Norton Privacy - Finnish

Norton-tuotteiden ja -palveluiden tietosuojailmoitus – Päivitetty viimeksi 29. toukokuuta 2019

Tämä ilmoitus on tarkoitettu luettavaksi ja sitä sovelletaan yhdessä Symantecin ja Nortonin yleisen tietosuojalausunnon kanssa ja sen lisäksi. Siinä kuvataan tietoryhmät, joita Norton-tuotteet ja -palvelut keräävät, sekä tarkoitukset, joita varten näitä tietoryhmiä käsitellään. Se on suunniteltu antamaan pakolliset läpinäkyvyyteen liittyvät tiedot sekä yksittäisille Nortonin käyttäjille rekisteröityjen ominaisuudessa että pienille ja keskisuurille Nortonin yrityskäyttäjille rekisterinpitäjän ominaisuudessa. Huomaa, että tähdellä (*) merkityt tietoryhmät ovat henkilötietoja, joita lähetetään Symantecille asiaan kuuluvien Nortonin tuote- ja palveluominaisuuksien toimittamiseksi. Kaikkia muita tietoryhmiä Norton-ohjelmisto kerää käsiteltäväksi muodossa, josta henkilöä ei voida tunnistaa.

Kaikki Nortonin tuotteet ja palvelut ovat Symantecin ja Nortonin yleisessä tietosuojalausunnossa määritettyjen korkeiden standardien mukaisia. Kertoaksemme sinulle avoimesti kunkin Norton-tuotteen ja -palvelun ainutlaatuisista ominaisuuksista ja erityisistä tarkoituksista tämä ilmoitus sisältää tuote- tai palvelukuvauksen lisäksi myös kuvauksen henkilötiedoista, joita keräämme, sekä tarkoituksista, joita varten niitä käsitellään.

Jos et hyväksy jotain tämän ilmoituksen osaa tai kohtaa, älä lataa, asenna tai muuten käytä asianomaisia tuotteita, palveluita tai niiden toimintoja ja/tai poista kyseisten tuotteiden, palveluiden tai toimintojen asennus välittömästi tai lopeta niiden käyttö. Niiden tuote- tai palvelutoimintojen osalta, jotka edellyttävät sinua antamaan meille enemmän henkilötietoja tai antamaan suostumuksesi kyseisten henkilötietojen käsittelyyn, jotta voisit hyötyä tuotteen tai palvelun valinnaisista toiminnoista, sinua pyydetään kyseisen toiminnon lataamisen, asennuksen, aktivoinnin tai käytön yhteydessä lukemaan tämä ilmoitus, jotta voisit antaa tietoon perustuvan ja nimenomaisen suostumuksesi.

Norton App Lock

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton App Lock -sovelluksen avulla käyttäjä voi turvata ja suojata mobiilisovellukset lukitsemalla ne pin-koodilla, salasanalla tai kuviolla. Mobiililaitteen katoamisen tai varkauden varalta App Lock -sovelluksen asetukset voidaan määrittää siten, että laitteen etukamera (mikäli sellainen on) ottaa valokuvan, kun laiteen avausyritys epäonnistuu kolme kertaa. *1. Käyttäjän sähköpostiosoite
2. Käyttäjän määrittämät PIN-koodit ja mobiilisovellusten salasanat
3. Käyttäjän valinnan mukaan asetusten mukainen valokuva
1. Käyttäjän sähköpostiosoite kerätään ja lähetetään Symantecille Norton App Lock -sovelluksen salasanan palautuksen ja nollauksen käsittelemiseksi.
2. 3. Kaikki muut tiedot, joita tuote kerää käyttäjän syöttämistä tiedoista, tallennetaan käyttäjän laitteelle

 

Norton Clean

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Clean on tallennustilan optimoija, joka käy läpi käyttäjän mobiililaitteen välimuistin ja poistaa mainoksia ja turhia tietoja tallennustilan vapauttamiseksi. Mobiililaitteen yksilöllinen laitetunniste (IMEI) IMEI-numero kerätään laitteelta ja lähetetään Symantecille. Lähetyksen yhteydessä IMEI-numero hajakoodataan ennen lisäkäsittelyä. Hajautuskoodia käsitellään tuotteen yksilöllisen käytön valvomiseksi. Kun tiedot on hajakoodattu, niitä ei voida yhdistää alkuperäiseen laitteeseen, jolloin käyttäjää tai itse laitetta ei voida seurata tai valvoa.

 

Norton Error Management

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Error Management kirjaa Norton-tuotteessa ilmeneviä ongelmia. Näissä tapauksissa käyttäjä voi päättää, ilmoitetaanko virheistä Symantecille. 1. Tietokoneen tilatiedot (järjestelmän kieli, maa ja käyttöjärjestelmän versio)
2. Käynnissä olevat prosessit, niiden tila- ja suorituskykytiedot
3. Tiedot tiedostoista ja kansioista, jotka olivat auki, kun Norton-tuote kohtasi ongelman
1.-2.-3. Symantec käsittelee järjestelmätietoja korjatakseen kohdatun ongelman ja parantaakseen Norton-tuotteen toimintaa. Tietyissä tapauksissa, jos virhe johtuu tietoturvauhasta tai -haavoittuvuudesta, Symantec saattaa hankkia tiettyjä ei-käyttäjäkohtaisia tai ei tunnistettavissa olevia tietoja ja jakaa niitä laajempaan verkkoturvallisuusyhteisöön kuuluvien kumppaneiden kanssa, joita ovat esimerkiksi tutkimusorganisaatiot ja muut tietoturvaohjelmistojen toimittajat. Tällaisen jakamisen tarkoitus on lisätä tietoisuutta riskistä ja edistää sen havaitsemista ja ehkäisemistä. Symantec saattaa myös käyttää näistä tiedoista saatuja tilastotietoja seuratakseen tietoturvauhkien trendejä ja julkaistakseen niitä koskevia raportteja.

