NortonLifeLock Global Privacy Statement: Norwegian

Symantec – Global personvernerklæring fra Norton – Sist oppdatert 20. mars 2019

Innledning

Når det gjelder de personlige dataene dine («personlige data») er Symantec, inkludert Norton, som er en avdeling i Symantec Corporation («Symantec», «Norton», «vi», «oss») samt medarbeiderne, kontraktørene og tjenesteleverandørene våre forpliktet til å gi deg gjennomsiktighet og valgmuligheter. Symantec er forpliktet til å gi pålitelig informasjon til kundene våre med en rekke metoder, noe som støttes av et omfattende program for personvern. Vi har som mål å behandle personlige data i henhold til gjeldende lovgivning, samtidig som vi tar hensyn til og balanserer de relevante interessene til kundene våre, oss selv og andre interessenter.

TRUSTe

Denne personvernerklæringen («erklæring») gir en oversikt over hvordan Symantec håndterer personvern og beskytter de personlige dataene dine via nettstedene, produktene og tjenestene våre.

Denne personvernerklæringen gjelder for Symantec- og Norton-nettsteder, -produkter og -tjenester som har lenker til eller henviser til denne erklæringen. Personvernerklæringen forklarer hvordan vi håndterer personlige data og valgene som er tilgjengelige for deg, i forbindelse med innsamling, behandling, tilgang til de personlige dataene dine, samt hvordan du kan oppdatere, korrigere eller slette dem. Mer informasjon om praksisen vår for personlige data kan oppgis i beskrivelser av tilbud, kontraktsvilkår, ytterligere personvernerklæringer eller varsler som oppgis før eller under innsamling av data. Visse Symantec- og Norton-produkter og -tjenester kan ha ytterligere spesifikke personvernmerknader som beskriver hvordan vi håndterer personlige data for de aktuelle produktene og tjenestene. Hvis eventuelle andre personvernmerknader er i konflikt med denne personvernerklæringen, skal slike spesifikke merknader være gjeldende.

Hvis du befinner deg i EØS-området, og med mindre annet fastsettes ifølge kontrakt, er kontrolløren av de personlige dataene dine Symantec Limited i Irland, som har hovedkontor på Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irland.

Dette dekkes av denne erklæringen

Denne erklæringen forklarer de følgende generelle aspektene av innsamlingen og behandlingen vår av personlige data vedrørende deg. Les de supplerende personvernmerknadene for produktet eller tjenesten for å få mer informasjon som er spesifikk for de aktuelle produktene eller tjenestene.

 • Hvilke personlige data vi samler inn;
 • Hvordan personlige data brukes og for hvilke formål;
 • Når og hvorfor personlige data overføres til tredjeparter;
 • Hvordan vi opprettholder nøyaktigheten, integriteten og sikkerheten for de personlige dataene dine;
 • Hvordan de personlige dataene dine oppbevares og ødelegges;
 • Hvilke individuelle rettigheter du har vedrørende de personlige dataene dine;
 • Hvordan vi kan behandle personlige data for barn under 13 år, der det er aktuelt; og
 • Hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål angående bruken av de personlige dataene dine.

Personlige data vi samler inn

Når du besøker og bruker nettstedene, produktene og tjenestene våre, kan vi samle inn data eller be deg om å oppgi visse data, blant annet personlige data, om deg når du bruker nettstedene, produktene og tjenestene våre og kommuniserer med oss, for å hjelpe oss med å administrere forholdet vi har med deg. «Personlige data» er alle data vedrørende en identifisert eller identifiserbar person og kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, påloggingsinformasjon (kontonummer, passord), preferanser for markedsføring, kontoer på sosiale medier eller betalingskortnummer. Hvis vi kobler andre data med de personlige dataene dine, behandler vi de tilkoblede dataene som personlige data. Vi samler også inn personlige data fra pålitelige tredjepartskilder og engasjerer tredjeparter til å samle inn personlige data for å assistere oss. Disse dataene kan omfatte:

 • Kontaktdetaljer, for eksempel navn, postadresser, e-postadresser og telefonnummer;
 • Forsendelses- og fakturadata, inkludert kredittkort- og betalingsdata;
 • Transaksjonsloggen din;
 • Dataene du oppgir til oss for å få teknisk assistanse eller ved kommunikasjon med kundeservice;
 • Data om andre personer som du kan oppgi i forbindelse med programmer eller tjenester, blant annet Refer-a-Friend;
 • Data om datamaskinen eller enheten din, blant annet nettlesertype og -innstillinger, IP-adresse og trafikkdata knyttet til Internett-tilkoblingen din; og
 • Ytelsesdata for Symantec- og Norton-produkter samt informasjon om hvordan du bruker produktene og tjenestene våre.

