NortonLifeLock Global Privacy Statement: Dutch

Symantec - Norton Algemene Privacyverklaring - Laatst bijgewerkt op 20 maart 2019

Inleiding

Als het gaat om uw Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’), zetten Symantec, inclusief Norton, een onderdeel van Symantec Corporation (‘Symantec’, ‘Norton’, ‘wij/we’, ‘onze/ons’), evenals onze werknemers, aannemers en dienstverleners, zich in om u transparantie en keuzemogelijkheden te bieden. Symantec streeft ernaar op verschillende manieren betrouwbare informatie te verstrekken aan onze klanten op verschillende manieren, die worden ondersteund door een uitgebreid privacyprogramma. Wij streven ernaar Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, terwijl we rekening houden en transparant omgaan met de relevante belangen van onze klanten, onszelf en andere belanghebbenden.

TRUSTe

Deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) zet uiteen hoe Symantec, via onze websites, producten en diensten, omgaat met privacy en hoe we uw Persoonsgegevens beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites, producten en diensten van Symantec en Norton, die linken of verwijzen naar deze verklaring en beschrijft hoe wij omgaan met Persoonsgegevens en de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot de verzameling, verwerking, toegang en hoe u uw Persoonsgegevens kunt bijwerken, corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van Persoonsgegevens kan worden verstrekt in offerte-omschrijvingen, contractuele voorwaarden, aanvullende privacyverklaringen of kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden verstrekt. Bepaalde Symantec- en Norton-producten en -diensten kunnen aanvullende specifieke privacyverklaringen hebben die beschrijven hoe wij omgaan met Persoonsgegevens voor die producten en diensten. Als een andere privacyverklaring in strijd is met deze Privacyverklaring, dan heeft een dergelijke specifieke verklaring voorrang.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en tenzij contractueel anderszins is bepaald, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens Symantec Limited, Ierland, die haar hoofdvestiging heeft te Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland.

Wat door deze verklaring wordt gedekt

Deze Verklaring beschrijft de volgende algemene aspecten van onze verzameling en verwerking van Persoonsgegevens over u. Raadpleeg onze aanvullende privacyverklaringen voor producten en diensten, voor aanvullende informatie die specifiek zijn voor die producten en diensten.

 • Welke Persoonsgegevens wij verzamelen;
 • Hoe Persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden;
 • Wanneer en waarom Persoonsgegevens worden overgedragen aan derde partijen;
 • Hoe wij de nauwkeurigheid, integriteit en beveiliging van uw Persoonsgegevens waarborgen;
 • Hoe uw Persoonsgegevens worden bewaard en vernietigd;
 • Welke individuele rechten voor u beschikbaar zijn als het gaat om uw Persoonsgegevens;
 • Waar van toepassing, hoe we de Persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar kunnen verwerken; en
 • Met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze websites, producten en diensten bezoekt en gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen of u vragen bepaalde gegevens, inclusief Persoonsgegevens, over u te verstrekken wanneer u onze websites, producten en diensten gebruikt en contact met ons opneemt om ons te helpen onze relatie met u beheren. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, en kunnen naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens(accountnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, sociale media-account of betaalkaartnummer omvatten. Als we andere gegevens koppelen aan uw Persoonsgegevens, behandelen we die gekoppelde gegevens als Persoonsgegevens. We verzamelen ook Persoonsgegevens van vertrouwde externe bronnen en betrekken derde partijen om Persoonsgegevens te verzamelen om ons te helpen. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Verzend- en factuurgegevens, inclusief creditcard- en betalingsgegevens;
 • Uw transactiegeschiedenis;
 • Gegevens die u ons verstrekt om technische assistentie te ontvangen of tijdens interacties met de klantenservice;
 • Gegevens over andere mensen die u mogelijk bij een programma of diensten verstrekt, waaronder Verwijs-een-vriend;
 • Gegevens over uw computer of apparaat, inclusief browsertype en -instellingen, IP-adres en verkeersgegevens met betrekking tot uw internetverbinding; en
 • Productprestatiegegevens van Symantec en Norton en informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt.