 

Norton Community Watch

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Community Watch -palvelun avulla Norton-tietoturvatuotteiden käyttäjät voivat edistää uusien tietoturvauhkien tunnistamista sekä auttaa lyhentämään suojautumisratkaisujen toimittamiseen vaadittua aikaa. Ohjelma kerää valikoituja tietoturva- ja sovellustietoja ja lähettää tiedot Symantecille analysoitavaksi, jotta uusia uhkia ja niiden lähteitä voitaisiin tunnistaa. Analysoimalla käyttäjältä lähetettyjä tietoja ohjelma auttaa paremman ja vahvemman tietoturvatuotteen kehittämisessä.
Norton Community Watch -ohjelmaan osallistuminen tarkoittaa seuraavaa:
1. Sinun ja muiden osallistujien lähettämien tietojen avulla edistät verkkouhkilta suojautumista ja lisäät verkkouhkia koskevaa tietoisuutta. Backend-tekniikkamme käyttää pitkälle kehitettyjä algoritmeja laskeakseen jokaiselle laitteellesi ladatulle, asennetulle tai sillä suoritetulle tiedostolle tietoturvaa koskevat mainepisteet, mutta ei kuitenkaan tee mitään ratkaisuja, jotka koskisivat sinua tai ketään muuta henkilöä henkilökohtaisesti. Norton-tietoturvatuotteen käyttäjät hyötyvät tästä uudesta innovatiivisesta tekniikasta, koska Norton-tuote toimii seuraavasti:
*a. Estää haitalliset lataukset Download Insight -toiminnon avulla. Norton ilmoittaa sinulle, onko latauksesi tunnetusti turvallinen vai haitallinen tai onko sen turvallisuusprofiili tuntematon. Jos lataus ei ole turvallinen, tuotteemme ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin suojatakseen sinua.
b. Havainnointitasot paranevat ja väärät positiiviset tulokset vähenevät.
*c. Suorittaa tarkastukset nopeammin Norton Insight -toiminnon avulla ja selvittää nopeammin tiedostot, jotka on lähetetty Norton Community Watch -palveluun, analysoitu siellä ja todettu tunnetusti vaarattomiksi.
2. Tärkeitä tietoturva- ja sovellustietoja antamalla kartutat tietoja, joita tarvitaan uusien uhkien tunnistamiseen ja estämiseen ennen niiden leviämistä. * Norton Insight on saatavana vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
1. Laitetunnus (Symantecin luoma tieto)
2. Tuotteen sarjanumero (tieto, jonka Symantec on antanut tuotteellesi)
3. Norton-tilin numero (Symantecin luoma tieto)
*4. Tiedostopolut
*5. Sekä muut kuin suoritettavat tiedostot että PE-tiedostot (portable executable) tunnistetaan haittaohjelmiksi
6. Norton-tuotteen mahdollisesti vilpillisiksi toteamien avattujen verkkosivustojen URL-osoitteet
7. Sen verkkosivuston URL-osoite, jonka käyttäjä viimeksi avasi, ennen kuin ladattu tietoturvariski asennettiin tietokoneelle
8. Tiedot prosesseista ja sovelluksista, jotka ovat ajoittain käynnissä käyttäjän laitteella, mukaan lukien silloin, kun mahdollinen
tietoturvariski ilmenee
9. Näyte tiedoista, joita käyttäjän laite lähetti vastauksena mahdolliseen tietoturvariskiin
Koska Norton Community Watch on palvelu, jota Symantec isännöi ja hallinnoi taustalla, kaikki kerätyt tiedot lähetetään Symantecille seuraavasti:
1. Laitetunnusta tarvitaan, jotta kunkin tilauksen tuotetta käyttävien yksittäisten laitteiden numeroita voitaisiin seurata lisenssioikeuksien tarkistamiseksi ja toimeenpanemiseksi.
2. Jokaiselle käyttäjälle annetaan tuotteen sarjanumero, jonka avulla varmistetaan, että Symantec on lisensoinut jokaisen tuotteen käyttöä varten.
3. Norton-tilin numeron avulla seurataan tiettyjä Norton-tuotteita tilanneiden käyttäjien määrää.
4.-5. Tiedostopolut ja muut kuin suoritettavat tiedostot sekä PE-tiedostot tallennetaan, jotta käyttäjän laitteeseen kohdistuneiden tai siitä peräisin olevien verkkouhkien lähde ja looginen sijainti voitaisiin tunnistaa.
6.-7. URL-osoitteiden avulla tunnistetaan mahdollisten tietoturvariskien verkkopohjaisia lähteitä sekä parannetaan Symantecin tuotteiden ja palveluiden kykyä tunnistaa haitallista toimintaa, vahingollisia tapahtumia, vilpillisiä verkkosivustoja, rikollisohjelmia sekä muita Internetin turvallisuusuhkien muotoja.
8.-9. Laitetietoja käytetään verkkouhkiin liittyvän Symantecin tuntemuksen ja ymmärtämyksen parantamiseen. Laitetietoja käsitellään myös paremman suojan tarjoamiseksi Symantecin tuotteiden ja palveluiden käyttäjille tulevaisuudessa sekä verkkoturvallisuuden trendejä koskevien tilastollisten analyysien laatimiseksi.

 

