Norton Privacy - Hungarian

Norton Termék és szolgáltatási adatvédelmi tájékoztató - Legutóbb frissítve 2019. május 29-én

A jelen Tájékoztató a Symantec - Norton Globális adatvédelmi nyilatkozattal együttesen és annak kiegészítéseként értelmezendo és alkalmazandó. Leírja a Norton termékek és szolgáltatások révén gyujtött adatkategóriákat, illetve ezen adatok feldogolzásának céljait. Rendeltetése kötelezo átláthatósági információk nyújtása mind a Norton egyéni érintett felhasználók számára, mind pedig adatkezeloi minoségükben a Norton Kis és Közepes üzleti felhasználói számára. Kérjük, ne feledje, hogy a csillaggal (*) jelölt adatkategóriák a Norton számára továbbított Személyes adatok, a vonatkozó Norton termék- és szolgáltatásfunkciók teljesítésének céljából. Az összes többi adatkategória a Norton szoftvere révén kerül begyujtésre, személyazonosításra alkalmatlan formában.

A Norton valamennyi Termékére és Szolgáltatására a Symantec - Norton Globális adatvédelmi nyilatkozatában foglalt magas szintu követelmények vonatkoznak. Továbbá, átlátható módon tájékoztatni kívánjuk – a termékek vagy szolgáltatások leírásán túlmenoen – az egyes Norton termékek és szolgáltatások egyedi jellemzoirol és konkrét rendeltetési céljairól, továbbá a jelen Tájékoztató ismerteti az általunk gyujtött Személyes adatokat, és a Személyes adatok gyujtésének célját.

Amennyiben a jelen Tájékoztató valamely része vagy vonatkozása elfogadhatatlan az Ön számára, abban az esetben, kérjük, ne töltse le, ne telepítse, illetve ne használja fel más módon sem a vonatkozó Termékeket, Szolgáltatásokat, illetve azok funkcióit, és/vagy, kérjük, azonnal távolítsa el, illetve szüntesse meg bármely érintett Termék, Szolgáltatás vagy funkciók használatát. Azon Termék- és Szolgáltatásfunkciók esetében, amelyekkel kapcsolatban kiegészíto Személyes adatokat kell megadnia számunkra, illetve amelyek esetében hozzá kell járulnia ezen Személyes adatok kezeléséhez annak érdekében, hogy élvezhesse valamely Termék vagy Szolgáltatás egyes opcionális funkcióit, az érintett funkció letöltésekor, telepítésekor, aktiválásakor vagy használatakor felkérjük ezen Tájékoztató áttekintésére, hogy ennek alapján adhassa meg tájékoztatáson alapuló, konkrét hozzájáruló nyilatkozatát.

Norton App Lock

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton App Lock lehetové teszi a felhasználó számára, hogy PIN-kód, jelszó vagy feloldóminta segítségével gondoskodjon a mobilalkalmazások biztonságáról és védelmérol. A mobilkészülék elvesztése vagy ellopása esetére az App Lock olyan módon is beállítható, ha rendelkezik a megfelelo felszereltséggel, hogy a készülék elolapi kamerája fényképet készítsen a készülék feloldására tett harmadik sikertelen kísérletet követoen. *1. A felhasználó e-mail címe
2. A felhasználó PIN-kód, jelszó beállításai mobilalkalmazásokhoz
3. A felhasználó döntése szerint, fényképek a beállítások alapján
1. A felhasználó e-mail címét begyujtjük és továbbítjuk a Symantec részére a Norton App Lock jelszó helyreállítási és visszaállítási adatok feldolgozásának lehetové tétele érdekében.
2. 3. A termék által a felhasználói betáplálás alapján begyujtött minden további adat a felhasználó készülékén tárolódik.

 

Norton Clean

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Clean tárhely maximalizáló alkalmazás, amely megtisztítja a felhasználó mobilkészülékének gyorsítótárát a hirdetésektol és nem kívánt adatoktól, hogy további tárhelyet szabadítson fel. A mobilkészülék egyedi eszközazonosítója (IMEI) Az eszköztol begyujtjük az IMEI számot, és továbbítjuk a Symantec felé. A továbbítás során az IMEI szám még a további feldolgozást megelozoen, azonnal felhasításra kerül. A felhasított adatot a termék egyedi felhasználási módjának ellenorzése céljából használjuk fel. A felhasítást követoen az adat nem kapcsolható össze az eredeti eszközzel, ezért sem a felhasználó, sem az eszköz maga nem követheto nyomon, illetve nem ellenorizheto.

 

Norton Error Management

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Error Management alkalmazás rögzíti a Norton termék használata során felmerült problémákat. Ilyen esetekben, a felhasználó eldöntheti, hogy kívánja-e jelenteni a felmerült hibákat a Symantec felé. 1. Számítógép állapotára vonatkozó információk (rendszer nyelve, ország szerinti elhelyezkedés, és az operációs rendszer verziója)
2. Folyamatban lévo feldolgozási folyamatok, azok állapota és a teljesítményre vonatkozó információk
3. Azon fájlokból és mappákból származó adatok, amelyek megnyitott állapotban voltak abban az idopontban, amikor a Norton termékkel kapcsolatos probléma felmerült
1.-2.-3. A Symantec feldolgozza a rendszerinformációkat, hogy kijavítsa a felmerült problémát, és tökéletesítse a Norton termék teljesítményét. Bizonyos esetekben, amikor hiba merül fel valamilyen biztonsági fenyegetés vagy sebezheto pont következtében, a Symantec kinyerhet és megoszthat bizonyos, nem felhasználói, illetve azonosításra alkalmatlan adatokat a szélesebb kiberbiztonsági közösségen belüli partnereivel, úgymint a kutatási szervezetekkel, és más biztonsági szoftverszállítókkal. Ezen adatmegosztás a kockázat tudatosításának, felderítésének és megelozésének célját szolgálja. A Symantec az ezen információkból kinyert statisztikai adatokat is felhasználhatja a biztonsági kockázatokra jellemzo trendek nyomon követésére és jelentés formájában való közzétételre.

