NortonLifeLock Product and Services Privacy Notices - Polish

The enrollment and billing privacy statement provides our customers with a detailed look at how personal data is collected and processed when enrolling for a NortonLifeLock service.

Proces rejestracji w Norton

Proces rejestracji w Norton dotyczy wszystkich klientów kupujących produkty i niezależne funkcje Norton za pośrednictwem sklepu internetowego Norton albo dzwoniąc do centrum obsługi Norton. Informacje te są gromadzone tylko raz i wykorzystywane do założenia konta Norton. Dodatkowe informacje mogą być gromadzone wedle uznania klienta w celu prowadzenia konta w okresie subskrypcji produktu.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres e-mail
 • hasło do konta Norton
 • imię i nazwisko (jeżeli podano)
 • kraj (jeżeli podano)
 • numer telefonu (jeżeli podano)
 • krajowy numer identyfikacyjny (poza Stanami Zjednoczonymi – właściwy dla regionu)
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta, jeśli zdecyduje się je przekazać, w tym:
 • adres pocztowy
 • numer identyfikacji podatkowej (poza Stanami Zjednoczonymi – właściwy dla regionu)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zarządzania kontem, w tym utworzenia i uwierzytelnienia konta subskrybenta oraz komunikacji z subskrybentem.

Dodatkowe informacje na temat subskrybenta są przekazywane przez subskrybenta wedle jego uznania i gromadzone na potrzeby prowadzenia konta i subskrypcji produktu.
Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta.

Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich dodatkowych informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne
 • pliki cookie z witryn internetowych
 • numer identyfikacyjny urządzenia
Informacje administracyjne, w tym:
 • numer identyfikacyjny konta Norton
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia treści zgodnych z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem i monitorowania aktywności użytkownika w witrynie internetowej (pliki cookie).

Informacje administracyjne są generowane wewnętrznie przez NortonLifeLock w celu śledzenia aktywności na koncie pomiędzy wewnętrznymi systemami, aplikacjami i elementami architektury spółki.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi. Ustawienia plików cookie można zmieniać za pośrednictwem witryn Norton.com i NortonLifeLock.com zgadzając się na pliki cookie albo rezygnując z nich w zależności od preferencji klienta.*

Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji administracyjnych, logując się na swoje konto. Informacje administracyjne nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i nie można zażądać ich zapomnienia/usunięcia w momencie zamknięcia konta.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe/reklamowe (w zależności od plików cookie)
Informacje administracyjne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Nie dotyczy – na potrzeby procesu rejestracji NortonLifeLock nie gromadzi żadnych innych danych od podmiotów zewnętrznych. Nie dotyczy – na potrzeby procesu rejestracji NortonLifeLock nie gromadzi żadnych innych danych od podmiotów zewnętrznych. Nie dotyczy – na potrzeby procesu rejestracji NortonLifeLock nie gromadzi żadnych innych danych od podmiotów zewnętrznych. Nie dotyczy – na potrzeby procesu rejestracji NortonLifeLock nie gromadzi żadnych innych danych od podmiotów zewnętrznych.
* Pliki cookie są umieszczane w witrynach Norton.com, LifeLock.com i NortonLifeLock.com w celu monitorowania aktywności na stronie, poprawy satysfakcji klienta z korzystania z witryn i produktów spółki i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Ustawienia plików cookie można w niektórych regionach zmienić za pośrednictwem banera z informacją o plikach cookie. Sposób wykorzystywania plików cookie reklam opartych na zainteresowaniach kontrolować, odwiedzając branżową witrynę wyborów dotyczących reklam pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Należy pamiętać, że w przypadku wyczyszczenia plików cookie na urządzeniu, z którego uzyskiwany jest dostęp do witryn, należy ponownie ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

Proces naliczania opłat Norton

Proces naliczania opłat Norton dotyczy wszystkich klientów, którzy nabyli produkty lub niezależne funkcje Norton za pośrednictwem sklepu internetowego Norton albo dzwoniąc do centrum obsługi Norton. Informacje te są wykorzystywane w celu regularnego naliczania opłat za wybrane przez klientów usługi i produkty. Informacje te nie mają zastosowania w przypadku produktów zakupionych w inny sposób, takich jak Norton Mobile Security dla urządzeń Apple i systemu Android.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło do konta Norton
 • numer telefonu (jeżeli podano)
 • krajowy numer identyfikacyjny (poza Stanami Zjednoczonymi – właściwy dla regionu)
 • adres rozliczeniowy
 • informacje dotyczące płatności (w zależności od sposobu mogą obejmować dane karty kredytowej/debetowej albo konta PayPal)
 • numer VAT/identyfikacji podatkowej (poza Stanami Zjednoczonymi – właściwy dla regionu)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu obciążenia konta za zakupione produkty i funkcje. Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta. Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp:: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne
 • pliki cookie z witryn internetowych
Informacje administracyjne, w tym:
 • Identyfikator portfela
 • Automatyczny numer identyfikacyjny rozliczenia
 • Identyfikator transakcji płatności
Informacje dotyczące zapewniania produktu
 • Szczegółowe informacje o przeglądarce
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia treści zgodnych z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem, rozwiązywania problemów, generowania stosownych raportów diagnostycznych i monitorowania aktywności użytkownika w witrynie internetowej (pliki cookie).