Når du velger å oppgi personlige data om tredjeparter, bruker vi bare disse dataene for de spesifikke formålene du valgte å oppgi dem for. Det er ditt ansvar å sikre at du overholder gjeldende lover om personvern og datasikkerhet, inkludert å informere brukere og tredjeparter om at du oppgir de personlige dataene deres til Symantec, informere dem om hvordan dataene blir overført bruk eller behandlet, sikrer deg passende juridiske tillatelser og sikringer som kreves for slik oppgivelse, overføring og behandling, når du oppgir personlige data om andre personer enn deg selv til Symantec – for eksempel kontaktene dine, brukerne dine eller andre tredjeparter. Hvis du velger å oppi personlige data for tredjeparter (for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer) til Symantec, erklærer du at du har tredjepartens rettighet til å gjøre det. Eksempler inkluderer videresending av referanser eller jobbhenvisninger. Du bekrefter også at hvis vi tar kontakt med slike tredjeparter, hvis personlige data du har delt med oss, er det vår plikt å informere dem om at vi har fått de personlige dataene deres fra deg. Der det er aktuelt kan tredjeparter avslutte abonnementet på eventuell fremtidig kommunikasjon med lenken som oppgis i den første meldingen, eller som oppgis i «Kontakt oss»-delen av denne erklæringen. Hvis du tror et en av kontaktene dine har gitt oss de personlige dataene dine, og du vil be om at dataene fjernes fra databasen vår, kan du kontakte oss på privacyteam@symantec.com.

Hvis det er aktuelt, kan du henvise til personvernmerknadene for hvert enkelt produkt og hver enkelt tjeneste som er tilgjengelig nedenfor, for å få mer informasjon om hvilke personlige data vi behandler for hvert enkelt produkt.

Slik behandler vi de personlige dataene dine

Vi bruker de personlige dataene dine for formålene som forklares nedenfor samt i relevante produktvarsler på følgende grunnlag:

For å fullføre kontakten vår med deg eller inngå en kontakt med deg, etter forespørsel fra deg, for å

 • opprette og administrere Norton-kontoen din når du handler i nettbutikken vår og når det er nødvendig for å få tilgang til kommunikasjon og tjenester
 • opprette Symantec-kontoen din (global pålogging for MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, brukerstøtte og Connect) når det er nødvendig for å få tilgang til kommunikasjon og tjenester
 • bekrefte identiteten din og berettigelsen din til produkter og tjenester når du kontakter oss eller åpner tjenestene våre
 • behandle kjøpstransaksjonene dine
 • holde deg oppdatert om status for bestillingene dine
 • la deg registrere produkter eller tjenester du kjøper
 • administrere abonnementene dine
 • gi deg teknisk støtte og brukerstøtte

Basert på samtykke fra deg for å:

 • abonnere deg på et nyhetsbrev, sende produktoppdateringer eller tekniske varsler
 • sende deg markedsføringskommunikasjon og informasjon om nye produkter, tjenester og aktiva
 • kommunisere med deg om og administrere deltakelsen din i kontakter, tilbud eller kampanjer
 • be om din mening eller tilbakemelding og gi deg mulighet til å teste programvare
 • la deg bruke Refer-a-friend for personer som kan være interessert i tilbudene våre, der det er tillatt ifølge loven, og
 • vise deg interessebaserte annonser på andre nettsteder enn våre nettsteder.

Symantec Corporation må vi, for eksempel, lagre opplysninger for skatteformål eller besvare tvingende ordre og oppgi informasjon til offentlige myndigheter.

Basert på våre legitime interesser for effektiv levering av produkter, tjenester og kommunikasjon til deg, samt til andre kunder og partnere, for å

 • kommunisere kommersielle kampanjer og gi pristilbud for produktene og tjenestene våre
 • utføre forsking for og implementere produktforbedringer og produktoppdateringer
 • evaluere og forbedre ytelsen og kvaliteten til produktene, tjenestene og nettstedene våre
 • gi deg en tilpasset brukeropplevelse når du besøker nettstedene våre
 • tillate kompatibilitet med programmene våre
 • sikre systemene og programmene våre
 • muliggjøre levering av tjenester
 • håndheve de juridiske rettighetene våre
 • dele data med partnere for salgskonvertering og generering av potensielle salg

Vi behandler bare spesielle kategorier av personlige data («sensitive personlige data») vedrørende deg for bestemte formål som forklares ovenfor eller i relevante produktmerknader, fordi enten: 1. Du har gitt oss uttrykkelig samtykke til å behandle dataene; eller 2. Behandlingen er nødvendig for å utføre pliktene våre i henhold til lovgivning om ansettelse, sosialtrygd eller sosial beskyttelse; 3. Behandlingen er nødvendig for å anlegge, utøve eller forsvare mot rettskrav; eller 4. Du har gjort dataene offentlige.

På grunnlag av våre legitime interesser kan vi og tredjepartspartnerne våre kombinere dataene vi samler inn fra deg over tid fra nettstedene, produktene og tjenestene våre med data som hentes fra andre kilder. Vi kombinerer dataene dine med andre kilder for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedene og tjenestene vi leverer. I enkelte tilfeller kan Symantec, Norton og tredjepartene vi engasjerer, samle inn data automatisk via informasjonskapsler, nettlogger og andre lignende programmer. Disse dataene brukes til å få en bedre forståelse av og forbedre brukervennligheten, yteevnen og effektiviteten til nettstedene, produktene og tjenestene våre for å skreddersy innhold eller tilbud for deg. Les «Sporingsteknologi, informasjonskapsler og deaktivering av sporing»-delen nedenfor for å få mer informasjon.