 

Norton Community Watch

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Community Watch lehetové teszi a Norton biztonsági termékek felhasználói számára, hogy tökéletesítsék az veszélyforrások azonosításának színvonalát, és lecsökkentsék az új biztonsági fenyegetéseknek való kitettséget. A program szelektív biztonsági és alkalmazási adatokat gyujt, majd ezen adatokat elemzés céljából elküldi a Symantec részére, az újabb fenyegetések és azok forrásának meghatározására. A felhasználóktól beérkezo adatok elemzésével a program lehetové teszi a jobb és robosztusabb biztonsági termékek felépítését.
Amennyiben csatlakozik a Norton Community Watch programhoz:
1. Ön részt vesz abban a folyamatban, amely során az Ön és más résztvevok által beküldött adatok segítségével jobb, magasabb tudásszintet képviselo védelmi rendszert hozunk létre. Back-end technológiánk összetett algoritmusokat használ az Ön számítógépén letöltött, telepített vagy futtatott egyes fájlok biztonsági reputációs besorolásának számításához, anélkül azonban, hogy bármilyen Önre vagy bármely más személyre vonatkozó megállapítást tenne. A Norton biztonsági termékek felhasználói élvezhetik ezen új, innovatív technológia elonyeit, abban az esetben, ha valamely Norton termék:
*a. A Download Insight segítségével megakadályozza az ártalmas letöltéseket. A Norton tudatja Önnel, hogy az Ön által letölteni kívánt fájl biztonságos-e vagy sem, illetve amennyiben ismeretlen biztonsági profillal rendelkezik. Ha a letöltés nem biztonságos, termékeink azonnali intézkedéseket tesznek az Ön védelmében;
b. Kiváló felderítési arányokkal dolgozik, valamint csökkenti a téves pozitív eredmények elofordulását;
*c. A Norton Insight-nak köszönhetoen, gyorsabb szkenneléseket futtat, azáltal, hogy gyorsabban végzi a Norton Community Watch által küldött, elemzett és megfelelonek ítélt fájlok jóváhagyását.
2. A kritikus fontosságú biztonsági és alkalmazási adatok biztosításával Ön hozzájárul azon tusádalap felépítéséhez, amely elengedhetetlen az újabb fenyegetések azonosításához és blokkolásához.
*A Norton Insight csak Windows operációs rendszeren elérheto
1. Számítógép azonosító (a Symantec által generált adat)
2. Termék-sorozatszám (a Symantec által az Ön termékéhez rendelt szám)
3. Norton ügyfélszámlaszám (a Symantec által generált adat)
*4. Fájlok elérési útja
*5. Nem futtatható, valamint hordozható, futtatható fájlok, amelyeket rosszindulatú programként azonosítottak
6. A meglátogatott weboldalak URL-jei, amelyeket a Norton termék potenciálisan csalárdnak minosít
7. A felhasználó által a legutóbb megtekintett weboldal URL-je, mielott egy letöltött biztonsági kockázatot telepített volna az eszközére
8. A felhasználó eszközén bizonyos idoközönként futó folyamatok és alkalmazások, ideértve azt az idopontot, amikor potenciális biztonsági kockázat merül fel
9. A felhasználó eszköze által valamely potenciális biztonsági kockázatra válaszul küldött adatminta
A Norton Community Watch szolgáltatást back-end módon a Symantec hosztolja és menedzseli, valamennyi begyujtött adatot továbbítják a Symantec részére, az alábbiak szerint:
1. A számítógép azonosítójára azért van szükség, hogy nyomon követheto legyen, hogy hány egyedi eszköz használ egy adott terméket az egyes elofizetésekhez kapcsolódóan, ezáltal ellenorizhetok és érvényesíthetok a licenciajogok és jogosultságok.
2. Minden egyes felhasználó kap termékazonosító számot, majd ezzel biztosítjuk, hogy minden egyes termék rendelkezzen a Symantec által nyújtott használati jogosultsággal.
3. A Norton ügyfélszámlaszámra azért van szükség, hogy nyomon követhessük az egyes Norton termékekre elofizeto felhasználók számát.
4.-5. A fájl elérési utak, nem futtatható, valamint hordozható futtatható fájlok rögzítésére azért van szükség, hogy lehetové váljon a felhasználó eszközét érinto, illetve onnan származó kiberfenyegetések származási és logikai helyének azonosítása.
6.-7. Az URL-eket a potenciális biztonsági kockázatok webalapú forrásainak azonosítására, valamint a Symantec Termékek és Szolgáltatások rosszindulatú tevékenységek, ártalmas események, csalárd weboldalak, crimeware-k és egyéb formában megjeleno internetes biztonsági fenyegetések felderítésére szolgáló képességeinek javítása céljából használjuk fel.
8.-9. Az eszközadatokat a Symantec kiberfenyegetésekre vonatkozó tudásának és ismereteinek fejlesztésére használjuk fel. Az eszközadatok feldolgozása azt a célt is szolgálja, hogy ezáltal a jövoben magasabb szintu védelmet biztosíthassunk a Symantec Termékek és Szolgáltatások felhasználói számára, továbbá elvégezhessük a kiberbiztonsági trendek statisztikai elemzését.

 

Norton Core

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
Norton Core egy vezeték nélküli router, védelmet biztosít a routerhez kapcsolt eszközök számára a rosszindulatú programokkal, vírusokkal, hackerekkel és egyéb kiberfenyegetésekkel szemben. *1. Vezeték nélküli hálózati SSID (szolgáltatáskészlet-azonosító)/jelszó (titkosított)
2. Eszközinformáció, ideértve az eszköznév (eszköznevek) hozzárendelésekor a felhasználó által belefoglalt bármely Személyes adatot, valamint, amennyiben a felhasználó megadja, azon személy nevét vagy álnevét, akihez az eszközt hozzárendelték, valamint az eszköz/az alkalmazás felhasználói ágens adatai, ideértve az eszköz típusát, a gyártót és a modellt, az operációs rendszert és az IP-címet
3. Az eszközhasználatra vonatkozó adatok, ideértve az eszköz legutóbbi használatának idejét, az egyes összekapcsolt eszközökhöz tartozó internet használati idot, valamint a hálózati kapcsolatok gateway naplóit
4. Szüloi zárra vonatkozó információk és beállítások, a felhasználó által meghatározottak és konfiguráltak szerint, ideértve a letiltott weboldalakat, a megtekintett weboldalakat, az ido- és tartalomszurésre vonatkozó információkat, valamint a veszélyesnek tartott vagy annak minosülo weboldalak URL-jét
*5. A felhasználó által Norton ügyfélszámla létrehozása céljából esetlegesen megadott Személyes adatok, ideértve a felhasználónevet és egy opcionális fényképet
*6. A felhasználó által ügyféltámogatási és kapcsolati szolgáltatás céljára megadott Személyes adatok, úgymint felhasználói azonosító, név, szerepkör, felhasználó-specifikus irányelvek és eszközinformáció
7. Kiberfenyegetési telemetria, ideértve a rosszindulatú futtatható fájlok/mobilalkalmazások letöltésére irányuló kísérletek naplózását, egyéb kockázatos események vagy tevékenységek nyilvántartását, valamint rosszindulatú programok mintáit tartalmazó tárgyakat
*8. Felhasználói kapcsolati adatok, kifejezett beállítások
*9. Szállítási cím és kapcsolódó információk
10. A Norton Core lehetové teszi a Norton Community Watch programban való részvételt
1. A vezeték nélküli hálózati adatok feldolgozására a WiFi hálózat felhasználói konfigurációjának teljesítése érdekében kerül sor.
2. Az eszközadatok feldolgozására a licencek adminisztrációja, az eszköz és forgalmának elemzése, a router épségének és hálózati kapcsolatának ellenorzése, valamint a hibakövetés elosegítése, a termékhasználat megismerése és a hibajelzésekre való reagálás céljából kerül sor.
3. Az eszközhasználatra vonatkozó adatok feldolgozásának célja:
 • a Norton Core teljesítményének optimalizációja;
 • a felhasználók tájékoztatása az oldalak biztonságát illetoen; továbbá
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása.
4. A szüloi zárra és beállításokra vonatkozó információkat a felhasználó által, a védett felhasználókra vonatkozóan meghatározott szabályok és irányelvek betartatására; a felhasználó támogatására az ezen védett felhasználókhoz kapcsolódó Személyes adatokkal való bármilyen visszaélések felderítésében; továbbá a felhasználóval és a védett felhasználókkal való kommunikációra szolgálnak.
5.-6. A felhasználói fiókra vonatkozó információgyujtést a Symantec az ügyfélszerzodésekben foglalt szolgáltatások teljesítése, valamint a technikai támogatás és segítségnyújtás érdekében végzi.
7. A kiberfenyegetési telemetria Symantec felé történo továbbításának célja a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme.
8. A felhasználói kapcsolati adatokat és beállításokat az alábbi célokból továbbítjuk a Symantec részére:
 • a Norton Core szoftvertelepítési folyamata során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • a felhasználó tájékoztatása arról, hogyan tudja javítani a felhasználói élményt;
 • a felhasználó számára nyújtott információk személyre szabása a felhasználó beállításai alapján (úgymint nyelv és földrajzi elhelyezkedés); továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
9. A szállítási cím és a kapcsolódó információk feldolgozására a Norton Core hardvernek a felhasználó részére való kiszállítása érdekében kerül sor.
10. A Norton Community Watch-hoz kapcsolódó információkat illetoen, kérjük, a további részletekért tekintse meg a jelen Tájékoztató Norton Community Watch címu részét. Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Mobile Security