Wanneer u ervoor kiest om ons Persoonsgegevens over derden te verstrekken, zullen we deze gegevens alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor u deze verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u Persoonsgegevens van Symantec van anderen dan uzelf vrijgeeft - zoals uw contactpersonen, uw gebruikers of andere derden - u zich houdt aan de toepasselijke privacy- en gegevensbeveiligingswetten, inclusief het informeren van gebruikers en derden dat u hun Persoonsgegevens aan Symantec verstrekt, hen informeert over hoe deze zullen worden overgedragen, gebruikt of verwerkt, waarbij de juiste wettelijke machtigingen en voorzorgsmaatregelen worden verworven die vereist zijn voor dergelijke onthullingen, overdrachten en verwerking. Als u ervoor kiest om Symantec te voorzien van Persoonsgegevens van derden (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer), verklaart u dat u de toestemming van derden hebt om dit te doen. Voorbeelden hiervan zijn het doorsturen van opdrachtreferenties of professionele referenties. U erkent ook dat wanneer wij communiceren met dergelijke derden waarvan u de Persoonsgegevens met ons deelt, het onze plicht is om hen te informeren dat wij hun Persoonsgegevens van u hebben verkregen. Indien van toepassing kunnen derde partijen zich afmelden voor toekomstige communicatie via de link in het oorspronkelijke bericht of zoals aangegeven in het gedeelte ‘Neem contact met ons op’ van deze verklaring. Als u van mening bent dat een van uw contacten ons uw Persoonsgegevens heeft verstrekt en u zou willen verzoeken om deze uit onze database te verwijderen, neem dan contact met ons op via privacyteam@symantec.com.

Raadpleeg, indien van toepassing, voor meer informatie over welke Persoonsgegevens we verwerken op basis van een product, de relevante privacyverklaringen over producten en diensten die hieronder beschikbaar zijn.

Hoe we uw Persoonsgegevens verwerken

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en in de relevante productverklaringen op basis van de volgende gronden:

Op basis van het voldoen aan ons contract met u of het aangaan van een contract met u op uw verzoek, om:

 • Uw Norton Account, aan te maken en te beheren bij een aankoop in onze online winkel en indien nodig voor toegang tot communicatie en diensten;
 • Uw Symantec Account aan te maken (single sign-on voor MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care en Symantec Connect), indien nodig voor toegang tot communicatie en diensten;
 • Uw identiteit en recht op producten of diensten te verifiëren, wanneer u contact met ons opneemt of toegang krijgt tot onze diensten;
 • Uw aankooptransacties te verwerken;
 • De status van uw bestellingen bij te werken;
 • U in staat te stellen uw producten of diensten die u koopt te registreren;
 • Uw abonnementen te beheren; en
 • U technische en klantenondersteuning te bieden.

Op basis van uw toestemming, om:

 • U aan te melden voor een nieuwsbrief, productupdates of technische meldingen te versturen;
 • U marketingberichten en informatie over nieuwe producten, diensten en middelen te versturen;
 • Met u te communiceren over, en uw deelname aan wedstrijden, aanbiedingen of promoties te beheren;
 • Te vragen naar uw mening of feedback, kansen aan u te bieden om software te testen;
 • Een vriend van u te verwijzen, die mogelijk geïnteresseerd is in ons aanbod, zoals wettelijk toegestaan; en
 • Om op interesse gebaseerde advertenties te bieden op websites die niet van ons zijn;

Op basis van wettelijke verplichtingen zijn we bijvoorbeeld verplicht om voor belastingdoeleinden bestanden bij te houden of dwingende bevelen te volgen en informatie aan overheidsinstanties te verstrekken.

Op basis van ons legitieme belang in de effectieve levering van onze producten, diensten en communicatie aan u, evenals aan onze andere klanten en partners, om:

 • Commerciële promoties te communiceren en offertes voor onze producten en diensten te verstrekken;
 • Productverbeteringen en productupdates te onderzoeken en implementeren;
 • De prestaties en kwaliteit van onze producten, diensten en websites te evalueren en verbeteren;
 • U een op maat gemaakte ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt;
 • Interoperabiliteit toe te staan ​​binnen onze applicaties;
 • Onze systemen en applicaties te beveiligen;
 • De levering van diensten mogelijk te maken;
 • Onze wettelijke rechten af te dwingen; en
 • Uw gegevens te delen met partners voor verkoopconversies en leadgeneratie.

We zullen alleen speciale categorieën van persoonsgegevens (‘Gevoelige persoonsgegevens’) die met u verband houden, verwerken voor specifieke doeleinden zoals hierboven beschreven of in relevante productmeldingen, omdat: 1. U ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het verwerken van die gegevens; of 2. De verwerking nodig is om onze verplichtingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid of sociale bescherming uit te voeren; 3. De verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of 4. U de gegevens openbaar hebt gemaakt.

Op basis van ons legitieme belang, kunnen wij en onze externe partners de gegevens over u die we in de loop van de tijd van onze websites, producten en diensten verzamelen, combineren met gegevens die uit andere bronnen zijn verkregen. We combineren uw gegevens met andere bronnen om de gebruikerservaring op onze websites en diensten die we leveren te verbeteren. In sommige gevallen kunnen Symantec, Norton en de door ons ingeschakelde derden automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs en andere soortgelijke applicaties. Deze gegevens worden gebruikt om de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van onze websites, producten en diensten beter te begrijpen en te verbeteren om inhoud of aanbiedingen voor u aan te passen. Raadpleeg het onderstaande gedeelte ‘Tracking-technologieën, Cookies & Do-Not-Track’ voor meer informatie.

