Norton Privacy - Dutch

Norton privacyverklaring inzake producten en diensten - Laatst bijgewerkt op 29 mei 2019

Deze verklaring moet worden gelezen in samenhang met en in aanvulling op de Symantec - Norton Algemene Privacyverklaring. Deze verklaring beschrijft gegevenscategorieën die door de Norton-producten en -diensten verzameld worden, en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. De verklaring is opgezet om de wettelijke transparantie te bieden voor zowel de individuele Norton-gebruikers als betrokkenen als voor de kleine en middelgrote zakelijke Norton-gebruikers als verwerkingsverantwoordelijken. Houd er rekening mee dat de gegevenscategorieën aangegeven met een sterretje (*) persoonsgegevens zijn die aan Symantec overgedragen worden om redenen van de levering van de overeenkomstige Norton-producteigenschappen en dienstenfuncties. Alle andere gegevenscategorieën worden verzameld door de Norton-software voor de verwerking in een niet-identificeerbare vorm.

Alle producten en diensten van Norton worden gehouden aan de hoge normen zoals uiteengezet in de Symantec - Norton Algemene Privacyverklaring. Om u verder duidelijk te informeren over de unieke kenmerken en specifieke doeleinden van elk Norton-product en -dienst, naast een beschrijving van het product of de dienst, beschrijft deze verklaring de persoonsgegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Als een onderdeel of aspect van deze verklaring voor u onaanvaardbaar is, download, installeer of gebruik dan anderszins de betreffende producten, diensten of hun functies niet en/of verwijder onmiddellijk of stop met het gebruik van producten, diensten of functies in kwestie. Voor die product- en dienstenfuncties die vereisen dat u ons aanvullende persoonsgegevens verstrekt, of die vereisen dat u instemt met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens als noodzakelijk om te profiteren van specifieke optionele kenmerken van een product of dienst, op het moment van downloaden, installeren, activeren of gebruiken van deze functie, wordt u gevraagd om deze verklaring te herzien, zodat u in staat bent om dienovereenkomstig uw geïnformeerde en specifieke toestemming te geven.

Norton App Lock

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton App Lock stelt de gebruiker in staat om mobiele applicaties te beveiligen en te beschermen met behulp van een pin, wachtwoord of patroon om te vergrendelen. Als het mobiele apparaat zoekraakt of wordt gestolen, kan App Lock ook zo worden geconfigureerd dat de camera aan de voorzijde een foto maakt, na drie mislukte pogingen om het apparaat te ontgrendelen. *1. E-mailadres van gebruiker
2. PIN-instellingen van de gebruikers, wachtwoorden voor mobiele applicaties
3. Volgens de keuze van de gebruiker, afbeeldingen gebaseerd op de instellingen
1. Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld en verzonden naar Symantec om de verwerking van Norton App Lock-wachtwoordherstel en reset mogelijk te maken.
2. 3. Alle andere gegevens die het product verzamelt van de gebruikersinvoer worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

 

Norton Clean

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Clean is een opslagbevorderaar waarmee de geheugencache van het mobiele apparaat van de gebruiker wordt overschreden om advertenties en ongewenste gegevens te wissen om extra opslagruimte vrij te maken. Unique Device Identifier (IMEI) van het mobiele apparaat Het IMEI-nummer wordt van het apparaat verzameld en naar Symantec verzonden. Na verzending wordt het IMEI-nummer onmiddellijk gehasht voorafgaand aan enige verdere verwerking. De hash wordt verwerkt om het unieke gebruik van het product te controleren. Nadat de gegevens gehasht zijn, kunnen deze niet worden teruggevoerd naar het originele apparaat, zodat noch de gebruiker, noch het apparaat zelf wordt gevolgd of gemonitord.

 

Norton Error Management

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Error Management legt problemen vast die zich voordoen met het Norton-product. In dergelijke gevallen kan de gebruiker ervoor kiezen om fouten aan Symantec te rapporteren. 1. Informatie over computerstatus (systeemtaal, landinstelling en de versie van het besturingssysteem)
2. Processen die worden uitgevoerd, hun status en prestatiegegevens
3. Gegevens van bestanden en mappen die open waren op het moment dat het Norton-product het probleem ondervond
1.-2.-3. Systeeminformatie wordt door Symantec verwerkt met het doel het ondervonden probleem te verhelpen en de prestaties van het Norton-product te verbeteren.
In bepaalde gevallen, als een fout wordt aangetroffen als gevolg van een beveiligingsrisico of kwetsbaarheid, kan Symantec bepaalde niet-gebruikersspecifieke of niet-identificeerbare gegevens afleiden en delen met partners uit de bredere cyberbeveiligingsgemeenschap, zoals onderzoeksorganisaties en andere leveranciers van beveiligingssoftware. Het doel van dit delen is om het bewustzijn, de detectie en de preventie van het risico te bevorderen. Symantec kan ook statistieken gebruiken die zijn afgeleid van dergelijke informatie om rapporten over trends in beveiligingsrisico’s bij te houden en te publiceren.

 

