Norton Privacy - Polish

Informacja oochronie prywatnosci dotyczaca produktów iuslug Norton – data ostatniej aktualizacji: 29 maja 2019 r

Niniejsza Informacje nalezy czytac istosowac wpolaczeniu zGlobalnym oswiadczeniem oochronie prywatnosci Norton Symantec. Opisuje ona kategorie danych gromadzonych wramach produktów iuslug Norton oraz cele przetwarzania tych kategorii danych. Jej celem jest zapewnienie wymaganej przejrzystosci informacji zarówno indywidualnym uzytkownikom Norton jako osobom, których dane dotycza, oraz uzytkownikom ze srednich iduzych przedsiebiorstw bedacych administratorami danych. Nalezy pamietac, ze kategorie danych oznaczone gwiazdka (*) to Dane osobowe przekazywane do Symantec wcelu udostepniania odpowiednich funkcji produktów iuslug Norton. Wszystkie inne kategorie danych sa gromadzone przez oprogramowanie Norton wcelu przetwarzania wsposób nieumozliwiajacy ustalenia tozsamosci.

Wszystkie produkty iuslugi Norton sa zgodne zwysokimi standardami przedstawionymi wGlobalnym oswiadczeniu oochronie prywatnosci Norton Symantec. Ponadto, aby wsposób przejrzysty informowac Panstwa ounikatowych cechach iszczególnym przeznaczeniu kazdego produktu ikazdej uslugi Norton, niniejsza Informacja, prócz opisu produktu albo uslugi, zawiera opis Danych osobowych, jakie gromadzimy, oraz celów ich przetwarzania.

Jezeli jakakolwiek czesc albo aspekt niniejszej Informacji jest dla Panstwa nie do przyjecia, prosimy nie pobierac, nie instalowac ani nie korzystac winny sposób zodnosnych Produktów iUslug ani ich funkcji lub prosimy takze bezzwlocznie odinstalowac odnosne Produkty, Uslugi albo funkcje albo zaprzestac korzystania znich. Wprzypadku funkcji Produktów iUslug, które wymagaja podania nam przez Panstwa dodatkowych Danych osobowych, albo które wymagaja wyrazenia przez Panstwa zgody na przetwarzanie takich Danych osobowych, gdyz jest to konieczne wcelu korzystania zkonkretnych funkcji dodatkowych Produktu albo Uslugi, wczasie pobierania, instalacji, aktywacji albo korzystania ztej funkcji, zostana Panstwo poproszeni oponowne zapoznanie sie zniniejsza Informacja, aby mogli Panstwo odpowiednio wyrazic swiadoma ikonkretna zgode.

 

Norton App Lock

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton App Lock umozliwia uzytkownikom zabezpieczenie iochrone aplikacji mobilnych poprzez ich zablokowanie za pomoca kodu PIN, hasla albo wzoru. Funkcje App Lock mozna skonfigurowac wtaki sposób, aby wprzypadku kradziezy albo zagubienia urzadzenia mobilnego przednia kamera urzadzenia, oile urzadzenie ja posiada, zrobila zdjecie po trzech nieudanych próbach odblokowania. *1. Adres e-mail uzytkownika 2. Numery PIN ihasla do aplikacji mobilnych ustalone przez uzytkownika 3. Obrazy na podstawie ustawien (zaleznie od decyzji uzytkownika) 1. Adres e-mail uzytkownika jest zapisywany iprzekazywany do spólki Symantec, aby umozliwic przetwarzanie odzyskiwania iresetowania hasla Norton App Lock. 2. 3. Wszelkie inne dane gromadzone przez urzadzenie podczas ich wprowadzania przez uzytkownika sa przechowywane wurzadzeniu uzytkownika.

 

Norton Clean

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Clean to narzedzie do maksymalizacji pojemnosci pamieci, które czysci pamiec podreczna urzadzenia, aby wymazac reklamy iniepozadane dane, tym samym zwalniajac dodatkowa pamiec. Unikatowy identyfikator urzadzenia mobilnego (IMEI) Numer IMEI jest pobierany zurzadzenia iprzekazywany do spólki Symantec. Numer IMEI po przekazaniu jest natychmiast haszowany przed dalszym przetwarzaniem. Haszowanie sluzy monitorowaniu unikatowego uzycia produktu. Po zahaszowaniu danych nie mozna ustalic urzadzenia, zktórego one pochodza, awiec ani uzytkownik, ani urzadzenie nie sa sledzeni ani monitorowani.

 

Norton Error Management

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Error Management sluzy do dokumentowania problemów zwiazanych zProduktami Norton. Wtakim przypadku uzytkownik moze podjac decyzje ozgloszeniu bledu spólce Symantec. 1. Informacje na temat stanu komputera (jezyk systemu, ustawienia regionalne kraju iwersja systemu operacyjnego)
2. Uruchomione procesy oraz informacje na temat ich statusu iwydajnosci
3. Dane zplików ifolderów otwartych wczasie, gdy wystapil blad produktu Norton
1.-2.-3. Informacje osystemie sa przetwarzane przez Symantec wcelu naprawy napotkanych problemów ipolepszenia wydajnosci Produktu Norton. Wniektórych przypadkach, jezeli blad wystapil zpowodu zagrozenia bezpieczenstwa albo luki wzabezpieczeniach, Symantec moze pozyskac iudostepnic pewne dane niezwiazane zkonkretnym uzytkownikiem albo nieumozliwiajace jego identyfikacji partnerom wramach szerszej spolecznosci cyberbezpieczenstwa, takim jak organizacje badawcze iinni dostawcy oprogramowania zabezpieczajacego. Celem takiego udostepniania danych jest zwiekszanie swiadomosci, wykrywalnosci izapobieganie zagrozeniom. Symantec moze takze korzystac zdanych statystycznych pozyskanych ztakich informacji do sledzenia tendencji zwiazanych zzagrozeniami bezpieczenstwa ipublikowania raportów na ten temat.

 

Norton Community Watch

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Community Watch umozliwia uzytkownikom produktów zabezpieczajacych Norton pomagac wpolepszaniu rozpoznawania nowych zagrozen dla bezpieczenstwa iskracaniu czasu zapewnienia przed nimi ochrony. Program zbiera wybrane dane dotyczace bezpieczenstwa iaplikacji, anastepnie wysyla je do Symantec celem analizy, aby wykrywac nowe zagrozenia iich zródla. Program ten pozwala stworzyc lepszy, silniejszy produkt zabezpieczajacy dzieki analizie danych przeslanych od uzytkownika.

