veiklos toje svetainėje. Jeigu spustelite ant mūsų reklamos skelbimų, mes žinosime, iš kokios srities atėjote. Daugiau informacijos pateikta tolesniame skyriuje „Sekimo technologijos, slapukai ir funkcija „nesekti“.

Duomenys iš Trečiųjų šalių
Trečiosios šalys gali teikti mums Asmens duomenis, kuriuos apie Jus surinko iš Jūsų arba kitų interneto ir ne interneto šaltinių, pvz., rinkodaros duomenis iš mūsų partnerių ir trečiųjų šalių, sujungtus su mūsų jau turima informacija apie Jus, kad teiktume Jums aktualesnius pranešimus ir geriau pritaikytus pasiūlymus. Mes dedame pagrįstas pastangas patikrinti, kad trečiosios šalys, kurias samdome tokiais tikslais, būtų geros reputacijos ir laikytųsi įstatymų ir mes neprašysime jų atskleisti mums Asmens duomenų, kurių rinkti ir tvarkyti neturime teisėto tikslo. Tačiau mes nesame atsakingi už bet kokį tokių trečiųjų šalių atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą prieš jų suteikimą mums, suteikimo metu ir po to. Tokius Asmens duomenis galime sujungti su mūsų jau turimais Jūsų Asmens duomenimis, kad padidintume naudojimosi patogumą Jums, įvertintume Jūs susidomėjimą mūsų produktais arba pagerintume savo pasiūlymų kokybę.

„Norton“ bendruomenė („Norton“ svetainių forumai, tinklaraščiai ir socialinių tinklų svetainės)

Mes administruojame forumus, svetaines ir susijusias informacijos paslaugas, kad padėtume Jums naudotis mūsų produktais ir paslaugomis, aptarti techninius klausimus ir dalytis savo patirtimi. Turėkite omenyje, kad visi šiuose viešuose forumuose Jūsų pateikti duomenys nebus laikomi konfidencialiai, nes juos gali skaityti, rinkti ir naudoti kiti juos matantys asmenys. Norėdami paprašyti pašalinti savo Asmens duomenis iš bet kurio forumo, kreipkitės į mus čia. Tam tikromis aplinkybėmis mes galime negalėti pašalinti Jūsų Asmens duomenų; tokiu atveju Jums pranešime to priežastį. Jūsų naudojimuisi šiomis kitomis paslaugomis gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos.

Sekimo technologijos, slapukai ir funkcija „nesekti“

Slapukai
Slapukas – tai plačiai naudojama automatinio duomenų rinkimo priemonė. Slapukai yra maži teksto failai, kuriuos Jūsų kompiuteryje arba įrenginyje įrašo svetainės, kuriose lankotės, arba Jūsų atveriami HTML formato el. laiškai, kad svetainės veiktų arba veiktų veiksmingiau. Mes ir mūsų partneriai galime naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius, pikselių gaires, skriptus ar panašias technologijas savo svetainėse arba el. laiškuose, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą savo svetainių veikimą ir tinkamą teisėtų elektroninių pranešimų pristatymą;
 • pritaikyti Jums teikiamą informaciją pagal Jūsų naršymo pageidavimus, pvz., kalbą ir geografinį regioną;
 • rinkti statistiką apie mūsų svetainės naudojimą;
 • gauti komercinę ir rinkodaros informaciją ir
 • kai kuriais atvejais – suteikti galimybę trečiajai šaliai ateityje teikti Jums mūsų produktų ir paslaugų reklamą, kai lankotės tam tikrose trečiosioms šalims priklausančiose svetainėse.

Mes naudojame įvairių rūšių slapukus.

 • Esminiai slapukai yra būtini teikti Jums paslaugas ir mūsų svetainių funkcijas. Be šių slapukų negalima teikti paslaugų, kurių Jums gali prireikti, pvz., pirkinių krepšelio arba el. apmokėjimo.
 • Analizės arba suasmeninimo slapukai renka duomenis, kurie apibendrintu pavidalu padeda mums suprasti, kaip naudojamasi svetaine arba kiek veiksmingos yra mūsų rinkodaros kampanijos, arba padeda mums pritaikyti svetainę asmeniškai Jums.
 • Reklamos slapukai ir sekimo skriptai naudojami padaryti reklamos skelbimus aktualesnius Jums. Jie atlieka tokias funkcijas kaip to paties reklamos skelbimo dažnas rodymas, užtikrinimas, kad reklama būtų tinkamai pateikta, o kai kuriais atvejais – būtų teikiama reklama pagal Jūsų interesus. Jeigu Jūsų svetainėje yra slapukų administravimo priemonė, ekrano apačioje bus pakibimo mygtukas.