Norton Community Watch

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Community Watch stelt gebruikers van Norton-beveiligingsproducten in staat om de identificatie te helpen verbeteren en de tijd te verminderen om bescherming te bieden tegen nieuwe beveiligingsbedreigingen. Het programma verzamelt geselecteerde beveiligings- en applicatiegegevens en verzendt de gegevens naar Symantec voor analyse om nieuwe bedreigingen en hun bronnen te identificeren. Het programma helpt bij het bouwen van een beter, sterker beveiligingsproduct door de gegevens van de gebruiker te analyseren.
Door lid te worden van het Norton Community Watch-programma:
1. Neemt u deel aan het opbouwen van betere, sterkere kennis van en bescherming tegen cyberbedreigingen door de gegevens die u en andere deelnemers indienen. Onze back-endtechnologie maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om een beveiligingsreputatierating te berekenen voor elk gedownload, geïnstalleerd of uitgevoerd bestand op uw computer, zonder echter enige beslissing te nemen die u of iemand anders persoonlijk zou betreffen. Gebruikers van Norton-beveiligingsproducten profiteren van deze nieuwe, innovatieve technologie wanneer een Norton-product:
*a. schadelijke downloads blokkeert met Download Insight. Norton vertelt u of uw download bekend staat als veilig of onveilig, of dat deze een onbekend beveiligingsprofiel heeft. Als de download niet veilig is, ondernemen onze producten onmiddellijk actie om u te beschermen;
b. verbeterde detectiegraden levert en valse positieven vermindert;
*c. snellere scans uitvoert met Norton Insight door sneller bestanden te wissen die zijn ingediend, geanalyseerd en vastgesteld als bekend/goed via Norton Community Watch.
2. Door kritieke beveiligings- en applicatiegegevens te leveren, draagtu bij aan de benodigde intelligentie om nieuwe bedreigingen te identificeren en te blokkeren voordat ze zich spreiden.
* Norton Insight is alleen beschikbaar op Windows OS.
1. Apparaat-ID (gegevens gegenereerd door Symantec)
2. Serienummer van het product (gegevens die door Symantec aan uw product zijn toegewezen)
3. Norton-accountnummer (gegevens gegenereerd door Symantec)
*4. Bestandspaden
*5. Niet-uitvoerbare en draagbare uitvoerbare bestanden die worden geïdentificeerd als malware
6. URL’s van bezochte websites die het Norton-product mogelijk frauduleus acht
7. De URL van de website die de gebruiker het laatst heeft bezocht voorafgaand aan de installatie van een gedownload beveiligingsrisico op zijn/haar computer
8. Informatie over de processen en toepassingen die van tijd tot tijd op het apparaat van de gebruiker worden uitgevoerd, inclusief op het moment dat een potentieel beveiligingsrisico wordt ondervonden
9. Een voorbeeld van gegevens die door het apparaat van de gebruiker zijn verzonden als reactie op een mogelijk beveiligingsrisico
Norton Community Watch is een dienst die wordt gehost en beheerd door Symantec op de back-end. Alle verzamelde gegevens worden als volgt verzonden naar Symantec:
1. Apparaat-ID is nodig om het aantal unieke apparaten te volgen dat een product gebruikt voor elk abonnement, om zo de licentierechten en rechten te controleren en af te dwingen.
2. Het serienummer van het product wordt aan elke gebruiker verstrekt en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat elk product een licentie heeft voor gebruik door Symantec.
3. Norton-accountnummer is nodig om het aantal gebruikers te volgen dat zich op specifieke Norton-producten abonneert.
4.-5. Bestandspaden en niet-uitvoerbare en draagbare uitvoerbare bestanden worden vastgelegd om de oorsprong en logische locatie van cyberbedreigingen die van invloed zijn op of afkomstig zijn van het apparaat van de gebruiker, te identificeren.
6.-7. URL’s worden gebruikt om op het web gebaseerde bronnen van potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren en om het vermogen van Symantecs producten en diensten om kwaadwillige acties, schadelijke gebeurtenissen, frauduleuze websites, crimeware en andere vormen van internetbeveiligingsbedreigingen op te sporen, te verbeteren.
8.-9. Apparaatgegevens worden gebruikt om de kennis en het begrip van Symantec over cyberbedreigingen te verbeteren. Apparaatgegevens worden ook verwerkt om gebruikers van Symantec-producten en -diensten in de toekomst beter te beschermen en voor statistische analyse van cyberbeveiligingstrends.

 

Norton Core

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Core is een draadloze router die bescherming biedt tegen malware, virussen, hackers en andere cyberbedreigingen voor apparaten die op de router zijn aangesloten. *1. Draadloos netwerk SSID/wachtwoord (versleuteld)
2. Apparaatinformatie, inclusief eventuele persoonsgegevens die door de gebruiker zijn opgenomen bij het toewijzen van apparaatnam(en) en, indien verstrekt door de gebruiker, de naam of alias van de persoon aan wie het apparaat is toegewezen, en gebruikersagentengegevens van het apparaat/appgebruikersagentengegevens, inclusief apparaattype, fabrikant en model, besturingssysteem en IP-adres
3. Gegevens over het gebruik van het apparaat, inclusief gegevens over het tijdstip waarop het apparaat voor het laatst is gebruikt, de gebruikstijd van internet voor elk aangesloten apparaat en gatewaylogboeken van netwerkverbindingen
4. Ouderlijke toezichtsinformatie en -instellingen zoals gedefinieerd en geconfigureerd door de gebruiker, waaronder geblokkeerde websites, bezochte websites en tijd- en inhoudfilterinformatie, evenals URL’s van websites die zijn vastgesteld of als gevaarlijk worden beschouwd
*5. Persoonsgegevens die de gebruiker kan verstrekken om een Norton-account te maken, inclusief een gebruikersnaam en een optionele afbeelding
*6. Persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt voor klantondersteuning en hulp bij connectiviteit, zoals gebruikers-ID, naam, rol, gebruikersspecifiek beleid en apparaatinformatie
7. Cyberdreigingstelemetrie inclusief logboeken van pogingen om schadelijke uitvoerbare bestanden/mobiele apps te downloaden, dossiers van andere risicovolle gebeurtenissen of acties en artefacten zoals malware-voorbeelden
*8. Contactgegevens van gebruikers, uitgedrukte voorkeuren
*9. Verzendadres en gerelateerde informatie
10. Norton Core maakt deelname aan Norton Community Watch mogelijk
1. Draadloze netwerkinformatie wordt verwerkt voor de door de gebruiker gedefinieerde configuratie van het wifinetwerk.
2. Apparaatinformatie wordt verwerkt voor licentiebeheer, om het apparaat en zijn verkeer te analyseren om de werking en connectiviteit van de router te bewaken en om te helpen bij het debuggen, om productgebruik te begrijpen en te reageren op waarschuwingen.
3. Apparaatgebruiksgegevens worden verwerkt om redenen van:
 • De prestaties van Norton Core optimaliseren;
 • Gebruikers informeren over websiteveiligheid; en
 • Blokkeren van surfen naar onveilige websites.
4. Informatie en instellingen voor ouderlijk toezicht worden gebruikt om de regels en beleidsregels af te dwingen die door de gebruiker zijn gedefinieerd voor hun gecontroleerde profielen, om de gebruiker te helpen misbruik van persoonsgegevens die aan dergelijke profielen zijn gekoppeld, op te sporen en om met de gebruiker en gecontroleerde profielen te communiceren.
5.-6. Gebruikersaccountgegevens worden door Symantec verzameld om de diensten uit te voeren die worden beschreven in het klantcontract en bieden technische ondersteuning en assistentie.
7. Cyberdreigingstelemetrie wordt verzonden naar Symantec voor onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
8. Gebruikerscontactinformatie en -voorkeuren worden doorgegeven aan Symantec om redenen van:
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software voor Norton Core;
 • Het informeren van de gebruiker over manieren om de gebruikerservaring te verbeteren;
 • Het afstemmen van informatie op de gebruiker op basis van de voorkeuren van de gebruiker (zoals taal en geografische regio); en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
9. Verzendadres en gerelateerde informatie worden verwerkt om de Norton Core-hardware aan de gebruiker te leveren.
10. Raadpleeg voor informatie over Norton Community Watch-gerelateerde informatie de rubriek Norton Community Watch van deze verklaring.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Mobile Security