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Mobile Security a védelmet élvezo felhasználók és ezeknek az elofizeto által megjelölt eszközei számára, okostelefonokra és tabletekre vonatkozó védelmet biztosít digitális fenyegetésekkel szemben, gondoskodik az elvesztett vagy ellopott eszközök helyreállításáról és a kapcsolati adatok visszanyerésérol. 1. A védelmet élvezo felhasználók mobileszközeinek adatai, ideértve a berendezés-azonosítókat (pl. IMEI, WiFi MAC cím, UDID), elofizetoi információk, mobiltelefonszám és más védett felhasználók kapcsolati adatai, eszköznév/-típus és gyártó, operációs rendszer típusa és verziója, vezeték nélküli szolgáltató, hálózat típusa, származási ország, segítségnyújtási esetazonosító, felhasználó által telepített tanúsítványok, weboldal domain neve és az eszköztol származó kapcsolódó SSL tanúsítvány, valamint az IP-cím
2. Felhasználásra vonatkozó adatok, úgymint letöltésre és használat gyakoriságára vonatkozó információk, naplóadatok és sütik, továbbá hálózati szolgáltatási információk arról, hogyan csatlakozik a felhasználó a hálózati szolgáltatásokhoz
3. A felhasználó eszközén található fájlok és alkalmazások neve minden alkalommal, amikor a Termék ellenorzést végez, ideértve az ellenorzött alkalmazásokat, amelyek jelenleg nem szerepelnek a Symantec ismert alkalmazásokat tartalmazó adatbázisában, azzal a céllal, hogy védelmet nyújtson a felhasználó számára a rosszindulatú programokkal vagy kockázatos funkciókkal szemben, valamint naptár és SD kártya tartalmak, ha rendelkezésre állnak
4. Internetes böngészoi URL-ek, elozmények és könyvjelzok
*5. A felhasználó döntése szerint, a felhasználó eszközén található kapcsolati adatok, ideértve a hívás- és SMS-naplókat
6. Telefonhívások és az eszköz audio beállításai
*7. Eszköz helymeghatározó adat
*8. A termék olyan módon is konfigurálható, ha rendelkezik a megfelelo felszereltséggel, hogy az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az eszköz elolapi kamerája fényképet készítsen, amennyiben folytatják az eszköz használatát, illetve hibás jelszó megadásakor, az eszköz feloldására tett elso sikertelen kísérletet követoen, vagy ha az eszközt kikapcsolást követoen, újra bekapcsolják
9. A mobileszközön található adatok biztonsági mentése, ideértve a kapcsolati adatokat, híváselozményeket, telefonos vagy szöveges üzeneteket
1. A mobileszközök adatainak, elofizetoi információknak és védett felhasználói kapcsolati adatoknak a feldolgozására a következo célok érdekében kerül sor:
 • a Termék teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • a védett felhasználó személyazonosságának hitelesítése a Symantec részére;
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • kommunikáció fenntartása a védett felhasználóval a szolgáltatás biztosításához;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A használatra vonatkozó adatok feldolgozásának célja a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében.
3. A fájl-, alkalmazásnevek, naptáradatok (pl. meghívók URL-jei), továbbá az SD kártyatartalmak feldolgozására a következo célokkal kerül sor:
 • a felhasználó értesítése potenciálisan ártalmas alkalmazásokról;
 • az eszköz ellenorzése rosszindulatú programok felkutatása céljából; továbbá
 • Személyes adatok törlése az eszközrol, ha a felhasználó aktiválja és végrehajtatja a Termék törlésre vonatkozó parancsát.
4. A böngészéssel kapcsolatos adatok feldolgozásának célja:
 • a felhasználók tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen;
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása; továbbá
 • a böngészési elozmények és könyvjelzok törlése, ha a felhasználó a Termék webes védelmi funkció, illetve a törlési parancs aktiválása mellett dönt.
5. A kapcsolati adatok, ideértve a felhasználó eszközén található hívás- és SMS-naplókat, feldolgozására a hívás/szöveges üzenet tiltási funkciók biztosítása érdekében kerül sor, amennyiben a felhasználó ezek alkalmazása mellett dönt.
6. A telefonbeállítások a kapcsolati adatoktól beérkezo hívások letiltására is használhatók, illetve az eszköz audio beállításainak módosítására, ha a felhasználó a Termék letiltási funkciójának és/vagy a „Scream” parancs aktiválása mellett dönt.
7. 8. Az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén, a felhasználó kérheti az eszköz elhelyezkedésére és a fényképekre vonatkozó adatok gyujtését. A termék szintén lehetové teszi az elofizeto számára, hogy távoli parancsokat adjon a védett felhasználó eszköze földrajzi elhelyezkedésének meghatározásához, ha az elveszett, illetve azt ellopták. Bizonyos esetekben, amennyiben bejelentik az eszköz elvesztését vagy ellopását, az eszköz távolról is lezárható. A védelmet élvezo felhasználó engedélye alapján az eszköz utolsó tíz ismert földrajzi elhelyezkedésének helye eltárolható, hogy lehetové tegye a védett felhasználó számára, hogy nyomon követhesse az eszköz mozgását, még abban az esetben is, ha az eszköz aktuálisan nincs használatban.
9. A biztonsági mentési adatok feldolgozására a Termék biztonsági mentési és helyreállítási funkcióinak biztosítása érdekében kerül sor, amennyiben a felhasználó azok felhasználása mellett dönt. Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése, az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Security Scan