Wlaczajac sie wprogram Norton Community Watch:
1. Uczestnicza Panstwo wbudowaniu lepszej, pelniejszej wiedzy na temat zagrozen wcyberprzestrzeni iochrony przed nimi dzieki danym przesylanym przez Panstwa iinnych uczestników. Wnaszej wewnetrznej technologii wykorzystujemy zaawansowane algorytmy sluzace obliczaniu wskaznika oceny bezpieczenstwa kazdego pliku pobranego, zainstalowanego albo uruchomionego na Panstwa urzadzeniu, jednakze bez wskazywania wjakikolwiek sposób na Panstwa albo kogokolwiek innego osobiscie. Uzytkownicy produktów zabezpieczajacych Norton odnosza korzysci plynace ztej innowacyjnej technologii, gdy produkt Norton:
*a. blokuje pobieranie szkodliwych plików za pomoca Download Insight. Norton mówi uzytkownikowi, czy dane pobieranie uznawane jest za bezpieczne, niebezpieczne, albo ze jego profil bezpieczenstwa jest nieznany. Jezeli pobieranie nie jest bezpieczne, nasze produkty podejmuja natychmiastowe dzialania majace na celu ochrone uzytkownika;
b. osiaga lepsze wyniki wykrywania izmniejsza liczbe falszywych alarmów;
*c. wykonuje szybsze skanowanie za pomoca Norton Insight zatwierdzajac szybciej pliki, które zostaly przeslane, przeanalizowane izatwierdzone jako bezpieczne przez Norton Community Watch.
2. Udostepniajac kluczowe dane dotyczace bezpieczenstwa iaplikacji wnosza Panstwo swój wklad wwiedze niezbedna do rozpoznawania nowych zagrozen iblokowania ich zanim dojdzie do ich rozprzestrzenienia.
Program Norton Insight jest dostepny tylko w systemie operacyjnym Windows.
1. Identyfikator urzadzenia (dane generowane przez Symantec)
2. Numer seryjny produktu (dane przypisane produktowi przez Symantec)
3. Numer konta Norton (Norton Account Number) (dane generowane przez Symantec)
*4. Sciezki plików
*5. Pliki niewykonywalne iprzenosne pliki wykonywalne uznane za oprogramowanie zlosliwe
6. Adresy URL odwiedzanych witryn, które produkt Norton uznaje za potencjalnie wykorzystywane do oszustwa
7. Adres URL witryny, która uzytkownik odwiedzil tuz przed zainstalowaniem na komputerze pobranego zagrozenia bezpieczenstwa
8. Informacje na temat procesów iaplikacji uruchamianych na urzadzeniu uzytkownika od czasu do czasu, wtym wczasie, wktórym wystapilo potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa
9. Próbka danych przeslanych przez urzadzenie uzytkownika wodpowiedzi na potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa
Norton Community Watch jest usluga obslugiwana izarzadzana przez Symantec wewnetrznie, dlatego wszelkie zgromadzone dane sa przekazywane do Symantec wnastepujacy sposób: 1. Identyfikator urzadzenia jest konieczny do kontrolowania liczby unikatowych urzadzen korzystajacych zproduktu wramach kazdej subskrypcji, atakze do kontrolowania iegzekwowania praw licencyjnych iupowaznien.
2. Numer seryjny produktu przyznawany jest kazdemu uzytkownikowi isluzy zagwarantowaniu, by kazdy produkt mial licencje Symantec na uzytkowanie.
3. Numer konta Norton (Norton Account Number) jest potrzebny do kontrolowania liczby uzytkowników objetych subskrypcja poszczególnych produktów Norton.
4.-5. Sciezki plików oraz pliki niewykonywalne iprzenosne pliki wykonywalne sa rejestrowane, aby pomóc ustalic zródlo ilokalizacje logiczna zagrozen dla cyberbezpieczenstwa wplywajacych na urzadzenie uzytkownika albo pochodzacych zniego.
6.-7. Adresy URL sluza identyfikacji internetowych zródel potencjalnych zagrozen bezpieczenstwa oraz poprawie zdolnosci Produktów iUslug Symantec do wykrywania zlosliwych dzialan, szkodliwych zdarzen, witryn wykorzystywanych do oszustw, oprogramowania przestepczego oraz innych form zagrozenia bezpieczenstwa wInternecie.
8.-9. Dane urzadzenia wykorzystywane sa do polepszenia wiedzy Symantec na temat zagrozen dla cyberbezpieczenstwa iich rozumienia. Dane urzadzenia sa takze przetwarzane wcelu zapewnienia lepszej ochrony uzytkowników Produktów iUslug Symantec wprzyszlosci, atakze na potrzeby statystycznych analiz tendencji wdziedzinie zagrozen dla cyberbezpieczenstwa.

 

Norton Core

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Core to router bezprzewodowy zapewniajacy ochrone przeciwko zlosliwemu oprogramowaniu, wirusom, hakerom iinnym zagrozeniom dla cyberbezpieczenstwa urzadzeniom polaczonym zrouterem. *1. Siec bezprzewodowa SSID/haslo (zaszyfrowana)
2. Informacje na temat urzadzenia, wtym wszelkie Dane osobowe uzyte przez uzytkownika podczas nadawania nazw urzadzeniom, oraz, oile podane przez uzytkownika, imie albo pseudonim osoby, do której urzadzenie jest przypisane, oraz dane agenta uzytkownika urzadzenia/aplikacji, wtym rodzaj, producent imodel urzadzenia, system operacyjny iadres IP
3. Dane dotyczace wykorzystania urzadzenia, wtym dane dotyczace czasu ostatniego korzystania zurzadzenia, czasu korzystania zInternetu przez kazde zpodlaczonych urzadzen, oraz dzienniki bram polaczen internetowych
4. Informacje na temat kontroli rodzicielskiej ijej ustawienia, okreslone iskonfigurowane przez uzytkownika, wtym zablokowane witryny, odwiedzane witryny oraz informacje dotyczace filtra czasu itresci, atakze adresy URL witryn okreslonych jako niebezpieczne albo potencjalnie niebezpieczne
*5. Dane osobowe, które uzytkownik mógl podac tworzac Konto Norton, wtym nazwa uzytkownika inieobowiazkowe zdjecie
*6. Dane osobowe podane przez uzytkownika dzialowi wsparcia technicznego iwsparcia lacznosci, takie jak identyfikator uzytkownika, imie inazwisko, stanowisko, zasady dotyczace uzytkowników oraz informacje ourzadzeniu
7. Dane telemetryczne dotyczace zagrozen dla cyberbezpieczenstwa, wtym dzienniki prób pobrania zlosliwych plików wykonywalnych/aplikacji mobilnych, zapis innych zdarzen albo czynnosci obarczonych ryzykiem, atakze artefakty, takie jak próbki zlosliwego oprogramowania
*8. Dane kontaktowe uzytkownika, wyrazone preferencje
*9. Adresy do wysylki iinformacje powiazane
10. Norton Core umozliwia udzial wprogramie Norton Community Watch
1. Informacje na temat sieci bezprzewodowych sa przetwarzane wzwiazku zkonfiguracja sieci Wi-Fi okreslona przez uzytkownika.
2. Informacje na temat urzadzenia sa przetwarzane wcelu zarzadzania licencjami, analizy urzadzen iruchu wcelu monitorowania sprawnosci ilacznosci routera oraz pomocy wjego debugowaniu, wcelu poznania uzytkowania produktu ireagowania na ostrzezenia.
3. Dane na temat wykorzystania urzadzenia sa przetwarzane wcelu:
 • optymalizacji dzialania Norton Core;
 • informowania uzytkowników obezpieczenstwie witryn internetowych; oraz
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn.
4. Informacje na temat kontroli rodzicielskiej ijej ustawienia sluza egzekwowaniu zasad ipolityk ustalonych przez uzytkownika wobec profili objetych kontrola, pomocy wwykrywaniu przez uzytkownika wszelkich przypadków niewlasciwego wykorzystania Danych osobowych powiazanych ztymi profilami oraz komunikowaniu sie zuzytkownikiem iprofilami objetymi kontrola.
5.-6. Informacje dotyczace konta uzytkownika sa gromadzone przez Symantec wcelu swiadczenia uslug ujetych wumowie zklientem izapewniania wsparcia technicznego.
7. Dane telemetryczne dotyczace zagrozen dla cyberbezpieczenstwa sa przesylane do Symantec na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
8. Informacje kontaktowe uzytkownika ipreferencje sa przekazywane do Symantec wcelu:
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji urzadzenia Norton Core;
 • informowania uzytkownika osposobach na zwiekszenie komfortu uzytkowania;
 • dostosowania informacji prezentowanych uzytkownikowi na podstawie jego preferencji (takich jak jezyk iregion); oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
9. Adresy wysylki iinformacje powiazane sa przetwarzane wcelu dostarczenia uzytkownikowi sprzetu Norton Core.
10. Szczególowe informacje dotyczace Norton Community Watch mozna znalezc wrozdziale Norton Community Watch niniejszej Informacji.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Norton Mobile Security