Norton Core

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Core on langaton reititin, joka suojaa reitittimeen yhdistettyjä laitteita haittaohjelmilta, viruksilta, hakkereilta ja multa verkkouhkilta. *1. Langattoman verkon SSID/salasana (salattu)
2. Laitetiedot, mukaan lukien henkilötiedot, jotka käyttäjä on antanut laitetta nimetessään ja, jos käyttäjä on sen antanut, sen henkilön nimi tai tunnus, jolle laite on osoitettu, sekä laitteen/sovelluksen käyttäjäagentin tiedot, mukaan lukien laitetyyppi, valmistaja, malli, käyttöjärjestelmä ja IP-osoite
3. Tiedot laitteen käytöstä, mukaan lukien tiedot laitteen edellisestä käyttökerrasta, jokaisen yhdistetyn laitteen Internetin käyttöajasta sekä verkkoyhteyksien yhdyskäytävälokeista
4. Käyttäjän määrittämät ja asettamat lapsilukkotiedot ja -asetukset, mukaan lukien estetyt verkkosivustot, avatut verkkosivustot sekä aikatiedot ja sisällön suodatustiedot sekä vaarallisiksi määritettyjen tai katsottujen verkkosivustojen URL-osoitteet
*5. Henkilötiedot, mukaan lukien käyttäjänimi ja vapaaehtoinen valokuva, joita käyttäjä saattaa antaa luodakseen Norton-tilin, mukaan lukien
*6. Henkilötiedot, kuten käyttäjätunnus, nimi, rooli, käyttäjäkohtaiset käytännöt ja laitetiedot, joita käyttäjä on antanut asiakas- ja yhteystukea varten
7. Verkkouhkatelemetria, mukaan lukien lokit yrityksistä ladata haitallisia suoritettuja tiedostoja/mobiilisovelluksia, kirjaukset muista riskitapahtumista tai -toimista sekä artefaktit, kuten näytteet haittaohjelmista
*8. Käyttäjän yhteystiedot, ilmaistut mieltymykset *9. Toimitusosoite ja siihen liittyvät tiedot 10. Norton Core mahdollistaa osallistumisen Norton Community Watch -ohjelmaan
1. Langatonta verkkoa koskevia tietoja käsitellään käyttäjän määrittämiä WiFi-verkon asetuksia varten.
2. Laitetietoja käsitellään lisenssien hallinnoimiseksi, laitteen ja sen tietoliikenteen analysoimiseksi reitittimen tilan ja yhdistettävyyden valvomiseksi sekä sen virheenkorjauksessa avustamiseksi, tuotteen käytön ymmärtämiseksi ja hälytyksiin vastaamiseksi.
3. Laitteen käyttötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Norton Core -reitittimen suorituskyvyn optimoiminen.
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjille.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
4. Lapsilukkotietoja ja -asetuksia käytetään niiden sääntöjen ja käytäntöjen toimeenpanemiseen, joita käyttäjä on määrittänyt hallinnoimilleen profiileille sekä auttamaan käyttäjää havaitsemaan näihin profiileihin liittyvien henkilötietojen väärinkäytön. Lisäksi niitä käytetään käyttäjän ja hallinnoitujen profiilien kanssa kommunikoimiseen.
5.-6. Symantec kerää käyttäjätiliä koskevia tietoja toimittaakseen asiakassopimuksessa määritetyt palvelut ja tarjotakseen teknistä tukea ja apua.
7. Verkkouhkatelemetriaa lähetetään Symantecille tutkimus- ja kehitystarkoituksia varten Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi.
8. Käyttäjän yhteystietoja ja mieltymyksiä koskevia tietoja lähetetään Symantecille seuraavia tarkoituksia varten:
 • Käyttäjän opastaminen Norton Core -reitittimen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Käyttäjäkokemuksen parantamistavoista ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Käyttäjälle esitettyjen tietojen räätälöiminen käyttäjän mieltymysten mukaisesti (kuten kieli ja maantieteellinen alue).
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
9. Toimitusosoitetta ja siihen liittyviä tietoja käsitellään Norton Core -laitteiston toimittamiseksi käyttäjälle.
10. Katso tämän ilmoituksen Norton Community Watch -palvelua koskevasta osasta lisätietoja Norton Community Watch -palvelusta. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Mobile Security

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Mobile Security tarjoaa suojatuille käyttäjille ja tilaajan valitsemille älypuhelimille ja tableteille suojan digitaalisia uhkia vastaan, kadonneen tai varastetun laitteen paikannuksen sekä yhteystietojen palautuksen. 1. Suojattujen käyttäjien mobiililaitetiedot, mukaan lukien laitteen tunnistetiedot (esim. IMEI, langaton MAC-osoite, UDID), tilaajatiedot, matkapuhelinnumero ja muut suojatun käyttäjän yhteystiedot, laitteen nimi/tyyppi ja valmistaja, käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, mobiiliverkon operaattori, verkkotyyppi, alkuperämaa, tukitapahtuman tunnus, käyttäjän asentamat sertifikaatit, verkkosivuston verkkotunnus ja laitteen SSL-sertifikaattiketju ja IP-osoite
2. Käyttötiedot, kuten tietojen latauksen ja käytön toistuvuus, lokitiedot ja evästeet sekä verkkopalvelutiedot siitä, kuinka käyttäjä yhdistää verkkopalveluihin
3. Käyttäjän laitteella olevien tiedostojen ja sovellusten nimet jokaisella kerralla, kun tuote suorittaa tarkastuksen, mukaan lukien kalenteri ja SD-kortin sisältö, mikäli käytössä, sekä tarkastetut sovellukset, jotka eivät sillä hetkellä ole Symantecin tunnettujen sovellusten tietokannassa, jotta käyttäjää voitaisiin suojella haittaohjelmilta tai riskialttiilta ominaisuuksilta
4. Verkkoselauksen URL-osoitteet, historia ja kirjanmerkit
*5. Käyttäjän valinnan mukaan käyttäjän laitteella olevat yhteystiedot, mukaan lukien puhelu- ja tekstiviestilokit
6. Puheluasetukset ja laitteen ääniasetukset
*7. Laitteen sijaintitiedot
*8. Tuotteen asetukset voidaan määrittää myös siten, että kun laite ilmoitetaan kadonneeksi tai varastetuksi, laitteen etukamera ottaa valokuvan, kun laitteen käyttöä jatketaan, kun laitteen avaaminen salasanalla epäonnistuu kerran tai kun laite käynnistetään sen sammuttamisen jälkeen
9. Mobiililaitteella olevien tietojen varmuuskopiointi, mukaan lukien yhteystiedot, puheluhistoria, puhelimet ja tekstiviestit
1. Mobiililaitteen tietoja, tilaajan tietoja ja suojatun käyttäjän tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tuotteen käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Suojatun käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen Symantecia varten.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Suojatun käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Käyttötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
3. Tiedostojen ja sovellusten nimiä, kalenteria (esim. kutsujen URL-osoitteet) ja SD-kortin sisältöä käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Mahdollisesti haitallisista sovelluksista ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Laitteen tarkastaminen haittaohjelmien varalta.
 • Henkilökohtaisen sisällön poistaminen laitteelta, jos käyttäjä ottaa tuotteen Wipe-komennon käyttöön ja käyttää sitä.
4. Selaustietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjille.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
 • Selaushistorian ja kirjanmerkkien poistaminen, jos käyttäjä päättää käyttää tuotteen Web Protection -toimintoa tai Wipe-komentoa.
5. Käyttäjän laitteella olevia yhteystietoja, puhelu- ja tekstiviestilokit mukaan lukien, käsitellään puheluiden/tekstiviestien estotoimintojen tarjoamiseksi, jos käyttäjä päättää käyttää niitä.
6. Puhelinasetuksia käytetään tulevien puheluiden estämiseksi yhteystiedoilta tai laitteen ääniasetusten muuttamiseen, jos käyttäjä ottaa käyttöön tuotteen estotoiminnon ja/tai Scream-komennon ja käyttää sitä.
7. 8. Laitteen sijainti- ja kuvatietoja voidaan kerätä suojatun käyttäjän pyynnöstä käyttäjän laitteen paikantamiseksi, kun laite katoaa tai varastetaan. Tuote saattaa tarjota tilaajan käyttöön myös etäkomentoja, joiden avulla suojatun käyttäjän laite voidaan paikantaa, jos se katoaa tai varastetaan. Tietyissä tapauksissa, kun laite ilmoitetaan kadonneeksi tai varastetuksi, laite lukitaan etänä. Vaihtoehtoisesti, kun laite ilmoitetaan kadonneeksi tai varastetuksi, tuote voidaan myös sulkea milloin tahansa. Suojatun käyttäjän suostumuksella laitteen sijaintihistorian enintään kymmenen viimeisintä tunnettua sijaintia voidaan tallentaa, jotta suojattu käyttäjä voi seurata laitteen viimeaikaisia liikkeitä, vaikka tuote ei olisikaan sillä hetkellä käytössä.
9. Varmuuskopiointitietoja käsitellään tuotteen varmuuskopiointi- ja palautustoimintojen tarjoamiseksi, jos käyttäjä päättää käyttää niitä. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Security Scan