Informacje administracyjne są generowane wewnętrznie przez NortonLifeLock w celu śledzenia aktywności na koncie pomiędzy wewnętrznymi systemami, aplikacjami i elementami architektury spółki.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz sprawdzania zgodności z przepisami dotyczącymi handlu oraz zapobiegania oszustwom.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi. Ustawienia plików cookie można zmieniać za pośrednictwem witryn Norton.com i NortonLifeLock.com zgadzając się na pliki cookie albo rezygnując z nich w zależności od preferencji klienta.*

Informacje administracyjne przekazywane w ramach procesu naliczania opłat nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, a w zależności od rodzaju przekazanych informacji, subskrybent może nie mieć dostępu do takich informacji administracyjnych.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Informacje administracyjne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • informacje dotyczące płatności (w zależności od sposobu mogą obejmować dane karty kredytowej/debetowej albo konta PayPal)
 • adres rozliczeniowy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • Identyfikator odcisku palca urządzenia pochodzący od podmiotu zewnętrznego
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane przez podmioty zewnętrzne w celu obciążenia konta za zakupione produkty i funkcje oraz uwierzytelnienia wykorzystanych informacji dotyczących płatności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane przez podmioty zewnętrzne i NortonLifeLock w celu potwierdzenia, że uwierzytelniona płatność miała miejsce oraz że można obciążyć kartę płatniczą i konto.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat przekazanych w ramach procesu naliczania opłat. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat przekazanych w czasie rejestracji/prowadzenia konta w momencie zamknięcia konta.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
* Pliki cookie są umieszczane w witrynach Norton.com, LifeLock.com i NortonLifeLock.com w celu monitorowania aktywności na stronie, poprawy satysfakcji klienta z korzystania z witryn i produktów spółki i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Ustawienia plików cookie można w niektórych regionach zmienić za pośrednictwem banera z informacją o plikach cookie. Sposób wykorzystywania plików cookie reklam opartych na zainteresowaniach kontrolować, odwiedzając branżową witrynę wyborów dotyczących reklam pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Należy pamiętać, że w przypadku wyczyszczenia plików cookie na urządzeniu, z którego uzyskiwany jest dostęp do witryn, należy ponownie ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

In our ongoing quest to be as transparent as possible, NortonLifeLock provides these product and service-specific privacy notices to provide detailed information about how our products and services collect, process and share your personal data. This transparency allows you to better understand how each product and service operates, as they relate to your personal data. These notices should be read in conjunction with the NortonLifeLock Global Privacy Statement which explains how our company as a whole processes your personal data. For example, the Member/Subscriber Information that is collected to provide a specific service may be used by the company to inform you of other or related services. Our goal is to be as transparent as possible and to provide you the level of detail you desire.

Produkty Norton Anti-Virus

Produkty Norton Anti-Virus (w tym Standard, Deluxe, Premium, Platinum, Ultra, Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE and Norton 360MD) zapewniają bezpieczeństwo komputera użytkownika końcowego i ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup, wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami w Internecie. Norton Anti-Virus może być też oferowany w pakiecie z innymi produktami NortonLifeLock.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • wiadomości e-mail zgłoszone jako spam
 • wykryte złośliwe oprogramowanie, które zostało zgłoszone
 • kopie zapasowe plików wybrane przez użytkownika (w przypadku zakupu/używania Norton Online Backup)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewniania produktu poprzez ocenę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub blokowanie wiadomości e-mail, egzekwowania zasad i polityk ustalonych przez użytkownika wobec profili objętych kontrolą i pomocy w wykrywaniu przez użytkownika wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystania danych osobowych powiązanych z tymi profilami. Ponadto pliki e-mail i złośliwego oprogramowania przekazywane przez użytkowników pomagają ulepszać wyniki wykrywania i zmniejszać liczbę fałszywych alarmów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Dane w Norton Online Backup są szyfrowane przy użyciu klucza prywatnego użytkownika. NortonLifeLock nie ma dostępu do treści kopii zapasowych i można zażądać ich zapomnienia/usunięcia w momencie zamknięcia konta. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje administracyjne, w tym:
 • numer seryjny produktu
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • wersja i ustawienia systemu operacyjnego
 • producent i model urządzenia
 • nazwy urządzenia lub przypisane nazwy
 • identyfikatory urządzenia, w tym adres MAC
 • numer identyfikacyjny urządzenia Norton
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • odwiedzone adresy URL/witryny internetowe, w tym wyszukiwane terminy i słowa kluczowe
 • pliki wykonywalne uznane za oprogramowanie złośliwe
 • nazwy i wersje aplikacji
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • czas korzystania z Internetu
 • aktywność połączenia z siecią
 • diagnostyka błędów, w tym dzienniki zrzutu awaryjnego i dzienniki systemowe
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz kraju, z którego pochodzą wykryte zagrożenia.

Informacje administracyjne są generowane wewnętrznie przez NortonLifeLock w celu śledzenia aktywności na koncie pomiędzy wewnętrznymi systemami, aplikacjami i elementami architektury spółki.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz śledzenia i określania tendencji w wykrytych zagrożeniach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez informowanie użytkownika o bezpieczeństwie witryny internetowej i blokowanie przeglądania niebezpiecznych witryn internetowych, zwiększanie wykrywalności złośliwego oprogramowania i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (np. poprzez analizę próbek plików) i prowadzenie ogólnych badań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje administracyjne nie są udostępniane użytkownikowi. Numery seryjne produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej lub pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być udostępniane użytkownikowi w postaci powiadomień o wykryciu zdarzenia.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
ul> Informacje administracyjne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
 • oceny bezpieczeństwa adresów URL i plików
 • pliki wykonywalne uznane za potencjalnie złośliwe oprogramowanie
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • diagnostyka błędów, w tym dzienniki zrzutu awaryjnego i dzienniki systemowe
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez informowanie użytkownika o bezpieczeństwie witryny internetowej i blokowanie przeglądania niebezpiecznych witryn internetowych.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu i jego ulepszania.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być udostępniane użytkownikowi w postaci powiadomień o wykryciu zdarzenia.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • organizacjom badawczym