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Mobile Security zapewnia chronionym uzytkownikom oraz tym urzadzeniom, które subskrybent zdecyduje sie chronic, ochrone smartfonów itabletów przeciwko zagrozeniom cyfrowym, odzyskiwanie zgubionych albo skradzionych urzadzen oraz odzyskiwanie danych kontaktowych 1. Dane urzadzen mobilnych chronionych uzytkowników, wtym identyfikatory sprzetu (nr IMEI, adres MAC Wi-Fi, identyfikator UDID), informacje dotyczace subskrybenta, numer telefonu komórkowego oraz inne chronione dane kontaktowe uzytkownika, nazwa/rodzaj oraz producent urzadzenia, rodzaj iwersja systemu operacyjnego, operator sieci bezprzewodowej, rodzaj sieci, kraj pochodzenia, identyfikator zgloszenia, certyfikaty zainstalowane przez uzytkownika, nazwa domeny internetowej ipowiazany lancuch certyfikatów SSL zurzadzenia oraz adres IP
2. Dane dotyczace uzycia, takie jak informacje na temat pobierania iczestosci uzywania, dane zdzienników ipliki cookie, atakze informacje na temat uslug sieciowych dotyczace tego, jak uzytkownik laczy sie zuslugami sieciowymi
3. Nazwy plików iaplikacji na urzadzeniu uzytkownika za kazdym razem, gdy Produkt wykonuje skanowanie, wtym przeskanowanych aplikacji, które nie znajduja sie obecnie wbazie znanych aplikacji Symantec, aby chronic uzytkownika przez zlosliwym oprogramowaniem albo niebezpiecznymi funkcjami, atakze zawartosc Kalendarza ikarty SD, oile dostepne
4. Adresy URL odwiedzanych stron, historia izakladki
*5. Zaleznie od decyzji uzytkownika lista kontaktów na urzadzeniu uzytkownika wraz zrejestrem polaczen iSMS-ów
6. Ustawienia dzwieku polaczen iurzadzenia
*7. Dane dotyczace lokalizacji urzadzenia
*8. Produkt mozna takze skonfigurowac wtaki sposób, oile pozwala na to wyposazenie igdy zgloszono zagubienie albo kradziez urzadzenia, aby przednia kamera urzadzenia zrobila zdjecie, jesli urzadzenie jest nadal uzywane, jesli wprowadzono nieprawidlowe haslo po jednej nieudanej próbie odblokowania urzadzenia albo jesli urzadzenie wylaczono, anastepnie wlaczono
9. Kopia zapasowa danych zurzadzenia mobilnego, wtym lista kontaktów, historia polaczen, telefony iwiadomosci tekstowe
1. Dane dotyczace urzadzenia mobilnego, informacje na temat subskrybenta ichronione informacje kontaktowe uzytkownika sa przetwarzane wcelu:
 • umozliwienia dzialania Produktu ijego optymalizacji;
 • uwierzytelniania tozsamosci chronionego uzytkownika na potrzeby Symantec;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • komunikacji zchronionym uzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi;
 • zarzadzania licencjami; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace uzycia sa przetwarzane wcelu: poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika.
3. Nazwy plików iaplikacji, zawartosc Kalendarza (np.adresy URL wzaproszeniach) izawartosc kartySD sa przetwarzane wcelu:
 • ostrzegania uzytkownika przed aplikacjami potencjalnie niebezpiecznymi;
 • skanowania urzadzenia pod katem zlosliwego oprogramowania; oraz
 • usuwania osobistych tresci zurzadzenia, jesli uzytkownik postanowi wlaczyc iwykonac polecenie Wipe dostepne wramach Produktu.
4. Dane przegladania sa przetwarzane wcelu:
 • informowania uzytkowników obezpieczenstwie witryn internetowych;
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn; oraz
 • usuwania historii przegladania izakladek, jesli uzytkownik postanowi uzyc funkcji Web Protection albo polecenia Wipe dostepnych wramach Produktu.
5. Dane kontaktowe, wtym rejestry polaczen iSMS-ów na urzadzeniu uzytkownika sa przetwarzane wcelu umozliwienia dzialania funkcji blokowania polaczen/wiadomosci tekstowych, jesli uzytkownik postanowi znich korzystac.
6. Ustawienia telefonu sa wykorzystywane do blokowania polaczen przychodzacych od osób zlisty kontaktów albo wcelu modyfikacji ustawien dzwiekowych, jesli uzytkownik postanowi wlaczyc izastosowac funkcje blokowania lub polecenie Scream dostepne wramach Produktu.
7. 8. Lokalizacja urzadzenia idane zdjec moga byc gromadzone ichronione na zyczenie uzytkownika, aby ustalic polozenie urzadzenia wprzypadku jego zagubienia albo kradziezy. Produkt moze takze umozliwic subskrybentowi zdalne wykonywanie polecen, aby ulatwic ustalenie polozenia chronionego urzadzenia uzytkownika wprzypadku jego zagubienia albo kradziezy. Wniektórych przypadkach, gdy zgloszono zagubienie albo kradziez urzadzenia, urzadzenie to moze zostac zdalnie zablokowane. Wprzypadku zgloszenia zagubienia albo kradziezy urzadzenia, produkt moze zostac wdowolnym momencie wylaczony. Za zgoda chronionego uzytkownika mozliwe jest przechowanie historii dziesieciu ostatnich znanych lokalizacji urzadzenia, aby umozliwic chronionemu uzytkownikowi sledzenie niedawnych ruchów urzadzenia nawet jesli urzadzenie nie jest aktualnie wuzyciu.
9. Dane kopii zapasowej sa przechowywane wcelu zapewnienia dzialania funkcji Produktu zwiazanych ztworzeniem kopii zapasowych iodzyskiwaniem, oile uzytkownik zdecyduje sie znich skorzystac. Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Norton Security Scan