Jeigu nenorite gauti slapukų, galite turėti galimybę atsisakyti jų nesutikdami su jų naudojimu įeidami į svetainę. Jeigu tai padarote, mes galime negalėti pasiūlyti Jums kai kurių savo funkcijų, paslaugų ar pagalbos. Jeigu esate anksčiau lankęsi mūsų svetainėse, Jums taip pat gali tekti pašalinti visus slapukus iš savo naršyklės.

Tam tikrus duomenis renkame automatiškai ir laikome žurnalo failuose. Šie duomenys gali būti Interneto protokolo (IP) adresai, naršyklės tipas, interneto paslaugų teikėjas (ISP), nukreipiantieji / išėjimo puslapiai, operacinė sistema, datos / laiko žyma ir (arba) paspaudimų srauto duomenys. Šiuos žurnalo duomenis galime jungti su kitais apie Jus surinktais duomenimis. Tai darome, kad pagerintume Jums siūlomas paslaugas, patobulintume rinkodarą, analizę arba svetainės funkcionalumą.

Turinio duomenims ir parinktims saugoti naudojame vietinę atmintinę, pvz., HTML5. Trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame tam tikroms funkcijoms mūsų svetainėje teikti arba reklamai rodyti, remiantis Jūsų naršymo internete veikla, taip pat naudoja HTML5 duomenims rinkti ir laikyti. Įvairios naršyklės gali turėti nuosavų administravimo priemonių HTML5 turiniui pašalinti.

Funkcija „nesekti“
Yra skirtingų būdų, kaip galite neleisti sekti savo veiklos internete. Vienas iš jų yra parinkties nustatymas savo naršyklėje, kuri įspėja svetaines, kuriose lankotės, kad nenorite, jog jos rinktų tam tikrus duomenis apie Jus. Tai vadinama signalu „nesekti“ (angl. „Do-Not-Track“, DNT). Turėkite omenyje, kad mūsų svetainės neatpažįsta ir nereaguoja į žiniatinklio naršyklių DNT signalus. Šiuo metu nėra universaliai priimto standarto, ką turi daryti bendrovė, kai aptinkamas DNT signalas. Jeigu būtų nustatytas galutinis standartas, mes įvertinsime, kaip tinkamai reaguoti į šiuos signalus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, funkciją „nesekti“ ir kitas sekimo technologijas pateikta svetainėse www.allaboutcookies.org ir https://allaboutdnt.com.

Trečiųjų šalių duomenų rinkimas
Slapukus gali įrašyti ir trečiosios šalys, kad teiktų pritaikytą informaciją ir turinį, kuris gali Jus dominti, pvz., reklamines akcijas ar pasiūlymus, kai lankotės trečiosios šalies svetainėse palikę mūsų svetaines. Mes neleidžiame šioms trečiosioms šalims rinkti kitų Jūsų Asmens duomenų, išskyrus per tokius slapukus mūsų svetainėje (pvz., el. pašto adreso).

Socialinių tinklų funkcijos ir valdikliai
Mūsų svetainėse yra socialinių tinklų funkcijų, pvz., feisbuko mygtukas „Patinka“ ir įskiepių, pvz., mygtukas „Dalytis“ arba interaktyvių mini programų, kurios veikia mūsų svetainėje. Šios funkcijos paprastai atpažįstamos pagal jų trečiosios šalies prekės ženklą arba logotipą ir gali sužinoti Jūsų IP adresą, kokiame mūsų svetainių tinklalapyje lankotės ir nustatyti slapuką, kad funkcija tinkamai veiktų. Socialinių tinklų funkcijas ir valdiklius laiko trečioji šalis arba jie laikomi tiesiogiai mūsų svetainėje. Jūsų sąveiką su bet kokia tokia trečiosios šalies funkcija reglamentuoja ją teikiančios bendrovės privatumo taisyklės.