Norton Password Manager

Norton Password Manager występuje w czterech wariantach: 1) jako element produktu Norton Security i wtyczka do przeglądarki Internet Explorer; 2) jako rozszerzenie większości przeglądarek, z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer. 3) jako aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS; 4) jako aplikacja internetowa nie wymagająca dodatkowej instalacji oprogramowania czy rozszerzeń przeglądarki. Wszystkie warianty są menadżerami haseł i umożliwiają zarządzanie nazwami użytkownika, hasłami i innymi przydatnymi informacjami podczas aktywności w sieci.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta przekazane przez użytkownika, w tym:
 • nazwa użytkownika
 • hasło
 • numer telefonu
 • adres pocztowy (w tym miejscowość, stan i kod pocztowy)
 • dodatkowe informacje dotyczące płatności (dane karty kredytowej/debetowej, w szczególności numery kont, typ karty i daty ważności; numer rachunku bankowego i nazwa banku)
 • płeć (w tym zwrot grzecznościowy)
 • dodatkowy adres e-mail
 • data urodzenia
 • dowolne uwagi/tekst
Informacje na temat subskrybenta są przekazywane przez subskrybenta wedle jego uznania i gromadzone na potrzeby zapewniania produktu poprzez zapewnienie dodatkowej ochrony dowolnej liczby elementów danych wybranych przez użytkownika. Informacje na temat subskrybenta są szyfrowane na poziomie urządzenia i NortonLifeLock nie ma do nich dostępu. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta. Nie dotyczy – Informacje na temat subskrybenta są szyfrowane na poziomie urządzenia i NortonLifeLock nie ma do nich dostępu i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa przeglądarki internetowej
 • wersja i preferowany język
 • system operacyjny (w tym wersja albo platforma)
 • domeny witryn internetowych w związku z przechowywaniem danych logowania
 • teksty o dowolnym formacie (przekazane przez użytkownika)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • Metadata (including number of accounts stored with products and number of websites visited, number of product features used)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz zgłaszania informacji na temat użytkowania produktu na podstawie lokalizacji ogólnej.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika i poprzez świadczenie usług logowania i analizowanie sposobu użycia usługi.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • potencjalnie ujawnione hasła (konkretne nazwy użytkownika/hasła nie są nigdy dostępne dla usług NortonLifeLock ani podmiotów zewnętrznych)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez identyfikowanie potencjalnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa haseł przechowywanych na urządzeniu i informowanie o nich użytkownika. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są częściowo zahaszowane i udostępniane użytkownikowi w przypadku wykrycia hasła, którego bezpieczeństwo mogło zostać naruszone. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Secure VPN

Norton Secure VPN chroni urządzenia użytkownika i zabezpiecza dane użytkownika, szyfrując jego informacje w obrębie każdego połączenia internetowego i zachowując prywatność użytkownika. Produkt SurfEasy zapewnia te same usługi, co Norton Secure VPN, za pośrednictwem SurfEasy – spółki zależnej NortonLifeLock.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
 • numer seryjny urządzenia
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa i rodzaj urządzenia
 • wersja systemu operacyjnego (dotyczy tylko urządzeń mobilnych)
 • język
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • łączne wykorzystanie przepustowości (ograniczone do liczby bajtów przesłanych za pośrednictwem usługi)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane na temat chwilowego użycia w celu wsparcia usunięcia problemu związanego z usługą (numer seryjny aplikacji w celu określenia statusu instalacji)
 • błąd w instalacji aplikacji/korzystaniu z aplikacji
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia treści zgodnych z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu naliczania opłat za użyte produkty, dokonywania operacji sieciowych i udzielania wsparcia.

Dane diagnostyczne są przetwarzane w celu zapewniania produktu poprzez wybieranie najbardziej odpowiednich serwerów do nawiązania połączenia oraz na potrzeby badań i rozwoju, których celem jest ulepszanie produktów i usług i lepsza ochrona sieci, urządzeń, danych i tożsamości użytkowników.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • metadane sprawozdawcze dotyczące korzystania z produktu i aplikacji
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Privacy Manager

Norton Privacy Manager chroni prywatność w sieci i ogranicza cyfrowy ślad użytkownika, zapewniając prywatność komunikacji, urządzenia i usług lokalizacji, zanonimizowane tożsamości cyfrowe (Sudo identities) i przeglądanie w trybie prywatnym w aplikacji. Norton Privacy Manager zawiera grupy funkcji programów Norton Secure VPN i Norton Password Manager.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Nie dotyczy – Norton Privacy Manager nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Privacy Manager nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Privacy Manager nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Privacy Manager nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • lokalizacja telefonu komórkowego (miejscowość i numer kierunkowy kraju)
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • operator sieci komórkowej
 • model urządzenia mobilnego
 • platforma i wersja systemu operacyjnego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • korzystanie z przeglądarki (zakładki i historia)
 • dane logowania do poczty elektronicznej
 • szczegóły transakcji przeprowadzonej w aplikacji
 • metadane wiadomości tekstowych, rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail (ograniczone do godziny wysłania, rodzaju wiadomości i odbiorcy)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji
 • raporty dotyczące błędów aplikacji
 • dzienniki zrzutu awaryjnego
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia funkcji produktu, takich jak usługi telefoniczne, poczta elektroniczna, przekazywanie wiadomości pomiędzy aplikacjami lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS oraz usługi wyszukiwania i przeglądania witryn internetowych.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika i umożliwienia użytkownikowi udostępnienia swojej lokalizacji wybranym osobom.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu i stworzenia bezpiecznego środowiska na potrzeby realizacji jego funkcji, takich jak usługi telefoniczne, poczta elektroniczna, przekazywanie wiadomości pomiędzy aplikacjami lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS oraz usługi wyszukiwania i przeglądania witryn internetowych.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem urządzenia końcowego. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w aplikacji i mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • lokalizacja telefonu komórkowego (miejscowość i numer kierunkowy kraju)
 • adres IP
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • operator sieci komórkowej
 • model urządzenia mobilnego
 • platforma i wersja systemu operacyjnego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • korzystanie z przeglądarki (zakładki i historia)
 • dane logowania do poczty elektronicznej
 • szczegóły transakcji przeprowadzonej w aplikacji
 • metadane wiadomości tekstowych, rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail (ograniczone do godziny wysłania, rodzaju wiadomości i odbiorcy)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji
 • raporty dotyczące błędów aplikacji
 • dzienniki zrzutu awaryjnego
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia funkcji produktu, takich jak usługi telefoniczne, poczta elektroniczna, przekazywanie wiadomości pomiędzy aplikacjami lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS oraz usługi wyszukiwania i przeglądania witryn internetowych.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu i umożliwienia użytkownikowi udostępnienia swojej lokalizacji wybranym osobom.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu i stworzenia bezpiecznego środowiska na potrzeby realizacji jego funkcji, takich jak usługi telefoniczne, poczta elektroniczna, przekazywanie wiadomości pomiędzy aplikacjami lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS oraz usługi wyszukiwania i przeglądania witryn internetowych.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem urządzenia końcowego. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w aplikacji i mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Utilities Premium