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Secure Scan elvégzi a végponti eszköz, illetve a felhasználó által kiválasztott eszközök ellenorzését, azonosítja a potenciális problémákat vagy kockázatokat, továbbá termékeket és megoldásokat ajánl a felhasználó számára. 1. Számítógép azonosító (a Symantec által belsoleg generált adat); az eszköz telepítési/eltávolítási funkciója; eszközinformációk és az eszköz/alkalmazás felhasználói ágens adatai, ideértve az eszköz típusát, az operációs rendszer verzióját, az operációs rendszer nyelvét, gyártóját, és a modellt; az operációs rendszer; továbbá a kapcsolódó helymeghatározási információk
2. Telemetriás információk az ellenorzött fájlokra vonatkozóan, felhasználói élmény és a felfedett, megoldott, valamint fennálló fenyegetések; az ellenorzés dátuma és ideje a benyújtást követoen; a telepítés és muködés státuszára vonatkozó információk, amelyek véletlenszeruen Személyes adatokat is tartalmazhatnak, ha szerepelnek a fájl elérési útjára vonatkozó információk között, illetve a mappa nevében
1. Számítógép azonosítóját és a kapcsolódó információkat a Symantec az alábbi célokra használja fel:
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • kommunikáció fenntartása a felhasználóval a szolgáltatás biztosításához;
 • a szolgáltatás használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében.
2. A telemetriás információkat a Symantec az alábbi célokra használja fel:
 • a Szolgáltatás teljesítményének elosegítésére és optimalizálására;
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése, az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Secure Login

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Secure Login (NSL) egy személyazonosság-szolgáltató, amely egyszeru, biztonságos és központosított megoldást kínál a felhasználók hitelesítéséhez. A Symantec a különbözo Norton termékek által milliónyi felhasználó számára biztosít személyazonosság-kezelési infrastruktúrát. *1. A felhasználó személyazonosságának hitelesítését szolgáló Személyes adatok, úgymint lakcím, telefonszám, születési dátum és/vagy hitelkártyaszám; felhasználói kapcsolati adatok; a felhasználó által a Norton felhasználói fiókban esetlegesen rögzített kiegészíto Személyes adatok, illetve amelyeket a felhasználó megadhat az ügyféltámogatás és kapcsolati szolgáltatás érdekében, úgymint név és eszközinformáció
2. Eszköz-, termék- és szolgáltatási információk, valamint az eszköz/alkalmazás felhasználói ágens adatai, ideértve az eszköz típusát; gyártóját; modelljét; operációs rendszerét és verzióját; futási ido teljesítményadatok; telepített alkalmazások; kapcsolódó földrajzi elhelyezkedési információk, MAC cím, valamint IP-cím
3. Internet-használatra vonatkozó használati adatok, úgymint a megtekintett weboldalak URL-ei és IP-címei, keresési kulcsszavak és eredmények, valamint a potenciális biztonsági kockázatokra vonatkozó információk (ideértve a potenciálisan csalárdnak minosített weboldalak URL-eit és IP-címeit, amelyek esetében a weboldal a felhasználó engedélye nélkül kísérli meg Személyes adatok megszerzését)
1. A Symantec a Személyes adatokat az alábbi célokra használja fel:
 • a felhasználó hitelesítése a Symantec céljaira, illetve a Norton Security Logint használó harmadik felek számára történo továbbítás céljából;
 • személyazonossághoz kapcsolódó bejelentkezési adatok biztosítása és/vagy a felhasználó nevében elkövetett csalárd tranzakciók megelozésére;
 • a felhasználó irányítására a beállítási folyamat során;
 • a felhasználóval való kommunikációra a szolgáltatás teljesítése érdekében, ideértve a Támogatást és Segítségnyújtást; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec az eszköz-, termék- és szolgáltatási információk feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a Termék és Szolgáltatások teljesítményének elosegítésére és optimalizálására;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése; továbbá
 • A termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében.
3. A Symantec a használatra vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a felhasználók tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen;
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása; továbbá
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Ultimate Help-Desk & Norton Computer Tune-Up

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Ultimate Help Desk lehetové teszi a felhasználó számára, hogy kapcsolatba léphessen egy szakemberrel olyan jellegu technikai segítségnyújtás céljából mint a hálózati beállítás, eszközdiagnosztika és hibaelhárítás.
A Norton Computer Tune-Up a Norton Ultimate Help Desk egyik funkciója, amely a diagnosztika alkalmazásával lehetové teszi, hogy a felhasználó eszköze úgy muködjön mint az új berendezések.
*1. Az Ön által a Symantec szolgáltatási képviseloje felé telefonon keresztül beterjesztett kéréshez kapcsolódó információk, illetve amelyeket a Symantec online felületen adott meg, amikor a Norton szolgáltatásait igényelte
2. Rendszerinformációk, ideértve: Az Ön eszközén használt operációs rendszer és böngészo típusa és verziója; rendelkezésre áll-e aktív tuzfal; telepítésre került-e, fut-e és frissül-e a vírusirtó szoftver; memória és lemezterület, proxybeállítások, valamint könyvtárlisták a támogatási szoftvereszköz számára; böngészoinformációk, ideértve a biztonsági és átmeneti fájlbeállításokat; aktív portok, host fájl, és hálózati interfész beállítások az eszközön; telepített programokra és aktív folyamatokra vonatkozó információk; alkalmazásra és operációs rendszer naplófájlra vonatkozó információk, és nyilvántartási adatok
3. Diagnosztikai információk, ideértve: Az ellenorzött fájlok, a felderített fenyegetések, valamint a támogatási szoftvereszköz által kezelt fenyegetések számát; a felderített fenyegetések típusát; az eszköz – támogatási szoftvereszköz által – meghatározott biztonsági státuszát (jó/megfelelo/nem megfelelo); a támogatási szoftvereszköz által nem kezelt, fennmaradó fenyegetések számát és típusát
1. A Symantec a kérésekhez kapcsolódó információk feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • kommunikáció fenntartása a felhasználóval a szolgáltatás biztosításához;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése, a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekébená;
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec a rendszerinformációk feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a felhasználó által kért Szolgáltatások teljesítésére;
 • a Szolgáltatások teljesítményének elosegítésére és optimalizálására; továbbá
 • a felhasználó irányítására a Szolgáltatások használata során;
3. A Symantec a diagnosztikai információk feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a felhasználó tájékoztatására a teljesített szolgáltatások eredményérol; továbbá
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése, az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Secure VPN (korábban Norton WiFi Privacy)