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Mobile Security biedt aan beschermde gebruikers en hun apparaten die de abonnee kiest om te beschermen, bescherming voor smartphones en tablets tegen digitale dreigingen, verloren of gestolen apparaatherstel en contactinformatieherstel 1. Mobiele apparaatgegevens van beschermde gebruikers, inclusief apparatuur-ID’s (bijv. IMEI, wifi MAC-adres, UDID), abonnementsinformatie, mobiel telefoonnummer en andere beschermde gebruikerscontactinformatie, apparaatnaam/-type en -fabrikant, besturingssysteemtype en -versie, draadloze provider, netwerktype, land van oorsprong, ondersteuningsticket-ID, door gebruiker geïnstalleerde certificaten, websitedomeinnaam en gekoppelde SSL-certificaatketen van apparaat en IP-adres
2. Gebruiksgegevens zoals download- en gebruiksfrequentiegegevens, loggegevens en cookies, en netwerkdienstinformatie over hoe de gebruiker verbinding maakt met de netwerkdiensten
3. Namen van bestanden en applicaties op het apparaat van de gebruiker telkens wanneer het product een scan uitvoert, inclusief gescande apps die zich momenteel niet in de database van bekende apps van Symantec bevinden om de gebruiker te beschermen tegen malware of risicovolle functies, evenals inhoud van Agenda en SD-kaart indien beschikbaar
4. URL’s, geschiedenis en bladwijzers op internet
*5. Naar keuze van de gebruiker contacten op het apparaat van de gebruiker, inclusief oproep- en sms-logbestanden
6. Instellingen voor telefoongesprekken en apparaataudio
*7. Locatiegegevens van apparaat
*8. Het product kan ook zo worden geconfigureerd dat de camera aan de voorzijde een afbeelding maakt wanneer het apparaat is aangemeld als verloren of gestolen, wanneer het apparaat nog steeds wordt gebruikt, waarbij een onjuist wachtwoord wordt getypt bij een mislukte poging om het apparaat te ontgrendelen of, als het apparaat wordt ingeschakeld, nadat u het hebt uitgeschakeld
9. Back-up van de gegevens op het mobiele apparaat, inclusief contacten, belgeschiedenis, telefoons en sms-berichten
1. Mobiele apparaatgegevens, abonnementsinformatie en beschermde gebruikerscontactinformatie worden verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van het product;
 • Het verifiëren van de identiteit van de beschermde gebruiker voor Symantec;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het communiceren met de beschermde gebruiker om de service te verlenen;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Gebruiksgegevens worden verwerkt om redenen van: Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.
3. Bestanden, toepassingsnamen, Agenda (bijvoorbeeld URLS in uitnodigingen) en inhoud van de SD-kaart worden verwerkt om redenen van:
 • Het waarschuwen van de gebruiker voor potentieel schadelijke toepassingen;
 • Het scannen van het apparaat op malware; en
 • Het wissen van de persoonlijke inhoud van het apparaat wissen als de gebruiker ervoor kiest om de wisopdracht van het product in te schakelen en uit te voeren.
4. Surfgegevens worden verwerkt om redenen van:
 • Het informeren van gebruikers over websiteveiligheid;
 • Het blokkeren van surfen naar onveilige websites; en
 • Het wissen van browsegeschiedenis en bladwijzers als de gebruiker ervoor kiest om de webbeveiligingsfunctie van het product of de wisopdracht te gebruiken.
5. Contacten met inbegrip van oproep- en sms-logboeken op het apparaat van de gebruiker worden verwerkt met het doel om de oproep-/tekstblokkeringsfuncties te bieden als de gebruiker ervoor kiest om ze te gebruiken.
6. Telefooninstellingen worden gebruikt om inkomende oproepen van contactpersonen te blokkeren of om de audio-instellingen van het apparaat aan te passen als de gebruiker ervoor kiest om de blokkeerfunctie van het product en/of de Scream-opdracht in te schakelen en te gebruiken.
7. 8. De locatie van het apparaat en de afbeeldingsgegevens kunnen worden verzameld op verzoek van de beschermde gebruiker om het apparaat van de gebruiker te lokaliseren wanneer het apparaat zoekraakt of wordt gestolen. Het product kan ook de abonnee voorzien van opdrachten op afstand om het apparaat van de beschermde gebruiker te lokaliseren als het verloren raakt of gestolen wordt. In bepaalde gevallen, wanneer het apparaat als verloren of gestolen wordt gemeld, wordt het apparaat op afstand vergrendeld. Als het apparaat als verloren of gestolen wordt gemeld, kan het product ook op elk moment worden afgesloten. Met toestemming van de beschermde gebruiker kan een geschiedenis van maximaal de laatste tien bekende locaties van het apparaat worden opgeslagen, zodat de beschermde gebruiker recente bewegingen van het apparaat kan volgen, zelfs als het product momenteel niet in gebruik is.
9. Back-upgegevens worden verwerkt met het doel de back-up- en herstelfuncties van het product te leveren als de gebruiker ervoor kiest deze te gebruiken.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Security Scan