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Security Scan umozliwia skanowanie wybranych przez uzytkownika urzadzen koncowych, wykrywa potencjalne problemy izagrozenia oraz przedstawia uzytkownikowi zalecane produkty irozwiazania. 1. Identyfikator urzadzenia (dane wygenerowane wewnetrznie przez Symantec); funkcja instalowania/odinstalowywania wurzadzeniu; informacje na temat urzadzenia idane agenta uzytkownika urzadzenia/aplikacji, wtym rodzaj urzadzenia, wersja ijezyk systemu operacyjnego, producent imodel; system operacyjny; oraz powiazane informacje geograficzne
2. Informacje telemetryczne dotyczace przeskanowanych plików, komfortu uzytkownika oraz zagrozen wykrytych, naprawionych ipozostalych; data iczas skanowania po zgloszeniu; informacje na temat stanu dotyczace instalacji idzialania, które moga przypadkowo obejmowac Dane osobowe, jezeli zawiera je sciezka pliku albo nazwa folderu
1. Identyfikator urzadzenia iinformacje powiazane sa wykorzystywane przez Symantec wcelu:
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • komunikacji zuzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia uslugi wcelu jej personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika.
2. Informacje telemetryczne sa wykorzystywane przez Symantec wcelu:
 • umozliwienia dzialania Uslugi ijej optymalizacji; oraz
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Norton Secure Login

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Secure Login (NSL) to funkcja dostawcy tozsamosci zapewniajaca proste, bezpieczne iscentralizowane uwierzytelnianie uzytkowników. Symantec udostepnia infrastrukture zarzadzania tozsamoscia milionom uzytkowników róznych produktów Norton. *1. Dane osobowe ulatwiajace uwierzytelnienie tozsamosci uzytkownika, takie jak adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia lub numer karty kredytowej; dane kontaktowe uzytkownika; wszelkie inne Dane osobowe, które uzytkownik doda do swojego Konta Norton albo poda wcelu uzyskania wsparcia technicznego albo wsparcia lacznosci, takie jak imie inazwisko oraz dane dotyczace urzadzenia
2. Informacje dotyczace urzadzenia, produktów iuslug oraz dane agenta uzytkownika urzadzenia/aplikacji, wtym rodzaj urzadzenia; producent; model; system operacyjny ijego wersja; informacje ourzadzeniu; dane dotyczace czasu pracy iwydajnosci; zainstalowane aplikacje; powiazane informacje geograficzne; adres MAC oraz adres IP
3. Dane uzycia dotyczace korzystania zInternetu, takie jak adresy URL iadresy IP odwiedzanych witryn internetowych, wyszukiwane slowa kluczowe iwyniki wyszukiwania, atakze informacje dotyczace potencjalnych zagrozen bezpieczenstwa (wtym informacje dotyczace adresów URL iadresów IP witryn uznanych za potencjalnie wykorzystywane do oszustwa mogace zawierac Dane osobowe, które dana witryna próbuje uzyskac bez zgody uzytkownika)
1. Dane osobowe sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • uwierzytelniania tozsamosci uzytkownika na potrzeby Symantec albo innych podmiotów zewnetrznych, które korzystaja zfunkcji Norton Security Login;
 • wystawiania poswiadczenia tozsamosci lub zapobiegania falszywym transakcjom realizowanym wimieniu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces konfiguracji;
 • komunikacji zuzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi, wtym udzielania wsparcia; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Informacje dotyczace urzadzenia, produktów iuslug sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • umozliwienia dzialania Produktów iUslug oraz ich optymalizacji;
 • zarzadzania licencjami; oraz
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika.
3. Dane dotyczace uzycia sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • informowania uzytkowników obezpieczenstwie witryn internetowych;
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn; oraz
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Uslugi Norton Ultimate Help Desk oraz Norton Computer Tune-Up

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Usluga Ultimate Help Desk umozliwia uzytkownikowi kontakt zekspertem wcelu uzyskania wsparcia wkwestiach technicznych od konfiguracji sieci po diagnostyke urzadzen irozwiazywanie problemów.
Norton Computer Tune-Up to funkcja bedaca czescia uslugi Norton Ultimate Help Desk, zpomoca której urzadzenie uzytkownika moze dzialac jak nowe dzieki diagnostyce.
*1. Informacje zwiazane ze zgloszeniem podawane przez uzytkownika agentom uslug Symantec przez telefon albo wprowadzane za posrednictwem interfejsu Symantec online podczas dokonywania zgloszenia dotyczacego Uslug Norton
2. Informacje osystemie, wtym: typ iwersja systemu operacyjnego iprzegladarki uzywanych na urzadzeniu; czy wlaczona jest zapora ogniowa; czy zainstalowano oprogramowanie antywirusowe oraz czy jest ono uruchomione iaktualne; pojemnosc iwolna przestrzen pamieci; konfiguracja proxy oraz lista sciezek narzedzia Support Software Tool; informacje oprzegladarce, wtym dotyczace bezpieczenstwa iustawien plików tymczasowych; aktywne porty, plik hosts iustawienia interfejsu sieciowego urzadzenia; informacje na temat zainstalowanych programów iaktywnych procesów; informacje zpliku dziennika aplikacji isystemu operacyjnego oraz dane rejestru
3. Informacje diagnostyczne, wtym: liczba przeskanowanych plików, zagrozen wykrytych inaprawionych przez Support Software Tool; rodzaj wykrytych zagrozen; poziom bezpieczenstwa (dobry/umiarkowany/niski) urzadzenia okreslony przez Support Software Tool; liczba irodzaj pozostalych zagrozen, które nie zostaly naprawione przez Support Software Tool
1. Informacje dotyczace zgloszenia sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • komunikacji zuzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Informacje osystemie sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • swiadczenia Uslug zamówionych przez uzytkownika;
 • umozliwienia dzialania Uslug iich optymalizacji; oraz
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces konfiguracji.
3. Informacje diagnostyczne sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • informowania uzytkownika orezultacie wykonanych uslug; oraz
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Norton Secure VPN (dawniej Norton WiFi Privacy)

