NortonLifeLock Global Privacy Statement: Estonian

Symantec – Nortoni ülemaailmne privaatsusavaldus - viimati uuendatud 20. märts 2019

Sissejuhatus

Rääkides teie isikuandmetest („isikuandmed”), lubavad Symantec, sh Norton, mis on ettevõtte Symantec Corporation divisjon („Symantec”, „Norton”, „meie”) ja meie töötajad, alltöövõtjad ning teenusepakkujad tagada teile läbipaistvuse ja valikuvõimaluse. Symantec soovib edastada meie klientidele mitmesuguste vahendite abil usaldusväärset teavet, mida toetatakse põhjaliku privaatsusprogrammiga. Meie eesmärk on töödelda isikuandmeid kohaldatavate õigusaktide kohaselt, võttes samal ajal arvesse ja tasakaalustades läbipaistvalt klientide, meie enda ja teiste sidusrühmade asjakohaseid huve.

TRUSTe

See privaatsusavaldus („avaldus”) annab ülevaate sellest, kuidas Symantec meie veebisaitide, toodete ja teenuste kaudu privaatsust haldab ja kuidas teie isikuandmeid kaitseme.

See privaatsusavaldus kehtib Symanteci ja Nortoni veebisaitide, toodete ja teenuste kohta, mis on selle avaldusega seotud või viitavad sellele ja kirjeldab, kuidas isikuandmeid käsitleme ning millised valikud on teile kättesaadavad seoses teie andmete kogumise, töötlemise ja juurdepääsuga ning kuidas isikuandmeid uuendada, parandada ja kustutada. Lisateavet meie isikuandmete käsitlemise protseduuride kohta võidakse edastada pakkumiste kirjeldustes, lepingutingimustes, täiendavates privaatsusavaldustes või teatistes, mis edastatakse enne andmete kogumist või kogumise ajal. Teatud Symanteci ja Nortoni toodetel ja teenustel võivad olla konkreetsed täiendavad privaatsusteatised, mis kirjeldavad seda, kuidas nende toodete puhul isikuandmeid käsitseme. Kui mõni muu privaatsusteatis on selle privaatsusavaldusega vastuolus, kohaldatakse sellise konkreetset teatist.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonnas ja kui lepingus pole sätestatud teisiti, on teie isikuandmete vastutav töötleja Symantec Limited, Ireland, mille peamine tegevuskoht asub aadressil Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Iirimaa.

Mida see avaldus hõlmab

See avaldus kirjeldab teie isikuandmete kogumise ja töötlemise järgmisi üldisi aspekte. Lisateavet nende toodete ja teenuste kohta leiate meie täiendavatest toodete ja teenuste privaatsusteatistest:

 • milliseid isikuandmeid kogume;
 • kuidas isikuandmeid kasutatakse ja millisel eesmärgil;
 • millal ja miks isikuandmeid kolmandatele isikutele edastatakse;
 • kuidas säilitame teie isikuandmete täpsuse, terviklikkuse ja turvalisuse;
 • kuidas teie isikuandmeid säilitatakse ja hävitatakse;
 • millised on teie individuaalsed õigused seoses oma isikuandmetega;
 • vajaduse korral: kuidas tohime töödelda alla 13-aastaste laste isikuandmeid ja
 • kellega saate ühendust võtta, kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta.

Meie kogutavad isikuandmed

Kui külastate ja kasutate meie veebisaite, tooteid ja teenuseid, võime koguda andmeid või paluda edastada teatud andmeid, muu hulgas teie isikuandmeid meie veebisaitide, toodete ja teenuste kasutamisel, ja suhelda meiega selleks, et saaksime meievahelist suhet hallata. Isikuandmed on igasugused andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga, ja need võivad hõlmata nime, aadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit, sisselogimisandmeid (konto number, parool), turunduseelistusi, sotsiaalmeediakontot või maksekaardi numbrit. Kui seome teie isikuandmetega muud andmed, käsitleme neid seotud andmeid isikuandmetega. Kogume isikuandmeid ka usaldusväärsetest kolmandatest allikatest ja kaasame isikuandmete kogumisel kolmandaid isikuid, kes meil seda teha aitavad. Need andmed võivad hõlmata järgmisi.

 • Kontaktandmed, nt nimi, postiaadress, meiliaadress ja telefoninumber
 • Transpordi- ja arveldusandmed, sealhulgas krediitkaart ja makseandmed
 • Teie tehingute ajalugu
 • Andmed, mille edastate meile tehnilise abi saamiseks või klienditeenindusega suheldes
 • Andmed teiste inimeste kohta, mida võite mõne programmi või teenusega edastada, sh sõbra soovitamine
 • Teie arvuti või muu seadme andmed, sealhulgas brauseri tüüp ja sätted, Interneti-ühendusega seotud IP-aadress ja liikluse andmed ja
 • Symanteci ja Nortoni toote toimimise andmed ja üksikasjad selle kohta, kuidas meie tooteid ja teenuseid kasutate.