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Secure Scan biedt een scan van het eindpuntapparaat of de apparaten die door de gebruiker zijn geselecteerd, identificeert mogelijke problemen of risico’s en zal producten en oplossingen aan de gebruiker aanbevelen. 1. Machine-ID (gegevens intern gegenereerd door Symantec); de functie van het apparaat installeren/verwijderen; apparaatinformatie en apparaatgebruiker-agentgegevens/appgebruikersagentgegevens, inclusief apparaattype, besturingssysteemversie, besturingssysteemtaal, fabrikant en model; besturingssysteem; en bijbehorende geografische informatie
2. Telemetrie-informatie over gescande bestanden, gebruikerservaringen en gevonden, gerepareerde en resterende bedreigingen; Datum en tijdstip van de scan na indiening; Statusinformatie met betrekking tot installatie en bediening, die incidenteel persoonsgegevens kunnen bevatten in een bestandspad of mapnaam
1. Machine-ID en gerelateerde informatie worden door Symantec gebruikt om redenen van:
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het communiceren met de gebruiker om de service te verlenen;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van diensten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.
2. Telemetrie-informatie wordt door Symantec gebruikt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de dienst; en
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Secure Login

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
?Norton Secure Login (NSL) is een identiteitsprovider die een eenvoudige, veilige en gecentraliseerde manier biedt om gebruikers te verifiëren. Symantec biedt een infrastructuur voor identiteitsbeheer voor miljoenen gebruikers in verschillende Norton-producten. *1. Persoonsgegevens om de identiteit van de gebruiker te helpen verifiëren, zoals thuisadres, telefoonnummer, geboortedatum en/of creditcardnummer; gebruikerscontactinformatie; eventuele aanvullende persoonsgegevens die de gebruiker kan invoeren in het Norton-account van de gebruiker of die de gebruiker kan verstrekken om redenen van klantondersteuning en hulp bij connectiviteit, zoals naam en apparaatinformatie
2. Apparaat-, product- en dienstinformatie en gebruikersagentgegevens van apparaat/gebruikersagentgegevens van app, inclusief apparaattype; fabrikant; model; besturingssysteem en versie; apparaatinformatie en gebruikersagentgegevens van apparaat/gebruikersagentgegevens van app, inclusief apparaattype; fabrikant; model; besturingssysteem en versie; runtime-prestatiegegevens; geïnstalleerde applicaties; bijbehorende geografische informatie, MAC-adres en IP-adres
3. Gebruiksgegevens met betrekking tot internetgebruik, zoals URL’s en IP-adressen van bezochte websites, zoekwoorden en resultaten, en informatie over potentiële veiligheidsrisico’s (inclusief URL’s en IP-adressen van websites die mogelijk als frauduleus worden beschouwd, die persoonsgegevens kunnen bevatten die de website probeert te verkrijgen zonder de toestemming van de gebruiker)
1. Persoonsgegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het verifiëren van de identiteit van de gebruiker voor Symantec of voor afhankelijke derden die gebruikmaken van Norton Security Login;
 • Het afgeven van een identiteitsreferentie en/of het vermijden van frauduleuze transacties in de naam van de gebruiker;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces;
 • Het communiceren met de gebruiker om de service te verlenen, inclusief ondersteuning en assistentie; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid met diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Apparaat-, product- en service-informatie wordt door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van producten en diensten;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer; en
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.
3. Gebruiksgegevens worden verwerkt door Symantec om redenen van:
 • Het informeren van gebruikers over websiteveiligheid;
 • Het blokkeren van surfen naar onveilige websites; en
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Ultimate Help-Desk & Norton Computer Tune-Up

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Ultimate Help Desk stelt de gebruiker in staat contact op te nemen met een expert om technische problemen op te lossen, variërend van netwerkinstellingen tot apparaatdiagnostiek en probleemoplossing.
Norton Computer Tune-Up is een functie binnen de Norton Ultimate Help Desk, die helpt het apparaat van de gebruiker als nieuw te houden, met behulp van diagnostische gegevens.
*1. De verzoekinformatie die u telefonisch aan Symantec-servicevertegenwoordigers verstrekt of die u invoert in de online interface van Symantec wanneer u de Norton-diensten aanvraagt
2. Systeemgegevens waaronder: Het type en de versie van het besturingssysteem en de browser die op uw apparaat worden gebruikt; Of een firewall actief is; Of antivirussoftware is geïnstalleerd, actief is en actueel is; Geheugen- en schijfruimte, proxyconfiguratie en directoryvermeldingen voor de Support Software Tool; Browserinformatie inclusief beveiliging en tijdelijke bestandsinstellingen; Actieve poorten, host-bestand- en netwerkinterface-instellingen op het apparaat; Geïnstalleerde programma’s en actieve processen informatie; Logbestandinformatie van toepassing en besturingssysteem en registratiegegevens
3. Diagnostische informatie, waaronder: Het aantal gescande bestanden, gevonden bedreigingen en bedreigingen die zijn opgelost door de Support Software Tool; De soorten bedreigingen gevonden; De beveiligingsstatus (goed/redelijk/slecht) van het apparaat zoals bepaald door de Support Software Tool; Het aantal en soort bedreigingen die nog niet zijn opgelost door de Support Software Tool
1. Verzoeksinformatie wordt door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het communiceren met de gebruiker om de service te verlenen;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid met diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Systeeminformatie wordt door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het leveren van de diensten die zijn aangevraagd door de gebruiker;
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de diensten; en
 • Het begeleiden van de gebruiker bij het gebruik van de Diensten;
3. Diagnostiekinformatie wordt door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het informeren van de gebruiker over de uitkomst van de uitgevoerde diensten; en
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Secure VPN (vroeger Norton WiFi Privacy)