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Secure Scan tarkastaa käyttäjän valitsemat päätelaitteet, tunnistaa mahdollisia ongelmia tai riskejä ja suosittelee käyttäjälle tuotteita ja ratkaisuja. 1. Laitetunnus (Symantecin sisäisesti luoma tieto); laitteen Asenna / Poista asennus -toiminto; laitteen tiedot sekä laitteen/sovelluksen käyttäjäagentin tiedot, mukaan lukien laitetyyppi, käyttöjärjestelmän versio, käyttöjärjestelmän kieli, valmistaja ja malli; käyttöjärjestelmä ja maantieteelliset tiedot
2. Telemetriatiedot tarkastetuista tiedostoista, käyttäjäkokemuksesta ja löydetyistä, korjatuista ja jäljellä olevista uhkista; lähetyksen jälkeisen tarkastuksen päivämäärä ja aika; asennusta ja toimintaa koskevat tilatiedot, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, mikäli niitä on tiedostopolussa tai kansion nimessä
1. Symantec käyttää laitetunnusta ja siihen liittyviä tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi.
 • Palvelun käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
2. Symantec käyttää telemetriatietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Palvelun käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Secure Login

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Secure Login (NSL) on todentamispalvelu, jonka avulla käyttäjät voidaan todentaa yksikertaisella, turvallisella ja keskitetyllä tavalla. Symantec tarjoaa todennuksenhallintainfrastruktuurin miljoonille eri Norton-tuotteiden käyttäjille. *1. Käyttäjän henkilöllisyyden todentamisessa hyödylliset henkilötiedot, kuten kotiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja/tai luottokorttinumero; käyttäjän yhteystiedot; muut yhteystiedot, kuten nimi ja laitetiedot, joita käyttäjä saattaa lisätä Norton-tililleen tai joita käyttäjä voi antaa asiakas- ja yhteystukea varten
2. Laite-, tuote- ja palvelutiedot; laitteen/sovelluksen käyttäjäagentin tiedot, mukaan lukien laitteen tyyppi, valmistaja, malli, käyttöjärjestelmä ja versio; käytön aikaiset suorituskykytiedot; asennetut sovellukset; maantieteelliset tiedot, MAC-osoite ja IP-osoite
3. Internetin käyttöä koskevat käyttötiedot, kuten avattujen verkkosivustojen URL- ja IP-osoitteet, hakusanat ja -tulokset sekä mahdollisia turvallisuusriskejä koskevat tiedot (mukaan lukien URL- ja IP-osoitteet, jotka kuuluvat mahdollisesti vilpillisiksi katsotuille verkkosivustoille, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, joita verkkosivusto yrittää hankkia ilman käyttäjän suostumusta)
1. Symantec käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen Symantecia varten tai tukeutuminen Norton Security Login -palvelua käyttäviin kolmansiin osapuoliin.
 • Käyttäjätiedon valtuuksien antaminen ja/tai käyttäjän nimissä tehtyjen vilpittömien toimien välttäminen.
 • Käyttäjän opastaminen asennusprosessin aikana.
 • Käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi, tuki ja apu mukaan lukien.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Symantec käsittelee laite-, tuote- ja palvelutietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
3. Symantec käsittelee käyttötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjille.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Ultimate Help-Desk & Norton Computer Tune-Up

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Ultimate Help Desk antaa käyttäjälle mahdollisuuden ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka auttaa teknisissä ongelmissa verkon määrityksestä laitediagnostiikkaan ja vianmääritykseen.
Norton Computer Tune-Up on Norton Ultimate Help Deskin ominaisuus, joka diagnostiikkaa käyttämällä auttaa käyttäjän laitetta toimimaan uuden veroisesti.
*1. Pyyntötiedot, joita annat Symantecin asiakaspalveluun puhelimitse tai Symantecin verkkokäyttöliittymän kautta, kun pyydät Norton-palveluita
2. Järjestelmätiedot, mukaan lukien seuraavat: Laitteellasi käytetyn käyttöjärjestelmän ja selaimen tyyppi ja versio; onko palomuuri käytössä; onko virustentorjuntaohjelmisto asennettu, toiminnassa ja ajan tasalla; muisti- ja levytila, välityspalvelimen määritykset ja hakemistotiedot Support Software Tool -työkalua varten; selaintiedot, kuten turvallisuusasetukset ja väliaikaiset tiedostoasetukset; aktiiviset portit, isäntätiedosto ja laitteen verkkoliittymän asetukset; asennettuja ohjelmia ja aktiivisia prosesseja koskevat tiedot; sovelluksen ja käyttöjärjestelmän lokitiedoston tiedot ja rekisteritiedot
3. Diagnostiikkatiedot, mukaan lukien seuraavat: Support Software Tool -työkalun tarkastamien tiedostojen, löytämien uhkien ja korjaamien uhkien lukumäärät; löydettyjen uhkien tyypit; Support Software Tool -työkalun määrittämä laitteen turvallisuuden tila (hyvä/kohtuullinen/huono); niiden jäljellä olevin uhkien lukumäärä ja tyyppi, joita Support Software Tool -työkalu ei ole korjannut
1. Symantec käsittelee pyyntötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Symantec käsittelee järjestelmätietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Käyttäjän pyytämien palveluiden toimittaminen.
 • Palveluiden käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Käyttäjän opastaminen palveluiden käytön aikana
3. Symantec käsittelee diagnostiikkatietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Suoritettujen palveluiden tuloksista ilmoittaminen käyttäjälle.
Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Secure VPN (ennen Norton WiFi Privacy)