På grunnlag av våre legitime interesser behandler vi personlige data av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til nettverk og informasjon. I henhold til innledningen (49) av personvernforordningen har organisasjoner en anerkjent legitim interesse i innsamling og behandling av personlige data i den grad det er strengt nødvendig og rimelig for å sikre sikkerheten til nettverk og informasjon. I henhold til den nevnte opplesningen (49) betyr sikkerheten til nettverk og informasjon evnen et nettverk eller et informasjonssystem har til å motstå hendelser, angrep eller ulovlige eller ondsinnede handlinger som kan kompromittere tilgjengeligheten, påliteligheten, integriteten og konfidensialiteten til lagrede eller overførte data eller sikkerheten til tilknyttede tjenester som tilbys av eller er tilgjengelige via slike nettverk eller systemet.

Både som en organisasjon og som en leverandør av teknologi for nettverkssikkerhet og -tjenester som kan inkludere driftede og administrerte responstjenester for sikkerhetshendelser, er det i våre legitime interesser, samt de legitime interessene til kundene våre, som forklart i artikkel 6(1)(f) av personvernforordningen, å samle inn og behandle personlige data i det grad det er strengt nødvendig og rimelig for å sikre sikkerheten til våre egne og kundenes nettverks- og informasjonssystemer. Dette inkluderer utviklingen av ressurser for truselovervåkning som har som mål å kontinuerlig opprettholde og forbedre nettverkenes og systemenes evne til å motstå ulovlig eller ondsinnede handlinger og andre skadelige hendelser («nett-trusler»). De personlige dataene vi behandler for de nevnte formålene inkluderer, uten begrensning, data i nettverkstrafikk som er knyttet til nett-trusler, for eksempel:

 • senderes e-postadresser (f.eks. kilder for søppelpost)
 • mottakeres e-postadresser (f.eks. ofre for målrettede nettangrep via e-post)
 • «svar til»-e-postadresser (f.eks. som er konfigurert av nettkriminelle for å sende ondsinnede e-poster)
 • filnavn og kjøringsbaner (f.eks. til ondsinnede eller andre skadelige kjørbare filer som er lagt ved i e-poster)
 • nettadresser og tilknyttede sidetitler (f.eks. på nettsteder som kringkaster eller er vert til ondsinnet eller annet skadelig innhold), og/eller
 • IP-adresser (f.eks. til nettservere og tilkoblede enheter som er involvert i generering, distribuering, overlevering, drifting, bufring eller annen lagring av nett-trusler, for eksempel ondsinnet eller annet skadelig innhold)

Avhengig av hvilken sammenheng dataene samles inn i, kan de inneholde personlige data vedrørende deg eller andre registrerte. I slike tilfeller behandler vi imidlertid de aktuelle dataene bare i den grad det er strengt nødvendig og rimelig for å oppdage, blokkere, rapportere (ved å fjerne alle personlig identifiserbare elementer) og redusere nett-truslene som berører deg og alle organisasjoner som er avhengige av at produktene og tjenestene våre sikrer nettverkene og systemene deres. Når vi behandler personlige data i denne sammenhengen, prøver vi ikke å identifisere en registrert, med mindre det er strengt uunnværlig for å redusere de aktuelle nett-truslene, eller når det kreves ifølge loven.

Hvis du tror at de personlige dataene dine ble samlet inn eller behandles på en urimelig måte av Symantec for slike formål, kan du lese «Dine rettigheter»- og «Kontakt oss»-delene nedenfor. Vær oppmerksom på at hvis det oppdages at personlige data om deg behandles av Symantec fordi det er nødvendig for oppdagelse, blokkering eller redusering av dømte nett-trusler, kan innvendinger, korrigerings- eller sletteforespørsler avvises i tråd med artikkel 21(1) av personvernforordningen. Det er i vår selvsagte legitime interesse å beskytte organisasjonen vår og kundene våre mot nett-trusler, og derfor kan interessene våre overstyre innvendinger, korrigerings- eller sletteforespørsler du har, til du demonstrerer nødvendige tiltak for å atskille de personlige dataene dine fra en identifisert nett-trussel.

Markedsføring og samfunnsnettverkt

Symantec har en legitim interesse i å fremme de kommersielle tilbudene våre og til å optimalisere levering av kommunikasjon knyttet til dette, til kundene våre og publikum som mest sannsynligvis mener at det er relevant. Derfor samler vi inn og behandler data for å oppnå dette, som forklart nedenfor. Der vi er lovpålagt å få ditt samtykke til å gi deg visse markedsføringsmaterialer, gir vi deg imidlertid bare slike markedsføringsmaterialer etter å ha fått slikt samtykke fra deg. Hvis du ikke vil fortsette å motta markedsføringsmaterialer fra oss, kan du klikke på funksjonen for å avslutte abonnementet i kommunikasjonen eller e-posten eller klikke på den følgende lenken: Preferansesenter.

Meldinger

I tillegg til formålene som beskrives ovenfor, kan vi, i henhold til gjeldende juridiske krav, bruke de personlige dataene dine til å gi deg annonser, kampanjer og informasjon om produkter og tjenester som er skreddersydd for deg og behovene dine. Dette kan inkludere demografiske data eller trenddata som leveres av tredjeparter, der dette tillates. Kontaktdetaljer, inkludert telefonnumre, post- og e-postadresser, kan brukes til å kontakte deg. Hvis du ikke vil at vi skal bruke de personlige dataene dine på denne måten, kan du velge å ikke samtykke til slik bruk av dataene dine på nettsidene og/eller skjemaer som vi samler inn slike personlige data fra. Du kan også utøve denne retten når som helst ved å kontakte oss på måten som forklares nedenfor.