Op basis van legitiem belang verwerken we Persoonsgegevens voor netwerk- en informatiebeveiligingsdoeleinden. Op grond van Overweging 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben organisaties een erkend rechtmatig belang bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens in de mate die strikt noodzakelijk en evenredig is om redenen van het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging. Volgens voornoemde Overweging (49) betekent netwerk- en informatiebeveiliging het vermogen van een netwerk of van een informatiesysteem om zich te verzetten tegen gebeurtenissen, aanvallen of onwettige of kwaadwillige acties die de beschikbaarheid, echtheid, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of verzonden gegevens in gevaar kunnen brengen, of de beveiliging van de gerelateerde diensten aangeboden door of toegankelijk via die netwerken en systemen.

Zowel als op zichzelf staande organisatie als leverancier van cyberbeveiligingstechnologieën en -diensten, waaronder mogelijk gehoste en beheerde computerhulpdiensten voor nood- en veiligheidsincidenten, is dit zowel in onze legitieme belangen als in die van onze klanten, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens voor zover strikt noodzakelijk en evenredig om redenen van het waarborgen van de veiligheid van onze eigen netwerken en informatiesystemen en die van onze klanten. Dit omvat de ontwikkeling van middelen voor dreigingsinformatie die gericht zijn op het doorlopend onderhouden en verbeteren van het vermogen van netwerken en systemen om onwettige of kwaadwillige acties en andere schadelijke gebeurtenissen (‘cyberbedreigingen’) te weerstaan. De Persoonsgegevens die we voor deze doeleinden verwerken, omvatten, zonder beperking, netwerkverkeersgegevens met betrekking tot cyberbedreigingen, zoals:

 • e-mailadres van afzender (bv. bronnen van SPAM);
 • e-mailadres van ontvanger (bv. slachtoffers van gerichte e-mail cyberaanvallen);
 • e-mailadressen om op te reageren (bijvoorbeeld zoals geconfigureerd door cybercriminelen die kwaadwillende e-mails verzenden);
 • bestandsnamen en uitvoeringspaden (bijvoorbeeld van kwaadwillende of anderszins schadelijke uitvoerbare bestanden die zijn bijgevoegd aan e-mails);
 • URL’s en bijbehorende paginatitels (bijvoorbeeld van webpagina’s die kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud uitzenden of hosten); en/of
 • IP-adressen (bv. van webservers en verbonden apparaten die betrokken zijn bij de generatie, distributie, overdracht, hosting, caching of andere opslag van cyberbedreigingen zoals kwaadwillende of anderszins schadelijke inhoud).

Afhankelijk van de context waarin dergelijke gegevens worden verzameld, kan dit Persoonsgegevens over u of andere betrokkenen bevatten. In dergelijke gevallen zullen we de betreffende gegevens echter alleen verwerken voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot de doeleinden van het opsporen, blokkeren, rapporteren (door persoonlijk identificeerbare elementen te verwijderen) en de cyberbedreigingen die op u van betrekking zijn, en alle organisaties vertrouwen op onze producten en diensten om hun netwerken en systemen te beveiligen. Bij het verwerken van Persoonsgegevens in deze context, zullen we niet proberen een betrokkene te identificeren, tenzij dit absoluut onmisbaar is voor het herstel van de betrokken cyberbedreigingen, of wettelijk verplicht is.

Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens ten onrechte zijn verzameld of door Symantec ten onrechte voor dergelijke doeleinden zijn verwerkt, raadpleeg dan de onderstaande rubrieken ‘Uw rechten’ en ‘Neem contact met ons op’. Houd er rekening mee dat als wordt vastgesteld dat Persoonsgegevens over u worden verwerkt door Symantec omdat deze noodzakelijk zijn voor de opsporing, blokkering of beperking van veroordeelde cyberbedreigingen, in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG, kunnen verzoeken tot bezwaar, rectificatie of wissen worden afgewezen. Het is in ons dwingende legitieme belang om onze organisatie en onze klanten te beschermen tegen cyberdreigingen, en daarom kan ons belang uw bezwaar-, rectificatie- of wisverzoek teniet doen totdat u de maatregelen aantoont die nodig zijn om uw Persoonsgegevens te scheiden van geïdentificeerde cyberbedreigingen.

Marketing- en gemeenschapsnetwerken

Symantec heeft een legitiem belang bij het promoten van ons commerciële aanbod en het optimaliseren van het leveren van berichten aan onze klanten en doelgroepen die deze waarschijnlijk relevant zullen vinden. Voor dat doel verzamelen en verwerken we daarom gegevens, zoals hieronder wordt toegelicht. Wanneer we echter wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingmaterialen te verstrekken, zullen wij u dit marketingmateriaal alleen verstrekken wanneer wij dergelijke toestemming van u hebben verkregen. Als u geen marketingmateriaal van ons meer wilt ontvangen, kunt u op de afmeldingsfunctie klikken in het bericht of e-mail of door op de volgende link te klikken: Preference Center.