Norton Utilities pomaga w analizie, konfiguracji, optymalizacji i konserwacji komputera użytkownika, aby działał jak nowy.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Nie dotyczy – Norton Utilities nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Utilities nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Utilities nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Utilities nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
 • numer identyfikacyjny urządzenia
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • dane aktywacji (ograniczone do statusu instalacji produktu na urządzeniu)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • opinie/informacje zwrotne użytkownika
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem subskrybenta i określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • metadane na podstawie opinii/informacji zwrotnych użytkownika
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Family Premier

Norton Family Premier umożliwia ochronę chronionych użytkowników oraz tym urządzeń, które subskrybent zdecyduje się chronić mechanizmami kontroli rodzicielskiej wdrożonymi za pośrednictwem ustawień i funkcji zabezpieczających określonych przez subskrybenta i przez niego zarządzanych.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta przekazane przez użytkownika, w tym:
 • pole tekstowe zawierające informacje o dowolnym formacie (sugerowane elementy danych, które należy podać to:imię i nazwisko dziecka, adres e-mail dziecka, numer telefonu dziecka, numer ubezpieczenia społecznego dziecka, adres pocztowy dziecka)
 • przedział wiekowy dziecka
 • informacje na temat ustawień określone przez rodzica
Informacje na temat subskrybenta są przekazywane przez użytkownika i przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez udzielanie pomocy w nadzorowaniu aktywności w sieci na urządzeniu chronionego użytkownika oraz egzekwowaniu zasad określonych przez użytkownika dotyczących aktywności w sieci na urządzeniu chronionego użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji na temat subskrybenta, logując się na jego konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • strefa czasowa rodzica
 • adres IP/dane geolokalizacyjne dziecka (na podstawie konfiguracji polityki)
 • zdjęcie (jako awatar, jeżeli został wybrany)
Informacje dotyczące zapewniania produktu (na podstawie konfiguracji polityki):
 • platforma i wersja systemu operacyjnego urządzenia dziecka
 • status instalacji oprogramowania klienckiego Norton Family na urządzeniu subskrybenta albo na urządzeniu chronionego użytkownika
 • konfiguracja polityki dotyczącej dziecka określona przez rodzica
 • numer i status licencji oraz informacje dotyczące uprawnień licencyjnych
 • nazwa, rodzaj, język i oprogramowanie urządzenia, urządzenie i lista aplikacji (dotyczy wyłącznie urządzeń mobilnych z systemem Android)
 • rodzaj i wersja przeglądarki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują (na podstawie konfiguracji polityki):
 • konfiguracje dostępu do aplikacji i bazy danych
 • rozbieżności względem konfiguracji ustawień wprowadzone przez dziecko
 • dzienniki wyjątków aplikacji i dzienniki błędów w przepływie pracy
 • odwiedzane adresy URL i terminy wyszukiwane przez dziecko
 • czas korzystania z urządzenia
 • czas korzystania z aplikacji
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dzienniki awarii komputera
 • telemetria dotycząca korzystania z produktu (ograniczona do witryn odwiedzanych za pośrednictwem produktu)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz zapewnienia produktu poprzez udzielanie pomocy użytkownikowi w nadzorowaniu lokalizacji chronionego urządzenia użytkownika.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika, udzielania pomocy w nadzorowaniu aktywności w sieci na urządzeniu chronionego użytkownika oraz egzekwowaniu zasad określonych przez użytkownika dotyczących aktywności w sieci na urządzeniu chronionego użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz poprawę wskaźnika powodzenia instalacji produktu poprzez zapewnianie danych do badań i rozwoju, których celem jest ulepszanie produktów i usług i lepsza ochrona subskrybenta oraz chronionych sieci, urządzeń, danych i tożsamości użytkowników.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji na temat subskrybenta, logując się na jego konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dzienniki awarii urządzeń mobilnych
 • metadane sprawozdań dotyczących używania produktu
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Ultimate Help Desk

Usługa Ultimate Help Desk umożliwia użytkownikowi kontakt z ekspertem w celu uzyskania wsparcia w kwestiach technicznych od konfiguracji sieci po diagnostykę urządzeń i rozwiązywanie problemów.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje dotyczące bezpieczeństwa przekazane przez użytkownika, w tym:
 • opis i szczegółowe informacje na temat problemu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez komunikację z użytkownikiem i identyfikowanie przyczyn powstałych problemów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • system operacyjny i ustawienia
 • ustawienia bezpieczeństwa (np. aktywna zapora, oprogramowanie antywirusowe)
 • konfiguracje systemu (np. aktywne porty, plik hosts, zainstalowane programy, aktywne procesy, wolna pamięć, pliki dziennika i dane rejestru).
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • statystyki skanowania (np. liczba przeskanowanych plików, liczba znalezionych, naprawionych lub pozostałych zagrożeń, data i godzina skanowania)
Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz identyfikowania przyczyn powstałych problemów.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Ultimate Help Desk nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Ultimate Help Desk nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Ultimate Help Desk nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Ultimate Help Desk nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu.

Norton Computer Tune-Up

Norton Computer Tune-Up to funkcja będąca częścią usługi Norton Ultimate Help Desk, z pomocą której urządzenie użytkownika może działać jak nowe dzięki diagnostyce.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje dotyczące bezpieczeństwa przekazane przez użytkownika, w tym:
 • opis i szczegółowe informacje na temat problemu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez komunikację z użytkownikiem i identyfikowanie przyczyn powstałych problemów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • system operacyjny i ustawienia
 • ustawienia bezpieczeństwa (np. aktywna zapora, oprogramowanie antywirusowe)
 • konfiguracje systemu (np. aktywne porty, plik hosts, zainstalowane programy, aktywne procesy, wolna pamięć i wykorzystanie procesora, pliki dziennika i dane rejestru).
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • statystyki skanowania (np. liczba przeskanowanych plików, liczba znalezionych, naprawionych lub pozostałych zagrożeń, data i godzina skanowania)
Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz identyfikowania przyczyn powstałych problemów.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Computer Tune-Up nie gromadzi się danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje się do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Computer Tune-Up nie gromadzi się danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje się do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Computer Tune-Up nie gromadzi się danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje się do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Computer Tune-Up nie gromadzi się danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje się do nich dostępu.