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Secure VPN suojelee käyttäjän laitteita ja suojaa käyttäjän tiedot salaamalla ne kaikissa internetyhteyksissä ja säilyttämällä käyttäjän yksityisyyden. 1. Tilaajatiedot ja mobiililaitteen tiedot, mukaan lukien laitteen nimi, tyyppi, käyttöjärjestelmän versio ja kieli. 2. Kaistanleveyden kokonaiskäyttö. 3. Tilapäiset käyttötiedot palvelua koskevan ongelman korjaamiseksi. 1. Symantec käsittelee tilaajatietoja ja mobiililaitteen tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Palveluiden käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennuksen ja palvelun käytön aikana.
 • Käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi.
 • Käyttäjän muistuttaminen käyttäjän lähettämien tietojen suojaamisesta.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Symantec käsittelee kaistanleveyden käyttötietoja laskutus-, verkkotoiminto- ja tukitarkoituksia varten.
3. Symantec käsittelee tilapäisiä käyttötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Sopivimman palvelimen valitseminen yhteyttä varten.
 • Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi.
Kun Norton Secure VPN on käytössä, reititämme käyttäjän verkkoliikenteen Symantecin verkon kautta, joka on ns. ”No Log” -verkko. Tämä tarkoittaa sitä, että Symantec ei tallenna käyttäjän IP-osoitetta, kun Norton Secure VPN on käytössä, ja tämän vuoksi Symantec ei voi tunnistaa yksityishenkilöitä. Symantecin automaattinen sääntöperusteinen liikenteenhallinta saattaa edellyttää verkkoliikennetietojen tosiaikaista analysointia, joka kattaa myös kohdeverkkosivustot tai -IP-osoitteet ja lähde-IP-osoitteet, mutta näitä tietoja ei kirjata lokiin. Symantec ei tallenna tietoja käyttäjän lataamista, käyttämistä tai avaamista sovelluksista, palveluista tai verkkosivustoista. Koska Symantec hallinnoi globaalia verkkoa, käyttäjän verkkoliikenne saatetaan reitittää yhden tai useamman eri maan kautta, kuten Symantecin ja Nortonin yleisessä tietosuojalausunnossa on kuvattu.
Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Security -tuotteet (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

Tässä osassa käsitellään seuraavia tuotteita: Norton Security (Standard, Deluxe and Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE ja Norton 360MD.