Berichten
Naast de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij, met inachtneming van toepasselijke wettelijke vereisten, uw Persoonsgegevens gebruiken om u advertenties, promoties en informatie te bieden over producten en diensten die op u en uw behoeften zijn afgestemd. Dit kan demografische of trendgegevens bevatten die door derden zijn verstrekt, indien toegestaan. Contactgegevens, waaronder telefoonnummers, fysieke en e-mailadressen, kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen. Als u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens op deze manier gebruiken, kunt u er eenvoudig voor kiezen om niet in te stemmen met dergelijk gebruik van uw gegevens op de webpagina’s en/of formulieren waarmee dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld. U kunt dit recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Op interesse gebaseerde advertenties
We kunnen uw gegevens inclusief de gegevens over uw interesses in onze producten aan derden verstrekken om u relevantere advertenties te kunnen aanbieden. Wanneer wij u op interesses gebaseerde advertenties aanbieden op een andere website dan die van ons, houden wij uw andere activiteiten op die website niet bij. Als u op onze advertenties klikt, weten we alleen het domein waar u vandaan kwam. Raadpleeg voor meer informatie het onderstaande gedeelte ‘Tracking-technologieën, Cookies & Do-Not-Track’.

Gegevens van derde partijen
Derden kunnen ons Persoonsgegevens verstrekken die zij over u hebben verzameld van u of van andere online en offline bronnen, zoals marketinggegevens van onze partners en derde partijen die worden gecombineerd met informatie die we al over u hebben, om u meer relevante communicaties te bieden en beter afgestemde aanbiedingen. We doen al het mogelijke om te verifiëren dat de derde partijen die we voor dergelijke doeleinden in dienst nemen, betrouwbaar en gezagsgetrouw zijn en we zullen hen niet verzoeken Persoonsgegevens waarvoor we geen wettelijk doel hebben om deze te verzamelen en te verwerken, openbaar te maken. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige verwerking van uw Persoonsgegevens door dergelijke derden voorafgaand aan, tijdens of na het verstrekken ervan aan ons. We kunnen dergelijke Persoonsgegevens combineren met de Persoonsgegevens die we al over u hebben om u een betere ervaring te bieden, uw interesse in onze producten te evalueren of de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

Norton Community (Norton websiteforums, blogs en netwerkpagina’s)

Wij beheren forums, websites en gerelateerde informatiediensten, om u beter te helpen bij het gebruik van onze producten en diensten, het bespreken van technische problemen en het delen van uw ervaringen. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle gegevens die u verstrekt in deze openbare forums niet vertrouwelijk worden gehouden, omdat deze kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Om de verwijdering van uw Persoonsgegevens van een forum te verzoeken, kunt u hier met ons contact opnemen. In bepaalde omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen, in welk geval wij u de reden hiervoor laten weten. Uw gebruik van deze andere diensten kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden.

Tracking-technologieën, Cookies & Do-Not-Track

Cookies
Een cookie is een veelgebruikte tool voor het verzamelen van geautomatiseerde gegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt of HTML-geformatteerde e-mails die u opent, om websites te laten werken of om efficiënter te werken. Wij en onze partners kunnen cookies, webbeacons, pixeltags, scripts of andere vergelijkbare technologieën op onze websites of e-mails gebruiken om:

 • Te zorgen voor de goede werking van onze websites en de juiste levering van legitieme elektronische communicatie;
 • Informatie af te stemmen die aan u wordt gepresenteerd op basis van uw surfvoorkeuren, zoals taal en geografische regio;
 • Statistieken over uw gebruik van de website te verzamelen;
 • Zakelijke en marketinginformatie aan ons te verstrekken; en
 • In sommige gevallen om een ​​derde partij in staat te stellen toekomstige advertenties voor onze producten en diensten aan u te leveren wanneer u bepaalde websites bezoekt die eigendom zijn van derden.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Essentiële cookies zijn nodig om u diensten en functies aan te bieden die beschikbaar zijn via onze websites. Zonder deze cookies kunnen diensten die u mogelijk nodig hebt, zoals winkelwagens of e-facturering, niet worden verstrekt.
 • Analyse- of aanpassingscookies verzamelen gegevens die in geaggregeerde vorm worden gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe de website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen de website voor u aan te passen.
 • Advertentiecookies en trackingscripts worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend wordt weergegeven, dat advertenties correct en, in sommige gevallen, op basis van uw interesses worden weergegeven. Als uw website een cookiebeheerprogramma bevat, vindt u een zweefknop onder aan uw scherm.

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u ze misschien weigeren door niet akkoord te gaan met het gebruik ervan bij het betreden van de website. Als u dit doet, kunnen we u mogelijk sommige van onze functies, diensten of ondersteuning niet aanbieden. Als u onze websites eerder hebt bezocht, moet u mogelijk ook bestaande cookies uit uw browser verwijderen.

We verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze gegevens kunnen internetprotocol (IP) -adressen, browsertype, internetprovider (ISP), doorverwijs-/exitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens omvatten. We kunnen deze loggegevens combineren met andere gegevens die we over u verzamelen. We doen dit om de diensten die we u bieden te verbeteren, en om marketing, analyses of sitefunctionaliteit te verbeteren.

We gebruiken lokale opslag, zoals HTML5, om inhoudsgegevens en voorkeuren op te slaan. Derde partijen waarmee wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te bieden of om advertenties weer te geven op basis van uw activiteit op het web, gebruiken ook HTML5 om gegevens te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen managementtools aanbieden voor het verwijderen van HTML5-content.

Do-Not-Track
Er zijn verschillende manieren om het bijhouden van uw online activiteit te voorkomen. Een daarvan is het instellen van een voorkeur in uw browser die websites die u bezoekt waarschuwt dat u niet wilt dat zij bepaalde gegevens over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track (‘DNT’) signaal genoemd. Houd er rekening mee dat onze websites de DNT-signalen van webbrowsers mogelijk niet herkennen of daarop reageren. Er is momenteel geen universeel aanvaarde norm voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd. In het geval dat een definitieve norm wordt vastgesteld, zullen we beoordelen hoe op gepaste wijze op deze signalen kan worden gereageerd. Ga naar voor meer informatie over cookies, Do-Not-Track en andere tracking-technologieën www.allaboutcookies.org en https://allaboutdnt.com.

Gegevensverzameling door derden
Cookies kunnen ook door derden worden geplaatst om op maat gemaakte informatie en inhoud te verstrekken die voor u interessant kan zijn, zoals promoties of aanbiedingen, wanneer u websites van derden bezoekt nadat u onze websites hebt verlaten. We staan ​​deze derde partijen niet toe om Persoonsgegevens over u te verzamelen die verder gaan dan dergelijke cookies (bijvoorbeeld e-mailadressen) op onze website.

Sociale mediafuncties en widgets
Onze websites bevatten functies voor sociale media, zoals de ‘Vind ik leuk’ -knop van Facebook en widgets, zoals de knop ‘Deel deze’ of interactieve miniprogramma’s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies zijn meestal herkenbaar aan het merk of logo van een derde partij en kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze websites bezoekt en een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met dergelijke functies van derden worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat deze verstrekt.

Hoe u zich kunt afmelden van op interesses gebaseerde advertenties

Wij werken samen met een derde partij om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u reclame te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u zich wenst af te melden van op interesses gebaseerde advertenties, klik dan hier. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u dat ook doen door hier te klikken. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt, u generieke advertenties blijft ontvangen die niet op uw interesses zijn gebaseerd.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering

Wanneer Symantec netwerkverkeersgegevens verwerkt ten behoeve van netwerk- en informatiebeveiliging op basis van ons legitieme belang of die van onze klanten, zoals uiteengezet in het overeenkomstige gedeelte van deze verklaring, kunnen af ​​en toe geautomatiseerde beslissingen over bepaalde gegevenselementen worden genomen. Dit kan met name inhouden dat aan cyberbeveiligingsreputatieprofielen relatieve IP-adressen en URL’s worden toegewezen op basis van objectieve cyberdreigingsindicatoren die worden gemeten door onze cyberbedreigingsdetectiemotoren. Dergelijke indicatoren kunnen bijvoorbeeld voor de vaststelling zijn dat kwaadwillende of anderszins schadelijke inhoud wordt gehost op een URL of afkomstig is van een bepaald IP-adres. Dergelijke automatisch toegewezen reputatiescores kunnen door u, door Symantec, door onze partners en door andere klanten worden gebruikt om de geïdentificeerde cyberbedreigingen op te sporen, te blokkeren en te beperken. Ze kunnen er daarom toe leiden dat onze producten en diensten netwerkverkeer blokkeren dat afkomstig is van of gaat naar dergelijke URL’s en IP-adressen. Een dergelijke verwerking dient geen ander effect te hebben dan u, Symantec, onze partners en onze andere klanten te beschermen tegen cyberbedreigingen. Mocht u desalniettemin van mening zijn dat een dergelijke geautomatiseerde verwerking u op een significante manier onrechtmatig beïnvloedt, neem dan rechtstreeks contact op met de relevante verwerkingsverantwoordelijke wiens gebruik van onze producten en diensten van invloed is op u. In het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke Symantec is, raadpleegt u de rubrieken ‘Uw Privacyrechten’ en ‘Neem contact met ons op’ in deze Verklaring om uw zorgen kenbaar te maken en om onze hulp te vragen bij het vinden van een bevredigende oplossing.