Kaip atsisakyti interesais pagrįstos reklamos

Bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, kad mūsų svetainėje būtų rodoma reklama arba mūsų reklama būtų tvarkoma kitose svetainėse. Mūsų Partnerė trečioji šalis gali naudoti slapukus ar panašias technologijas, kad teiktų Jums reklamą, atsižvelgiant į Jūsų naršymo veiklą ir interesus. Jeigu norite atsisakyti interesais pagrįstos reklamos, spustelėkite čia. Jeigu esate Europos Sąjungoje, tai galite padaryti ir spustelėję čia. Turėkite omenyje, kad, jeigu atsisakysite, toliau gausite bendruosius reklaminius skelbimus, nepagrįstus Jūsų interesais.

Automatinis individualus sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Kai „Symantec“ tvarko tinklo srauto duomenis tinklo ir informacijos saugumo tikslais remdamasi savo arba mūsų klientų teisėtais interesais, kaip išdėstyta atitinkamame šio Pareiškimo skyriuje, kartais gali būti priimami automatiniai sprendimai dėl tam tikrų duomenų elementų. Tai konkrečiai gali būti santykinių kibernetinio saugumo reputacijos įverčių priskyrimas IP adresams ir URL adresams, remiantis objektyviais kibernetinės grėsmės indikatoriais, kuriuos nustato mūsų kibernetinės grėsmės aptikimo sistemos. Tokie indikatoriai gali būti, pvz., nustatymas, kad konkrečiu URL adresu laikomas arba iš tam tikro IP adreso ateina kenkėjiškas ar kitaip žalingas turinys. Tokius automatiškai priskiriamus reputacijos įverčius Jūs, „Symantec“, mūsų partneriai ir kiti klientai gali naudoti, kad aptiktų, blokuotų ir sušvelnintų nustatytas kibernetines grėsmes. Todėl mūsų produktai ir paslaugos gali blokuoti iš tokių URL ir IP adresų ateinantį arba į jį einantį tinklo srautą. Toks tvarkymas neskirtas niekam kitam, o tik Jums, „Symantec“, mūsų partneriams ir kitiems mūsų klientams apsaugoti nuo kibernetinių grėsmių. Jeigu vis tiek manote, kad toks automatinis tvarkymas Jums reikšmingai kenkia, kreipkitės tiesiogiai į atitinkamą duomenų valdytoją, kurio naudojimasis mūsų produktais ir paslaugomis turį tą poveikį Jums. Tuo atveju, jeigu duomenų valdytojas yra „Symantec“, šio Pareiškimo skyriuose „Jūsų privatumo teisės“ ir „Susisiekite su mumis“ skaitykite, kaip išsakyti savo nuogąstavimus ir kreiptis į mus pagalbos dėl tinkamo sprendimo.

Kaip atskleidžiame Jūsų asmens duomenis

Mes neprekiaujame, nenuomojame ir neatiduodame Jūsų Asmens duomenų. Mes atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis tik kaip toliau aprašyta, „Symantec Corporation“, savo partneriams, paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis mūsų vardu, ir valdžios institucijoms pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tvarkoma tik šiame Pareiškime ir atitinkamuose produktų ir paslaugų privatumo pranešimuose aprašytais tikslais. Jeigu atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, reikalaujame, kad jų gavėjai laikytųsi atitinkamų privatumo ir konfidencialumo reikalavimų bei saugumo standartų.

Partneriai
Mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis savo partneriams, kad jie galėtų vykdyti „Symantec“ arba „Norton“ veiklą. Mūsų partneriai pereina mūsų trečiųjų šalių rizikos valdymo ir įvertinimo procedūrą ir tik tada jiems leidžiama reklamuoti mūsų produktus bei paslaugas ir jais prekiauti. Mūsų partneriai gali naudoti Jūsų Asmens duomenis, kad praneštų Jums ir kitiems asmenims apie „Symantec“ ir „Norton“ produktus ar paslaugas. Jeigu nenorite gauti reklaminių el. laiškų iš mūsų partnerių, galite atsisakyti tiesiogiai pasinaudodami partnerio el. laiške ar kitame pranešime Jums esančia atsisakymo nuoroda ar priemone.