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Secure VPN chroni urzadzenia uzytkownika izabezpiecza dane uzytkownika szyfrujac jego informacje wobrebie kazdego polaczenia internetowego izachowujac prywatnosc uzytkownika. 1. Informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia, wtym nazwa urzadzenia, rodzaj, wersja systemu operacyjnego ijezyk;
2. Laczne wykorzystanie przepustowosci;
3. Dane na temat chwilowego uzycia wcelu wsparcia usuniecia problemu zwiazanego zusluga.
1. Symantec przetwarza informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia mobilnego wcelu:
 • umozliwienia dzialania Uslug iich optymalizacji;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji oprogramowania ikorzystania zUslugi;
 • komunikacji zuzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi;
 • przypominania uzytkownikowi okoniecznosci chronienia przesylanych informacji; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace wykorzystania przepustowosci sa przetwarzane przez Symantec wcelu naliczania oplat, dokonywania operacji sieciowych iudzielania wsparcia.
3. Dane dotyczace chwilowego uzycia sa przetwarzane przez Symantec wcelu:
 • doboru najbardziej odpowiedniego serwera, zktórym ma zostac nawiazane polaczenie; oraz
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
Podczas uzytkowania Norton Secure VPN przekierowujemy ruch internetowy uzytkownika poprzez siec Symantec, wktórej nie sa tworzone dzienniki aktywnosci. Oznacza to, ze Symantec nie przechowuje zródlowych adresów IP uzytkowników gdy sa oni polaczeni zNorton Secure VPN iztego powodu Symantec nie moze ustalic tozsamosci poszczególnych osób. Automatyczne zarzadzanie ruchem Symantec oparte na regulach moze wymagac analizowania ruchu danych wInternecie wczasie rzeczywistym, wtym witryn docelowych albo adresów IP izródlowych adresów IP, choc nie jest tworzony dziennik dotyczacy tych informacji. Symantec nie przechowuje informacji oaplikacjach, uslugach ani witrynach internetowych, które uzytkownik pobiera, wykorzystuje albo odwiedza. Poniewaz Symantec zarzadza siecia globalna, ruch wInternecie uzytkownika moze byc przekierowywany przez jedno albo wiecej róznych panstw, co wyjasniono wGlobalnym oswiadczeniu oochronie prywatnosci Norton Symantec.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Produkty zabezpieczajace Norton (Security, Internet Security, One, Antivirus i360)

Niniejszy rozdzial poswiecony jest produktom Norton Security (Standard, Deluxe iPremium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE iNorton 360MD.

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Produkty Norton Security zapewniaja bezpieczenstwo komputera uzytkownika koncowego iochrone przed oprogramowaniem wymuszajacym okup, wirusami, oprogramowaniem szpiegujacym, zlosliwym oprogramowaniem iinnymi zagrozeniami wInternecie. 1. Informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia, wtym *Dane osobowe, które uzytkownik mógl wprowadzic tworzac Konto Norton, takie jak nazwa uzytkownika inieobowiazkowe zdjecie; wszelkie *Dane osobowe uzyte przez uzytkownika podczas nadawania nazw urzadzeniom oraz ewentualnie imie albo pseudonim osoby, do której urzadzenie jest przypisane, atakze dane agenta uzytkownika urzadzenia/aplikacji, wtym rodzaj, producent imodel urzadzenia; system operacyjny ijego wersja; aplikacje iich wersje; powiazane informacje geograficzne, adres MAC, Identyfikator urzadzenia iadres IP; informacje dotyczace statusu instalacji idzialania, które moga przypadkowo obejmowac Dane osobowe, jezeli zawiera je nazwa pliku albo folderu; wszelkie Dane osobowe podane przez uzytkownika dzialowi wsparcia technicznego albo wsparcia lacznosci Symantec, takie jak identyfikator uzytkownika, imie inazwisko, stanowisko, polityki oraz informacje ourzadzeniu
2. Dane dotyczace korzystania zInternetu, takie jak adresy URL iadresy IP odwiedzanych witryn internetowych, wyszukiwane slowa kluczowe iwyniki wyszukiwania, atakze informacje dotyczace potencjalnych zagrozen bezpieczenstwa (wtym informacje dotyczace adresów URL iadresów IP witryn uznanych za potencjalnie wykorzystywane do oszustwa, mogace zawierac Dane osobowe, które dana witryna próbuje uzyskac bez zgody uzytkownika)
3. Dane dotyczace wykorzystania idiagnostyki urzadzenia, wtym: dane dotyczace czasu ostatniego korzystania zurzadzenia, czasu korzystania zInternetu przez kazde zpodlaczonych urzadzen oraz dzienniki bram zawierajace szczególowe informacje na temat aktywnosci polaczenia sieciowego; pliki wykonywalne zidentyfikowane jako potencjalne zlosliwe oprogramowanie, które moga obejmowac Dane osobowe pozyskane przez to zlosliwe oprogramowanie bez zgody uzytkownika; wiadomosci e-mail przeslane do Symantec za zgoda uzytkownika zgloszone jako spam albo nieprawidlowo zidentyfikowane jako spam; informacje dotyczace „zrzutu awaryjnego” albo informacje zawarte wraporcie, który uzytkownik moze dobrowolnie przeslac do Symantec wprzypadku problemu zProduktami iUslugami iktóry moze obejmowac jezyk systemu, ustawienia regionalne kraju, system operacyjny iprocesy/pliki uruchomione wmomencie wystapienia bledu
4. Informacje na temat kontroli rodzicielskiej ijej ustawienia, okreslone iskonfigurowane przez uzytkownika, wtym zablokowane witryny, odwiedzane witryny oraz informacje dotyczace filtra czasu itresci, atakze adresy URL witryn okreslonych jako niebezpieczne albo potencjalnie niebezpieczne.
1. Symantec przetwarza informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia wcelu:
 • umozliwienia dzialania Produktów iUslug oraz ich optymalizacji;
 • uwierzytelniania tozsamosci uzytkownika na potrzeby Symantec;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • komunikacji zuzytkownikiem wcelu swiadczenia uslugi;
 • zarzadzania licencjami; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace korzystania zInternetu sa przetwarzane wcelu:
 • informowania uzytkownika obezpieczenstwie witryn internetowych; oraz
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn.
3. Symantec przetwarza dane dotyczace wykorzystania idiagnostyki urzadzenia wcelu:
 • poznania sposobu uzycia produktu;
 • zapewniania funkcji zabezpieczajacych Produktów iUslug; oraz
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci, urzadzen, danych itozsamosci uzytkowników.
4. Informacje na temat kontroli rodzicielskiej ijej ustawienia sluza egzekwowaniu zasad ipolityk ustalonych przez uzytkownika wobec profili objetych kontrola, pomocy wwykrywaniu przez uzytkownika wszelkich przypadków niewlasciwego wykorzystania Danych osobowych powiazanych ztymi profilami oraz komunikowaniu sie zuzytkownikiem iprofilami objetymi kontrola.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników;
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania;
 • poznanie czestosci komunikacji zwiazanej zproduktami wcelu optymalizacji ogólnego komfortu uzytkownika; oraz
 • zdobywanie innych informacji biznesowych irynkowych niezwiazanych zkonkretnymi uzytkownikami wcelu podnoszenia wydajnosci naszych dzialan.