Hoe wij uw Persoonsgegevens bekendmaken

Wij verkopen, leasen, verhuren of geven uw Persoonsgegevens niet weg. We maken uw Persoonsgegevens alleen bekend zoals hieronder beschreven, binnen Symantec Corporation, aan onze partners en dienstverleners die namens ons gegevens verwerken en aan overheidsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De verwerking wordt alleen uitgevoerd voor de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring en de relevante kennisgevingen over producten en diensten. Als wij uw Persoonsgegevens vrijgeven, eisen we van de ontvangers dat zij voldoen aan de toepasselijke privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

Partners
We kunnen uw Persoonsgegevens aan onze partners verstrekken om hen in staat te stellen Symantec of Norton-zaken te doen. Onze partners maken gebruik van ons externe risicobeheer- en beoordelingsproces en pas daarna mogen zij onze producten en diensten promoten en verkopen. Onze partners kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om met u en anderen te communiceren over de producten of diensten van Symantec en Norton. Als u geen promotionele e-mails van onze partners wenst te ontvangen, kunt u zich rechtstreeks afmelden via de afmeldlink of via de tool in de e-mail of andere communicatie van de partner.

Dienstverleners die namens ons gegevens verwerken
We kunnen aannemers en dienstverleners gebruiken om uw Persoonsgegevens namens ons te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring en de relevante kennisgevingen over producten en diensten, die hieronder te vinden zijn. We vereisen contractueel dat dienstverleners gegevens veilig en vertrouwelijk houden en we staan ​​niet toe dat onze verwerkers uw Persoonsgegevens zonder toestemming aan anderen bekendmaken of voor eigen doeleinden gebruiken. Als u echter een onafhankelijke relatie onderhoudt met deze dienstverleners, zijn hun privacyverklaringen van toepassing op dergelijke relaties. Dergelijke dienstverleners kunnen met name contactcentra, betaalkaartverwerkers en marketing-/enquête-analytics-leveranciers omvatten.

Overheidsinstanties
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat Symantec uw Persoonsgegevens bekendmaakt aan overheidsinstanties of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetgeving. Er zullen geen Persoonsgegevens openbaar worden gemaakt aan overheidsinstanties, behalve in reactie op:

 • Een dagvaarding, procesbevel of ander proces dat wordt uitgevaardigd door een rechtbank of een andere overheidsinstantie van een bevoegd rechtsgebied;
 • Een juridische procedure die hetzelfde gevolg heeft als een door de rechtbank uitgegeven verzoek om gegevens, in die zin dat als Symantec zou weigeren dergelijke gegevens te verstrekken, dit in strijd zou zijn met lokale wetgeving, en haar functionarissen, leidinggevenden of werknemers aansprakelijk zouden zijn voor het niet naleven van een dergelijke juridische procedure;
 • Indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor Symantec om haar wettelijke rechten te handhaven overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • Een verzoek om gegevens met het doel om creditcardfraude te identificeren en/of te voorkomen; of
 • Wanneer dergelijke openbaarmaking van Persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​ernstige en onmiddellijke dreiging van lichamelijk of andere aanmerkelijke schade aan de betrokkene of andere potentieel betrokken personen te voorkomen of te beperken.

Grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens tussen entiteiten van Symantec en aan externe leveranciers
Wij zijn een wereldwijd bedrijf en verwerken als zodanig gegevens in veel landen. Voor het uitvoeren van onze activiteiten en in overeenstemming met deze verklaring kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan Symantec Corporation in de Verenigde Staten en aan dochterondernemingen en externe leveranciers van Symantec Corporation wereldwijd. Alle overdrachten vinden plaats in overeenstemming met de vereisten voor gegevensoverdracht van toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer Persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte worden overgedragen aan Symantec-entiteiten of aan externe leveranciers die door Symantec zijn ingeschakeld om dergelijke Persoonsgegevens namens ons te verwerken die zich bevinden in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, dan worden dergelijke overdrachten gedekt door alternatieve, passende waarborgen, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Indien van toepassing, kunt u kopieën van dergelijke waarborgen verkrijgen door contact op te nemen via privacyteam@symantec.com.

Bij het verder ontwikkelen van onze activiteiten, kunnen we ook incidenteel dochterondernemingen of andere zakelijke entiteiten verwerven. Als gevolg van dergelijke transacties en voor het onderhouden van een voortdurende relatie met u, kunnen we uw Persoonsgegevens overdragen aan een gelieerde onderneming.

Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke transactie en uw keuzes in dat geval toelichten.

Hoe we uw Persoonsgegevens beschermen

Beschermingen

Wij nemen redelijke en passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke beveiligings- en risicobeheermaatregelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, beschadiging, verlies of wijziging, ongeautoriseerde of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik, en alle andere onwettige vormen van verwerking van uw Persoonsgegevens in ons bezit.