Kui otsustate meile anda kolmandate isikute andmeid, kasutame neid andmeid ainult sellel põhjusel, milleks need edastada otsustate. Kohustute tagama, et kui avaldate Symantecile teiste inimeste – näiteks teie kontaktide, teie kasutajate või muude isikute – isikuandmeid, siis järgite kohalduvaid privaatsus- ja andmeturbe seadusi, muu hulgas teavitama kasutajaid ja muid isikuid, et edastate Symantecile nende isikuandmeid, teavitate neid sellest, kuidas andmeid edastatakse, kasutatakse või töödeldakse, hankides nõuetekohased juriidilised load ja rakendades kaitsemehhanisme, mis sellise avaldamise, edastamise ja töötlemise puhul vajalikud on. Kui otsustate edastada Symantecile kolmanda isiku isikuandmeid (nt nime, meiliaadressi ja telefoninumbri), siis kinnitate, et teil on selleks selle kolmanda isiku luba. Näiteks võib tuua soovituse edastamise või töösoovituse saatmise. Samuti võtate teadmiseks, et kui suhtleme selliste kolmandate isikutega, kelle isikuandmeid meiega jagate, kohustume neid teavitama, et saime teie käest nende isikuandmed. Vajaduse korral võivad kolmandad isikud loobuda edasisest suhtlusest, järgides algses sõnumis antud linki või selle avalduse jaotises „Kontakt” näidatud viisil. Kui usute, et mõni teie kontaktidest on edastanud meile teie isikuandmed ja soovite esitada taotluse nende eemaldamiseks meie andmebaasist, siis võtke meiega ühendust meiliaadressil privacyteam@symantec.com.

Vajaduse korral võite lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid tootepõhiselt töötleme, vaadata allpool antud vastava toote ja teenuse privaatsusteatisi.

Kuidas me teie isikuandmeid töötleme

Kasutame teie isikuandmeid nii allpool kirjeldatud eesmärkidel kui ka vastavates tooteteatistes järgmistel põhjustel:

Meievahelise lepingu täitmiseks või teie soovil teiega lepingu sõlmimiseks, selleks, et:

 • luua ja hallata teie Nortoni kontot, kui meie veebipoest ostu teete ja kui see on vajalik suhtlusele ja teenustele juurdepääsemiseks;
 • luua teie Symanteci konto (ühekordne sisselogimine teenustesse MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care ja Symantec Connect), kui see on vajalik suhtlusele ja teenustele juurdepääsemiseks;
 • tõendada teie isikut ja toodete või teenuste kasutusõigust, kui meiega ühendust võtate või meie teenuseid kasutate;
 • töödelda teie ostutehinguid;
 • edastada teile teavet teie tellimuste oleku kohta;
 • lasta teil ostetud tooteid ja teenuseid registreerida;
 • teie tellimusi hallata ja
 • pakkuda teile tehnilist tuge ja kliendituge.

Teie nõusoleku põhjal, selleks et:

 • lisada teid uudiskirja saajate hulka, saata tootevärskendusi või tehnilisi märguandeid;
 • saata teile turundusmaterjale ja teavet uute toodete, teenuste ning vahendite kohta;
 • edastada teile teavet ja hallata teie osalust võistlustel, pakkumistes või kampaaniates;
 • küsida teie arvamust või tagasisidet, pakkuda teile võimalusi tarkvara proovimiseks;
 • võimaldada teil soovitada sõpra, kes võiks olla meie pakkumistest huvitatud (seadusega lubatud viisil) ja
 • edastada teile teie huvidel põhinevaid reklaame muudel saitidel peale meie oma.

kohustume seaduse alusel näiteks säilitama andmeid seoses maksudega või vastama kohustavatele korraldustele ja edastama andmeid riigiasutustele.

Meie õigustatud huvi korral teile ja meie muudele klientidele ning partneritele meie toodete, teenuste ja teabe tõhusaks edastamiseks, selleks et:

 • edastada kampaaniapakkumisi ja meie toodete ning teenuste hinnapakkumisi;
 • uurida ja rakendada tootearendusi ja tootevärskendusi;
 • hinnata ja täiustada meie toodete, teenuste ja veebisaitide toimimist ning kvaliteeti;
 • pakkuda teile kohandatud kogemust, kui meie veebisaite külastate;
 • võimaldada meie rakendustes koostoimet;
 • kaitsta meie süsteeme ja rakendusi;
 • võimaldada teenuste osutamist;
 • rakendada meie seaduslikke õigusi ja
 • jagada teie andmeid partneritega müügitehingute saamiseks ja müügivihjete edastamiseks.

Töötleme teiega seotud isikuandmete erikategooriaid („tundlikke isikuandmeid”) konkreetsetel eesmärkidel, mida on käsitletud eespool vastavates tooteteatistes, seetõttu, et: 1. olete andnud meile sõnaselge nõusoleku nende andmete töötlemiseks või 2. töötlemine on vajalik meie kohustuste täitmiseks töölepinguseaduse, sotsiaalkindlustuse või sotsiaalkaitse seaduse alusel; 3 töötlemine on vajalik õigusjärgsete nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või 4. olete need andmed avalikustanud.

Meie õigustatud huvi korral võime meie ja meie kolmandast isikust partnerid ühendada teilt oma veebisaitidelt, toodetest ja teenustest aja jooksul kogutud andmed muudest allikatest saadud andmetega. Ühendame teie andmed teiste allikatega, et parandada kasutajakogemust meie pakutavatel veebisaitidel ja teenustes. Mõnikord võivad Symantec, Norton ja meie kasutatavad kolmandad isikud koguda automaatselt andmeid küpsiste, veebilogide ja muude sarnaste rakenduste kaudu. Neid andmeid kasutatakse selleks, et paremini mõista ja parandada meie veebisaitide, toodete ja teenuste kasutatavust, toimimist ja efektiivsust, et teie sisu või teile edastatavaid pakkumisi kohandada. Lisateabe saamiseks lugege allpool olevat jaotist „Jälgimistehnoloogiad, küpsised ja mittejälgimine”.