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Secure VPN beschermt de apparaten van de gebruiker en beveiligt de gegevens van de gebruiker door de gebruikersinformatie te coderen over elke internetverbinding en de privacy van de gebruiker te waarborgen. 1. Abonnee-informatie en mobiele apparaatgegevens, inclusief apparaatnaam, type, OS-versie en taal;
2. Totaal bandbreedtegebruik;
3. Tijdelijke gebruiksgegevens om te helpen bij het debuggen van een probleem met de dienst.
1. Abonneegegevens en mobiele apparaatgegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de diensten;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens de installatie van de software en het gebruik van de dienst;
 • Het communiceren met de gebruiker om de service te verlenen;
 • Het herinneren van de gebruiker om de informatie die de gebruiker verzendt te beschermen; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Gegevens over bandbreedtegebruik worden door Symantec verwerkt voor facturering, netwerkactiviteiten en ondersteuning.
3. Voorlopige gebruiksgegevens worden verwerkt door Symantec om redenen van:
 • Het selecteren van de meest geschikte server om verbinding mee te maken; en
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
Tijdens het gebruik van Norton Secure VPN leiden we het internetverkeer van de gebruiker door het netwerk van Symantec, een ‘No Log’-netwerk. Dit betekent dat Symantec het oorspronkelijke IP-adres van de gebruiker niet opslaat wanneer deze is verbonden met Norton Secure VPN en daarom kan Symantec geen personen identificeren. Het geautomatiseerde op regels gebaseerde verkeersbeheer van Symantec vereist mogelijk realtime analyse van internetgegevensverkeer, inclusief bestemmingswebsites of IP-adressen en oorspronkelijke IP-adressen, hoewel er geen logboek wordt bijgehouden met betrekking tot deze informatie. Symantec slaat geen informatie op over de toepassingen, diensten of websites die de gebruiker downloadt, gebruikt of bezoekt. Aangezien Symantec een wereldwijd netwerk beheert, kan het internetverkeer van de gebruiker via een of meer verschillende landen worden gerouteerd, zoals uitgelegd in de Symantec - Norton algemene privacyverklaring. Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Security-producten (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

Dit gedeelte behandelt Norton Security (Standard, Deluxe en Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE en Norton 360MD.