Norton Mobile Security

Norton Mobile Security zapewnia chronionym użytkownikom oraz tym urządzeniom, które subskrybent zdecyduje się chronić, ochronę smartfonów i tabletów przeciwko zagrożeniom cyfrowym, odzyskiwanie zgubionych albo skradzionych urządzeń oraz odzyskiwanie danych kontaktowych.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Usługę Norton Mobile Security można nabyć w sklepie internetowym Norton albo sklepie AppStore/PlayStore. W przypadku zakupu w sklepie internetowym należy zapoznać się z procesem rejestracji w Norton. W przypadku zakupu w sklepie Apple AppStore albo Google PlayStore należy zapoznać się z informacjami przedstawionymi poniżej.

Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres e-mail
 • hasło do konta Norton
 • kraj
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zarządzania kontem, w tym utworzenia i uwierzytelnienia konta subskrybenta oraz komunikacji z subskrybentem. Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta. Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • Identyfikatory urządzenia mobilnego (numer UDID, IMEI i identyfikator IDFA)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa i rodzaj urządzenia (w tym adres Wi-Fi Mac)
 • platforma i wersja systemu operacyjnego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • dane dotyczące plików i aplikacji (ograniczone do danych sklepu z aplikacjami, pobranych aplikacji i danych wyszukiwania. Na urządzeniach z systemem Android będą również gromadzone informacje na temat kalendarza i zawartości karty SD)
 • przeglądanie stron internetowych i adresy URL, do których uzyskano dostęp
 • interfejs użytkownika i aktywność na ekranie (ograniczone do tagów i działań związanych ze słowami kluczowymi)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • informacje na temat użytkowania (np. informacje na temat usług w sieci, częstotliwości pobierania i użytkowania, dane z rejestru)
 • raporty błędu/zrzuty awaryjne
 • ustawienia urządzenia/telefonu (w tym w szczególności model i producent urządzenia)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem subskrybenta i określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz blokowania połączeń przychodzących od osób z listy kontaktów (blokowanie połączeń przychodzących jest dostępne wyłącznie na urządzeniach z systemem operacyjnym Android).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez informowanie użytkownika o potencjalnie złośliwych aplikacjach, oprogramowaniu, łączach (w tym łączach w wiadomościach e-mail lub danych pobranych na karty SD) oraz poprawiania bezpieczeństwa aplikacji (blokowanie złośliwego oprogramowania i złośliwych aplikacji i kart SD jest dostępne wyłącznie na urządzeniach z systemem operacyjnym Android).

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Numery identyfikacyjne urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane sprawozdawcze oparte na metadanych gromadzonych przez produkt (ograniczone do liczby użytkowników na podstawie ogólnej geolokalizacji/regionów oraz systemów operacyjnych)
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

NortonLive Spyware and Virus Removal

Norton Spyware and Virus Removal to jednorazowy produkt umożliwiający usunięcie jednego wirusa z urządzenia w celu przywrócenia jego działania. Usługa Norton Spyware and Virus Removal jest oferowana jako funkcja będąca częścią produktów Norton Security, ale można ją zakupić jako osobną jednorazową usługę.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje dotyczące bezpieczeństwa przekazane przez użytkownika, w tym:
 • opis i szczegółowe informacje na temat problemu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez komunikację z użytkownikiem i identyfikowanie przyczyn powstałych problemów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwy i wersje aplikacji
 • numer identyfikacyjny urządzenia Norton (zanonimizowany)
 • informacje na temat systemu operacyjnego
 • ustawienia bezpieczeństwa (np. aktywna zapora, oprogramowanie antywirusowe)
 • konfiguracje systemu (np. aktywne porty, plik hosts, zainstalowane programy, aktywne procesy, wolna pamięć, pliki dziennika i dane rejestru).
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • informacje na temat zrzutu awaryjnego (w szczególności związane z awarią produktu Norton)
 • statystyki skanowania (np. liczba przeskanowanych plików, liczba znalezionych, naprawionych lub pozostałych zagrożeń, data i godzina skanowania)
Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika oraz identyfikowania przyczyn powstałych problemów.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Spyware and Virus Removal nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Spyware and Virus Removal nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Spyware and Virus Removal nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Spyware and Virus Removal nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu.

Norton Safe Web (witryna internetowa i rozszerzenie przeglądarki)

Norton Safe Web to witryna internetowa przedstawiająca informacje na temat zagrożeń dotyczące różnych witryn internetowych. Obejmuje najnowsze aktualizacje NortonLifeLock. Zarządza także społecznością online użytkowników, dając możliwość przesyłania przez nich ocen witryn i komentowania ocen witryn. Funkcje społecznościowe obejmują też statystykę ocen społeczności i witryny (np. najwięcej ocen użytkowników, najczęściej oceniane witryny). Witryna Norton Safe Web zarządza też usługami dla właścicieli witryn internetowych, obejmującymi ich rejestrację jako właścicieli i odpowiadanie na prośby o weryfikację oceny. Użytkownicy chcący poruszać się po witrynie i przeglądać informacje dotyczące ocen mogą korzystać z niej bez podawania jakichkolwiek danych. Aby korzystać z funkcji dla społeczności użytkowników albo właścicieli witryn, użytkownicy muszą posiadać konto Norton (patrz Proces rejestracji w Norton).