 

Norton Safe Search, Strona glówna Norton, Norton Safe Web

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Safe Search to witryna wyszukiwarki internetowej, która umozliwia ochrone uzytkownika przed niebezpiecznymi witrynami dzieki filtrowaniu wyników wyszukiwania iwyswietlaniu uzytkownikowi ocen bezpieczenstwa poszczególnych witryn, co zapewnia zwiekszone bezpieczenstwo podczas aktywnosci wsieci. To równiez rozszerzenie przegladarki, które umozliwia uzyskanie dostepu do witryny internetowej Norton Safe Search na wiele sposobów. Rózne wersje tego rozszerzenia moga wzaleznosci od wyboru uzytkownika dzialac na zasadzie:
a) zastapienia domyslnej wyszukiwarki przegladarki witryna Norton Safe Search albo
b) zastapienia domyslnej wyszukiwarki przegladarki witryna Norton Safe Search ORAZ zastapienia domyslnej strony glównej przegladarki inowych kart witryna Strony glównej Norton.
Strona glówna Norton jest rozszerzeniem przegladarki idomyslna strona glówna umozliwiajaca korzystanie zwitryny Norton Safe Search.
Norton Safe Web jest rozszerzeniem przegladarki, które umozliwia uzytkownikowi monitorowanie aktywnosci wsieci izawartosci stron internetowych. Wykorzystuje ono uslugi okreslenia reputacji oraz analize zawartosci strony internetowej wcelu ochrony uzytkownika przed szkodliwa zawartoscia witryny internetowej, phishingiem iinnymi zagrozeniami.
1. Informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania, wtym: nazwa, wersja ipreferowany jezyk przegladarki; system operacyjny, wersja albo platforma; adres IP urzadzenia uzytkownika
2. Dane dotyczace sposobu uzycia uslugi, wtym: linki w mediach społecznościowych i webmail; przegladane witryny internetowe; terminy wyszukiwane wInternecie; domyslne tresci wprowadzanie wróznych polach wyszukiwania zarzadzane przez produkty Norton; wyniki wyszukiwania wwyszukiwarce
3. Pliki cookie, tagi pikselowe, skrypty albo podobne technologie umieszczane na komputerze albo urzadzeniu przez witryne Norton Safe Search iStrone glówna Norton
1. Symantec przetwarza informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania wcelu:
 • umozliwienia dzialania Uslugi ijej optymalizacji;
 • zarzadzania licencjami;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • wprowadzania ulepszen Produktów iUslug, lepszej ochrony uzytkownika, jego sieci, urzadzenia, danych itozsamosci; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace sposobu uzycia uslugi sa przetwarzane przez Symantec iwimieniu Symantec wcelu:
 • informowania uzytkownika obezpieczenstwie witryn internetowych;
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn; oraz
 • przeprowadzania analizy sposobu uzycia Uslugi.
Zapytania wyszukiwania wprowadzone przez uzytkownika za posrednictwem naszego produktu Norton Safe Search beda przekierowywane do naszych Zewnetrznych partnerów wyszukiwania Oath/Yahoo! (wprzypadku uzytkowników ze Stanów Zjednoczonych iKanady) iIACI (wprzypadku uzytkowników spoza Stanów Zjednoczonych/Kanady) wcelu zwrócenia wyników zapytania uzytkownikowi. Nasi Partnerzy zewnetrzni moga równiez gromadzic informacje bezposrednio od Panstwa wwyniku Panstwa aktywnosci wNorton Safe Search. Nasi Partnerzy zewnetrzni beda gromadzic takie dane jako administratorzy danych do celów przetworzenia Panstwa zapytania wyszukiwania. Gromadzenie danych wpowyzszy sposób podlega postanowieniom Polityki prywatnosci, Oswiadczenia iInformacji oochronie prywatnosci Partnerów zewnetrznych.
By umozliwic Panstwu korzystanie zNorton Safe Search, zlozone przez Panstwa zapytania wyszukiwania beda przekierowywane do naszych Partnerów zewnetrznych (tj. niebedacych spólkami Symantec), którzy beda przetwarzac Panstwa zapytania. Partnerzy zewnetrzni moga równiez gromadzic informacje bezposrednio od Panstwa za posrednictwem Panstwa aktywnosci wNorton Safe Search (lacznie „Dane przekazywane partnerom zewnetrznym”). Partnerzy zewnetrzni beda administratorami danych do celów przetworzenia Panstwa zapytania wyszukiwania iztego powodu to Partnerzy zewnetrzni, anie Symantec, decyduja osposobie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania Danych przekazywanych partnerom zewnetrznym albo ich przetwarzania winny sposób. Panstwa Dane przekazywane partnerom zewnetrznym podlegaja postanowieniom oswiadczen oochronie prywatnosci Partnerów zewnetrznych dotyczacych przetwarzania Panstwa danych wcelu zwrócenia wyników zapytania. Prosimy ozapoznanie sie zoswiadczeniami oochronie prywatnosci naszych Partnerów zewnetrznych.
3. Pliki cookie ipodobne narzedzia do sledzenia sa przetwarzane do celów sledzenia preferencji ihistorii korzystania zfunkcji. Wiecej informacji na temat plików cookie mozna znalezc wrozdziale zatytulowanym „Technologie sledzenia, pliki cookie isygnaly «nie sledz»” zawartym powyzej wGlobalnym oswiadczeniu oochronie prywatnosci Norton Symantec.
Zanonimizowane adresy IP iinformacje dotyczace sposobu uzycia produktu sa przetwarzane wprotokole Measurement Protocol Google Analytics wcelu przeprowadzania analizy statystycznej bledów krytycznych izarzadzania nimi. Prosimy kliknac tutaj, aby uzyskac wiecej informacji na temat zabezpieczen danych Google Analytics.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników; oraz
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania.

 

Norton Security Toolbar

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Security Toolbar wystepuje wdwóch wariantach: a) jako dodatek do przegladarki Microsoft Internet Explorer oraz b) jako rozszerzenie przegladarki Google Chrome. Oba warianty sa wykorzystywane przez uzytkownika wcelu monitorowania aktywnosci uzytkownika wsieci izawartosci stron internetowych. Wykorzystuja one uslugi okreslenia reputacji oraz analize zawartosci strony internetowej wcelu ochrony uzytkownika przed szkodliwa zawartoscia witryny internetowej, phishingiem iinnymi zagrozeniami.
Wariant dla przegladarki Internet Explorer umozliwia dostep do informacji wmagazynie Norton Password Manager ikorzystanie znich winterfejsie uzytkownika przegladarki. Zapewnia on równiez pole wyszukiwania, które umozliwia wyszukiwanie zapytan wwitrynie internetowej Norton Safe Search. Wariant dla przegladarki Google Chrome udostepnia pole wyszukiwania, które umozliwia wyszukiwanie zapytan wwitrynie internetowej Norton Safe Search.
1. Dane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania, wtym: nazwa, wersja ipreferowany jezyk przegladarki; system operacyjny, wersja albo platforma; adres IP urzadzenia uzytkownika
2. Dane dotyczace sposobu uzycia produktu, wtym: przegladane witryny internetowe; ograniczona historia przegladania witryn internetowych; terminy wyszukiwane wInternecie; domyslne tresci wprowadzanie wróznych polach wyszukiwania zarzadzane przez produkty Norton; wyniki wyszukiwania wwyszukiwarce
3. Pliki cookie, tagi pikselowe, skrypty albo podobne technologie umieszczane na komputerze albo urzadzeniu przez witryne Norton Safe Search iStrone glówna Norton
1. Symantec przetwarza dane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania wcelu:
 • umozliwienia dzialania Uslugi ijej optymalizacji;
 • zarzadzania licencjami;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • wprowadzania ulepszen Produktów iUslug, lepszej ochrony uzytkownika, jego sieci, urzadzenia, danych itozsamosci; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace sposobu uzycia produktu sa przetwarzane przez Symantec iwimieniu Symantec wcelu:
 • informowania uzytkownika obezpieczenstwie witryn internetowych;
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn; oraz
 • przeprowadzania analizy sposobu uzycia Uslugi.
3. Pliki cookie ipodobne narzedzia do sledzenia sa przetwarzane do celów sledzenia preferencji ihistorii korzystania zfunkcji. Wiecej informacji na temat plików cookie mozna znalezc wrozdziale zatytulowanym „Technologie sledzenia, pliki cookie isygnaly «nie sledz»” zawartym powyzej wGlobalnym oswiadczeniu oochronie prywatnosci Norton Symantec.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników; oraz
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania.