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Secure VPN védelmet biztosít a felhasználó eszközei számára, valamint megóvja a felhasználó adatait a felhasználó információinak bármely internetkapcsolaton belüli titkosításával, valamint a felhasználó magánélethez való jogának fenntartásával. 1. Elofizetoi információk és mobileszköz-adatok, ideértve az eszköz nevét, típusát, az operációs rendszer verzióját és nyelvét
2. Összesített sávszélesség-használat
3. Átmeneti használati adatok a szolgáltatás során felmerült problémákhoz kapcsolódó hibakövetési tevékenység elosegítésére
1. A Symantec az elofizetoi információk és mobileszköz-adatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Szolgáltatások teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • a felhasználó irányítása a szoftver telepítése és a Szolgáltatás igénybe vétele során;
 • kommunikáció fenntartása a felhasználóval a szolgáltatás biztosításához;
 • emlékezteto küldése a felhasználó részére a felhasználó által továbbított adatok védelme érdekében; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec a sávszélesség-használati adatokat számlázás, hálózati üzemeltetés és támogatás céljából dolgozza fel.
3. A Symantec az átmeneti használatra vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a kapcsolódáshoz a legmegfelelobb szerver kiválasztása; továbbá
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
A Norton Secure VPN használata során, a felhasználó internetforgalmát a Symantec hálózatára irányítjuk, amely „Nem naplózott” hálózat. Ez azt jelenti, hogy a Symantec nem tárolja a felhasználó kiindulási IP-címét, amennyiben az a Norton Secure VPN-hoz csatlakozik, ennél fogva a Symantec nem tudja azonosítani az egyéneket. A Symantec automatizált, szabályalapú forgalomkezelése valós ideju elemzést írhat elo az internetes adatforgalomra vonatkozóan, ideértve a céloldalakat vagy IP-címeket, eredeti IP-címeket, bár nem vezetünk naplót ezen információkra vonatkozóan. A Symantec nem tárol alkalmazásokra, szolgáltatásokra, illetve a felhasználó által letöltött, igénybe vett, vagy meglátogatott weboldalakra vonatkozó adatokat. Mivel a Symantec egy globális hálózat kezelését végzi, a felhasználó internetforgalma átirányítható egy vagy több különbözo országba, a Symantec - Norton Globális adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése, az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Security termékek (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

Ez a szakasz a Norton Security (Standard, Deluxe and Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE és a Norton 360MD termékeket ismerteti.