Õigustatud huvi korral töötleme isikuandmeid võrgu- ja teabeturbe huvides. ELi isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“) põhjenduse 49 kohaselt on organisatsioonidel teadaolev õigustatud huvi isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks võrgu- ja teabeturbe tagamiseks rangelt vajalikus ja proportsionaalses ulatuses. Selle põhjenduse 49 kohaselt tähendab võrgu- ja teabeturve võrgu või teabeturbe süsteemi võimet pidada vastu sündmustele, rünnakutele või ebaseaduslikele või pahatahtlikele tegevustele, mis võivad ohustada salvestatavate või edastatavate andmete või nende võrkude ja süsteemide kaudu pakutavate teenuste saadavust, ehtsust, terviklikkust ja konfidentsiaalsust.

Nii organisatsiooni kui ka küberjulgeoleku tehnoloogiate pakkujana, mille hulka võivad kuuluda majutatavad ja hallatavad arvutite hädaolukordade ja turbeintsidentide lahendamise teenused, on nii meie kui ka meie klientide õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6(1)(f) alusel) koguda ja töödelda isikuandmeid meie enda ja meie klientide võrkude ja teabesüsteemide turbe tagamiseks rangelt vajalikus ja proportsionaalses ulatuses. See hõlmab ohtude kohta teaberessursside väljatöötamist eesmärgiga säilitada ja arendada pidevalt võrkude ja süsteemide võimet osutada vastupanu ebaseaduslikele või pahatahtlikele tegevustele ja muudele kahjulikele sündmustele (küberohtudele). Nimetatud eesmärgil töödeldavad isikuandmed hõlmavad muu hulgas küberohtudega seotud võrguliikluse andmeid, näiteks:

 • saatjate (nt rämpsposti allikate) meiliaadressid;
 • adressaatide (nt sihipäraste meili teel toimuvate küberkuritegude ohvrite) meiliaadressid;
 • vastuse saatmise meiliaadressid (nt kui küberkurjategijad on konfigureerinud pahatahtliku meili saatmise);
 • failinimed ja täitmisteed (nt meilidele lisatud pahatahtlikud või muul viisil kahjulikud täitmisfailid);
 • URL-id ja seotud lehtede pealkirjad (nt veebisaidid, mis levitavad või majutavad pahatahtlikku või muul viisil kahjulikku sisu) ja/või
 • IP-aadressid (nt veebiserverid ja ühendatud seadmed, mis on seotud küberohtude, nt pahatahtliku või muul viisil kahjuliku sisu genereerimise, levitamise, edastamise, majutamise, vahemällu salvestamise või muu salvestamisega).

Olenevalt selliste andmete kogumise kontekstist võib see sisaldada teid või muid andmesubjekte puudutavaid isikuandmeid. Kuid sellistel juhtudel töötleme vastavaid andmeid ainult sellises ulatuses, mis on tingimata vajalik ja proportsionaalne teid ähvardavate küberohtude tuvastamiseks, blokeerimiseks ja raporteerimiseks (eemaldades kõik isikut tuvastavad elemendid), ja nende leevendamiseks nii teie kui ka kõigi muude organisatsioonide puhul, kes toetuvad oma võrkude ja süsteemide kaitsmisel meie toodetele ning teenustele. Isikuandmete töötlemisel selles kontekstis ei püüa me andmesubjekti tuvastada, välja arvatud juhul, kui see on rangelt vajalik küberohtude kõrvaldamiseks või kui seadus seda nõuab.

Kui arvate, et Symantec on sellistel eesmärkidel alusetult teie isikuandmeid kogunud või neid põhjendamatult töödelnud, siis lugege allpool olevaid jaotisi „Teie õigused” ja „Kontakt”. Pidage meeles, et kui leitakse, et Symantec töötleb teie isikuandmeid, kuna see on GDPR-i artikli 21(1) alusel vajalik kindlaks tehtud küberohtude tuvastamiseks, tõkestamiseks või leevendamiseks, võidakse vastuväited, parandamis- või kustutamistaotlused tagasi lükata. Meil on suur õigustatud huvi kaitsta meie organisatsiooni ja kliente küberohtude eest ning seetõttu võib meie huvi kaaluda üles teie vastuväite, parandamis- või kustutamistaotluse, kuni olete leidnud võimaluse tõestada oma isikuandmete ja küberohu vahelise seose puudumist.

Turundus ja kogukonnavõrgustikud

Symantecil on õigustatud huvi meie kaubanduspakkumisi reklaamida ja optimeerida sellekohase teabe edastamist klientidele ja sihtrühmadele, kes seda tõenäoliselt asjakohaseks peavad. Seetõttu kogume ja töötleme andmeid allpool selgitatud viisil. Kuid kui seadus nõuab, et hangiksime teilt teatud turundusmaterjalide edastamiseks nõusoleku, edastame teile selliseid turundusmaterjale ainult siis, kui oleme teilt nõusoleku saanud. Kui te ei soovi meilt edaspidi turundusmaterjale saada, võite klõpsata sõnumis või meilis tellimise lõpetamise funktsiooni või järgmist linki: Eelistuste Keskus.

Sõnumid
Lisaks eespool kirjeldatud eesmärkidele võime kehtivate seaduse nõuete kohaselt kasutada teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile reklaame, kampaaniaid ja teavet teie ning teie vajaduste järgi kohandatud toodete ja teenuste kohta. See võib hõlmata demograafilisi andmeid või suundumuste andmeid, mille on edastanud kolmandad isikud, kui see on lubatud. Kontaktandmeid, sh telefoninumbreid, posti- ja meiliaadresse, võidakse kasutada teiega ühenduse võtmiseks. Kui te ei soovi, et me teie isikuandmeid sellisel viisil kasutaksime, võite lihtsalt mitte nõustuda andmete kasutamisega veebisaitidel ja/või vormidel, mille kaudu selliseid isikuandmeid kogutakse. Võite seda õigust ka igal muul ajal kasutada, võttes meiega allpool selgitatud viisil ühendust.