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Security-producten bieden eindpuntsbeveiliging die beschermt tegen ransomware, virussen, spyware, malware en andere online bedreigingen. 1. Abonnee- en apparaatgegevens, inclusief *persoonsgegevens die de gebruiker kan invoeren om een Norton-account te maken, zoals een gebruikersnaam en een optionele afbeelding; Alle #Persoonsgegevens die de gebruiker bij het toewijzen van apparaatnaam (namen) en, indien van toepassing, de naam of alias van de persoon aan wie het apparaat is toegewezen, en gebruiksagentgegevens van het apparaat of de app, inclusief apparaattype, fabrikant, en model; besturingssysteem en versie; toepassingen en versies; bijbehorende geografische informatie, MAC-adres, computer-ID en IP-adres; Statusinformatie met betrekking tot installatie en bediening, die incidenteel persoonsgegevens zou kunnen bevatten in een bestands- of mapnaam; Alle aanvullende persoonsgegevens die de gebruiker aan Symantec verstrekt voor klantondersteuning en connectiviteitsondersteuning, zoals gebruikers-ID, naam, rol, beleid en apparaatinformatie
2. Gegevens met betrekking tot internetgebruik, zoals URL’s en IP-adressen van bezochte websites, zoekwoorden en resultaten, en informatie over potentiële veiligheidsrisico’s (inclusief URL’s en IP-adressen van websites die mogelijk als frauduleus worden beschouwd, die persoonsgegevens kunnen bevatten die de website probeert te verkrijgen zonder de toestemming van de gebruiker)
3. Gegevens met betrekking tot het gebruik en de diagnostiek van het apparaat, waaronder: Gegevens met betrekking tot het tijdstip waarop het apparaat voor het laatst is gebruikt, de internetgebruikstijd voor elk aangesloten apparaat en gatewaylogboeken met informatie over netwerkverbindingsactiviteiten; Uitvoerbare bestanden geïdentificeerd als potentiële malware, waaronder mogelijk persoonsgegevens verkregen door de malware zonder toestemming van de gebruiker; E-mailberichten verzonden naar Symantec met toestemming van de gebruiker gerapporteerd als spam of ten onrechte geïdentificeerd als spam; ‘Crashdump’-informatie, of informatie in een rapport dat de gebruiker naar Symantec kan sturen wanneer de Producten en diensten een probleem tegenkomen, zoals systeemtaal, landinstelling, besturingssysteem en processen/bestanden die op het moment van fouten actief zijn
4. Ouderlijke toezichtgegevens en -instellingen zoals gedefinieerd en geconfigureerd door de gebruiker, waaronder geblokkeerde websites, bezochte websites en tijd- en inhoudfilterinformatie, evenals URL’s van websites die zijn vastgesteld of als gevaarlijk worden beschouwd.
1. Abonneegegevens en apparaatgegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de producten en diensten;
 • Het verifiëren van de identiteit van de gebruiker voor Symantec;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het communiceren met de gebruiker om de service te verlenen;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Internetgebruiksgegevens worden verwerkt om redenen van:
 • Het informeren van de gebruiker over websiteveiligheid; en
 • Blokkeren van surfen naar onveilige websites.
3. Apparaatgebruik en diagnostische gegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het begrijpen van het productgebruik;
 • Het leveren van beschermingsfuncties van producten en diensten; en
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de gebruiker beter te beschermen.
4. Informatie en instellingen voor ouderlijk toezicht worden gebruikt om de regels en beleidsregels af te dwingen die door de gebruiker zijn gedefinieerd voor hun gecontroleerde profielen, om de gebruiker te helpen misbruik van persoonsgegevens die aan dergelijke profielen zijn gekoppeld, op te sporen en om met de gebruiker en gecontroleerde profielen te communiceren.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand;
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden;
 • Het begrijpen van de frequentie van productgerelateerde communicatie om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren; en
 • Het verkrijgen van andere niet-gebruikersspecifieke bedrijfs- en marktinzichten die relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van onze activiteiten.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Safe Search is een zoekmachinewebsite die de gebruiker helpt beschermen tegen onveilige websites door zoekresultaten te filteren en de veiligheidsbeoordelingen van websites te bieden aan de gebruiker om een veiligere surfervaring op het web te bieden. Het is ook een browserextensie die op verschillende manieren toegang biedt tot de website Norton Safe Search. Verschillende versies van deze extensie kunnen naar keuze van de gebruiker:
a) de standaardzoekmachine van de browser overschrijven naar de Norton Safe Search-website of;
b) de standaard zoekmachine-instelling van de browser overschrijven naar de website Norton Safe Search EN de standaard startpagina van de browser + nieuwe tabbladinstellingen overschrijven naar de startpagina van Norton.
Norton Home Page is een browserextensie en standaard startpagina waarmee de Norton Safe Search-website kan worden geopend.
Norton Safe Web is een browserextensie die de gebruiker kiest om te gebruiken om surfactiviteit en inhoud van webpagina’s te volgen. Deze maakt gebruik van reputatiediensten en inhoudsanalyse van webpagina’s om de gebruiker te helpen beschermen tegen schadelijke website-inhoud, phishing en andere bedreigingen.
1. Abonnee-informatie en apparaat- en softwaregegevens, waaronder: Naam van de webbrowser, versie en voorkeurstaal; Besturingssysteem, versie of platform; IP-adres van gebruikersapparaat
2. Servicegebruiksgegevens, waaronder: Weblinks op sociale media en webmail; Website browsing-activiteit; Webzoektermen; Standaard invoer in verschillende zoekvakken, beheerd door de Norton-producten; Zoekmachineresultaten
3. Cookies, pixeltags, scripts of soortgelijke technologieën die op de computer of op het apparaat zijn geplaatst door de Norton Safe Search-website en de Norton Homepage-website
1. Abonneegegevens en apparaat- en softwaregegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de dienst;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het leveren van product- en serviceverbeteringen, het beter beschermen van de gebruiker, het gebruikersnetwerk, apparaat, gegevens en identiteit; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Servicegebruiksgegevens worden verwerkt door Symantec en namens Symantec om redenen van:
 • Het informeren van de gebruiker over websiteveiligheid;
 • Het blokkeren van surfen naar onveilige websites; en
 • Het analyseren van servicegebruik.
De zoekopdrachten van de gebruiker via ons Norton Safe Search-product worden doorgestuurd naar onze externe partnerpartners Oath/Yahoo! (voor de VS en Canada) en IACI (voor niet-VS/Canada) zodat het queryonderzoek aan u kan worden geleverd. Onze externe partners kunnen ook rechtstreeks informatie van u verzamelen op basis van uw activiteit op Norton Safe Search. Onze externe partijen verzamelen gegevens als verwerkingsverantwoordelijken met het doel uw zoekopdracht te verwerken. Een dergelijke verzameling van gegevens valt onder het Privacybeleid, de Verklaring en de Kennisgeving van de Partners van Derden.
Om ervoor te zorgen dat de Norton Safe Search bij u wordt afgeleverd, wordt uw zoekopdracht gericht aan onze externe partner (d.w.z. geen Symantec-bedrijf), waar een dergelijke externe partner uw verzoek zal verwerken. De externe partner kan ook rechtstreeks informatie van u verzamelen via uw activiteit op Norton Safe Search (gezamenlijk ‘Gegevens van derden’). De externe partner zal de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor het verwerken van uw zoekopdracht. Daarom is het onze externe partner, in plaats van Symantec, die bepaalt hoe uw externe gegevens worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt, bewaard of anderszins worden verwerkt. Uw gegevens van derden zijn onderhevig aan de privacyverklaring(en) van de derde partij voor de verwerking van uw gegevens om de zoekopdracht uit te voeren. Raadpleeg de privacyverklaringen van onze externe partner.
3. Cookies en soortgelijke trackers worden verwerkt met als doel de voorkeuren en geschiedenis van het gebruik te volgen. Voor meer informatie over cookies, raadpleeg de rubriek hierboven, getiteld ‘Tracking-technologieën, Cookies en Do-Not-Track’ van de Symantec - Norton algemene privacyverklaring.
Geanonimiseerde IP-adressen en informatie over productgebruik worden verwerkt door het metingsprotocol van Google Analytics ten behoeve van statistische analyse en beheer van kritieke fouten. Klik hier voor informatie over de gegevensbeschermingen van Google Analytics.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand; en
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden.

 