Norton Safe Web jest rozszerzeniem przeglądarki, które monitoruje aktywność w sieci i zawartości stron internetowych pod kątem zagrożeń. Wykorzystuje ono usługi określenia reputacji oraz analizę zawartości strony internetowej w celu ochrony użytkownika przed szkodliwą zawartością witryny internetowej, phishingiem i innymi zagrożeniami. Rozszerzenie to posiada funkcję, która umożliwia przeglądanie potencjalnie niebezpiecznych witryn internetowych w specjalnym trybie izolacji zapewniającym dodatkową ochronę. Ponadto zwiększa ochronę przed uzyskiwaniem dostępu do niebezpiecznych witryn internetowych podczas korzystania z poczty elektronicznej i witryn mediów społecznościowych.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Norton Safe Web nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Norton Safe Web można wykorzystywać jako darmowe rozszerzenie. W przypadku korzystania z niego w taki sposób informacje na temat subskrybenta nie są gromadzone. Nie dotyczy – Norton Safe Web nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Norton Safe Web można wykorzystywać jako darmowe rozszerzenie. W przypadku korzystania z niego w taki sposób informacje na temat subskrybenta nie są wykorzystywane ani przetwarzane. Nie dotyczy – Norton Safe Web nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Norton Safe Web można wykorzystywać jako darmowe rozszerzenie. W przypadku korzystania z niego w taki sposób informacje na temat subskrybenta nie są gromadzone. Nie dotyczy – Norton Safe Web nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Norton Safe Web można wykorzystywać jako darmowe rozszerzenie. W przypadku korzystania z niego w taki sposób informacje na temat subskrybenta nie są gromadzone.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • wersja i preferowany język
 • system operacyjny (w tym wersja albo platforma)
 • aplikacje w przeglądarce i ustawienia przeglądarki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • przeglądane witryny internetowe
Jeśli użytkownik udzieli pozwolenia na włączenie telemetrii dla produktu, mogą być gromadzone/odczytywane następujące informacje diagnostyczne:
 • metadane (ograniczone do liczby zablokowanych witryn internetowych i liczby odwiedzonych
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz zgłaszania informacji na temat użytkowania produktu na podstawie lokalizacji ogólnej.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez informowanie użytkownika o bezpieczeństwie witryny internetowej lub blokowanie niebezpiecznych witryn internetowych.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane sprawozdawcze oparte na metadanych gromadzonych przez produkt (np. liczba użytkowników według rodzajów przeglądarek, ogólnej geolokalizacji/regionów oraz systemów operacyjnych)
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Norton Safe Search (witryna internetowa i rozszerzenie przeglądarki)

Norton Safe Search (jako witryna) to witryna wyszukiwarki internetowej, która umożliwia ochronę użytkownika przed niebezpiecznymi witrynami dzięki filtrowaniu wyników wyszukiwania i wyświetlaniu użytkownikowi ocen bezpieczeństwa poszczególnych witryn, co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo podczas aktywności w sieci. Norton Safe Search (jako rozszerzenie przeglądarki) występuje w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie witryna Norton Safe Search zastępuje domyślną wyszukiwarkę przeglądarki. Drugi wariant również zastępuje wyszukiwarkę, ale także łączy w sobie funkcje rozszerzeń Norton Safe Web i Norton Home Page w jednym rozszerzeniu przeglądarki.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Norton Safe Search (jako witryna internetowa) nie wymaga od użytkownika podawania żadnych informacji.

Norton Safe Search (jako rozszerzenie przeglądarki) nie wymaga od użytkownika podawania żadnych informacji poza procesem rejestracji. Norton Safe Search można wykorzystywać jako darmowy produkt. W przypadku korzystania z niego w taki sposób informacje na temat subskrybenta nie są gromadzone.
Nie dotyczy – Norton Safe Search (jako witryna internetowa) nie wymaga od użytkownika podawania żadnych informacji. Norton Safe Search (jako witryna internetowa) nie wymaga od użytkownika podawania żadnych informacji. Norton Safe Search (jako witryna internetowa) nie wymaga od użytkownika podawania żadnych informacji.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • wersja i preferowany język
 • system operacyjny (w tym wersja albo platforma)
 • aplikacje w przeglądarce i ustawienia przeglądarki
Jeśli użytkownik udzieli pozwolenia na włączenie telemetrii dotyczącej produktu, mogą być gromadzone/odczytywane następujące informacje:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • przeglądane witryny internetowe
 • wyszukiwane terminy
 • sugestie wyszukiwania
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • adresy URL zablokowanych witryn internetowych
 • metadane (np. liczba zablokowanych witryn internetowych i liczba odwiedzonych niebezpiecznych witryn internetowych)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz zgłaszania informacji na temat użytkowania produktu na podstawie lokalizacji ogólnej.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu zapewnienia produktu poprzez informowanie użytkownika o bezpieczeństwie witryny internetowej lub blokowanie niebezpiecznych witryn internetowych.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą być przedmiotem żądania usunięcia/zapomnienia.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane sprawozdawcze oparte na metadanych gromadzonych przez produkt (np. liczba użytkowników według rodzajów przeglądarek, ogólnej geolokalizacji/regionów oraz systemów operacyjnych).
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

Password Generator

Norton Password Generator to bezpłatna usługa oferowana w wybranych krajach albo jako funkcja Norton Password Manager, która pozwala generować losowe silne hasła dla osób korzystających z aplikacji, urządzeń lub innych kont Norton.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Nie dotyczy – Norton Password Generator nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Password Generator nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Password Generator nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Password Generator nie wymaga od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa przeglądarki internetowej
 • wersja i preferowany język
 • system operacyjny (w tym wersja albo platforma)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem oraz zgłaszania informacji na temat użytkowania produktu na podstawie lokalizacji ogólnej.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.
Password Generator otrzymuje informacje na temat subskrybenta tylko w ramach witryn internetowych Norton.com. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Password Generator nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu.
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Password Generator nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Password Generator nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Password Generator nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu. Nie dotyczy – w ramach usługi Norton Password Generator nie gromadzi danych osobowych od podmiotów zewnętrznych ani nie uzyskuje do nich dostępu.