Huvipõhised reklaamid
Võime edastada teie andmeid, sealhulgas andmeid teie huvide kohta meie toodete vastu, kolmandatele isikutele, et pakkuda teile asjakohasemaid reklaame. Kui pakume teile huvipõhiseid reklaame muul saidil peale enda oma, siis ei jälgi me teie tegevusi sellel saidil. Kui klõpsate meie reklaamidel, siis saame teada ainult domeeni, kust tulite. Lisateabe saamiseks lugege allpool olevat jaotist „Jälgimistehnoloogiad, küpsised ja mittejälgimine”.

Andmed kolmandatelt isikutelt
Kolmandad isikud võivad meile edastada isikuandmeid, mida nad on teie kohta teilt või muudest veebipõhistest ja väljaspool veebi asuvatest allikatest kogunud, näiteks turundusandmeid meie partneritelt ja kolmandatelt isikutelt, mis ühendatakse andmetega, mis meil juba teie kohta on, et pakkuda teile asjakohasemaid materjale ja paremini kohandatud pakkumisi. Me teeme mõistlikke jõupingutusi kontrollimiseks, et kolmandad isikud, kellega sellisel eesmärgil koostööd teeme, oleksid usaldusväärsed ja seaduskuulekad, ning me ei palu neil avaldada meile isikuandmeid, mille kogumiseks ja töötlemiseks meil seaduslik eesmärk puudub. Kuid me ei vastuta selle eest, kuidas sellised kolmandad isikud teie isikuandmeid enne meile edastamist, edastamise ajal või pärast seda töötlevad. Võime ühendada selliseid isikuandmeid isikuandmetega, mis meil juba teie kohta on, et pakkuda teile paremat kogemust, hinnata teie huvi meie toodete vastu või parandada meie pakkumiste kvaliteeti.

Nortoni kogukond (Nortoni veebisaidi foorumid, blogid ja võrgusaidid)

Käitame foorumeid, veebisaite ja nendega seotud teabeteenuseid, et aidata teil meie tooteid ja teenuseid paremini kasutada, arutada tehnilisi küsimusi ja jagada oma kogemusi. Arvestage, et andmeid, mida nendes avalikes foorumites edastate, ei hoita konfidentsiaalsena, kuna neid võivad lugeda, koguda ja kasutada teised inimesed, kes neile juurde pääsevad. Oma isikuandmete eemaldamiseks foorumitest võtke meiega ühendust siin. Teatud olukordades ei pruugi meil olla võimalik teie isikuandmeid eemaldada. Sellisel juhul anname teile teada selle põhjuse. Kui kasutate neid muid teenuseid, võivad nende puhul kehtida lisatingimused.

Jälgimistehnoloogiad, küpsised ja mittejälgimine

Küpsised
Küpsis on üldkasutatav automaatne andmekogumistööriist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisaidid, mida külastate, või HTML-vormingus meilid, mida avate, teie arvutisse või muusse seadmesse paigutavad, et veebisaidid toimiksid või tõhusamalt toimiksid. Meie ja meie partnerid võime kasutada oma veebisaitidel või meilides küpsiseid, veebimajakaid, pikslitähiseid, skripte või muid sarnaseid tehnoloogiaid järgmistel eesmärkidel:

 • meie veebisaitide nõuetekohase toimimise ja elektrooniliste materjalide seadusliku edastamise tagamine;
 • teile esitletava teabe kohandamine teie sirvimiseelistuste põhjal, nt keel ja geograafiline piirkond;
 • statistika kogumine veebisaidi kasutuse kohta;
 • meile äri- ja turundusandmete edastamine ja
 • mõnikord kolmandale isikule võimaluse andmine edaspidi teile meie toodete ja teenuste reklaame edastada, kui külastate teatud kolmandatele isikutele kuuluvaid veebisaite.

Kasutame mitmesuguseid küpsiseid.

 • Olulised küpsised on vajalikud selleks, et pakkuda teile meie veebisaitide kaudu kättesaadavaid teenuseid ja funktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa teile vajalikke teenuseid, nt ostukorve või e-arveid, osutada.
 • Analüüsi- või kohandamisküpsised koguvad andmeid, mida kasutatakse koondatud kujul, et mõistaksime, kuidas veebisaiti kasutatakse või kui tõhusad on meie turunduskampaaniad, või et saaksime veebisaiti teie jaoks kohandada.
 • Reklaamiküpsiseid ja jälgimisskripte kasutatakse reklaamsõnumite teie jaoks asjakohasemaks muutmiseks. Need takistavad näiteks sama reklaami pidevat uuesti kuvamist, tagavad reklaamide korraliku edastamise ja mõnikord pakuvad teie huvidel põhinevaid reklaame. Kui teie veebisait sisaldab küpsiste haldamise tööriista, siis leiate ekraani alumisest osast hõljuknupu.

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, võite neist keeldumiseks meie veebisaidile sisenedes nendega mitte nõustuda. Kui seda teete, ei pruugi meil olla võimalik teile mõningaid funktsioone, teenuseid või tuge pakkuda. Kui olete meie veebisaite varem külastanud, peate võib-olla ka oma brauseris olevad küpsised kustutama.