Norton Security Toolbar

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Security Toolbar heeft twee varianten, a) een add-on voor Microsoft Internet Explorer en b) een browserextensie voor Google Chrome. Beide varianten worden door de gebruiker gebruikt om de surfactiviteit van de gebruiker en de inhoud van webpagina’s te controleren. Ze maken gebruik van reputatiediensten en inhoudsanalyse van webpagina’s om de gebruiker te beschermen tegen kwaadaardige website-inhoud, phishing en andere bedreigingen.
De variant voor Internet Explorer biedt toegang tot en gebruik van Norton Password Manager-kluisinformatie binnen de gebruikersinterface van de browser. Het biedt ook een zoekveld om zoekopdrachten uit te voeren op de Norton Safe Search-website. De Google Chrome-variant biedt een zoekveld om zoekopdrachten uit te voeren op de Norton Safe Search-website.
1. Apparaat- en softwaregegevens, waaronder: Naam van de webbrowser, versie en voorkeurstaal; Besturingssysteem, versie of platform; IP-adres van gebruikersapparaat
2. Productgebruiksgegevens waaronder: Website browsing-activiteit; Beperkte websitesurfgeschiedenis; Webzoektermen; Standaard invoer in verschillende zoekvakken, beheerd door de Norton-producten; Zoekmachineresultaten
3. Cookies, pixeltags, scripts of soortgelijke technologieën die op de computer of op het apparaat zijn geplaatst door de Norton Safe Search-website en de Norton Homepage-website
1. Apparaat- en softwaregegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de dienst;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het leveren van product- en serviceverbeteringen, het beter beschermen van de gebruiker, het gebruikersnetwerk, apparaat, gegevens en identiteit; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Productgebruiksgegevens worden verwerkt door Symantec en namens Symantec om redenen van:
 • Het informeren van de gebruiker over websiteveiligheid;
 • Het blokkeren van surfen naar onveilige websites; en
 • Het analyseren van servicegebruik.
3. Cookies en soortgelijke trackers worden verwerkt met als doel de voorkeuren en geschiedenis van het gebruik te volgen. Voor meer informatie over cookies, raadpleeg de rubriek hierboven, getiteld ‘Tracking-technologieën, Cookies en Do-Not-Track’ van de Symantec - Norton algemene privacyverklaring. Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand; en
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden.

 

Norton Password Manager (vroeger Norton Identity Safe)

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Password Manager kent twee varianten: a) een component van Norton Security en b) browserextensies voor alle belangrijke browsers behalve Internet Explorer. Alle varianten hebben een wachtwoordbeheerder die gebruikersnamen, wachtwoorden en andere informatie beheert die nuttig zijn voor het uitvoeren van online activiteiten. 1. Abonnee-informatie en apparaat- en softwaregegevens, waaronder: Naam van de webbrowser, versie en voorkeurstaal; Besturingssysteem, versie of platform; IP-adres van gebruikersapparaat; *Overige door de gebruiker bekendgemaakte persoonsgegevens, die gebruikersnamen, wachtwoorden, websiteadressen, fysieke adressen, betaalrekeningnummers, vervalinformatie en vrije tekst kunnen bevatten
2. Servicegebruiksgegevens, waaronder: Website browsing-activiteit; Webzoektermen; Standaard invoer in verschillende zoekvakken, beheerd door de Norton-producten; Zoekmachineresultaten
1. Apparaat- en softwaregegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestaties van de dienst;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer;
 • Het begrijpen van het gebruik en de voorkeuren van producten om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren;
 • Het begeleiden van de gebruiker tijdens het installatieproces van de software;
 • Het leveren van product- en serviceverbeteringen, het beter beschermen van de gebruiker, het gebruikersnetwerk, apparaat, gegevens en identiteit; en
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid van diensten die worden aangeboden via eigen callcenters en callcenters van derden.
2. Productgebruiksgegevens worden verwerkt door Symantec en namens Symantec om redenen van:
 • Het informeren van de gebruiker over websiteveiligheid;
 • Het blokkeren van surfen naar onveilige websites; en
 • Het analyseren van servicegebruik.
Geanonimiseerde IP-adressen en informatie over productgebruik worden verwerkt door het metingsprotocol van Google Analytics ten behoeve van statistische analyse en beheer van kritieke fouten. Klik hier voor informatie over de gegevensbeschermingen van Google Analytics.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends;
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand; en
 • Het bewaken en verbeteren van productprestaties in termen van beschikbaarheid en reactietijden.

 