LifeLock

Produkty LifeLock (w tym Standard, Advantage, Ultimate Plus, Defender, Defender Choice, Defender Preferred) oraz produkty LifeLock oferowane w postaci świadczeń pracowniczych zapewniają klientom podstawowe funkcje monitorowania tożsamości, ochronę przed kradzieżą i usługi przywracania. Produkt LifeLock jest również oferowany w pakiecie z produktami Norton Security.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło do konta LifeLock
 • numer telefonu
 • numer ubezpieczenia społecznego
 • adres pocztowy
 • data urodzenia
 • adres rozliczeniowy
 • informacje dotyczące płatności (w zależności od sposobu mogą obejmować dane karty kredytowej/debetowej albo konta PayPal)
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta, jeśli zdecyduje się je przekazać, w tym:
 • dodatkowy adres pocztowy
 • dodatkowy numer telefonu
 • dane rachunku bankowego
 • numer prawa jazdy
 • dane dodatkowej karty kredytowej/debetowej
 • nazwisko panieńskie matki
 • słowny kod dostępu
 • numer/informacje dotyczące ubezpieczenia
 • imię i nazwisko dziecka (w przypadku zakupu LifeLock Junior)
 • numer ubezpieczenia społecznego dziecka (w przypadku zakupu LifeLock Junior)
 • data urodzenia dziecka (w przypadku zakupu LifeLock Junior)
 • dane rachunku bankowego dziecka (w przypadku zakupu LifeLock Junior)
 • pełnomocnictwo (w przypadku zakupu LifeLock Senior)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zarządzania kontem, w tym utworzenia i uwierzytelnienia konta użytkownika oraz komunikacji z użytkownikiem.

Dodatkowe informacje na temat subskrybenta są przekazywane wedle uznania subskrybenta i przetwarzane w celu świadczenia dodatkowych usług monitorowania oraz zapewnienia funkcji wybranych przez użytkownika.
Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich informacji, logując się na swoje konto. Po zamknięciu konta niektóre elementy danych (hasło do konta LifeLock i informacje dotyczące płatności) zostaną usunięte na wniosek użytkownika. NortonLifeLock będzie przechowywać wszystkie pozostałe elementy danych w celu zapewnienia gwarancji produktu (usługi przywracania).

Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich dodatkowych informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne
 • pliki cookie
Dane administracyjne, w tym:
 • numer identyfikacyjny członka
 • numer sprawy dotyczącej przywracania (dotyczy wyłącznie zgłoszonych spraw dotyczących przywracania)
 • numer sprawy dotyczącej skargi (dotyczy wyłącznie złożonych skarg)
 • numer sprawy rodzica (dotyczy wyłącznie spornych powiadomień)
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • numer identyfikacyjny urządzenia
 • wersja i ustawienia systemu operacyjnego
 • producent i model urządzenia
 • nazwy urządzenia lub przypisane nazwy
 • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
 • preferowany język
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • informacje na temat kredytów
 • raporty o zdolności kredytowej
 • transakcje bankowe
 • informacje na temat powiadomień (ograniczone do funkcji monitorowania sieci dark web i danych kredytowych)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • raporty dotyczące błędów aplikacji
 • dzienniki zrzutu awaryjnego
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia treści zgodnych z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem i monitorowania aktywności użytkownika w witrynie internetowej.

Informacje administracyjne są generowane wewnętrznie przez NortonLifeLock w celu śledzenia aktywności na koncie pomiędzy wewnętrznymi systemami, aplikacjami i elementami architektury spółki.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu monitorowania tożsamości użytkownika oraz wysyłania użytkownikowi powiadomień związanych z monitorowaniem i ochroną w przypadku wykrycia potencjalnego oszustwa.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi. Ustawienia plików cookie można zmieniać za pośrednictwem witryn NortonLifeLock.com, zgadzając się na pliki cookie albo rezygnując z nich w zależności od preferencji klienta. *

Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji administracyjnych, logując się na swoje konto. Informacje administracyjne nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i nie można zażądać ich zapomnienia/usunięcia w momencie zamknięcia konta.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji dotyczących bezpieczeństwa na swój temat w momencie zamknięcia konta.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe/reklamowe (w zależności od plików cookie)
Informacje administracyjne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • zweryfikowane imię i nazwisko
 • zweryfikowany numer ubezpieczenia społecznego
 • zweryfikowany adres pocztowy
 • zweryfikowana data urodzenia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • informacje na temat kredytów
 • raporty o zdolności kredytowej
 • transakcje bankowe
 • informacje na temat powiadomień (ograniczone do funkcji monitorowania sieci dark web i danych kredytowych)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • metadane sprawozdawcze dotyczące korzystania z produktu i aplikacji
Podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje na temat subskrybenta w celu weryfikacji i uwierzytelnienia danych osoby logującej się na konto.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu monitorowania tożsamości użytkownika oraz wysyłania użytkownikowi powiadomień związanych z monitorowaniem i ochroną w przypadku wykrycia potencjalnego oszustwa.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Subskrybent może uzyskać dostęp do swoich informacji, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na swój temat w momencie zamknięcia konta.

Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji dotyczących bezpieczeństwa na swój temat w momencie zamknięcia konta.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
* Pliki cookie są umieszczane w witrynach Norton.com, LifeLock.com i NortonLifeLock.com w celu monitorowania aktywności na stronie, poprawy satysfakcji klienta z korzystania z witryn i produktów spółki i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Ustawienia plików cookie można w niektórych regionach zmienić za pośrednictwem banera z informacją o plikach cookie. Sposób wykorzystywania plików cookie reklam opartych na zainteresowaniach kontrolować, odwiedzając branżową witrynę wyborów dotyczących reklam pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Należy pamiętać, że w przypadku wyczyszczenia plików cookie na urządzeniu, z którego uzyskiwany jest dostęp do witryn, należy ponownie ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

Dark Web Monitoring

Usługa Dark Web Monitoring oferowana przez LifeLock zapewnia użytkownikom usługi identyfikowania i wykrywania danych osobowych w sieci dark net i wysyłania użytkownikom powiadomień. Dark Web Monitoring stanowi również element oferty produktów LifeLock.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło
 • pierwszy numer telefonu
 • pierwszy adres pocztowy
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta, jeśli zdecyduje się je przekazać, w tym:
 • inny adres e-mail
 • dodatkowe numery telefonu
 • dodatkowe adresy pocztowe
 • dane rachunku bankowego
 • dane karty kredytowej/debetowej
 • nazwisko panieńskie matki
 • informacje na temat ubezpieczenia wielokrotnego
 • prawo jazdy
 • numer ubezpieczenia społecznego (wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano zakupu za pośrednictwem produktu LifeLock)
 • data urodzenia (wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano zakupu za pośrednictwem produktu LifeLock)
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zarządzania kontem, w tym utworzenia i uwierzytelnienia konta użytkownika oraz komunikacji z użytkownikiem.