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Security -tuotteet suojaavat päätelaitteita kiristysohjelmilta, viruksilta, vakoiluohjelmilta, haittaohjelmilta ja muilta verkkouhkilta. 1. Tilaajatiedot ja laitetiedot, mukaan lukien *henkilötiedot, kuten käyttäjänimi ja vapaaehtoinen valokuva, joita käyttäjä saattaa antaa luodakseen Norton-tilin; kaikki *henkilötiedot, joita käyttäjä antaa laitetta nimetessään ja, jos käyttäjä on sen antanut, sen henkilön nimi tai tunnus, jolle laite on osoitettu, sekä laitteen/sovelluksen käyttäjäagentin tiedot, mukaan lukien laitetyyppi, valmistaja ja malli; käyttöjärjestelmä ja versio; sovellukset ja versiot; maantieteelliset tiedot, MAC-osoite, laitetunnus ja IP-osoite; asennusta ja toimintaa koskevat tilatiedot, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, mikäli niitä on tiedostopolussa tai kansion nimessä; kaikki muut henkilötiedot, kuten käyttäjätunnus, nimi, rooli, käyttäjäkohtaiset käytännöt ja laitetiedot, joita käyttäjä antaa Symantecille asiakas- ja yhteystukea varten
2. Internetin käyttöä koskevat tiedot, kuten avattujen verkkosivustojen URL- ja IP-osoitteet, hakusanat ja -tulokset sekä mahdollisia turvallisuusriskejä koskevat tiedot (mukaan lukien URL- ja IP-osoitteet, jotka kuuluvat mahdollisesti vilpillisiksi katsotuille verkkosivustoille, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, joita verkkosivusto yrittää hankkia ilman käyttäjän suostumusta)
3. Laitteen käyttöä ja diagnostiikka koskevat tiedot, mukaan lukien seuraavat: Tiedot laitteen edellisestä käyttökerrasta, jokaisen yhdistetyn laitteen Internetin käyttöajasta sekä yhdyskäytävälokeista, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot verkkoyhteystoiminnasta; mahdollisiksi haittaohjelmiksi tunnistetut suoritettavat tiedostot, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, joita haittaohjelma on hankkinut ilman käyttäjän suostumusta; käyttäjän suostumuksella Symantecille lähetetyt sähköpostiviestit, joiden on ilmoitettu olevan roskapostia tai jotka on virheellisesti tunnistettu roskaposteiksi; kaatumisvedostiedot (Crash dump) tai tiedot, jotka sisältyvät raporttiin, jonka käyttäjä saattaa päättää lähettää Symantecille, kun tuotteet tai palvelut kohtaavat ongelman ja jotka saattavat sisältää järjestelmän kielen, maatiedot, käyttöjärjestelmän ja virheen ilmetessä käynnissä olleet prosessit/tiedostot
4. Käyttäjän määrittämät ja asettamat lapsilukkotiedot ja -asetukset, mukaan lukien estetyt verkkosivustot, avatut verkkosivustot sekä aikatiedot ja sisällön suodatustiedot sekä vaarallisiksi määritettyjen tai katsottujen verkkosivustojen URL-osoitteet
1. Symantec käsittelee tilaajatietoja ja laitetietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen Symantecia varten.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun toimittamiseksi.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Internetin käyttöä koskevia tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
3. Symantec käsittelee laitteen käyttötietoja ja diagnostiikkatietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tuotteen käytön ymmärtäminen.
 • Tuotteiden ja palveluiden suojausominaisuuksien toimittaminen.
 • Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä käyttäjän verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi.
4. Lapsilukkotietoja ja -asetuksia käytetään niiden sääntöjen ja käytäntöjen toimeenpanemiseen, joita käyttäjä on määrittänyt hallinnoimilleen profiileille sekä auttamaan käyttäjää havaitsemaan näihin profiileihin liittyvien henkilötietojen väärinkäytön. Lisäksi niitä käytetään käyttäjän ja hallinnoitujen profiilien kanssa kommunikoimiseen. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.
 • Tuotteisiin liittyvien viestien toistuvuuden ymmärtäminen yleisen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
 • Muiden toimintamme kehittämisen kannalta olennaisten ei-käyttäjäkohtaisten liiketoiminta- ja markkinointitietojen hankkiminen.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Safe Search on hakukonesivusto, joka auttaa käyttäjää suojautumaan haitallisilta verkkosivustoilta suodattamalla hakutuloksia ja ilmoittamalla käyttäjälle verkkosivustojen turvallisuusluokitukset turvallisemman verkkoselauskokemuksen tarjoamiseksi. Se on myös selainlaajennus, joka tarjoaa pääsyn Norton Safe Search -sivustolle eri tavoin. Tämän laajennuksen eri versiot voivat käyttäjän valinnan mukaan joko:
a) vaihtaa selaimen oletushakukoneen Norton Safe Search -verkkosivustoksi tai
b) muuttaa selaimen oletushakukoneasetukseksi Norton Safe Search -verkkosivuston JA vaihtaa selaimen oletuskotisivuksi + Uusi välilehti -asetukseksi Norton Home Page -sivun. Norton Home Page on selainlaajennus ja oletuskotisivu, joka mahdollistaa Norton Safe Search -verkkosivuston käytön. Norton Safe Web on selainlaajennus, jonka käyttäjä voi ottaa käyttöön valvoakseen selaustoimintaa ja verkkosivustojen sisältöä. Se käyttää mainepalveluita ja verkkosivujen sisältöanalyysejä suojatakseen käyttäjää verkkosivustojen haitalliselta sisällöltä, tietojenkalastelulta ja muilta uhkilta.
1. Tilaajatiedot sekä laite- ja ohjelmistotiedot, mukaan lukien seuraavat: verkkoselaimen nimi, versio ja valittu kieli; käyttöjärjestelmä, versio tai alusta; käyttäjän laitteen IP-osoite
2. Palvelun käyttötiedot, mukaan lukien seuraavat: sosiaalisen median ja webmailin web-linkit; verkkosivujen selaustoiminta; hakusanat; oletustekstit Norton-tuotteiden hallinnoimissa eri hakukentissä; hakukoneen tulokset 3. Evästeet, pikselitunnisteet, komennot tai vastaavat tekniikat, joita Norton Safe Search -verkkosivusto ja Norton Home Page -verkkosivusto ovat asettaneet tietokoneelle tai laitteelle
1. Symantec käsittelee tilaajatietoja sekä laite- ja ohjelmistotietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Palvelun käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Tuote- ja palveluparannusten toimittaminen sekä käyttäjän, käyttäjän verkon, laitteen, tietojen ja henkilöllisyyden parempi suojeleminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Palvelun käyttötietoja käsitellään Symantecin toimesta ja sen puolesta seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
 • Palvelun käytön analysoiminen. Norton Safe Search -tuotteen kautta tehdyt käyttäjän hakukyselypyynnöt ohjataan hakupalveluita tarjoaville kolmannen osapuolen kumppaneillemme, jotka ovat Oath/Yahoo (Yhdysvaltojen ja Kanadan osalta) ja IACI (muiden kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan osalta), jotta kyselyn ulos voitaisiin toimittaa sinulle.
Kolmannen osapuolen kumppanimme saattavat myös kerätä tietoja suoraan sinulta Norton Safe Search -verkkosivustolla tekemiesi toimien perusteella. Kolmannen osapuolen kumppanimme keräävät näitä tietoja rekisterinpitäjien ominaisuudessa, jotta ne voisivat käsitellä hakukyselysi. Tällaiseen tiedonkeruuseen sovelletaan kolmansien osapuolien kumppaneiden tietosuojakäytäntöjä, -lausuntoja ja -ilmoituksia. Jotta Norton Safe Search voitaisiin toimittaa sinulle, hakukyselypyyntösi ohjataan kolmannen osapuolen kumppanillemme (ts. muulle kuin Symantec-yhtiölle), ja kyseinen kolmannen osapuolen kumppani käsittelee pyyntösi. Kolmannen osapuolen kumppani saattaa myös kerätä tietoja suoraan sinulta Norton Safe Search -verkkosivustolla tekemiesi toimien kautta (yhdessä ”kolmannen osapuolen tiedot”). Kolmas osapuoli toimii rekisterinpitäjänä hakukyselysi käsittelyn osalta, ja tästä johtuen kolmannen osapuolen kumppanimme – ei Symantec – päättää, kuinka kolmannen osapuolen tietoja kerätään, käytetään, luovutetaan säilytetään tai muuten käsitellään. Kolmannen osapuolen tietoihisi sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoja siltä osin, kun niitä käsitellään hakukyselysi suorittamiseksi. Ole ystävällinen ja tutustu kolmansien osapuolien kumppaneiden tietosuojalausuntoihin.
3. Evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita käsitellään ominaisuuksien käyttöasetusten ja historian seuraamiseksi. Lisätietoja evästeistä saat Symantecin ja Nortonin yleisen tietosuojalausunnon kohdasta ”Seurantatekniikat, evästeet & jäljityksenesto”. Anonymisoituja IP-osoitteita ja tuotteiden käyttötietoja käsitellään Google Analyticsin Measurement Protocol -ominaisuuden toimesta vakavien virheiden tilastollista analysointia ja hallintaa varten. Napsauta tästä saadaksesi tietoa Google Analyticsin tietosuojaperiaatteista. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.

 