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Security termékek gondoskodnak a végpont biztonságáról, amely védelmet biztosít a zsarolószoftverekkel, vírusokkal, kémprogramokkal, rosszindulatú programokkal és egyéb online fenyegetésekkel szemben. 1. Elofizetoi információk és eszközadatok, ideértve azon *Személyes adatokat – úgymint felhasználónév és opcionálisan fénykép –, amelyeket a felhasználó megadhat valamely Norton fiók létrehozatalához; bármely *Személyes adat, amelyet a felhasználó belefoglal az eszköznév (eszköznevek) megadásakor, és amennyiben megadják, annak a személynek a neve vagy álneve, akihez az eszközt hozzárendelik, valamint az eszköz/ alkalmazás felhasználói ágens adatai, ideértve az eszköz típusát, gyártóját, és a modelljét; operációs rendszer és verziója; alkalmazások és verziók; kapcsolódó földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó információk, MAC-cím, számítógépazonosító és IP-cím; a telepítés és muködés státuszára vonatkozó információk, amelyek véletlenszeruen Személyes adatokat is tartalmazhatnak valamely fájl- vagy mappanévben; bármely kiegészíto Személyes adat, amelyeket a felhasználó megad a Symantec számára az ügyféltámogatás és kapcsolati szolgáltatás érdekében, úgymint felhasználói azonosító, név, szerepkör, irányelvek és eszközinformáció
2. Internet-használatra vonatkozó használati adatok, úgymint a megtekintett weboldalak URL-jei és IP-címei, keresési kulcsszavak és eredmények, valamint a potenciális biztonsági kockázatokra vonatkozó információk (ideértve a potenciálisan csalárdnak minosített weboldalak URL-jeit és IP-címeit, amelyek esetében a weboldal a felhasználó engedélye nélkül kísérli meg Személyes adatok megszerzését)
3. Eszközhasználati és diagnosztikai adatok, ideértve: A legutóbbi eszközhasználatra vonatkozó adatok, internet használati ido az egyes kapcsolódott eszközök esetében, valamint a hálózati kapcsolódási tevékenységeket részletezo gateway naplók; a potenciálisan rosszindulatú programként azonosított futtatható fájlok, amelyek a felhasználó engedélye nélkül – a rosszindulatú program által megszerzett – Személyes adatokat tartalmazhatnak; a felhasználó engedélyével a Symantec számára küldött e-mail üzenetek, amelyekrol levélszemétként, vagy tévesen azonosított levélszemétként készül jelentés; „crash dump” információk, illetve abban a jelentésben foglalt információk, amelyet a felhasználó küld a Symantec részére, ha a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban probléma merül fel, amely magában foglalhatja a rendszer nyelvét, az ország elhelyezkedését, az operációs rendszert, és a hiba bekövetkezésekor futó folyamatokat/fájlokat
4. Szüloi zárra vonatkozó információk és beállítások, a felhasználó által meghatározottak és konfiguráltak szerint, ideértve a letiltott weboldalakat, a megtekintett weboldalakat, valamint az ido- és tartalomszurésre vonatkozó információkat, valamint a veszélyesnek tartott vagy annak minosülo weboldalak URL-jét.
1. A Symantec az elofizetoi információk és eszközadatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Termék és Szolgáltatások teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • a felhasználó személyazonosságának hitelesítése a Symantec részére;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • kommunikáció fenntartása a felhasználóval a szolgáltatás biztosításához;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. Az internet használatra vonatkozó adatok feldolgozásának célja:
 • a felhasználó tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen; továbbá
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása.
3. A Symantec az eszközhasználatra és diagnosztikára vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a termékhasználat megismerése;
 • a Termékek és Szolgáltatások védelmi funkcióinak biztosítása; továbbá
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
4. A szüloi zárra és beállításokra vonatkozó információkat a felhasználó által, a végett felhasználóra vonatkozóan meghatározott szabályok és irányelvek betartatására; a felhasználó támogatására az ezen védett felhasználókhoz kapcsolódó Személyes adatokkal való bármilyen visszaélések felderítésében; továbbá a felhasználóval és a védett felhasználókkal való kommunikációra használják fel.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését;
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen;
 • a termékkel kapcsolatos kommunikációk gyakoriságának megismerése, az átfogó felhasználói élmény optimalizálása érdekében; továbbá
 • egyéb, nem felhasználó-specifikus üzleti és piaci vélemények megszerzése, amelyek relevánsak lehetnek operatív teljesítményünk fejlesztése szempontjából.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Safe Search egy internetes keresomotor, amely védelmet biztosít a felhasználónak a nem biztonságos weboldalakkal szemben a keresési eredmények szurése által, valamint a weboldalak biztonsági minosítésének elvégzésével, a biztonságosabb internetes böngészési élmény érdekében. Egyúttal böngészokiterjesztés is, amely különbözo módokon biztosít hozzáférést a Norton Safe Search weboldalhoz. Az ezen kiterjesztés különbözo verziói, a felhasználó választása szerint:
a) felülírhatják a böngészo alapértelmezett keresomotorját a Norton Safe Search weboldal javára, vagy
b) felülírhatják a böngészo alapértelmezett keresomotorjának beállításait a Norton Safe Search weboldal javára, ÉS felülírhatják a böngészo alapértelmezett nyitólapját + új tabulátorbeállításokat a Norton Home Page-hez igazítva.
A Norton Home Page egy böngészokiterjesztés és alapértelmezett honlap, amely lehetové teszi a Norton Safe Search weboldal muködését. A Norton Safe Web egy böngészokiterjesztés, amelynek alkalmazását a felhasználó választja ki, a böngészési tevékenység és a weboldal tartalmának ellenorzése érdekében. Reputációs szolgáltatásokhoz és weboldal-tartalomhoz kapcsolódó elemzést alkalmaz, hogy védelmet biztosítson a felhasználó számára a rosszindulatú weboldal-tartalmakkal, adathalászattal, és egyéb fenyegetésekkel szemben.
1. Elofizetoi információk, valamint eszköz- és szoftveradatok, ideértve: internetes böngészonév, verzió és nyelvi beállítás; operációs rendszer, verzió vagy platform; a felhasználó eszközének IP-címe
2. Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok, ideértve: Közösségi médiába és emailbe ágyazott linkek; Internetes böngészotevékenység; internetes keresési feltételek; alapértelmezetten bevitt értékek a Norton termékek által kezelt különbözo keresomezokben; keresomotor keresési eredmények
3. A Norton Safe Search weboldal és a Norton Home Page weboldal által a számítógépen, illetve eszközön elhelyezett sütik, képpontcímkék, parancsok vagy hasonló technológiák
1. A Symantec az elofizetoi információk, valamint az eszköz- és szoftveradatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Szolgáltatás teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • Termék és Szolgáltatás bovítések biztosítása, a felhasználó, a felhasználói hálózat, eszköz, adatok és személyazonosság magasabb szintu védelme érdekében; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec, illetve más felek a Symantec nevében, a szolgáltatás használatára vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtják végre:
 • a felhasználó tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen;
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása; továbbá
 • a Szolgáltatás használatának elemzése.
A felhasználó által a Norton Safe Search terméken keresztül eljuttatott keresési lekérdezéseket a Harmadik fél keresési partnerekhez, az Oath/Yahoo! szolgáltatáshoz (az USA-ban és Kanadában), valamint az IACI szolgáltatáshoz (az USA-n/Kanadán kívül) továbbítjuk, hogy a lekérdezésre vonatkozó kutatások eredményét eljuttathassuk Önhöz. Harmadik fél partnereink szintén végezhetnek közvetlenül Öntol származó adatgyujtést az Ön Norton Safe Search szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenysége alapján. Harmadik fél partnereink ezen adatok gyujtését adatkezeloként végzik az Ön keresési lekérdezése feldolgozásának céljából. Az ilyen adatgyujtésre az Adatvédelmi szabályzatnak, a Harmadik felek nyilatkozatának és tájékoztatásának megfeleloen kerül sor.
Annak érdekében, hogy a Norton Safe Search tevékenységének eredményeit eljuttathassuk Önhöz, az Ön lekérdezését átirányítjuk Harmadik fél partnereinkhez (azaz valamely Symantec-en kívüli társasághoz), amely esetben ezen Harmadik fél partner végzi el az Ön kérésének feldolgozását. Harmadik fél partnereink szintén végezhetnek közvetlenül Öntol származó adatgyujtést az Ön Norton Safe Search szolgáltatáshoz (együttesen „Harmadik fél adatok”) kapcsolódó tevékenysége alapján. A Harmadik fél partner adatkezeloként jár el, hogy feldolgozhassa az Ön keresési lekérdezését, ezért a Harmadik fél partnerünk, és nem a Symantec, dönti el, hogyan kerül sor a Harmadik félhez kapcsolódó adatok gyujtésére, felhasználására, felfedésére, megorzésére, illetve egyéb módon történo kezelésére. Az Ön Harmadik fél adataira a Harmadik fél Adatvédelmi nyilatkozata(i) vonatkozik (vonatkoznak) az Ön keresési lekérdezésével kapcsolatos adatfeldolgozását illetoen. Kérjük, olvassa el az érintett Harmadik fél partner adatvédelmi nyilatkozatát.
3. A sütik és hasonló nyomon követok feldolgozására a funkciók használati beállításainak és az elozmények követése érdekében kerül sor. A sütikre vonatkozó további információkért, kérjük, olvassa el a Symantec - Norton globális adatvédelmi nyilatkozat fenti, „Nyomon követési technológiák, sütik és ne kövess funkció” címu bekezdést.
Az anonimizált IP-címek és termék használati információk feldolgozását a Google Analytics mérési protokollja végzi a kritikus hibák statisztikai elemzése és kezelése céljából. A Google Analytics adatokra vonatkozó óvintézkedéseket illeto további információkért, kattintson ide.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését; továbbá
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen.