Interessebaserte annonser

Vi kan oppgi dataene dine, inkludert dataene om interessene dine i produktene våre, til tredjeparter for å vise deg mer relevante annonser. Når vi viser deg interessebaserte annonser på andre nettsteder enn våre nettsteder, sporer vi ikke de andre aktivitetene dine på det aktuelle nettstedet. Hvis du klikker på annonsene våre, vet vi bare hvilket domene du kom fra. For å få mer informasjon kan du se i «Sporingsteknologi, informasjonskapsler og deaktivering av sporing»-delen nedenfor.

Data fra tredjeparter

Tredjeparter kan oppgi til oss personlige data de har samlet inn om deg, fra deg eller fra andre nettbaserte kilder eller kilder utenfor Internett, for eksempel markedsføringsdata fra partnerne våre og tredjeparter som kombineres med informasjon vi allerede har om deg, for å gi deg mer relevant kommunikasjon og tilbud som er bedre tilpasset. Vi iverksetter rimelige tiltak for å bekrefte at tredjepartene vi ansetter for slike formål er vel ansette og lovlydige, og vi ber dem ikke oppgi til oss personlige data som vi ikke har lovmessige formål til å samle inn og behandle. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for eventuell behandling av de personlige dataene dine av slike tredjeparter før, mens eller etter de oppgir dem til oss. Vi kan kombinere slike personlige data med de personlige dataene vi allerede har om deg, for å gi deg en bedre opplevelse, evaluere interessen din i produktene våre eller forbedre kvaliteten til tilbudet vårt.

Nortons brukerfellesskap (forum og blogger på Norton-nettsteder og nettverkssteder)

Vi opererer forum, nettsteder og tilknyttede informasjonstjenester for å gi deg bedre hjelp til å bruke produktene og tjenestene våre, diskutere tekniske problemer og dele opplevelsene dine. Du bør huske at alle data du oppgir i disse offentlige forumene, ikke holdes konfidensielle da de kan leses, samles inn og brukes av brukere som har tilgang til dem. For å be om fjerning av de personlige dataene dine fra et forum kan du kontakte oss her. Under visse omstendigheter kan vi muligens ikke fjerne de personlige dataene dine, og i slike tilfeller oppgir vi grunnen til dette. Bruken din av disse andre tjenestene kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser.

Sporingsteknologi, informasjonskapsler og deaktivering av sporing

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er et verktøy for automatisk datainnsamling som brukes ofte. Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges inn på datamaskinen eller enheten din av nettsteder du besøker, eller HTML-formaterte e-poster du åpner, for å få nettsteder til å fungere eller fungere mer effektivt. Vi og partnerne våre kan bruke informasjonskapsler, sporingspiksler, pikseletiketter, skript eller annen lignende teknologi på nettstedene eller e-postene våre for å:

 • sikre riktig funksjon av nettstedene våre og riktig levering av legitim elektronisk kommunikasjon
 • tilpasse informasjon som vises til deg, basert på nettlesingsinnstillingene dine, for eksempel språk og geografisk område
 • samle inn statistikk om bruken din av nettstedet
 • gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon
 • la tredjeparter levere fremtidige annonser for produktene og tjenestene våre til deg i enkelte tilfeller, når du besøker visse nettsteder som eies av tredjeparter

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler:

 • Nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for å gi deg tjenester og funksjoner som er tilgjengelige via nettstedene våre. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere tjenester du muligens trenger, for eksempel handlekurver og e-fakturering.
 • Informasjonskapsler for analyse og tilpasning samler inn data som enten brukes i aggregert form for å hjelpe oss med å forstå hvordan nettstedet brukes eller hvor effektive markedsføringskampanjene våre er, eller for å hjelpe oss med å tilpasse nettstedet for deg.
 • Informasjonskapsler for annonsering og sporingsskript brukes til å gjøre annonsemeldinger mer relevante for deg. De utfører funksjoner som å forhindre at samme annonse vises kontinuerlig, sikre at annonsene leveres på riktig måte og, i enkelte tilfeller, vise annonser basert på interessene dine. Hvis nettstedet ditt inkluderer et verktøy for administrering av informasjonskapsler, finner du en pekerfølsom knapp nederst på skjermen din.

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du muligens nekte med ved å ikke godta bruken av den når du går inn på nettstedet. Hvis du gjør det, kan vi muligens ikke tilby noen deler av funksjonaliteten, tjenestene eller brukerstøtten. Hvis du tidligere har besøkt nettstedene våre, må du muligens også slette eventuelle eksisterende informasjonskapsler fra nettleseren din.

Vi samler inn visse data automatisk og lagrer dem i loggfiler. Disse dataene kan inkludere Internett-protokoll-adresser (IP-adresser), nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), henvisende sider / utgangssider, operativsystem, stempel for dato/klokkeslett og/eller klikkmønsterdata. Vi kan kombinere disse loggdataene med andre data vi samler inn om deg. Vi gjør dette for å forbedre tjenestene vi tilbyr til deg, for å forbedre markedsføring, analyser eller nettstedets funksjonalitet.