Norton Security Toolbar

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Security Toolbar -työkalupalkista on kaksi versiota,
a) selainlaajennus Internet Exploreria varten ja
b) selainlaajennus Google Chromea varten. Kummallakin versiolla käyttäjä voi valvoa käyttäjän selaustoimintaa ja verkkosivujen sisältöä. Ne käyttävät mainepalveluita ja verkkosivujen sisältöanalyysejä suojatakseen käyttäjää verkkosivustojen haitalliselta sisällöltä, tietojenkalastelulta ja muilta uhkilta.
Internet Explorerille tarkoitettu versio mahdollistaa pääsyn Norton Password Manager -työkalun tietovarastoon ja sen käytän selaimen käyttöliittymän kautta. Siinä on myös hakukenttä hakujen tekemiseksi Norton Safe Search -verkkosivustolla. Google Chromelle tarkoitetussa versiossa on hakukenttä hakujen tekemiseksi Norton Safe Search -verkkosivustolla.
1. Laite- ja ohjelmistotiedot, mukaan lukien seuraavat: verkkoselaimen nimi, versio ja valittu kieli; käyttöjärjestelmä, versio tai alusta; käyttäjän laitteen IP-osoite
2. Tuotteen käyttötiedot, mukaan lukien seuraavat: verkkosivujen selaustoiminta; rajoitettu verkkosivujen selaustoiminta; hakusanat; oletustekstit Norton-tuotteiden hallinnoimissa eri hakukentissä; hakukoneen tulokset
3. Evästeet, pikselitunnisteet, komennot tai vastaavat tekniikat, joita Norton Safe Search -verkkosivusto ja Norton Home Page -verkkosivusto ovat asettaneet tietokoneelle tai laitteelle
1. Symantec käsittelee laite- ja ohjelmistotietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Palvelun käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Tuote- ja palveluparannusten toimittaminen sekä käyttäjän, käyttäjän verkon, laitteen, tietojen ja henkilöllisyyden parempi suojeleminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Tuotteen käyttötietoja käsitellään Symantecin toimesta ja sen puolesta seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
 • Palvelun käytön analysoiminen.
3. Evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita käsitellään ominaisuuksien käyttöasetusten ja historian seuraamiseksi. Lisätietoja evästeistä saat Symantecin ja Nortonin yleisen tietosuojalausunnon kohdasta ”Seurantatekniikat, evästeet & jäljityksenesto”. Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.

 

Norton Password Manager (ennen Norton Identity Safe)

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Password Manager -työkalusta on kaksi versiota:
a) Norton Securityn osa ja
b) selainlaajennukset yleisimmille selaimille Internet Exploreria lukuun ottamatta. Kaikki versiot ovat salasanojen hallintatyökaluja, jotka hallinnoivat käyttäjänimiä, salasanoja ja muita verkkotoimien suorittamisen kannalta hyödyllisiä tietoja.
1. Tilaajatiedot sekä laite- ja ohjelmistotiedot, mukaan lukien seuraavat: verkkoselaimen nimi, versio ja valittu kieli; käyttöjärjestelmä, versio tai alusta; käyttäjän laitteen IP-osoite; *muut käyttäjän antamat henkilötiedot, joihin saattavat sisältyä käyttäjänimet, salasanat, verkkosivujen osoitteet, fyysiset osoitteet, maksutilien numerot, vanhentumistiedot ja vapaamuotoiset tekstit
2. Palvelun käyttötiedot, mukaan lukien seuraavat: verkkosivujen selaustoiminta; hakusanat; oletustekstit Norton-tuotteiden hallinnoimissa eri hakukentissä; hakukoneen tulokset
1. Symantec käsittelee laite- ja ohjelmistotietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Palvelun käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Tuotteen käytön ja asetusten ymmärtäminen käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käyttäjän opastaminen ohjelmiston asennusprosessin aikana.
 • Tuote- ja palveluparannusten toimittaminen sekä käyttäjän, käyttäjän verkon, laitteen, tietojen ja henkilöllisyyden parempi suojeleminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen omien ja kolmansien osapuolien puhelinkeskusten palveluiden osalta.
2. Tuotteen käyttötietoja käsitellään Symantecin toimesta ja sen puolesta seuraavia tarkoituksia varten:
 • Verkkosivuston turvallisuudesta ilmoittaminen käyttäjälle.
 • Vaarallisten verkkosivustojen selaamisen estäminen.
 • Palvelun käytön analysoiminen.
Anonymisoituja IP-osoitteita ja tuotteiden käyttötietoja käsitellään Google Analyticsin Measurement Protocol -ominaisuuden toimesta vakavien virheiden tilastollista analysointia ja hallintaa varten. Napsauta tästä saadaksesi tietoa Google Analyticsin tietosuojaperiaatteista.
Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.
 • Tuotteen suorituskyvyn valvominen ja parantaminen saatavuuteen ja vasteaikoihin liittyen.

 