 

Norton Security Toolbar

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Security Toolbar két változatban létezik,
a) a Microsoft Internet Explorer bovítményeként, és
b) a Google Chrome böngészokiterjesztéseként. A felhasználó mindkét változatot használja a felhasználó böngészési tevékenységének és a weboldal tartalmának ellenorzése céljából. Reputációs szolgáltatásokhoz és weboldal-tartalomhoz kapcsolódó elemzést alkalmaznak, hogy védelmet biztosítsanak a felhasználó számára a rosszindulatú weboldal-tartalmakkal, adathalászattal, és egyéb fenyegetésekkel szemben.
Az Internet Exploreres változat lehetové teszi a Norton Password Manager biztonsági széf adataihoz való hozzáférést és azok felhasználását a böngészo felhasználói felületén. Egyúttal keresési mezot is biztosít a Norton Safe Search weboldalon való keresésekhez. A Google Chrome-os változat keresési mezot biztosít a Norton Safe Search weboldalon való keresésekhez.
1. Eszköz- és szoftveradatok, ideértve: internetes böngészonév, verzió és nyelvi beállítás; operációs rendszer, verzió vagy platform; a felhasználó eszközének IP-címe
2. Termékhasználatra vonatkozó adatok, ideértve: Internetes böngészotevékenység; korlátozott internetes böngészési elozmények; alapértelmezett beviteli értékek a Norton termékek által kezelt különbözo keresomezokben; keresomotor keresési eredmények
3. A Norton Safe Search weboldal és a Norton Home Page weboldal által a számítógépen, illetve eszközön elhelyezett sütik, képpontcímkék, parancsok vagy hasonló technológiák
1. A Symantec az eszköz- és szoftveradatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Szolgáltatás teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • Termék és Szolgáltatás bovítések biztosítása, a felhasználó, a felhasználói hálózat, eszköz, adatok és személyazonosság magasabb szintu védelme érdekében; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec, illetve más felek a Symantec nevében, a termékhasználatra vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtják végre:
 • a felhasználó tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen;
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása; továbbá
 • a Szolgáltatás használatának elemzése.
3. A sütik és hasonló nyomon követok feldolgozására a funkciók használati beállításainak és az elozmények követése érdekében kerül sor. A sütikre vonatkozó további információkért, kérjük, olvassa el a Symantec - Norton globális adatvédelmi nyilatkozat fenti, „Nyomon követési technológiák, sütik és ne kövess funkció” címu bekezdést.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését; továbbá
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen.

 

Norton Password Manager (korábban Norton Identity Safe)

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Password Manager két változatban létezik:
a) a Norton Security elemeként, és
b) valamennyi jelentos böngészo kiterjesztéseként, az Internet Explorer kivételével. Valamennyi változat jelszókezeloként muködik, amely a felhasználónevek, jelszavak és az online tevékenységek elvégzéséhez hasznosnak bizonyuló egyéb információk kezelését végzi.
1. Elofizetoi információk, valamint eszköz- és szoftveradatok, ideértve: internetes böngészo neve, verziója és nyelvi beállítása; operációs rendszer, verziója vagy platformja; felhasználói eszköz IP-címe; a felhasználó által felfedett *egyéb Személyes adatok, amelyek felhasználóneveket, jelszavakat, weboldal-címeket, fizikai címeket, fizetési számlaszámokat, lejárati információkat és szabad formátumú szövegeket foglalhatnak magukban
2. Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok, ideértve: Internetes böngészotevékenység; internetes keresési feltételek; alapértelmezett inputok a Norton termékek által kezelt különbözo keresomezokben; keresomotor keresési eredmények
1. A Symantec az eszköz- és szoftveradatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Szolgáltatás teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése;
 • a termék használatának és beállításainak megismerése a felhasználói élmény személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • a szoftvertelepítési folyamat során útmutatás nyújtása a felhasználó számára;
 • Termék és Szolgáltatás bovítések biztosítása, a felhasználó, a felhasználói hálózat, eszköz, adatok és személyazonosság magasabb szintu védelme érdekében; továbbá
 • az ügyfélelégedettség javítása a saját vagy harmadik felek által muködtetett hívásközpontok részérol nyújtott szolgáltatások által.
2. A Symantec, illetve más felek a Symantec nevében, a termékhasználatra vonatkozó adatok feldolgozását az alábbi célokból hajtják végre:
 • a felhasználó tájékoztatása az oldal biztonságát illetoen;
 • a nem biztonságos oldalakon való böngészés letiltása; továbbá
 • a Szolgáltatás használatának elemzése.
Az anonimizált IP-címek és termék használati információk feldolgozását a Google Analytics mérési protokollja végzi a kritikus hibák statisztikai elemzése és kezelése céljából. A Google Analytics adatokra vonatkozó óvintézkedéseket illeto további információkért, kattintson ide.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése;
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését; továbbá
 • a termék teljesítményének ellenorzése és fejlesztése a rendelkezésre állást és válaszidoket illetoen.

 