Vi bruker lokal lagringsplass, for eksempel HTML5, til å lagre innholdsdata og innstillinger. Tredjepartene vi samarbeider med for å levere visse funksjoner på nettstedet vårt eller for å vise annonser basert på nettlesingsaktiviteten din, bruker også HTML5 til å samle inn og lagre data. Forskjellige nettlesere kan tilby egne administreringsverktøy for å fjerne HTML5-innhold.

Deaktivering av sporing

Det finnes flere metoder for å forhindre sporing av aktiviteten din på nettet. Én metode er å angi en innstilling i nettleseren din som varsler nettsteder du besøker, om at du ikke vil at de skal samle inn visse data om deg. Dette kalles et «deaktivering av sporing»-signal («DNT»). Vær oppmerksom på at nettstedene våre muligens ikke gjenkjenner eller handler i overensstemmelse med DNT-signaler fra nettlesere. Foreløpig finnes det ingen allment akseptert standard for hva en bedrift skal gjøre når et DNT-signal oppdages. I tilfelle en endelig standard etableres, kommer vi til å vurdere hvordan det er passende å svare på disse signalene. For å få mer informasjon om informasjonskapsler, deaktivering av sporing og annen sporingsteknologi kan du gå til www.allaboutcookies.org og https://allaboutdnt.com.

Datainnsamling fra tredjeparter

Informasjonskapsler kan også lagres av tredjeparter for å gi tilpasset informasjon og innhold som kan være interessert for deg, for eksempel kampanjer og tilbud, når du besøker nettsteder tilhørende tredjeparter etter at du har forlatt nettstedene våre. Vi tillater ikke at slike tredjeparter samler inn personlige data om deg utover slike informasjonskapsler (f.eks. e-postadresser) på nettstedet vårt.

Funksjoner og moduler fra sosiale medier

Nettstedene våre inkluderer funksjoner fra sosiale medier, for eksempel «Liker»-knappen fra Facebook, og moduler, for eksempel «del dette»-knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt. Disse funksjonene gjenkjennes vanligvis av tredjepartens merke eller logo og kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og lagre en informasjonskapsel for å la funksjonen fungere som den skal. Funksjoner og moduler fra sosiale medier blir enten driftet av en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Samhandlingene du har med slike funksjoner fra tredjeparter styres av personvernreglene til bedriften som leverer funksjonen.

Slik velger du bort interessebasert annonsering

Vi samarbeider med en tredjepart for å vise annonser på nettstedet vårt eller for å administrere annonsene våre på andre nettsteder. Tredjepartspartnerne våre kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi til å vise deg annonser basert på nettlesingsaktivitetene og interessene dine. Hvis du vil velge bort interessebasert annonsering, kan du klikke her. Hvis du er i EU, kan du også gjøre det ved å klikke her. Vær oppmerksom på at selv om du velger bort interessebaserte annonser, ser du fremdeles generiske annonser som ikke er basert interessene dine.

Automatisert individuell beslutningstaking og profilering

Når Symantec behandler data i nettverkstrafikk for sikkerheten til nettverket og informasjonssikkerhet basert på våre egne og kundenes legitime interesser, som forklares i den samsvarende delen i denne erklæringen, kan automatiserte avgjørelser av og til tas i forbindelse med de bestemte dataelementene. Dette kan involvere spesifikt tildeling av relative poengsummer for omdømme for nettsikkerhet til IP-adresser og nettadresser basert på objektive indikatorer for nett-trusler som måles av motorene våre for oppdagelse av nett-trusler. Slike indikatorer kan, for eksempel, være avgjørelsen om at ondsinnet eller annet skadelig innhold ligger på en bestemt nettadresse eller kommer fra en bestemt IP-adresse. Slike poengsummer for omdømme som tildeles automatisk, kan brukes av deg, av Symantec, av partnerne våre og av andre kunder til å oppdage, blokkere og redusere de identifiserte nett-truslene. Derfor kan de resultere i at produktene og tjenestene våre blokkerer nettverkstrafikk som kommer fra eller går til slike nettadresser og IP-adresser. Ingen slik behandling har til hensikt å gi annen effekt enn å beskytte deg, Symantec, partnerne våre og de andre kundene våre fra nett-trusler. Hvis du likevel mener at slik automatisert behandling urimelig påvirker deg på en betydelig måte, kan du ta direkte kontakt med den relevante dataansvarlige som har en bruk av produktene og tjenestene som påvirker deg. I tilfelle den dataansvarlige er Symantec, henviser du til «Dine personvernrettigheter»- og «Kontakt oss»-delene i denne erklæringen for å ta opp saken og få hjelp fra oss til å finne en tilfredsstillende løsning.