Kogume teatud andmeid automaatselt ja salvestame need logifailidesse. Need andmed võivad hõlmata Interneti-protokolli (IP) aadresse, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat (ISP), viitavaid/väljumislehti, operatsioonisüsteemi, kuupäeva/kellaaja templit ja/või klõpsuvoo andmeid. Võime ühendada need logiandmed teiste teie kohta kogutud andmetega. Teeme seda teile pakutavate teenuste täiustamiseks, turunduse, analüüsi või saidi toimimise parandamiseks.

Kasutame sisuandmete ja eelistuste salvestamiseks kohalikku salvestusruumi, nt HTML5. Kolmandad isikud, kellega koostööd teeme, et pakkuda oma veebisaidil teatud funktsioone või kuvada reklaame teie veebisirvimistegevuse põhjal, kasutavad andmete kogumiseks ja salvestamiseks samuti HTML5. Erinevad brauserid võivad pakkuda HTML5 sisu eemaldamiseks oma haldusvahendeid.

Mittejälgimine
On mitu võimalust, kuidas saate oma veebitegevuste jälgimist vältida. Üks neist on brauseris eelistuse määramine, mis annab teie külastatavatele veebisaitidele märku, et te ei soovi lasta neil enda kohta teatud andmeid koguda. Seda nimetatakse mittejälgimise (Do-Not-Track – DNT) signaaliks. Arvestage, et meie veebisaidid ei pruugi veebibrauserite DNT-signaale ära tunda ega neile reageerida. Praegu puudub üldtunnustatud standard selle kohta, mida ettevõte peaks DNT-signaali tuvastamisel tegema. Kui lõplik standard kehtestatakse, siis hindame, kuidas nendele signaalidele asjakohaselt reageerida. Küpsiste, mittejälgimise ja muude jälgimistehnoloogiate kohta leiate lisateavet lehtedelt www.allaboutcookies.org ja https://allaboutdnt.com.

Kolmandate isikute andmekogumine
Küpsiseid võivad paigutada ka kolmandad isikud, et edastada kohandatud andmeid ja sisu, mis võib teile huvi pakkuda (näiteks kampaaniaid või pakkumisi), kui külastate pärast meie veebisaitidelt lahkumist kolmanda isiku veebisaite. Me ei luba neil kolmandatel isikutel koguda teie kohta meie saidilt muid isikuandmeid peale selliste küpsiste (nt meiliaadressi).

Sotsiaalmeedia funktsioonid ja vidinad
Meie veebisaidid sisaldavad sotsiaalmeedia funktsioone, nagu Facebooki meeldivaks märkimise nuppu, jagamise nuppu või interaktiivseid miniprogramme, mis meie saidil töötavad. Need funktsioonid on tavaliselt äratuntavad nende kolmanda isiku kaubamärgi või logo järgi ning võivad koguda teie IP-aadressi, seda, millist lehte meie veebisaitidel külastate, ja salvestada küpsise, et funktsioon korralikult töötaks. Sotsiaalmeedia funktsioone ja vidinaid haldab kolmas isik või neid majutatakse otse meie saidil. Teie suhtlemist sellise kolmanda isiku funktsiooniga reguleerib seda pakkuva ettevõtte privaatsuseeskiri.

Kuidas loobuda huvipõhisest reklaamist?

Reklaamide kuvamiseks meie veebisaidil või meie reklaamide haldamiseks teistel saitidel teeme koostööd kolmanda isikuga. Meie kolmandast isikust partner võib kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile reklaame, mis põhinevad teie sirvimistegevustel ja huvidel. Kui soovite huvipõhisest reklaamist loobuda, klõpsake siin. Kui asute Euroopa Liidus, võite seda teha ka siin klõpsates. Pange tähele, et kui loobute, siis saate edasi üldisi reklaame, mis ei põhine teie huvidel.

Automaatne individuaalne otsustustamine ja profiili koostamine

Kui Symantec töötleb võrguliikluse andmeid võrgu- ja teabeturbe huvides, lähtudes meie klientide õigustatud huvist, mida on kirjeldatud selle avalduse vastavas lõigus, võidakse aeg-ajalt teha automaatseid otsuseid konkreetsete andmeelementide kohta. See võib hõlmata suhteliste küberturbe maine skooride määramist IP-aadressidele ja URL-idele objektiivsete küberohu näitajate alusel, mida meie küberohte tuvastavad mootorid mõõdavad. Sellised näitajad võivad olla näiteks määramine, et pahatahtlikku või muidu kahjulikku sisu majutatakse antud URL-il või see levib antud IP-aadressilt. Selliseid automaatselt määratud maineskoore võite teie, Symantec, meie partnerid ja teised kliendid kasutada tuvastatud küberohtude tuvastamiseks, blokeerimiseks ja leevendamiseks. Seetõttu võivad meie tooted ja teenused sellistelt URL-idelt ja IP-aadressidelt pärinevat võrguliiklust blokeerida. Selline töötlemine pole mõeldud millekski muuks kui teie, Symanteci, meie partnerite ja meie teiste klientide kaitsmiseks küberohtude eest. Kui arvate siiski, et selline automaatne töötlemine avaldab teile põhjendamatut olulist mõju, siis võtke otse ühendust vastutava andmetöötlejaga, kellepoolne meie toodete ja teenuste kasutamine teid sellisel viisil mõjutab. Juhul, kui andmetöötleja on Symantec, vaadake selle avalduse jaotisi „Teie privaatsusõigused” ja „Kontakt” oma muredest teatamiseks ja abi otsimiseks, et leida rahuldav lahendus.