Norton Family Premier

Termék-/szolgáltatásismerteto Adathozzáférés és adatgyujtés Adatkezelés
A Norton Family Premier szolgáltatás szüloi zárhoz kapcsolódó védelmet nyújt az elofizeto által kijelölt védett felhasználók és eszközeik számára, amelyet az elofizeto által meghatározott és az elofizeto által kezelt védelmi beállítások és funkciók révén biztosítanak.
A Norton Family Premier szolgáltatásra vonatkozó további részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi, „Norton Family Premier kiegészíto információk” címu szakaszt .
*1. Elofizetoi információk, úgymint: Rendszergazdai kapcsolati adatok, korlátozás nélkül ideértve az elofizeto nevét, e-mail címét és az elofizeto fiókjának védelmét szolgáló jelszót; a Szolgáltatás konfigurációja során, illetve bármely késobbi szervizhívás során, az elofizeto által megadott Személyes adatok
2. Eszköz- és szoftveradatok, ideértve: A Norton Family ügyfélszoftver telepítési státusza az elofizeto vagy védett felhasználó eszközén; szoftver-konfiguráció, termékrészletek és telepítési státusz; licenc státusza, licenc jogosultsági információk, licenc azonosító és licenc használat; eszköznév, eszköz típusa, operációs rendszer verziója, nyelve, elhelyezkedési helye (globális helymeghatározó rendszer - GPS), böngészo típusa és verziója; eszköz hardver, szoftver és alkalmazási leltár; alkalmazási és adatbázis hozzáférési konfigurációk, irányelvek követelményei, és az irányelvnek való megfelelés státusza, valamint az alkalmazási kivételekre és a munkafolyamat hibákra vonatkozó naplók
*3. Védett felhasználói információk, amelyeket az elofizeto a Symantec rendelkezésére bocsát, ideértve: név, nem; avatar képek; a védett felhasználóhoz tartozó hivatalos azonosító számok utolsó hat számjegye (pl. ha rendelkezésre áll: társadalombiztosítási szám, nemzeti azonosító szám), e-mail cím, mobiltelefonszám, iskola neve, vagy bármely további információ, amelyre vonatkozóan az elofizeto védelmet szeretne biztosítani; számítógép bejelentkezési fiókadatok, ország és idozóna
4. A védett felhasználó hálózati tevékenységére vonatkozó információk, amelyeknek az ellenorzésére az elofizeto a Symantec-nek utasítást ad, ideértve az elofizeto független választását: online és mobileszközök tevékenységei és helyei; *a védett felhasználó által meglátogatni kívánt weboldalak, és azok, amelyeknek a meglátogatását a Termék letiltja a védett felhasználó számára; online keresési feltételek, amelyeket a védett felhasználó alkalmaz; a védett felhasználó által az eszközére telepített vagy onnan eltávolított alkalmazások, ha az elofizeto aktiválta az alkalmazás ellenorzését; a védett felhasználó eszköz használati ideje; a védett felhasználó profilneve, profil URL-je, Facebook profiljának azonosítója és a megtekintett videók; a védett felhasználó által a YouTube.com ill. Hulu felületen megtekintett videók, ha az elofizeto aktiválta a videó ellenorzési funkciót.
1. A Symantec az elofizetoi információk feldolgozását az alábbi célokból hajtja végre:
 • a Norton Family teljesítményének elosegítése és optimalizálása;
 • támogatási vagy hibakövetési szolgáltatás nyújtása;
 • promóciós információk küldése az elofizeto számára, az elofizeto által adott engedélynek megfeleloen, illetve a vonatkozó jogszabály szerint megengedett módon; továbbá
 • a Norton ügyfélfiók beállítása.
2. A Symantec az eszköz- és szoftveradatok feldolgozását az alábbi célok érdekében hajtja végre:
 • a Termék megfelelo muködésének biztosítása, és az elofizeto által igényelt Szolgáltatás teljesítése;
 • licenc adminisztrációs tevékenységek végzése;
 • a Termék telepítési sikerességi arányának értékelése és javítása;
 • a Symantec termékeinek és szolgáltatásainak javítását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység végzése az elofizeto és a védett felhasználó hálózatának, eszközeinek, adatainak és személyazonosságának hatékonyabb védelme érdekében.
3. A védett felhasználó információit a következo célokból dolgozzuk fel:
 • az elofizeto és a védett felhasználó azonosítása és hitelesítése a Symantec számára;
 • segítségnyújtás az elofizeto számára a védett felhasználó Személyes adatait érinto bármely visszaélés felderítésében; továbbá
 • az elofizetovel folytatott kommunikáció, továbbá az elofizeto engedélyének megfeleloen, a Szolgáltatás teljesítése érdekében, a védett felhasználóval folytatott kommunikáció.
4. A védett felhasználó tevékenységére vonatkozó információkat a következo célokból dolgozzuk fel:
 • lehetové tenni az elofizeto számára, hogy felügyelhesse a védett felhasználó eszközének online tevékenységeit;
 • a telepített rosszindulatú program által okozott károk mérséklése;
 • az elofizeto által, a védett felhasználó eszközével végzett online tevékenységeket érintoen meghatározott szabályok betartásának elosegítése;
 • lehetové tenni az elofizeto számára, hogy felfedhesse, amennyiben a védett felhasználó bármely fenyegetésnek van kitéve az online kommunikációkon keresztül; továbbá
 • lehetové tenni az elofizeto számára, hogy megóvja a védett felhasználót az ilyen fenyegetésektol.
Továbbá a Symantec a begyujtött adatok, például statisztikák, alapján összesített, személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált, illetve személyazonosításra egyéb módon alkalmatlan adatokat használ fel az alábbi célokra:
 • általános kiberbiztonsági kutatások végzése;
 • a rosszindulatú programok és kiberfenyegetések felderítésének fejlesztése, pl. fájlminta-elemzés által;
 • biztonsági és személyazonosság-lopási kockázatok/trendek nyomon követése és azokról jelentések készítése; továbbá
 • a terméktelepítésre vonatkozó statisztikai elemzések végzése, ideértve a trendek és az összesített felhasználói adatbázissal való összevetések elemzését.

 

Norton Family Premier kiegészíto információk

Amennyiben az elofizeto a szolgáltatás aktiválása mellett dönt, a Norton Family nem teszi lehetové a védett felhasználó számára, hogy nyilvánosan felfedje Személyes adatait.

Amennyiben az adott országban, vagy az elofizeto illetékességi helye szerinti régióban érvényes jogszabály megengedi, a Symantec Helymeghatározás-ellenorzési Szolgáltatást is biztosíthat. Az elofizetore vonatkozó helyi jogszabály tilthatja vagy korlátozhatja a helymeghatározást, valamint az ilyen ellenorzési tevékenység nyilvántartását. Az érintett funkció aktiválása elott az elofizetonek mindenképpen tájékozódnia kell a helyi szabályozásról.

Amennyiben az elofizeto aktiválja a Helymeghatározási ellenorzési szolgáltatást, a Norton Family az elofizeto utasításai szerint, GPS alkalmazásával nyomon követi és begyujti az elofizeto által megjelölt mobileszköz földrajzi elhelyezkedési adatait. Ahhoz, hogy a Norton Family nyomon követhesse, begyujthesse, felhasználhassa, vagy felfedhesse a megjelölt eszköz földrajzi elhelyezkedését, szükség van az elofizeto hozzájárulására, és adott esetben a mobileszköz felhasználójának, illetve a szüloi felügyeletei jogok gyakorlóinak hozzájárulására. A vonatkozó hozzájárulás vagy hozzájárulások begyujtésére a Norton online portálján keresztül kerül sor, illetve, adott esetben, a terméken keresztül, és akkor kerül megerosítésre, amikor az elofizeto megadja fizetokártyájának adatait, hogy a Symantec online segítségével megvásárolja ezen Szolgáltatást. Ön bármikor visszavonhatja bármely hozzájárulását. Az erre vonatkozó további információkért, kérjük, olvassa el az „Ön adatvédelmi jogai” címu részt a Symantec - Norton globális adatvédelmi nyilatkozatában. A Szolgáltatás felmondását követoen az elofizetoi fióknak a jelen Szolgáltatásra vonatkozó információt töröljük.

Miután az elofizeto letöltötte az alkalmazást a kijelölt mobileszközre, a Symantec begyujtheti az érintett eszköz helymeghatározási adatait, még abban az esetben is, ha az alkalmazást nem használják. Ezen helymeghatározási információt kizárólag az elofizeto számára tesszük elérhetové, így az elofizeto meghatározhatja az eszköz helyét, és kizárólag az elofizeto által kért szolgáltatások és funkciók teljesítésének operatív céljaira végezzük el az adatfeldolgozást. Az elofizeto nem használhatja a Termék Helymeghatározási ellenorzési szolgáltatását olyan személyek adatait, helyét, tevékenységeit vagy bármely más aspektusait illetoen, akik felett nem rendelkezik szüloi felügyeleti joggal. Az Európai Gazdasági Térségen belül illetoséggel rendelkezo elofizetoknek egyeztetniük kell a szüloi felügyeleti joguk alá tartozó védett felhasználókkal, különösen, ha azok 13 év feletti személyek, és minden intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy a védett felhasználó megismerhesse, mivel jár a Terméknek és a kapcsolódó Szolgáltatásnak az elofizeto általi használata. Amennyiben a Termék és a kapcsolódó Szolgáltatás használata mellett dönt, az elofizetot kizárólagos felelosség terheli az elofizetonek a védett felhasználóval fennálló kapcsolatára, valamint a szüloi felügyeleti jogok gyakorlására vonatkozó valamennyi jogszabály betartását illetoen.