Slik oppgir vi de personlige dataene dine

Vi kommer ikke til å selge, lease, leie ut eller gi bort de personlige dataene dine. Vi oppgir bare de personlige dataene dine som beskrevet nedenfor, innen Symantec Corporation, med partnerne våre, med tjenesteleverandører som behandler data på våre vegne og med offentlige myndigheter i henhold til gjeldende lover. Behandling utføres bare for formålene som beskrives i denne erklæringen og i de relevante personvernmerknadene for produkter og tjenester. Hvis vi oppgir de personlige dataene dine, krever vi at mottakerne overholder tilstrekkelige krav om personvern og konfidensialitet og sikkerhetsstandarder.

Partnere

Vi kan oppgi de personlige dataene dine til partnerne våre for å la dem drive Symantecs eller Nortons forretning. Partnerne våre gjennomgår prosessen for risikostyring og vurdering for tredjeparter, og bare etter det blir de autorisert til å fremme og selge produktene og tjenestene våre. Partnerne våre kan bruke de personlige dataene dine til å kommunisere med deg og andre om Symantecs og Nortons produkter eller tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta kampanje-e-post fra partnerne våre, kan du avslutte abonnementet direkte med lenken eller verktøyet for å avslutte abonnementet i partnerens e-post eller annen kommunikasjon til deg.

Tjenesteleverandører som behandler data på våre vegne

Vi kan bruke kontraktører og tjenesteleverandører til å behandle de personlige dataene dine på våre vegne for formålene som beskrives i denne erklæringen og de relevante personvernmerknadene for produkter og tjenester, som finnes nedenfor. Ifølge kontrakter krever vi at tjenesteleverandører holder dataene sikre og konfidensielle, og vi tillater ikke at databehandlere oppgir de personlige dataene dine til andre uten autorisering fra oss, eller at de bruker dataene for egne formål. Hvis du har et uavhengig forhold til disse tjenesteleverandørene, gjelder imidlertid personvernerklæringen deres for slike forhold. Slike tjenesteleverandører kan inkludere kontaktsentre, betalingskortbehandlere og leverandører av markedsføring/spørreundersøkelser/analyser.

Offentlige myndigheter

Under visse omstendigheter kan det være nødvendig for Symantec å oppgi de personlige dataene dine til offentlige myndigheter eller ellers ifølge gjeldende lover. Ingen personlige data blir oppgitt til offentlige myndigheter, med unntak av i svar på:

 • en stevning, ordre eller annen prosess som utstedes av en domstol eller annen offentlig myndighet med kompetent jurisdiksjon
 • en juridisk prosess som har samme følger som en forespørsel om data fra en domstol, det vil si at hvis Symantec nekter å oppgir slike data, er det et brudd på lokale lover, og at Symantec eller Symantecs ledere, administratorer eller ansatte er ansvarlige for unnlatelse av å oppfylle en slik juridisk prosess
 • der slik oppgivelse er nødvendig for at Symantec kan håndheve sine juridiske rettigheter i henhold til gjeldende lover
 • en forespørsel om data med formål om å identifisere og/eller forhindre kredittkortsvindel
 • der slik oppgivelse av personlige data er nødvendig for å forhindre eller redusere en alvorlig og øyeblikkelig trussel for legemsbeskadigelse eller annen betydelig skade for den registrerte eller andre personer som potensielt er berørt

Overføring av personlige data over grenser blant Symantec-instanser og tredjepartsleverandører

Vi er en global bedrift, og derfor behandler vi data i mange land. For å drive forretningen vår, og i henhold til denne erklæringen, kan de personlige dataene dine overføres til Symantec Corporation i USA og i datterselskaper og tredjepartsleverandører til Symantec Corporation over hele verden. Alle overføringer skjer i henhold til krav for dataoverføringer i gjeldende lover og bestemmelser. Der personlige data som kommer fra EØS-området, overføres til Symantec-instanser eller tredjepartsleverandører som er ansatt av Symantec for å behandle slike personlige data på våre vegne, som befinner seg i land som ikke anses å gi tilstrekkelig beskyttelse av personlige data av EU-kommisjonen, dekkes slike overføringer av alternative passende sikkerhetstiltak, spesifikt standardklausuler for databeskyttelse som er innført av EU-kommisjonen. Hvis det er aktuelt for deg, kan du få kopier av slike sikkerhetstiltak ved å kontakte privacyteam@symantec.com.

I prosessen for å fortsette utviklingen av bedriften kan vi også av og til anskaffe datterselskaper eller andre foretak. Som et resultat av slike transaksjoner, og for å opprettholde et fortsatt forhold med deg, kan vi overføre de personlige dataene dine til et tilknyttet selskap.

Hvis vi er involvert i en reorganisering, en sammenslåing, et oppkjøp eller salg av aktivaene våre, kan de personlige dataene dine bli overført som en del av transaksjonen. Vi kommer til å varsle deg om slike avtaler og fremhever hvilke valg du har hvis det skjer.

Slik beskytter vi de personlige dataene dine

Sikkerhetstiltak

Vi iverksetter rimelige og passende administrative, tekniske, organisatoriske og fysiske tiltak for sikkerhet og risikostyring i henhold til gjeldende lover for å sikre at de personlige dataene dine blir tilstrekkelig beskyttet mot utilsiktet eller ulovlig sletting, skade, tap eller endring, uautorisert eller ulovlig tilgang, oppgivelse eller misbruk, og alle andre ulovlige typer behandling av de personlige dataene dine som vi besitter.