Mūsų vardu duomenis tvarkantys paslaugų teikėjai
Mes galime naudotis rangovais ir paslaugų teikėjais Jūsų Asmens duomenims tvarkyti mūsų vardu šiame Pareiškime ir toliau nurodytuose atitinkamuose produktų ir paslaugų privatumo pranešimuose aprašytais tikslais. Sutartimi reikalaujame, kad paslaugų teikėjai laikytų duomenis saugiai bei konfidencialiai ir neleidžiame kad mūsų duomenų tvarkytojai be mūsų leidimo atskleistų Jūsų Asmens duomenis kitiems arba naudotų juos nuosavais tikslais. Tačiau, jeigu turite savarankiškų santykių su šiais paslaugų teikėjais, tokiems santykiams galios jų privatumo pareiškimai. Tokie paslaugų teikėjai gali būti pagalbos centrai, mokėjimo kortelių tvarkytojai ir rinkodaros / apklausų / analizės paslaugų teikėjai.

Valdžios institucijos
Tam tikrais atvejais „Symantec“ gali privalėti atskleisti Jūsų Asmens duomenis valdžios institucijoms ar kitais galiojančiais teisės aktais numatytais būdais. Bet kuriai valdžios institucijai Asmens duomenys gali būti atskleisti tik šiais atvejais:

 • pagal teismo ar kitos kompetentingos jurisdikcijos valdžios institucijos kvietimą į teismą, orderį ar kitą procedūrą;
 • vykstant teisiniam procesui, kurio pasekmės yra tokios pačios kaip teismo reikalavimas pateikti duomenis, kai „Symantec“ atsisakius pateikti tuos duomenis, tai būtų vietos teisės aktų pažeidimas arba jos pareigūnams, vadovams ar darbuotojams tektų atsakomybė už nepaklusimą tokiai teisinei procedūrai;
 • kai toks atskleidimas būtinas „Symantec“ pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis pagal galiojantį teisės aktą;
 • kai duomenų reikalaujama nustatyti kredito kortelės suklastojimą ir (arba) užkirsti tam kelią; arba
 • kai toks Asmens duomenų atskleidimas būtinas apsaugoti arba sumažinti rimtą ir neišvengiamą duomenų subjekto ar kitų galimai susijusių asmenų kūno sužalojimą ar kitą reikšmingą žalą.

Asmens duomenų perdavimas į užsienį kitiems „Symantec“ subjektams ir Trečiosioms šalims tiekėjoms
Esame pasaulinė bendrovė ir tvarkome duomenis daugelyje šalių. Kad galėtume vykdyti savo veiklą ir laikantis šio Pareiškimo, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti į „Symantec Corporation“ JAV ir jos patronuojamąsias bendroves bei trečiąsias šalis tiekėjas visame pasaulyje. Visi perdavimai vyks laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų dėl duomenų perdavimo. Kai Asmens duomenys iš Europos ekonominės erdvės perduodami į „Symantec“ subjektus arba trečiąsias šalis tiekėjas, kurias „Symantec“ pasamdė tvarkyti tokius Asmens duomenis mūsų vardu, esančius šalyse, kurioje Europos Komisijos nėra pripažintos kaip užtikrinančios pakankamo lygio Asmens duomenų apsaugą, tokiam perdavimui taikomos kitos atitinkamos apsaugos priemonės, pirmiausia – Europos Komisijos priimtos standartinės duomenų apsaugos nuostatos. Jeigu tai taikoma Jums, galite gauti šių apsaugos priemonių kopijas kreipdamiesi adresu privacyteam@symantec.com.

Nuolat plėtodami savo veiklą kartais galime įsigyti patronuojamųjų bendrovių ar kitų komercinių subjektų. Dėl tokių sandorių ir toliau palaikydami santykius su Jumis, galime perduoti Jūsų Asmens duomenis atitinkamai susijusiai bendrovei.

Jeigu atliekame reorganizaciją, susijungimą, įsigijimą arba savo aktyvų pardavimą, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti vykdant tokį sandorį. Mes pranešime Jums apie bet kokį tokį sandorį ir nurodysime Jūsų pasirinkimus tokiu atveju.