Kuidas me teie isikuandmeid avaldame

Me ei müü, liisi, rendi ega anna kellelegi teie isikuandmeid. Avalikustame teie isikuandmeid all kirjeldatud viisil oma ettevõttes Symantec Corporation, meie partneritele, teenusepakkujatele, kes meie nimel andmeid töötlevad, ja riigiasutustele, kui see on kohalduvate seadustega nõutav. Töötlemine toimub ainult selles avalduses ja vastavate toodete ja teenuste privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkidel. Kui teie isikuandmeid avaldame, nõuame nende saajatelt piisavate privaatsus- ja konfidentsiaalsusnõuete ning turbestandardite järgimist.

Partnerid
Võime edastada teie isikuandmeid oma partneritele selleks, et võimaldada neil Symanteci või Nortoni äriga tegeleda. Meie partnerid läbivad meie kolmandate isikute riskide maandamise ja hindamisprotsessi ning alles pärast seda on neil õigus meie tooteid ja teenuseid reklaamida ning müüa. Meie partnerid võivad kasutada teie isikuandmeid teie ja teistega Symanteci ja Nortoni toodete või teenuste teemal suhtlemiseks. Kui te ei soovi meie partneritelt reklaammeile saada, võite lasta end otse nende saajate hulgast eemaldada, kasutades partneri meilis või muus sõnumis olevat tellimise lõpetamise linki või tööriista.

Meie nimel andmeid töötlevad teenusepakkujad
Võime kasutada alltöövõtjaid ja teenusepakkujaid teie isikuandmete töötlemiseks meie nimel selles avalduses ja altpoolt leitavates teenuse privaatsusteatistes kirjeldatud eesmärgil. Lepingu alusel nõutakse teenusepakkujatelt, et nad hoiaksid andmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt ning me ei luba oma andmetöötlejatel teie isikuandmeid meie loata teistele avaldada ega neid enda huvides kasutada. Kuid kui teil on nende teenusepakkujatega eraldi suhted, kohaldatakse selliste suhete puhul nende privaatsusavaldusi. Selliste teenusepakkujate hulka võivad kuuluda kontaktikeskused, maksekaartide töötlejad ja turundus-/uuringu-/analüüsiteenuste pakkujad.

Riigiasutused
Teatud juhtudel võib olla Symantecil vaja avaldada teie isikuandmeid riigiasutustele või kohaldatavate seadustega lubatud viisil. Isikuandmeid avaldatakse riigiasutustele ainult järgmistes olukordades:

 • kohtukutse, kohtu loa või muu protsess, mille on väljastanud kohus või muu pädeva õiguspiirkonna asutus;
 • kohtumenetlus, millel on samad tagajärjed, nagu kohtu väljastatud andmenõudel, kui Symanteci keeldumine selliste andmete esitamisest oleks vastuolus kohalike seadustega ja ettevõtet või selle ametnikke, juhte või töötajaid võidaks sellise kohtumenetluse nõuete mittejärgimise eest vastutusele võtta;
 • kui selline avaldamine on vajalik selleks, et Symantec saaks jõustada oma õigusi kohalduvate seaduste alusel;
 • andmetaotlus krediitkaardipettuste tuvastamiseks ja/või vältimiseks või
 • kui selline isikuandmete avaldamine on vajalik, et ennetada või vähendada suurt ja otsest füüsilise või muu kahju ohtu andmesubjektile või teistele potentsiaalselt asjassepuutuvatele isikutele.

Isikuandmete piiriülesed ülekanded Symanteci üksuste ja kolmandast isikust müüjate vahel
Oleme ülemaailmne ettevõte ja seega töötleme andmeid paljudes riikides. Meie äritegevuse läbiviimiseks ja selle avaldusele kohaselt võidakse teie isikuandmeid edastada Symantec Corporationile Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas asuvatele Symantec Corporationi tütarettevõtetele ning kolmandatest isikutest müüjatele. Igasugune edastus toimub kooskõlas andmeedastuse nõuetega kohalduvates seadustes ja määrustes. Kui Euroopa Majanduspiirkonnast pärinevaid isikuandmeid edastatakse Symanteci üksustele või meie nimel töötlemiseks kolmandast isikust müüjatele, kes asuvad riikides, mis Euroopa Komisjoni hinnangul piisavat isikuandmete kaitset ei paku, on sellised edastused kaitstud muude sobivate kaitsemeetmetega, täpsemalt Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsete andmekaitseklauslitega. Kui see teie puhul kehtib, võite saada selliste kaitsemeetmete koopiaid, võttes ühendust meiliaadressil privacyteam@symantec.com.

Ettevõtte jätkuva arendamise käigus võime aeg-ajalt osta tütarettevõtteid või muid äriüksusi. Selliste tehingute tõttu ja teiega jätkuva suhte säilitamiseks võime edastada teie isikuandmeid oma sidusettevõttele.

Kui tegeleme reorganiseerimise, ühinemise, ülevõtmise või oma varade müügiga, võidakse selle tehingu käigus teie isikuandmeid edastada. Teavitame teid kõigist sellistest tehingutest ja täpsustame sellisel juhul teie valikuid.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Ettevaatusabinõud

Rakendame kohalduvate seaduste alusel mõistlikke ja asjakohaseid haldus-, tehnilisi, korralduslikke ja füüsilisi julgeoleku- ja riskijuhtimismeetmeid, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kahjustumise, kadumise või muutmise, omavolilise või ebaseadusliku juurdepääsu, andmete avaldamise või kuritarvitamise eest ja teie meie valduses olevate isikuandmete igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete kaitse on privaatsuse kaitse oluline aspekt. Meie turvaorganisatsioon rakendab riskitaseme ja osutatavate teenuste puhul kohaseid eeskirju, standardeid ja toetavaid turbemeetmeid. Lisaks edastatakse kogu ettevõttes rakenduste omanikele ja tehnoloogiameeskondadele sobivad turbemeetmed, et toetada toodete turvalist arendamist ja turvalist töökeskkonda.