Beskyttelse av personlige data er et viktig aspekt innen beskyttelse av personvernet. Sikkerhetsorganisasjonen vår bruker retningslinjer, standarder og støttende sikkerhetskontroller på nivået som er passende for risikonivået og tjenestene som leveres. I tillegg kommuniserer passende sikkerhetskontroller til programeiere og teknologiteam i hele bedriften for å støtte sikker utvikling av produkter og et sikkert driftsmiljø.

Vi er spesielt oppmerksom på beskyttelse av personlige data og risikoen som er knyttet til behandling av disse dataene. Du kan finne ytterligere dokumentasjon om systemet vårt for administrering av informasjonssikkerhet og tiltakene vi iverksetter, i de relevante delene av Customer Trust Portal.

Disse tiltakene inkluderer:

Fysiske sikkerhetstiltak

Vi låser dører og arkivskap, kontrollerer tilgang til fasilitetene våre, implementerer retningslinjer for tomme skrivebord og bruker sikker ødeleggelse av medier som inneholder de personlige dataene dine.

Teknologiske sikkerhetstiltak

Vi bruker teknologi for nettverks- og informasjonssikkerhet, for eksempel Symantecs antivirus og programvare for beskyttelse på sluttpunktet, kryptering, oppdagelse av inntrengning og forebygging av datatap, og vi overvåker systemene og datasentrene våre for å sikre at de overholder sikkerhetsretningslinjene våre. For eksempel overføres konfidensiell informasjon, for eksempel kredittkortdata, via Transport Layer Security-kryptering («TLS»).

Organisatoriske sikkerhetstiltak

Vi utfører regelmessige, bedriftsomspennende, samt rollespesifikk og målrettet, opplæring og bevisstgjøringsprogram om sikkerhet og personvern for å sikre at ansatte og kontraktører forstår hvor viktig det er å beskytte de personlige dataene dine, og at de tilegner seg og opprettholder nødvendig kunnskap og ferdigheter for å beskytte dataene i praksis. De organisatoriske personvernreglene og standardene våre styrer også hvordan vi håndterer de personlige dataene dine.

Brudd for personlige data

Symantec iverksetter alle rimelige tiltak for å forhindre brudd for personlige data. Når dette oppstår, har vi en prosess for å iverksette raske tiltak innen ansvaret vårt. Disse handlingene er i henhold til rollen vi har i forbindelse med produktene, tjenestene eller prosessene som påvirkes av bruddet. I alle tilfeller jobber vi med berørte parter for å minimere effekten, for å utføre all varsling og opplysning som kreves ifølge gjeldende lover eller som ellers er berettiget, og for å iverksette tiltak for å forhindre fremtidige brudd. Vi fremhever ansvaret vårt systematisk i tilfelle brudd for personlige data i kontraktene våre, både med kunder og leverandører.

Lagring av de personlige dataene dine

Dataene vi samler inn fra deg, kan lagres med tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for er passende for risikoen, både lokalt samt på tredjepartsservere i USA, i Irland og på andre steder der Symantec eller leverandørene våre opererer. De nåværende listene over bedriftene våre over hele verden samt leverandørene våre som behandler personlige data på våre vegne, er tilgjengelig i personvernportalen vår.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies eller opereres av andre bedrifter. Hvis du velger å besøke andre lenkede nettsteder, anbefaler vi at du gjennomgår personvernerklæringen deres nøye da de kan være forskjellig fra vår. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernpraksisen til nettsteder som eies av bedrifter som ikke er i Symantec Corporation. Nettstedene våre kan også lenke til nettsteder med samarbeid mellom merkevarer som vedlikeholdes av Symantec og én eller flere av forretningspartnerne våre, som samler inn de personlige dataene dine i henhold til sin egen personvernpraksis. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen på alle nettsteder med samarbeid mellom merkevarer du går inn på, for å få informasjon om personvernpraksisen på nettstedet.

Personvern for barn

Nettstedene våre er ikke rettet mot, og samler ikke bevisst inn data fra barn under 13 år, med mindre noe annet uttrykkelig oppgis i personvernmerknadene til produkter og tjenester som er spesifikt utformet til å assistere deg ved å gi beskyttelsesfunksjoner på nettet for barn. I slike tilfeller kommer vi bare til å samle inn og behandle personlige data knyttet til barn under 13 år, som du velger å oppgi til oss eller på annen måte instruerer oss til å samle inn og behandle. Les de spesifikke gjeldende merknadene for viktige ekstraopplysninger.

Administrere de personlige dataene dine

Hvor lenge beholder eller lagrer vi de personlige dataene dine?

Vi oppbevarer de personlige dataene dine i systemet vårt i det lengste av følgende perioder: 1. Så lenge det er nødvendig for å opprettholde forretningsforholdet vårt, eller nødvendig for å levere produktene, tjenestene eller informasjonen du har krav på, eller ellers i rimelig grad kan forvente å motta fra oss; 2. Så lenge det er nødvendig for formålene vi samlet inn dataene for, eller som du leverte dem til oss for, i henhold til eventuelle aktiviteter eller prosesser som er relevante for produktet eller tjenesten; 3. Enhver lagringsperiode som er nødvendig for å overholde de juridiske pliktene våre, for å løse tvister, for å håndheve avtalene våre; eller 4. Slutten av perioden der rettstvister eller undersøkelser kan oppstå i forbindelse med forretningsforholdet vært eller andre samhandlinger vi har med deg.