 

Norton Password Manager (dawniej Norton Identity Safe)

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Password Manager wystepuje wdwóch wariantach: a) jako element pakietu Norton Security oraz b) jako rozszerzenie wiekszosci przegladarek, zwyjatkiem przegladarki Internet Explorer. Wszystkie warianty sa menadzerami hasel iumozliwiaja zarzadzanie nazwami uzytkownika, haslami iinnymi przydatnymi informacjami podczas aktywnosci wsieci. 1. Informacje na temat subskrybenta idane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania, wtym: nazwa, wersja ipreferowany jezyk przegladarki; system operacyjny, wersja albo platforma; adres IP urzadzenia uzytkownika; *inne Dane osobowe ujawnione przez uzytkownika, które moga obejmowac nazwy uzytkowników, hasla, adresy witryn internetowych, adresy pocztowe, numery rachunków platniczych, informacje dotyczace waznosci idowolny tekst
2. Dane dotyczace sposobu uzycia uslugi, wtym: przegladane witryny internetowe; terminy wyszukiwane wInternecie; domyslne tresci wprowadzanie wróznych polach wyszukiwania zarzadzane przez produkty Norton; wyniki wyszukiwania wwyszukiwarce
1. Symantec przetwarza dane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania wcelu:
 • umozliwienia dzialania Uslugi ijej optymalizacji;
 • zarzadzania licencjami;
 • poznania sposobu ipreferencji uzycia produktu wcelu jego personalizacji izwiekszenia komfortu uzytkownika;
 • przeprowadzania uzytkownika przez proces instalacji;
 • wprowadzania ulepszen Produktów iUslug, lepszej ochrony uzytkownika, jego sieci, urzadzenia, danych itozsamosci; oraz
 • zwiekszania zadowolenia klientów ze swiadczonych uslug za posrednictwem wlasnych izewnetrznych centrów obslugi telefonicznej.
2. Dane dotyczace sposobu uzycia produktu sa przetwarzane przez Symantec iwimieniu Symantec wcelu:
 • informowania uzytkownika obezpieczenstwie witryn internetowych;
 • blokowania przegladania niebezpiecznych witryn; oraz
 • przeprowadzania analizy sposobu uzycia Uslugi.
Zanonimizowane adresy IP iinformacje dotyczace sposobu uzycia produktu sa przetwarzane wprotokole Measurement Protocol Google Analytics wcelu przeprowadzania analizy statystycznej bledów krytycznych izarzadzania nimi. Prosimy kliknac tutaj, aby uzyskac wiecej informacji na temat zabezpieczen danych Google Analytics.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci;
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników; oraz
 • monitorowanie ipodnoszenie wydajnosci produktów pod wzgledem ich dostepnosci iszybkosci dzialania.

 

Norton Family Premier

Opis Produktu/Uslugi Dostep do danych iich gromadzenie Przetwarzanie danych
Norton Family Premier umozliwia ochrone chronionych uzytkowników oraz tym urzadzen, które subskrybent zdecyduje sie chronic mechanizmami kontroli rodzicielskiej wdrozonymi za posrednictwem ustawien ifunkcji zabezpieczajacych okreslonych przez subskrybenta iprzez niego zarzadzanych.
Dodatkowe informacje dotyczace Norton Family Premier znajduja sie wrozdziale zatytulowanym „Dodatkowe informacje dotyczace Norton Family Premier” ponizej
*1. Informacje na temat subskrybenta takie jak: dane kontaktowe administratora, wtym wszczególnosci imie inazwisko, adres e-mail ihaslo subskrybenta zabezpieczajace jego konto; Dane osobowe przekazane przez subskrybenta wprocesie konfiguracji Uslugi albo podczas jakiejkolwiek pózniejszej rozmowy zdzialem obslugi.
2. Dane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania, wtym: status instalacji oprogramowania klienckiego Norton Family na urzadzeniu subskrybenta albo na urzadzeniu chronionego uzytkownika; konfiguracja oprogramowania, szczególy dotyczace produktu istatus instalacji; status licencji, informacje dotyczace uprawnien licencyjnych, identyfikator licencji iuzytkowanie licencji; nazwa urzadzenia, rodzaj, wersja systemu operacyjnego, jezyk, lokalizacja (system nawigacji satelitarnej GPS), rodzaj iwersja przegladarki; urzadzenie, oprogramowanie urzadzenia ilista aplikacji; konfiguracje dostepu do aplikacji ibaz danych, wymogi wynikajace zpolityki istatus zgodnosci zpolityka, atakze dzienniki wyjatków aplikacji idzienniki bledów wprzeplywie pracy.
*3. Informacje dotyczace chronionego uzytkownika, które subskrybent zdecyduje sie ujawnic Symantec, wtym: imie inazwisko, plec, obrazki awatarów; ostatnie szesc cyfr panstwowych numerów identyfikacyjnych powiazanych zchronionym uzytkownikiem (np. jezeli dostepne: numer ubezpieczenia spolecznego, krajowy numer identyfikacyjny), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwa szkoly iwszystkie inne informacje, które subskrybent chcialby objac ochrona; szczególowe informacje dotyczace konta logowania do urzadzenia, panstwo istrefa czasowa.
4. Informacje dotyczace aktywnosci wsieci chronionego uzytkownika, których monitorowanie subskrybent zlecil Symantec, wtym zaleznie od wyboru subskrybenta: aktywnosc wsieci ina urzadzeniach mobilnych oraz lokalizacja; witryny internetowe, do których chroniony uzytkownik próbuje uzyskac dostep, aktóre Produkt blokuje przed chronionym uzytkownikiem; terminy wyszukiwane przez chronionego uzytkownika wInternecie; aplikacje, które chroniony uzytkownik instaluje albo odinstalowuje na swoim urzadzeniu, jezeli subskrybent aktywowal funkcje monitorowania aplikacji; czas korzystania przez chronionego uzytkownika zurzadzenia; *nazwa profilu chronionego uzytkownika, adres URL profilu, identyfikator profilu Facebook iobejrzane filmy; filmy ogladane przez chronionego uzytkownika na YouTube lub Hulu, jezeli subskrybent aktywowal funkcje monitorowania filmów.
1. Symantec przetwarza informacje na temat subskrybenta wcelu:
 • umozliwienia dzialania Norton Family ijego optymalizacji;
 • zapewniania wsparcia albo pomocy wusuwaniu bledów;
 • wysylania subskrybentowi informacji promocyjnych za zgoda subskrybenta albo zgodnie zprzepisami obowiazujacego prawa; oraz
 • zalozenia Konta Norton subskrybenta.
2. Symantec przetwarza dane dotyczace urzadzenia oraz oprogramowania wcelu:
 • zapewniania prawidlowego funkcjonowania Produktu iswiadczenia Uslug zamówionych przez subskrybenta;
 • zarzadzania licencjami;
 • oceny ipoprawy wskaznika udanej instalacji Produktu;
 • na potrzeby badan irozwoju, których celem jest ulepszanie produktów iuslug Symantec ilepsza ochrona sieci subskrybentów ichronionych uzytkowników, ich urzadzen, danych itozsamosci.
3. Informacje dotyczace chronionych uzytkowników sa przetwarzane wcelu:
 • okreslenia tozsamosci iuwierzytelniania subskrybenta ichronionego uzytkownika przez Symantec;
 • udzielania pomocy wwykrywaniu przez subskrybenta wszelkich przypadków niewlasciwego wykorzystania Danych osobowych chronionego uzytkownika; oraz
 • komunikacji zsubskrybentem oraz za jego zgoda zchronionym uzytkownikiem wcelu swiadczenia Uslugi.
4. Informacje dotyczace aktywnosci chronionych uzytkowników sa przetwarzane wcelu:
 • udzielania pomocy wnadzorowaniu przez subskrybenta aktywnosci wsieci na urzadzeniu chronionego uzytkownika;
 • ograniczenia szkód powstalych wwyniku instalacji zlosliwego oprogramowania;
 • udzielania pomocy wegzekwowaniu zasad okreslonych przez subskrybenta dotyczacych aktywnosci wsieci na urzadzeniu chronionego uzytkownika;
 • umozliwienia subskrybentowi wykrycia zagrozen, na które chroniony uzytkownik jest narazony za posrednictwem komunikacji wsieci; oraz
 • udzielania pomocy subskrybentowi wzabezpieczaniu chronionych uzytkowników przed takimi zagrozeniami.
Prócz tego Symantec bedzie wykorzystywac zagregowane, pozbawione elementów identyfikacyjnych, zanonimizowane albo winny sposób uniemozliwiajace identyfikacje uzytkownika dane pozyskane ze zgromadzonych danych, takich jak dane statystyczne, do nastepujacych celów:
 • prowadzenie ogólnych badan wobszarze cyberbezpieczenstwa;
 • zwiekszanie wykrywalnosci zlosliwego oprogramowania izagrozen dla cyberbezpieczenstwa, np. poprzez analize próbek plików;
 • monitorowanie ipublikowanie raportów na temat bezpieczenstwa itendencji oraz zagrozen zwiazanych zkradzieza tozsamosci; oraz
 • prowadzenie analiz statystycznych zastosowania produktów, wtym analizy tendencji iporównan wzagregowanych bazach uzytkowników.