Norton Family Premier

Product-/dienstbeschrijving Gegevenstoegang en -verzameling Gegevensverwerking
Norton Family Premier helpt beschermde gebruikers en hun apparaten te beschermen, die de abonnee wenst te beschermen met ouderlijk toezicht dat wordt toegepast door middel van door abonnees gedefinieerde en abonneebediende beveiligingsinstellingen en functies.
Voor meer informatie over Norton Family Premier raadpleegt u de onderstaande rubriek genaamd ‘Norton Family Premier- aanvullende informatie’
*1. Abonneegegevens zoals: Contactgegevens van de beheerder, inclusief maar niet beperkt tot de naam, het e-mailadres en wachtwoord van de abonnee om het account van de abonnee te beschermen; Persoonsgegevens die door de abonnee worden verstrekt tijdens de configuratie van de dienst of een andere volgende serviceaanvraag;
2. Apparaat- en softwaregegevens, waaronder: Installatiestatus van de Norton Family-klantensoftware op apparaten van abonnees of beveiligde gebruikers; Softwareconfiguratie, productdetails en installatiestatus;
Licentiestatus, licentierechteninformatie, licentie-ID en licentiegebruik; Apparaatnaam, type, OS-versie, taal, locatie (Global Position System, gps), browsertype en -versie; Apparaatinventaris, software en applicatievoorraad; Applicatie- en databasetoegangsconfiguraties, beleidsvereisten en beleidsnalevingsstatus en toepassingsuitzondering en werkstroomfoutlogboeken;
*3. Beschermde gebruikersinformatie die de abonnee verkiest vrij te geven aan Symantec, waaronder: Naam, geslacht; Avatar-afbeeldingen; De laatste zes cijfers van officiële identificatienummers met betrekking tot de beschermde gebruiker (bijvoorbeeld indien beschikbaar: burgerservicenummer, nationaal identificatienummer), e-mailadres, mobiel telefoonnummer, schoolnaam of enige andere informatie die de abonnee wenst te beschermen; Apparaatlogingegevens, land en tijdzone;
4. Beschermde informatie over gebruikersnetwerkactiviteit die de abonnee door Symantec laat bewaken, inclusief volgens de vrije keuze van de abonnee: Activiteiten en locaties van online en mobiele apparaten; websites die de beschermde gebruiker probeert te bezoeken en die door het product worden geblokkeerd door de beschermde gebruiker; Online zoektermen die de beschermde gebruiker gebruikt; Toepassingen die de beschermde gebruiker installeert of verwijdert op of van zijn apparaat, als de abonnee de monitoring van toepassingen heeft geactiveerd; De gebruikstijd van het apparaat van de beveiligde gebruiker; *de profielnaam, profiel-URL, ID van het Facebook-profiel en bezochte video’s; Video’s die de beschermde gebruiker bekijkt op YouTube.com en/of vanuit Hulu als de abonnee videobewaking heeft geactiveerd.
1. Abonnee-informatie wordt door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het mogelijk maken en optimaliseren van de prestatie van Norton Family;
 • Het bieden van ondersteuning of assistentie bij debuggen;
 • Het verzenden van promotie-informatie naar de abonnee, in overeenstemming met de toestemming van de abonnee of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving; en
 • Het aanmaken van een Norton Account voor de abonnee.
2. Apparaat- en softwaregegevens worden door Symantec verwerkt om redenen van:
 • Het zorgen voor de goede werking van het product en het leveren van de diensten aangevraagd door de abonnee;
 • Het uitvoeren van licentiebeheer;
 • Het beoordelen en verbeteren van het installatiesuccespercentage van het product;
 • Onderzoek en ontwikkeling om de producten en services van Symantec te verbeteren en om het netwerk, de apparaten, gegevens en identiteit van de abonnee en de beschermde gebruikers beter te beschermen.
3. Beschermde gebruikersinformatie wordt verwerkt om redenen van:
 • Het identificeren en verifiëren van de abonnee en de beschermde gebruiker aan Symantec;
 • Het helpen van de abonnee om enig misbruik van de persoonsgegevens van de beschermde gebruiker op te sporen; en
 • Het communiceren met de abonnee, en volgens de toestemming van de abonnee, met de beschermde gebruiker om de dienst te verlenen.
4. Beschermde activiteitsinformatie wordt verwerkt om redenen van:
 • Het helpen van de abonnee om toezicht te houden op de online activiteiten van het apparaat van de beschermde gebruiker;
 • Het beperken van de schade door geïnstalleerde malware;
 • Helpen bij het afdwingen van door abonnees gedefinieerde regels voor online activiteiten van het apparaat van de beschermde gebruiker;
 • Het in staat stellen van de abonnee om te detecteren of de beveiligde gebruiker wordt blootgesteld aan bedreigingen via online communicatie; en
 • Het helpen van de abonnee de beveiligde gebruiker te beschermen tegen dergelijke bedreigingen.
Daarnaast zal Symantec geaggregeerde, geanonimiseerde, gedeïdentificeerde of anderszins niet-identificerende gegevens gebruiken die zijn afgeleid van verzamelde gegevens zoals statistieken om redenen van:
 • Het voortzetten van algemeen cyberveiligheidsonderzoek;
 • De verbetering van de detectie van malware en cyberbedreigingen, bijvoorbeeld door middel van bestandsanalyse;
 • Het volgen en publiceren van rapporten over beveiliging en identiteitsdiefstalrisico’s/trends; en
 • Het uitvoeren van statistische analyses van productimplementatie, inclusief analyse van trends en vergelijkingen in ons geaggregeerde gebruikersbestand.

 

Norton Family Premier - aanvullende informatie

Als de abonnee ervoor kiest om de service te activeren, staat Norton Family de beschermde gebruiker niet toe zijn persoonsgegevens openbaar te maken.

Waar en voor zover toegestaan door de wetgeving die van toepassing is in het land of de regio waar de abonnee zich bevindt, kan Symantec een Locatiecontrolesdienst. Controle van locatie en het gebruik van enige registratie van dergelijke controle kan worden beperkt of verboden door lokale wetgeving die van toepassing is op de abonnee. De abonnee moet op alle mogelijke manieren contact opnemen met de lokale autoriteiten voordat deze functie wordt geactiveerd.

Wanneer de abonnee de locatiecontroledienst inschakelt, voert Norton Family de instructie van de abonnee uit om gps te gebruiken voor het volgen en verzamelen van de geolocatie van het mobiele apparaat dat door de abonnee is aangewezen. De toestemming van de abonnee en, in voorkomend geval, de toestemming van de gebruiker van het mobiele apparaat, of de toestemming van diegene met het ouderlijke gezag over een dergelijke gebruiker is vereist voor Norton Family om de aangewezen persoon te traceren, verzamelen, gebruiken of de geolocatie van het apparaat vrij te geven. De relevante toestemming of toestemmingen worden verzameld via het online Norton-portaal of, en in voorkomend geval, in het product en bevestigd wanneer de abonnee zijn betaalkaartinformatie invoert om deze dienst bij Symantec online te kopen. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Ga voor meer informatie over hoe u dit kunt doen naar de rubriek ‘Uw privacyrechten’ van de Symantec - Norton algemene privacyverklaring. Na beëindiging van de dienst worden de accountgegevens van de abonnee met betrekking tot deze dienst verwijderd.

Zodra de abonnee de applicatie downloadt op het aangewezen mobiele apparaat, kan Symantec de geolocatie van dat apparaat verzamelen, zelfs wanneer de applicatie niet in gebruik is. We zullen dergelijke geolocatie-informatie alleen aan de abonnee bekendmaken, zodat de abonnee het apparaat kan lokaliseren, en we zullen het alleen verwerken voor de operationele doeleinden van het leveren van de diensten en functionaliteiten die door de abonnee worden aangevraagd. De abonnee mag de locatietoezichtsdienst van het product niet gebruiken om de gegevens, locaties, activiteiten of andere aspecten te controleren die betrekking hebben op een persoon voor wie de abonnee het ouderlijke gezag niet heeft. Abonnees in de Europese Economische Ruimte moeten praten met beschermde gebruikers onder hun ouderlijke gezag, vooral als ze ouder zijn dan 13 jaar, en alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de betreffende beschermde gebruiker begrijpt wat het gebruik van het product door de abonnee en bijbehorende diensten inhoudt. Bij de keuze om het Product en de bijbehorende diensten te gebruiken, is de abonnee als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en regels die van toepassing zijn op de relaties van de abonnee met, en het ouderlijke gezag over, de beschermde gebruiker.