For å unngå eventuell tvil der Symantec er en datakontrollør som behandler de personlige dataene dine for våre egne formål, blir de personlige dataene dine slettet eller avidentifisert når de ikke lenger er nødvendige for de opprinnelige formålene eller eventuelle ytterligere forenelige lovlige formål som Symantec kan behandle dataene for.

Der Symantec er en databehandler som behandler de personlige dataene dine for formålene og etter instruksjoner fra en annen dataansvarlig eller databehandler, retter vi oss dessuten etter de tidsgrensene som avtales med den andre ansvarlige eller behandleren, med mindre gjeldende lover og bestemmelser sier at vi må slette dataene tidligere eller oppbevare dem lengre.

Hvis det er aktuelt, kan du henvise til ekstrainformasjonen som er spesifikk for hvert enkelt produkt og hver enkelt tjeneste for å få mer informasjon om hvordan de personlige dataene dine kan oppbevares for hvert enkelt produkt.

Personvernrettighetene dine

Du kan se og oppdatere flere elementer av de personlige dataene dine via Norton-kontoen eller Symantec-kontoen din. Underlagt gjeldende lover, som en individuell registrert, kan du ha retten til

a) å be oss gi deg informasjon om de personlige dataene vi behandler vedrørende deg

b) å rette, oppdatere eller supplere unøyaktig eller ufullstendig personlige data vedrørende deg

c) å slette eller be om sletting av personlige data vedrørende deg

d) å få oss til å begrense måten vi behandler personlige data om deg, under visse omstendigheter

e) å inndra eventuelt samtykke du har gitt til oss for å behandle personlige data vedrørende deg

f) å protestere mot vår behandling av personlige data vedrørende deg basert på våre eller tredjeparters legitime interesser

g) å få fra oss overførbarheten til personlige data vedrørende deg, som vi behandler med automatiserte midler basert på samtykket ditt eller en kontrakt du har inngått med oss

h) å fremføre en personvernklage med en tilsynsmyndighet i EØS-området hvis du er misfornøyd med hvordan vi har håndtert de personlige dataene dine eller eventuelle personvernspørsmål eller forespørsler du har tatt opp med oss

Når utøvelsen din av noen av rettighetene ovenfor er avhengig av Symantecs handling, kommer vi til å rette oss etter vår juridiske plikt til å iverksette rimelige tiltak for å fastslå identiteten din og legitimiteten til forespørselen din, og vi kan be deg oppgi eventuelle nødvendig informasjon for dette formålet. Vi kommer til å svare på legitime forespørsler innen det som er lengst av 1 (én) kalendermåned eller 31 (trettien) kalenderdager. Under visse begrensede omstendigheter må vi kanskje forlenge svarperioden vår der det tillates ifølge gjeldende lover. Etter enhver slik forespørsel kan vi oppbevare visse data som er nødvendige for å forhindre svindel eller fremtidig misbruk, eller som ellers er nødvendig eller tillatt ifølge loven, inkludert å overholde juridiske plikter vi er underlagt, samt for å etablere, utøve og forsvare våre juridiske krav.

Hvis du er en innbygger i California under 18 år, kan du ha tillatelse til å be om fjerning om noe innhold du har lagt ut på nettstedene våre. For å sende inn en slik forespørsel kontakter du oss på privacyteam@symantec.com

Kommunikasjonsvalg

Norton-produkter

Se og oppdater de personlige dataene dine i Nortons innstillingssenter i Norton-kontoen din.
Du kan også avslutte abonnement på markedsføringstilbud fra Norton.

Symantec Enterprise

Se og oppdater dataene i Symantec-kontoen din (global pålogging for MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, brukerstøtte og Symantec Connect).

Du kan oppdatere dine opplysninger eller melde deg av fra e-postkommunikasjon via Symantec Enterprise via Preferansesenter.

Kontakt oss

For å utøve hvilken som helst av rettighetene dine, eller hvis du har andre spørsmål eller klager angående bruken vår av de personlige dataene dine og personvern, kan du skrive eller ringe til personvernteamet vårt på den mest praktiske beliggenheten nedenfor:

Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Send oss e-post: privacyteam@symantec.com

Hvis du er i EØS-området:
Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irland
Send oss e-post: privacyteam@symantec.com

Hvis du befinner deg i Asia eller Stillehavsområdet:

Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team

6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Send oss e-post: APJ_Privacy@symantec.com

Databeskyttelsesansvarlig:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com

Endringer av denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å revidere eller endre denne erklæringen. I tillegg kan vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer av datapraksisen vår. Hvis vi gjør betydelige endringer, varsler vi deg via e-post (sendt til e-postadressen som er angitt i kontoen din) eller ved å vise et varsel på dette nettstedet før endringen trer i kraft. Vi anbefaler at du gjennomgår denne siden av og til for å få den nyeste informasjonen om personvernpraksisen vår.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for ID Analytics,LLC. Personvernerklæringen til ID Analytics finner du her.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for LifeLock,Inc. Personvernerklæringen til LifeLock finner du her.