Kaip giname Jūsų asmens duomenis

Apsaugos priemonės

Mes imamės pagrįstų ir atitinkamų administracinių, techninių, organizacinių ir fizinių saugumo ir rizikos valdymo priemonių pagal galiojančius teisės aktus, kad užtikrintume, jog Jūsų Asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pažeidimo, praradimo arba pakeitimo, neleistinos arba neteisėtos prieigos, atskleidimo arba netinkamo panaudojimo ir visų kitų mūsų turimų Jūsų Asmens duomenų neteisėtų tvarkymo būdų.

Asmens duomenų apsauga yra svarbus privatumo apsaugos aspektas. Mūsų saugumo organizacija taiko nuostatus, standartus ir pagalbines saugumo kontrolės priemones, kurių lygis atitinka rizikos ir teikiamų paslaugų lygį. Be to, apie atitinkamas saugumo kontrolės priemones pranešama programų savininkams ir technologijų grupėms visoje veiklos sferoje, kad būtų palaikomas saugus produktų kūrimas ir saugi veiklos aplinka.

Mes kreipiame ypatingą dėmesį į Asmens duomenų apsaugą ir riziką, susijusią su šių duomenų tvarkymu. Papildomų dokumentų apie mūsų Informacijos saugumo valdymo sistemą ir priemones, kurių imamės, galite rasti atitinkamose mūsų Klientų pasitikėjimo portalo dalyse.

Šios priemonės nurodytos toliau.

Fizinės apsaugos priemonės
Mes rakiname duris ir bylų spinteles, kontroliuojame patekimą į mūsų patalpas, taikome švaraus stalo taisykles ir naudojamės saugų Jūsų Asmens duomenų laikmenų sunaikinimą.

Technologinės apsaugos priemonės
Mes taikome tinklo ir informacijos saugumo technologijas, pvz., „Symantec“ antivirusinę ir galinio įrenginio apsaugos programinę įrangą, kodavimą, įsilaužimo aptikimo ir duomenų netekimo prevenciją ir stebime savo sistemas bei duomenų centrus, kad jie atitiktų mūsų saugumo nuostatus. Pavyzdžiui, konfidenciali informacija, tokia kaip kredito kortelių duomenys, perduodami naudojant Perdavimo sluoksnio saugumo (angl. „Transport Layer Security“, TLS) kodavimą.

Organizacinės apsaugos priemonės
Mes vykdome reguliarius visą bendrovę apimančius ir konkrečioms pareigoms skirtus bei tikslinius mokymus ir informuotumo programas apie saugumą ir privatumą, pasirūpindami, kad mūsų darbuotojai ir rangovai suprastų, kaip svarbu saugoti Jūsų Asmens duomenis, ir įgytų bei palaikytų būtinas žinias ir įgūdžius veiksmingai užtikrinti tą apsaugą praktiškai. Mūsų organizacijos privatumo taisyklės ir standartai taip pat reglamentuoja, kaip turime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.

Asmens duomenų pažeidimai

„Symantec“ imasi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų nuo Asmens duomenų pažeidimų. Jiems įvykus mes turime parengę procedūrą, kaip nedelsiant imtis veiksmų pagal savo atsakomybę. Šie veiksmai atitinka mūsų einamas pareigas mūsų produktų, paslaugų arba procesų, kuriuos paveikia pažeidimas, atžvilgiu. Visais atvejais mes bendradarbiaujame su paveiktomis šalimis, kad poveikis būtų kuo mažesnis, būtų pateikti pranešimai ir atskleista informacija, kaip reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kitaip garantuojama, ir imamės veiksmų kitiems pažeidimams išvengti. Savo sutartyse su klientais ir savo tiekėjais mes sistemiškai išdėstome atsakomybę už Asmens duomenų pažeidimą.

Jūsų asmens duomenų laikymas

Mūsų iš Jūsų surinkti duomenys, taikant riziką atitinkančias technines ir organizacines saugumo priemones, gali būti laikomi mūsų pačių bei trečiųjų šalių serveriuose JAV, Airijoje, o taip pat bet kur, kur dirba „Symantec“ arba mūsų tiekėjai. Naujausias mūsų įmonių visame pasaulyje ir Asmens duomenis mūsų vardu tvarkančių mūsų tiekėjų sąrašas pateiktas mūsų Privatumo portale.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios priklauso arba yra valdomos kitų bendrovių. Jeigu nutarsite apsilankyti bet kuriose nurodytose svetainėse, raginame atidžiai perskaityti jų privatumo pareiškimus, nes jie gali skirtis nuo mūsiškio. Mes neatsakome už „Symantec Corporation“ nepriklausančioms bendrovėms priklausančių svetainių turinį arba privatumo praktiką. Mūsų svetainėse taip pat gali būti nuorodų į bendrų prekių ženklų svetaines, kurias palaiko „Symantec“ ir vienas ar keli mūsų verslo partneriai, kurie renka Jūsų Asmens duomenis pagal nuosavą privatumo praktiką. Raginame perskaityti bet kurioje bendrų prekių ženklų svetainėje, kurioje lankotės dėl informacijos, pateiktus privatumo pareiškimus dėl joje taikomos privatumo praktikos.