Het beveiligen van Persoonsgegevens is een belangrijk aspect van de bescherming van privacy. Onze beveiligingsorganisatie past beleidslijnen, normen en ondersteunende beveiligingsmaatregelen toe op het niveau dat past bij het risiconiveau en de geleverde diensten. Bovendien worden passende beveiligingscontroles gecommuniceerd aan applicatie-eigenaren en technologieteams in het hele bedrijf om een ​​veilige ontwikkeling van producten en een veilige werkomgeving te ondersteunen.

We besteden specifieke aandacht aan de bescherming van Persoonsgegevens en de risico’s die aan de verwerking van deze gegevens zijn verbonden. Mogelijk vindt u aanvullende documentatie over ons Informatiebeveiligingsbeheersteam en de maatregelen die we nemen in de relevante rubrieken van ons Klantvertrouwenportaal.

Deze maatregelen omvatten:

Fysieke beschermingen
We vergrendelen deuren en archiefkasten, beheren de toegang tot onze faciliteiten, implementeren een beleid voor lege bureaus en passen veilige vernietiging toe op media die uw Persoonsgegevens bevatten.

Technologiewaarborgen
We maken gebruik van netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën zoals Symantec-antivirus- en eindpuntbeschermingssoftware, codering, inbraakdetectie en preventie van gegevensverlies, en we controleren onze systemen en datacentra om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze beveiligingsbeleidslijnen. Zo wordt bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens verzonden met behulp van Transport Layer Security (‘TLS’) -codering.

Organisatorische waarborgen
We bieden zowel bedrijfsbrede als rolspecifieke en gerichte trainings- en bewustmakingsprogramma’s op het gebied van beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat onze werknemers en aannemers het belang van bescherming van uw Persoonsgegevens begrijpen en ervoor te zorgen dat zij de nodige kennis verwerven en vaardigheden onderhouden om de gegevens in de praktijk te beschermen. Ons organisatieprivacybeleid en -normen zijn ook leidend bij onze omgang met uw Persoonsgegevens.

Inbreuken op persoonsgegevens

Symantec neemt elke redelijke maatregel om inbreuken op Persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer deze zich voordoen, dan hebben we een proces om snel actie te ondernemen binnen onze verantwoordelijkheden. Deze acties zullen consistent zijn met de rol die we hebben met betrekking tot de producten, diensten of processen die door de inbreuk worden benadeeld. In alle gevallen werken we samen met de betrokken partijen om de effecten te minimaliseren, alle meldingen en bekendmakingen te doen die vereist zijn door toepasselijke wetgeving of die anderszins gerechtvaardigd zijn, en om actie te ondernemen om toekomstige inbreuken te voorkomen. We leggen systematisch verantwoordelijkheden vast in het geval van inbreuken op Persoonsgegevens in onze contracten, zowel met klanten als met onze verkopers.

Opslag van uw Persoonsgegevens

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen, met risicogewogen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop worden toegepast, op interne servers en servers van externe partijen in de Verenigde Staten, in Ierland, evenals elders waar Symantec of onze leveranciers actief zijn. De actuele lijsten van onze vestigingen wereldwijd en van onze leveranciers die namens ons Persoonsgegevens verwerken, zijn beschikbaar op ons Privacyportaal.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of worden beheerd door andere bedrijven. Als u ervoor kiest om gekoppelde websites te bezoeken, raden we u aan hun privacyverklaringen zorgvuldig door te nemen, omdat deze kunnen verschillen van die van ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites die eigendom zijn van bedrijven die niet tot Symantec Corporation behoren. Onze websites kunnen ook verwijzen naar co-branded websites die worden onderhouden door Symantec en een of meer van onze zakelijke partners, die uw Persoonsgegevens verzamelen op basis van hun eigen privacypraktijken. We moedigen u aan om de privacyverklaringen te lezen op elke co-branded website waarnaar u linkt voor informatie over de privacypraktijken van die website.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn niet gericht op, noch verzamelen wij bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, behalve waar dit expliciet anderszins wordt beschreven in de privacyverklaringen van producten en diensten die speciaal zijn ontworpen om u te helpen door online beschermingsfuncties voor kinderen te bieden. In dergelijke gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die betrekking hebben op een kind van jonger dan 13 jaar, die u aan ons bekend wenst te maken of anderszins instrueert ons te verzamelen en te verwerken. Raadpleeg de specifieke toepasselijke kennisgevingen voor belangrijke aanvullende informatie.

Uw Persoonsgegevens beheren

Hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren of opslaan
We bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de langste van de volgende termijnen op onze systemen: 1. Zolang dit nodig is om onze lopende zakelijke relatie te onderhouden, of indien nodig om u de producten, diensten of informatie te verstrekken waar u recht op hebt of anderszins van ons zal ontvangen; 2. Voor zolang als nodig voor het doel waarvoor wij het hebben verzameld of waarvoor u het aan ons hebt geleverd in overeenstemming met een relevante activiteit of verwerking van een product of dienst; 3. Elke bewaartermijn die noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten te handhaven; of 4. Het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken kunnen plaatsvinden met betrekking tot onze zakelijke relaties of andere interacties met u.