 

Dodatkowe informacje dotyczace Norton Family Premier

Jezeli subskrybent zdecyduje sie aktywowac usluge, Norton Family uniemozliwi chronionemu uzytkownikowi udostepnianie swoich Danych osobowych.

Wzakresie dozwolonym przepisami prawa obowiazujacymi wpanstwie albo regionie bedacym miejscem zamieszkania subskrybenta, Symantec moze swiadczyc usluge Nadzorowanie lokalizacji. Nadzorowanie lokalizacji i korzystanie zwszelkiej dokumentacji takiego nadzoru moze byc ograniczone albo zabronione na mocy przepisów prawa miejscowego wlasciwego dla subskrybenta. Przed aktywowaniem tej funkcji subskrybent powinien bezwzglednie zasiegnac informacji umiejscowych organów.

Po aktywowaniu przez subskrybenta uslugi Nadzorowanie lokalizacji Norton Family wypelni polecenie subskrybenta iwykorzysta system GPS wcelu sledzenia iustalenia geolokalizacji urzadzenia mobilnego wyznaczonego przez subskrybenta. By umozliwic Norton Family sledzenie, ustalenie, wykorzystanie iujawnienie geolokalizacji wyznaczonego urzadzenia, wymagana jest zgoda subskrybenta iwstosownych przypadkach zgoda uzytkownika urzadzenia mobilnego albo zgoda osoby sprawujacej wladze rodzicielska albo opieke nad tym uzytkownikiem. Odpowiednia zgoda badz zgody sa uzyskiwane za posrednictwem portalu internetowego Norton albo wstosownych przypadkach wprodukcie oraz zostaja potwierdzone wmomencie wprowadzenia przez subskrybenta informacji dotyczacych jego karty platniczej wcelu dokonania zakupu tej Uslugi uSymantec przez Internet. Moga Panstwo wycofac kazda udzielona zgode wdowolnym momencie. Wiecej informacji na temat sposobu wycofania swojej zgody mozna znalezc wrozdziale „Prawo do prywatnosci” Globalnego oswiadczenia oochronie prywatnosci Norton Symantec. Po zakonczeniu swiadczenia Uslugi informacje dotyczace konta subskrybenta zwiazane zta Usluga zostana usuniete.

Po pobraniu przez subskrybenta aplikacji na wyznaczone urzadzenie mobilne, Symantec moze ustalac geolokalizacje tego urzadzenia nawet jezeli aplikacja nie jest uzywana. Ujawnimy informacje na temat geolokalizacji wylacznie subskrybentowi, by mógl on zlokalizowac urzadzenie ibedziemy przetwarzac je tylko do celów operacyjnych polegajacych na swiadczeniu uslug ifunkcji zamówionych przez subskrybenta. Subskrybent nie moze wykorzystywac uslugi Nadzorowanie lokalizacji Produktu wcelu monitorowania danych, lokalizacji, aktywnosci ani jakichkolwiek innych aspektów zwiazanych zjakakolwiek osoba, nad która subskrybent nie sprawuje wladzy rodzicielskiej ani opieki. Subskrybenci zEuropejskiego Obszaru Gospodarczego powinni porozmawiac zchronionymi uzytkownikami pozostajacymi pod ich wladza rodzicielska albo opieka, wszczególnosci jezeli uzytkownicy ukonczyli 13lat, atakze powinni podjac wszelkie niezbedne dzialania wcelu wyjasnienia chronionym uzytkownikom, co oznacza korzystanie przez subskrybenta zProduktu ipowiazanych Uslug. Wprzypadku podjecia decyzji oskorzystaniu zProduktu ipowiazanych Uslug subskrybent ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za przestrzeganie wszelkich obowiazujacych przepisów prawa dotyczacych jego relacji zchronionym uzytkownikiem isprawowania wladzy rodzicielskiej albo opieki nad nim.