Vaikų privatumas

Mūsų svetainės nėra skirtos vaikams iki 13metų ir mes žinomai nerenkame iš jų duomenų, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip privatumo pranešimuose dėl produktų ir paslaugų, specialiai skirtų padėti Jums teikiant vaikų apsaugos internete funkcijas. Tokiais atvejais mes rinksime ir tvarkysime tik tuos su vaiku iki 13metų susijusius Asmens duomenis, kuriuos nuspręsite mums atskleisti arba kitaip nurodysite mums surinkti ir tvarkyti. Svarbios papildomos informacijos pateikta konkrečiuose atitinkamuose pranešimuose.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Kiek laiko mes išlaikome arba laikome Jūsų Asmens duomenis
Jūsų Asmens duomenis savo sistemose laikysime ilgiausiąjį iš šių laikotarpių: 1. Tiek, kiek reikia esamiems komerciniams santykiams išlaikyti arba kiek reikia Jums teikti produktus, paslaugas ar informaciją, į kuriuos turite teisę arba kitaip galite pagrįstai tikėtis gauti iš mūsų; 2. Tiek, kiek reikia tuo tikslu, kuriuo mes juos surinkome arba kuriuo juos mums pateikėte, atsižvelgiantį į bet kurią su produktu ar paslauga susijusią veiklą ar procesą; 3. Bet kurį išlaikymo laikotarpį, kiek būtina laikytis mūsų teisinių prievolių, ginčams išspręsti, sutartims vykdyti; arba 4. Iki pasibaigus laikotarpiui, per kurį galimas bylinėjimasis arba tyrimas dėl mūsų su Jumis komercinių santykių arba kitos sąveikos.

Kalbant konkrečiai, kai „Symantec“ yra duomenų valdytoja, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis savais tikslais, Jūsų Asmens duomenys bus pašalinti arba nuasmeninti, kai nebebus reikalingi iš pradžių nurodytais tvarkymo tikslais ar bet kokiu papildomu tinkamu tikslu, kuriuo „Symantec“ gali teisėtai toliau tvarkyti tokius duomenis.

Be to, kai „Symantec“ yra duomenų valdytoja, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis kito duomenų valdytojo arba Duomenų tvarkytojo tikslais ir jo nurodymais, mes laikysime su tuo duomenų valdytoju arba tvarkytoju sutartų laiko terminų, nebent turėsime prievolę pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus pašalinti šiuos duomenis anksčiau arba išlaikyti ilgiau.

Jei taikoma, daugiau informacijos apie tai, kaip Jūsų Asmens duomenys gali būti toliau išlaikomi atsižvelgiant į konkretų produktą, skaitykite konkrečiam produktui ir paslaugai skirtą papildomą informaciją.

Jūsų privatumo teisės

Kai kuriuos savo Asmens duomenų elementus galite pamatyti ir atnaujinti per savo „Norton“ paskyrą arba „Symantec“ paskyrą. Laikantis galiojančių teisės aktų, kaip individualus duomenų subjektas galite turėti teisę:

a) prašyti mūsų suteikti Jums informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų Asmens duomenis;

b) taisyti, atnaujinti arba papildyti netikslius arba neišsamius savo Asmens duomenis;

c) pašalinti arba pareikalauti panaikinti Jūsų Asmens duomenis;

d) tam tikromis aplinkybėmis pareikalauti, kad apribotume Jūsų Asmens duomenų tvarkymo būdus;

e) atsiimti bet kokį sutikimą, kurį galėjote būti mums davę dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo;

f) paprieštarauti dėl mūsų atliekamo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo remiantis mūsų arba trečiosios šalies teisėtais interesais;

g) gauti iš mūsų perkeliamo pavidalo Jūsų Asmens duomenis, kuriuos tvarkome naudodamiesi automatinėmis priemonėmis pagal Jūsų sutikimą arba Jūsų su mumis sudarytą sutartį ir

h) Europos ekonominėje erdvėje – pateikti priežiūros institucijai skundą dėl privatumo, jeigu nesate patenkinti tuo, kaip tvarkėme Jūsų Asmens duomenis, arba bet kokią privatumo užklausą ar reikalavimą, kuriuos pateikėte mums.