Dodatkowe informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia dodatkowych kryteriów wyszukiwania produktu w sieci dark web.
Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji na temat subskrybenta, logując się na jego konto. Użytkownik może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na temat subskrybenta.

Dodatkowe informacje przekazane przez użytkownika można przeglądać po zalogowaniu na jego konto. Użytkownik może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji na temat subskrybenta.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom przetwarzającym płatności
Dodatkowe informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane, jeżeli wcześniej dokonano zakupu za pośrednictwem produktu Norton)
Informacje administracyjne, w tym:
 • numer identyfikacyjny członka LifeLock (jeżeli wcześniej dokonano zakupu za pośrednictwem produktu LifeLock)
 • identyfikator GUID Norton (jeżeli wcześniej dokonano zakupu za pośrednictwem produktu Norton)
 • identyfikator GUID członka
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
 • preferowany język
 • numer identyfikacyjny urządzenia
 • wersja i ustawienia systemu operacyjnego
Informacje diagnostyczne:
 • raporty dotyczące błędów aplikacji
 • dzienniki zrzutu awaryjnego
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

Informacje administracyjne są generowane wewnętrznie przez NortonLifeLock w celu śledzenia aktywności na koncie pomiędzy wewnętrznymi systemami, aplikacjami i elementami architektury spółki.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii.
Informacje na temat subskrybenta nie są udostępniane użytkownikowi. Adres IP/dane geolokalizacyjne są anonimizowane.

Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji administracyjnych, logując się na swoje konto. Informacje administracyjne nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i nie można zażądać ich zapomnienia/usunięcia w momencie zamknięcia konta.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe/reklamowe (w zależności od plików cookie)
Informacje administracyjne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi:
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • informacje na temat powiadomień (ograniczone do funkcji monitorowania sieci dark web)
 • Usługodawcy świadczący usługi raportów analitycznych
Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu wysyłania użytkownikom powiadomień o danych osobowych znalezionych w sieci dark web. Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, logując się na swoje konto. Subskrybent może zażądać zapomnienia/usunięcia informacji dotyczących bezpieczeństwa na swój temat w momencie zamknięcia konta. Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom

SurfEasy

Norton Secure VPN chroni urządzenia użytkownika i zabezpiecza dane użytkownika, szyfrując jego informacje w obrębie każdego połączenia internetowego i zachowując prywatność użytkownika. Produkt SurfEasy zapewnia te same usługi, co Norton Secure VPN, za pośrednictwem SurfEasy – spółki zależnej NortonLifeLock.

  Dostęp do danych i ich gromadzenie Wykorzystywanie i przetwarzanie danych Prawa osób, których dane dotyczą i ujawnianie danych Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
Dane, które Państwo nam przekazują: Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat. Nie dotyczy – Norton Secure VPN i SurfEasy nie wymagają od użytkownika podania żadnych informacji poza procesem rejestracji i naliczania opłat.
Dane, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje na temat subskrybenta, w tym:
 • adres IP/dane geolokalizacyjne (zanonimizowane)
 • numer seryjny urządzenia
Informacje dotyczące zapewniania produktu, w tym:
 • nazwa i rodzaj urządzenia
 • wersja systemu operacyjnego (dotyczy tylko urządzeń mobilnych)
 • język
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym:
 • łączne wykorzystanie przepustowości (ograniczone do liczby bajtów przesłanych za pośrednictwem usługi)
Informacje diagnostyczne, w tym:
 • dane na temat chwilowego użycia w celu wsparcia usunięcia problemu związanego z usługą (numer seryjny aplikacji w celu określenia statusu instalacji)
 • błąd w instalacji aplikacji/korzystaniu z aplikacji
Informacje na temat subskrybenta są przetwarzane w celu zapewnienia treści zgodnych z urządzeniem subskrybenta, określenia odpowiednich ustawień językowych na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są przetwarzane w celu zapewnienia produktu zgodnego z urządzeniem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przetwarzane w celu naliczania opłat za użyte produkty, dokonywania operacji sieciowych i udzielania wsparcia.

Dane diagnostyczne są przetwarzane w celu zapewniania produktu poprzez wybieranie najbardziej odpowiednich serwerów do nawiązania połączenia oraz na potrzeby badań i rozwoju, których celem jest ulepszanie produktów i usług i lepsza ochrona sieci, urządzeń, danych i tożsamości użytkowników.
W zależności od rodzaju przekazanych informacji subskrybent może nie mieć dostępu do informacji na swój temat. Adresy IP/dane geolokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny urządzenia są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane subskrybentowi.

Informacje dotyczące zapewniania produktu są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące zapewniania produktu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.

Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie.
Informacje na temat subskrybenta mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące zapewniania produktu mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom
Dane podmiotów zewnętrznych, które gromadzimy/do których uzyskujemy dostęp: Informacje diagnostyczne, w tym:
 • metadane sprawozdawcze dotyczące korzystania z produktu i aplikacji
Informacje diagnostyczne są przetwarzane w celu zrozumienia sposobu korzystania z produktu w celu dalszego opracowywania i ulepszania działania produktu oraz telemetrii. Informacje diagnostyczne są pseudonimizowane za pomocą wewnętrznych identyfikatorów i nie są udostępniane użytkownikowi. Informacje diagnostyczne są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i pseudonimizowanej i nie mogą zostać usunięte/zapomniane na żądanie. Informacje diagnostyczne mogą być przekazywane wskazanym niżej rodzajom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 • audytorom związanym z rządem
 • usługodawcom