Voor alle duidelijkheid, wanneer Symantec een verwerkingsverantwoordelijke is die uw Persoonsgegevens verwerkt voor onze eigen doeleinden, worden uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijk vermelde verwerkingsdoeleinden of een ander compatibel doel waarvoor Symantec dergelijke gegevens op wettige wijze verder verwerken.

Bovendien, wanneer Symantec een verwerkingsverantwoordelijke is die uw Persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden en in opdracht van een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, houden wij ons aan de tijdslimieten die met die andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn overeengekomen, tenzij wij worden gedwongen door toepasselijke wet- en regelgeving om dergelijke gegevens eerder te verwijderen of langer te bewaren.

Raadpleeg, indien van toepassing, voor meer informatie over hoe uw Persoonsgegevens vervolgens per product kunnen worden bewaard, de specifieke aanvullende informatie over het product of de dienst.

Uw privacyrechten

U kunt verschillende elementen van uw Persoonsgegevens bekijken en bijwerken via uw Norton Account of Symantec Account. Afhankelijk van toepasselijke wetgeving, hebt u, als individuele betrokkene, mogelijk het recht:

a) om ons te vragen u informatie te verstrekken over de Persoonsgegevens die wij over u verwerken;

b) om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens over u te corrigeren, bij te werken of aan te vullen;

c) om Persoonsgegevens over u te verwijderen, of te verzoeken om het wissen ervan;

d) in bepaalde omstandigheden om de manier waarop wij Persoonsgegevens van u verwerken, te laten beperken;

e) om elke toestemming die u ons hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;

f) om bezwaar te maken tegen onze verwerking van Persoonsgegevens over u op basis van onze, of de gerechtvaardigde belangen van Derden;

g) om van ons de portabiliteit van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, die wij met geautomatiseerde middelen verwerken op basis van uw toestemming of een contract dat u met ons bent aangegaan; en

h) in de Europese Economische Ruimte, om een ​​privacyklacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens hebben verwerkt of met een privacyverzoek of verzoek dat u bij ons hebt ingediend.

Wanneer uw uitoefening van een van de bovenstaande rechten afhankelijk is van de actie van Symantec, zullen wij ons houden aan onze wettelijke verplichting om redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit en de legitimiteit van uw verzoek te achterhalen, en kunnen wij u vragen om alle informatie die nodig is voor dat doel te verstrekken. We zullen binnen 1 (één) kalendermaand of 31 (eenendertig) kalenderdagen (wat het langste is) op een legitiem verzoek reageren. In bepaalde beperkte omstandigheden moeten we mogelijk onze antwoordperiode verlengen zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. In het kader van dergelijke verzoeken kunnen we bepaalde gegevens bewaren die nodig zijn om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen of zoals anderszins wettelijk vereist of vereist, inclusief om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, evenals om onze wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Als u inwoner van Californië bent en jonger dan 18 jaar, bent u mogelijk gerechtigd om te verzoeken om de verwijdering van bepaalde inhoud die u op onze websites hebt geplaatst. Neem om een dergelijk verzoek in te dienen contact met ons op via privacyteam@symantec.com

Communicatiekeuzes

Norton-producten

Bekijk en update uw Persoonsgegevens in het Norton Preference Center van uw Norton Account.

U kunt zich ook afmelden voor Norton Marketing Offers.

Symantec-onderneming

Bekijk en werk uw gegevens bij in uw Symantec Account (single sign-on voor MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care en Symantec Connect).

U kunt uw gegevens bijwerken of u afmelden voor e-mailcommunicatie van Symantec Enterprise via het Preference Center.

Neem contact met ons op

Om gebruik te maken van uw rechten, of als u andere vragen of klachten hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens en de privacy daarvan, kunt u ons Privacyteam op de meest geschikte locatie hieronder schrijven of bellen:

Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A. E-mail ons: privacyteam@symantec.com

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt:

Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland
E-mail ons: privacyteam@symantec.com

Als u zich bevindt in de regio Azië/Stille Oceaan:

Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
E-mail ons: APJ_Privacy@symantec.com

Functionaris Voor Gegevensbescherming:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com

Wijzigingen in deze verklaring

Wij houden ons het recht voor om deze Verklaring te herzien en aan te passen. Daarnaast kunnen wij deze Privacyverklaring bijwerken om de wijzigingen in onze gegevenspraktijken te weerspiegelen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een kennisgeving op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest actuele informatie over onze privacypraktijken.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op ID Analytics, LLC; de privacyverklaring van ID Analytics bevindt zich hier.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op LifeLock, Inc.; de privacyverklaring van LifeLock bevindt zich hier.