Kai Jūsų naudojimasis bet kuria iš pirmiau išvardytų teisių priklauso nuo „Symantec“ veiksmo, mes laikysimės savo teisinių įsipareigojimų imtis pagrįstų priemonių įsitikinti Jūsų tapatybe ir reikalavimo teisėtumu ir galime paprašyti Jūsų atskleisti bet kurią tuo tikslu būtiną informaciją. Atsakysime į teisėtą reikalavimą per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį arba 31 (trisdešimt vieną) kalendorinę dieną (kas trunka ilgiau). Tam tikromis retomis aplinkybėmis mums gali tekti pratęsti mūsų atsakymo laikotarpį galiojančiais teisės aktais leidžiamą laiką. Atsižvelgiant į bet kokius minėtus reikalavimus, mes galime pasilikti tam tikrus duomenis, būtinus apsaugoti nuo sukčiavimo arba būsimo piktnaudžiavimo ar kitais teisės aktais reikalaujamais arba leidžiamais atvejais, įskaitant mūsų teisinių įsipareigojimų laikymąsi, taip pat mūsų ieškinių parengimą, vykdymą ir gynybą.

Jeigu esate Kalifornijos gyventojas ir esate jaunesni kaip 18metų, galite turėti teisę paprašyti pašalinti tam tikrą turinį, kurį paskelbėte mūsų svetainėse. Su tokiais prašymais kreipkitės į mus adresu privacyteam@symantec.com

Pranešimų pasirinkimai

„Norton“ produktai

Peržiūrėkite ir atnaujinkite savo Asmens duomenis savo „Norton“ paskyros „Norton“ parinkčių centre.

Taip pat galite atsisakyti „Norton“ rinkodaros pasiūlymų.

„Symantec Enterprise“

Peržiūrėti ir atnaujinti savo duomenis Jūsų „Symantec“ paskyroje (vienas prisiregistravimas prie „MySymantec“, „MySupport“, „PartnerNet“, „Symantec“ licencijų portalo“, Klientų tarnybos ir „Symantec Connect“).

Galite atnaujinti savo duomenis arba atsisakyti Symantec Enterprise el. Apsilankykite Preference Center.

Susisiekite su mumis

Jeigu norite pasinaudoti kuria nors savo teise arba turite kokių nors kitų klausimų ar nusiskundimų dėl mūsų naudojimosi Jūsų Asmens duomenimis, parašykite arba paskambinkite mūsų Privatumo grupei patogiausiu Jums adresu:

Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 JAV
Rašykite mums el. paštu: privacyteam@symantec.com

Jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje:

Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Airija
Rašykite mums el. paštu: privacyteam@symantec.com

Jeigu esate Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kreipkitės į:

Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Rašykite mums el. paštu: APJ_Privacy@symantec.com

Datu aizsardzības specialists:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com

Šio pareiškimo pakeitimai

Pasiliekame teisę pataisyti arba pakeisti šį Pareiškimą. Be to, galime atnaujinti šį Privatumo pareiškimą, atsižvelgdami į mūsų duomenų praktikos pasikeitimus. Jeigu padarome kokių nors esminių pakeitimų, prieš jiems įsigaliojant pranešime Jums el. laišku (siunčiamu Jūsų paskyroje nurodytu el. pašto adresu) arba pranešimu šioje svetainėje. Raginame Jus periodiškai peržvelgti šį tinklalapį dėl naujausios informacijos apie mūsų privatumo praktiką.

Privatumo pareiškimas netaikomas „ID Analytics“, LLC; „ID Analytics“ Privatumo pareiškimą rasite spustelėję čia.

Privatumo pareiškimas netaikomas „LifeLock, Inc.“; „LifeLock“ Privatumo pareiškimą rasite spustelėję čia.