WPöörame erilist tähelepanu isikuandmete kaitsele ja nende andmete töötlemisega seotud riskidele. Lisadokumente meie teabeturbe haldussüsteemi ja rakendatavate meetmete kohta leiate meie klientide usalduse portaali vastavatest lõikudest.

Need meetmed hõlmavad järgmist.

Füüsilised kaitsemeetmed
Lukume uksed ja failikapid, kontrollime juurdepääsu oma ruumidele, kasutame puhta töölaua põhimõtet ja hävitame turvaliselt teie isikuandmeid sisaldavaid kandjaid.

Tehnoloogia kaitsemeetmed
Kasutame võrgu- ja teabeturbetehnoloogiaid, nagu Symanteci viirusetõrje- ja lõpp-punkti kaitse tarkvara, krüptimine, sissetungimise tuvastamine ja andmete kaotsimineku vältimine, ning jälgime oma süsteemide ja andmekeskuste vastavust meie turbepõhimõtetele. Näiteks konfidentsiaalseid andmeid, nagu krediitkaardiandmed, edastatakse transpordikihi turbe (TLS) krüptimise abil.

Korralduslikud kaitsemeetmed
Korraldame regulaarselt ettevõtteüleseid ning rollipõhiseid ja sihipäraseid koolitus- ning teadlikkuse tõstmise programme turbe ja privaatsuse kohta, et meie töötajad ja alltöövõtjad mõistaksid teie isikuandmete kaitsmise tähtsust ning omandaksid ja säilitaksid vajalikud teadmised ning oskused nende tõhusaks kaitsmiseks. Meie organisatsiooni privaatsuseeskiri ja -standardid juhivad meid ka teie isikuandmete käsitsemisel.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Symantec rakendab kõiki mõistlikke meetmeid isikuandmetega seotud rikkumiste vältimiseks. Kui need aset leiavad, on meil olemas protsess, mille abil saame oma kohustuste piires kiiresti tegutseda. Need meetmed on kooskõlas meie rolliga rikkumistega seotud toodete, teenuste või protsesside suhtes. Teeme alati koostööd kõigi asjaga seotud isikutega, et vähendada juhtumi mõju, edastada kõik kohalduva seadusega nõutud teatised ja avaldused ning tegutseda edaspidiste rikkumiste ärahoidmiseks. Selgitame regulaarselt isikuandmetega seotud rikkumistega kaasnevat vastutust oma lepingutes, nii klientide kui ka müüjatega.

Teie isikuandmete säilitamine

Andmeid, mida teilt kogume, võidakse säilitada riske arvestavaid tehnilisi ja korralduslikke turbemeetmeid rakendades nii ettevõttesisestes kui ka kolmandate isikute serverites Ameerika Ühendriikides, Iirimaal ning kõikjal, kus Symantec või meie müüjad tegutsevad. Meie ülemaailmsete esinduste ja meie nimel isikuandmeid töötlevate ettevõtete nimekirjad on olemas meie privaatsusportaalis.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille omanikud on või mida haldavad teised ettevõtted. Kui soovite külastada mõnda lingitud veebisaiti, soovitame teil nende privaatsusavaldused hoolikalt üle vaadata, kuna need võivad meie omast erineda. Me ei vastuta sisu ja privaatsustavade eest veebisaitidel, mis kuuluvad firmadele väljaspool Symantec Coprorationi ettevõtete gruppi. Meie veebisaidid võivad sisaldada linke ka ühistele veebisaitidele, mida haldavad Symantec ja mõni meie äripartner, kes kogub teie isikuandmeid oma privaatsustavade kohaselt. Soovitame teil lugeda kõigi lingitud ühiste veebisaitide privaatsusavaldustest vastava saidi privaatsustavade kohta.

Laste privaatsus

Meie veebisaidid pole mõeldud alla 13-aastastele lastele ning me ei kogu neilt teadlikult andmeid, v.a juhul, kui spetsiaalselt laste veebiturvalisuse tagamiseks mõeldud toodete ja teenuste privaatsusteatistes on sõnaselgelt teisiti öeldud. Sellistel juhtudel kogume ja töötleme alla 13-aastaste laste isikuandmeid, mille otsustate meile avaldada või mida palute meil muul viisil koguda ja töödelda. Vaadake olulist lisateavet konkreetsetest kehtivatest teatistest.

Teie isikuandmete haldamine

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame või talletame
Hoiame teie isikuandmeid oma süsteemides järgmise aja jooksul (arvestades pikemat): 1. kuni see on vajalik meie kestva ärisuhte säilitamiseks või kui seda on vaja selleks, et edastada teile tooteid, teenuseid või teavet, mille saamiseks teil on õigus või mida võite muul viisil meie käest oodata; 2. kuni see on vajalik sellel eesmärgil, milleks andmeid kogusime või milleks neid meile edastasite, vastavalt mis tahes toote või teenuse asjakohasele tegevusele või protsessile; 3. igasuguse säilitusperioodi jooksul, mis on vajalik meie seaduslike kohustuste järgimiseks, vaidluste lahendamiseks, meie lepingute jõustamiseks, või 4. selle perioodi lõpuni, mil võidakse algatada kohtumenetlus või uurimine seoses teie ja meie vaheliste ärisuhete või muu suhtlusega.