Norton Family Premier

Tuotteen/palvelun kuvaus Käytetyt ja kerätyt tiedot Tietojen käsittely
Norton Family Premier auttaa suojaamaan suojattuja käyttäjiä ja tilaajan valitsemia laitteita lapsilukolla, jotka otetaan käyttöön tilaajan määrittämien ja hallitsemien suojausasetusten ja -ominaisuuksien kautta.
Lisätietoja Norton Family Premier -palvelusta saat alla olevasta kohdasta ”Lisätietoja Norton Family Premier -palvelusta”
*1. Tilaajatiedot, kuten seuraavat: pääkäyttäjän yhteystiedot, mukaan lukien tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja salasana tilaajan tilin suojaamiseksi sekä henkilötiedot, joita tilaaja antaa palvelun määrityksen tai myöhemmän palvelupyynnön yhteydessä.
2. Laite- ja ohjelmistotiedot, mukaan lukien seuraavat: Norton Family -asiakasohjelmiston asennuksen tila tilaajan tai suojatun käyttäjän laitteella; ohjelmiston määritykset, tuotetiedot ja asennuksen tila; lisenssin tila, lisenssioikeutta koskevat tiedot, lisenssin tunnus ja lisenssin käyttö; laitteen nimi ja tyyppi, käyttöjärjestelmän versio, kieli, sijainti (Global Position System, GPS), selaimen tyyppi ja versio; laitteen laitteisto-, ohjelmisto- ja sovellusvarasto; laitteen ja tietokannan käyttöoikeusmääritykset, käytäntövaatimukset ja käytännön noudattamisen tila sekä lokit sovelluspoikkeuksista ja työnkulun häiriöistä.
*3. Suojatun käyttäjän tiedot, joita tilaaja päättää antaa Symantecille, mukaan lukien seuraavat: nimi, sukupuoli, avatar-kuvat; suojattuun käyttäjään liittyvien virallisten henkilötunnusten kuusi viimeistä numeroa (esim. sosiaaliturvatunnus, kansallinen henkilötunnus, mikäli saatavilla), sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, koulun nimi tai muut tiedot, jotka tilaaja haluaa suojata; laitteen kirjautumistiedot, maa ja aikavyöhyke.
4. Tiedot suojatun käyttäjän verkkotoiminnasta, jota tilaaja haluaa Symantecin valvovan, myös tilaajan itsenäisen valinnan mukaan: Verkko- ja mobiililaitetoiminta ja sijainnit; verkkosivustot, joilla suojattu käyttäjä yrittää käydä ja ne, joilla tuote estää suojattua käyttäjää käymästä; suojatun käyttäjän verkkohakusanat; sovellukset, jotka suojattu käyttäjä asentaa laitteelleen tai poistaa laitteeltaan, mikäli tilaaja on aktivoinut sovellusten valvonnan; suojatun käyttäjän laitteen käyttöaika; *suojatun käyttäjän profiilinimi, profiilin URL-osoite, Facebook-profiilin tunnus ja käynnistetyt videot; videot, joita suojattu käyttäjä katsoo YouTube.comista ja/tai Hulusta, jos tilaaja on aktivoinut videoiden valvonnan.
1. Symantec käsittelee tilaajatietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Norton Family -tuotteen käyttöönottaminen ja suorituskyvyn optimoiminen.
 • Tuen ja virheenkorjausavun tarjoaminen.
 • Mainostietojen lähettäminen tilaajalle joko tilaajan suostumuksella tai muuten sovellettavan lain sallimalla tavalla.
 • Tilaajan Norton-tilin luominen.
2. Symantec käsittelee laite- ja ohjelmistotietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tuotteen asianmukaisen toiminnan varmistaminen ja tilaajan pyytämien palveluiden toimittaminen.
 • Lisenssien hallinnoiminen.
 • Tuotteen asennuksen onnistumisprosentin arvioiminen ja parantaminen.
 • Tutkimus- ja kehitystoimet Symantecin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä tilaajan ja suojattujen käyttäjien verkon, laitteiden, tietojen ja henkilöllisyyden paremmaksi turvaamiseksi.
3. Suojattujen käyttäjien tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tilaajan avustaminen suojatun käyttäjän henkilötietoihin kohdistuvan väärinkäytön havaitsemisessa.
 • Tilaajan, ja tilaajan suostumuksella, suojatun käyttäjän kanssa kommunikoiminen palvelun tarjoamiseksi.
4. Suojattujen käyttäjien toimintatietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Tilaajan avustaminen suojatun käyttäjän laitteen verkkotoiminnan valvonnassa.
 • Asennetun haittaohjelman aiheuttamien vahinkojen rajoittaminen.
 • Suojatun käyttäjän laitteen verkkotoimintaa koskevien tilaajan määrittämien sääntöjen toimeenpanemisessa avustaminen.
 • Mahdollisuuden antaminen tilaajalle havaita, altistuuko suojattu käyttäjä uhkille verkon kautta.
 • Tilaajan avustaminen suojatun käyttäjän suojaamisessa tällaisilta uhkilta.
Lisäksi Symantec käyttää koottuja, tunnistamattomiksi tehtyjä, anonymisoituja tai muuten ei-tunnistettavia tietoja, joita on saatu kerätyistä tiedoista, kuten tilastoista, seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yleinen verkkoturvallisuuden tutkiminen.
 • Haittaohjelmien ja verkkouhkien havaitsemisen parantaminen esimerkiksi tiedostonäytteitä analysoimalla.
 • Turvallisuutta ja identiteettivarkauksia koskevien riskien/trendien seuraaminen ja niitä koskevien raporttien julkaiseminen.
 • Tuotteen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien tekeminen, mukaan lukien kootun käyttäjäkuntamme trendien analysoiminen ja vertaileminen.

Lisätietoa Norton Family Premier -palvelusta

Jos tilaaja päättää ottaa palvelun käyttöön, Norton Family ei anna suojatun käyttäjän tehdä henkilötiedoistaan julkisia.

Jos ja siltä osin kuin tilaajan maassa tai alueella sovellettavat lait sallivat, Symantec saattaa tarjota tarjota sijainnin valvontapalvelun. Tilaajaa koskevat paikalliset lait saattavat estää tällaisen sijainnin valvonnan ja siihen liittyvien tietojen käytön. Tilaajan on kysyttävä neuvoa paikallisilta viranomaisilta ennen tämän toiminnon ottamista käyttöön.

Kun tilaaja ottaa sijainnin valvontapalvelun käyttöön, Norton Family suorittaa tilaajan käskyn jäljittää ja kerätä tilaajan valitseman laitteen sijainnin GPS:n avulla. Norton Family -palvelun käyttäminen valitun laitteen sijainnin jäljittämiseen, keräämiseen, käyttämiseen tai luovuttamiseen edellyttää tilaajan suostumusta tai mahdollisesti mobiililaitteen käyttäjän suostumusta tai tällaisen käyttäjän huoltajan suostumusta. Kyseinen suostumus tai suostumukset kerätään Nortonin verkkoportaalin kautta tai mahdollisesti tuotteen kautta ja vahvistetaan, kun tilaaja syöttää maksukorttitietonsa ostaakseen tämän palvelun Symantecilta verkossa. Voit perua minkä tahansa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Lisätietoja suostumuksen perumisesta saat Symantecin ja Nortonin yleisen tietosuojalausunnon kohdasta “Tietosuojaa koskevat oikeutesi”. Kun palvelu on irtisanottu, tähän palveluun liittyvät tilaajan tilitiedot poistetaan.

Kun tilaaja lataa sovelluksen valitulle mobiililaitteelle, Symantec saattaa kerätä kyseisen laitteen sijainnin, vaikka sovellus ei olisi käytössä. Luovutamme tällaisia sijaintitietoja ainoastaan tilaajalle, jotta tilaaja voisi paikantaa laitteen, ja käytämme niitä ainoastaan toiminnallisiin tarkoituksiin tilaajan pyytämien palveluiden ja toimintojen toimittamiseksi. Tilaaja ei saa käyttää tuotteen sijainnin valvontapalvelua valvoakseen tietoja, sijainteja, toimintaa tai mitään muita seikkoja, jotka liittyvät henkilöihin, joita kohtaan hänellä ei ole vanhempainvastuuta. Euroopan talousalueella olevien tilaajien tulisi keskustella vanhempainvastuullaan olevien suojattujen käyttäjien kanssa, erityisesti jos suojatut käyttäjät ovat alle 13-vuotiaita, ja ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseiset suojatut käyttäjät ymmärtävät mitä tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden käyttäminen tilaajan toimesta merkitsee. Päättäessään käyttää tuotetta ja siihen liittyviä palveluita, tilaaja on yksin vastuussa kaikkien sellaisten lakien ja määräysten noudattamisesta, jotka koskevat tilaajan suhdetta suojattuun käyttäjään ja vanhempainvastuuta suojattua käyttäjää kohtaan.