Selgituseks: kui Symantec on vastutav andmetöötleja, kes töötleb teie isikuandmeid meie huvides, kustutatakse teie isikuandmed või need muudetakse anonüümseks, kui neid pole enam vaja algselt määratud töötlemiseesmärgi jaoks või mis tahes muu eesmärgi jaoks, mille jaoks Symantec võib neid andmeid seaduslikult edasi töödelda.

Lisaks, kui Symantec on vastutav andmetöötleja, kes töötleb teie isikuandmeid teise vastutava andmetöötleja huvides ja juhiste kohaselt, siis järgime selle teise (vastutava) andmetöötlejaga kokku lepitud ajapiire, v.a juhul, kui kohalduvad seadused ja eeskirjad nõuavad, et kustutaksime sellised andmed varem või säilitaksime neid kauem.

Vajaduse korral saate lisateavet teie isikuandmete edasise tootepõhise säilitamise kohta toote- ja teenusepõhisest lisateabest.

Teie privaatsusõigused

Saate vaadata ja muuta mitmesuguseid isikuandmete osi oma Nortoni konto või Symanteci konto kaudu. Kehtivate seaduste kohaselt võib teil eraldi andmesubjektina olla õigus:

a) küsida meilt andmeid teid puudutavate isikuandmete kohta, mida töötleme;

b) parandada, ajakohastada või täiendada end puudutavaid ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid;

c) kustutada end puudutavaid isikuandmeid või taotleda nende kustutamist;

d) teatud tingimustel lasta meil piirata viisi, kuidas teid puudutavaid isikuandmeid töötleme;

e) loobuda igasugusest nõusolekust, mille olete meile andnud end puudutavate isikuandmete töötlemiseks;

f) esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele meie poolt meie või mõne muu isiku õigustatud huvides;

g) võimaldada teid puudutavaid isikuandmeid, mida töötleme automaatsete vahenditega teie nõusoleku põhjal või teiega sõlmitud lepingu alusel, meie käest mujale viia ja

h) Euroopa Majanduspiirkonnas esitada privaatsusega seotud kaebuse järelevalveasutusele, kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme käsitsenud teie isikuandmeid või privaatsuspäringuid või -taotlusi, mille olete meile edastanud.

Kui teie eespool nimetatud õiguste kasutamine oleneb Symanteci tegevusest, järgime oma seaduslikku kohustust võtta tarvitusele mõistlikud meetmed teie isiku ja teie taotluse seaduslikkuse kontrollimiseks ning võime paluda teil avaldada meile selleks vajalikke andmeid. Vastame õigustatud taotlusele 1 (ühe) kalendrikuu või 31 (kolmkümne ühe) kalendripäeva jooksul (olenevalt sellest, kumb on pikem). Teatud piiratud asjaoludel võib meil olla vaja oma vastamisaega pikendada, nagu kohaldatav õigus seda lubab. Selliste taotluste kohaselt võime säilitada teatud andmeid, mis on vajalikud pettuse või tulevase kuritarvitamise vältimiseks, või mille säilitamine on muul viisil seadusega nõutav või lubatud, muu hulgas selleks, et järgida oma juriidilisi kohustusi ning koostada, rakendada ja kaitsta oma seaduslikke nõudeid.

Kui olete alla 18-aastane California elanik, võidakse teil lubada taotleda teatud meie veebisaitidele postitatud sisu eemaldamist. Sellise taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust meiliaadressil privacyteam@symantec.com

Suhtlusvalikud

Nortoni tooted

Isikuandmeid saab vaadata ja uuendada Nortoni konto Nortoni eelistuskeskuses Nortoni konto Nortoni eelistuskeskuses.

Võite ka Nortoni turunduspakkumistest loobuda.

Symantec Enterprise

Vaadake ja uuendage oma Symanteci konto andmeid (ühekordne sisselogimine teenustesse MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care ja Symantec Connect).

Te saate oma andmeid uuendada või Symantec Enterprise e-kirjadest loobuda Eelistuste Keskuse kaudu.

Kontakt

Oma õiguste kasutamiseks või kui teil on muid küsimusi või kaebusi oma isikuandmete ja nende privaatsuse kohta, kirjutage või helistage meie privaatsusmeeskonnale järgmises endale sobivaimas asukohas.

Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Meiliaadress: privacyteam@symantec.com

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas:

Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland
Meiliaadress: privacyteam@symantec.com

Kui asute Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas:

Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Meiliaadress: APJ_Privacy@symantec.com

Andmekaitseametnik
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Meiliaadress: DPO@Symantec.com

Selle avalduse muudatused

Jätame endale õiguse seda avaldust muuta. Lisaks võime muuta seda privaatsusavaldust, kajastades oma andmeprotseduuride muudatusi. Kui teeme olulisi muudatusi, teavitame teid meili teel (saadetakse teie kontol märgitud meiliaadressile) või teatisega sellel veebisaidil enne muudatuse jõustumist. Soovitame teil vaadata seda lehte regulaarselt, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta.

See privaatsusavaldus ei kehti järgmistele: ID Analytics, LLC; ID Analyticsi privaatsusavalduse leiate siit.

See privaatsusavaldus ei kehti järgmistele: LifeLock, Inc.; LifeLocki privaatsusavalduse leiate siit.