Norton Privacy - Swedish

Integritetsmeddelande för Nortons produkter och tjänster – Senast uppdaterat den 29 maj 2019

Detta meddelande måste läsas och gäller i samband med och i tillägg till Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton. Det beskriver vilka kategorier av uppgifter som samlas in av Nortons produkter och tjänster och för vilka ändamål dessa kategorier av uppgifter behandlas. Det är utformat för att tillhandahålla obligatorisk insynsinformation både till individuella Norton-användare i egenskap av registrerade och till Norton-användare som är små och medelstora företag i egenskap av personuppgiftsansvariga. Observera att uppgiftskategorier som är markerade med en asterisk (*) är personuppgifter som överförts till Symantec i syfte att leverera motsvarande funktioner i Nortons produkter och tjänster. Alla andra uppgiftskategorier samlas in av Nortons programvara för behandling i icke-identifierbar form.

Samtliga av Nortons produkter och tjänster lyder under strikta standarder som framställs i Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton. Utöver en beskrivning av Nortons produkter eller tjänster och för att informera dig om de unika egenskaperna hos, och specifika ändamålen med, varje Norton-produkt och -tjänst på ett transparent sätt, beskriver detta meddelande även vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål de behandlas.

Om någon del av detta meddelande inte är godtagbar för dig ska du inte hämta, installera eller på annat sätt använda de motsvarande produkterna, tjänsterna eller deras funktioner och/eller omedelbart avinstallera eller sluta använda dessa produkter, tjänster eller berörda funktioner. För de funktioner i produkter och tjänster som kräver att du förser oss med ytterligare personuppgifter eller som kräver att du samtycker till behandling av personuppgifter som krävs för att använda specifika tillvalsfunktioner i en produkt eller tjänst, blir du, vid hämtning, installation, aktivering eller användning av en sådan funktion, ombedd att gå igenom detta meddelande så att du kan lämna ett informerat och specifikt samtycke i enlighet därmed.

Norton App Lock

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton App Lock ger användaren möjlighet att säkra och skydda mobila appar med en PIN-kod, ett lösenord eller låsningsmönster. Om den mobila enheten går förlorad eller blir stulen kan App Lock även konfigureras så att enhetens främre kamera (om sådan finns) tar en bild efter tre misslyckade försök att låsa upp enheten. *1. Användarens e-postadress
2. Användares inställda PIN-koder, lösenord för mobila appar
3. Enligt användares val, bilder baserat på inställningar
1. Användarens e-postadress samlas in och överförs till Symantec för att möjliggöra behandling av lösenordsåterställningar via Norton App Lock.
2. 3. Alla andra uppgifter som produkten samlar in via användarens inmatning lagras i användarens enhet.

 

Norton Clean

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Clean maximerar lagringsutrymmet genom att städa cacheminnet i användarens mobila enhet för att radera annonser och oönskade data och därmed göra ytterligare lagringsutrymme ledigt. Den mobila enhetens unika enhetsidentifierare (Unique Device Identifier, IMEI) IMEI-numret samlas in från enheten och överförs till Symantec. Efter överföringen hashas IMEI-numret omedelbart före all vidare behandling. Det hashade numret behandlas för övervakning av unik användning av produkten. När numret väl har hashats kan det inte spåras tillbaka till den ursprungliga enheten, så att varken användaren eller själva enheten spåras eller övervakas.

 

Norton Error Management

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Error Management dokumenterar problem som uppstår med Norton-produkter. I sådana fall kan användaren välja att rapportera fel till Symantec. 1. Datorns statusinformation (systemspråk, landsinställning och operativsystemets version)
2. Aktiva processer, deras status och information om prestanda
3. Uppgifter från filer och mappar som var öppna när Norton-produkten stötte på problemet
1.-2.-3. Systeminformation behandlas av Symantec i syfte att korrigera det identifierade problemet och för att förbättra Norton-produktens prestanda.
I vissa fall, om ett problem inträffar på grund av ett säkerhetshot eller en sårbarhet, kan Symantec härleda och dela vissa icke- användarspecifika eller icke-identifierande uppgifter med partner i vår bredare cybersäkerhetscommunity, t.ex. forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsprogramvara. Syftet med sådan delning är att främja medvetenhet om, identifiering av och förebyggande av risken. Symantec kan även använda statistik som härleds från sådan information för att spåra och publicera rapporter om trender för säkerhetsrisker.

 

Norton Community Watch

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Community Watch ger användare av Nortons säkerhetsprodukter möjlighet att hjälpa till att förbättra identifieringen av och förkorta tiden för leverans av skydd mot nya hot mot säkerheten. Programmet samlar in utvalda säkerhets- och programdata och skickar dem till Symantec för analyser för identifiering av nya hot och deras källor. Programmet hjälper till att bygga en bättre och starkare säkerhetsprodukt genom att analysera data som skickas från användaren.

Registrering i programmet Norton Community Watch innebär att du:
1. Deltar i att bygga bättre, djupare kunskap om och skydd mot cyberhot via de data du och andra deltagare skickar in. Vår backend-teknik använder sofistikerade algoritmer för att beräkna en säkerhetsbedömning för varje fil som hämtas, installeras eller körs i din dator, dock utan att fatta något beslut som avser dig eller någon annan personligen. Användare av Nortons säkerhetsprodukter drar fördel av denna nya innovativa teknik när en Norton-produkt:
a. blockerar skadliga hämtade filer med Download Insight. Norton anger om den hämtade filen anses säker eller riskabel eller om den har en okänd säkerhetsprofil. Om filen inte är säker vidtar våra produkter omedelbara åtgärder för att skydda dig,
b. levererar förbättrad identifieringstakt såväl som minskar antalet falska positiva,
c. kör skanningar snabbare med hjälp av Norton Insight genom att snabbare släppa igenom filer som skickades in, analyserades och fastställdes som ”bra kända” via Norton Community Watch.
2. Tillhandahåller viktiga säkerhets- och programdata, vilket innebär att du bidrar till den information som behövs för att identifiera nya hot och för att blockera dem innan de sprids vidare.
1. Enhets-ID (data som genereras av Symantec)
2. Produktens serienummer (data som Symantec tilldelar din produkt)
3. Norton-kontonummer (data som genereras av Symantec)
*4. Filsökvägar
*5. Icke-körningsbara filer och portabla körningsbara filer som identifieras som skadlig kod
6. Webbadresser till besökta webbplatser som potentiellt är bedrägliga enligt Norton-produkten
7. Webbadressen till den webbplats som användaren besökte senast före installationen av en hämtad säkerhetsrisk i sin dator
8. Information om de processer och program som körs i användarens enhet då och då, inklusive när en potentiell säkerhetsrisk påträffas
9. Ett prov på data som användarens enhet skickar som svar på en potentiell säkerhetsrisk
Eftersom Norton Community Watch är en backend-tjänst som drivs och hanteras av Symantec samlas alla data in och överförs till Symantec på följande sätt:
1. Enhets-ID:t behövs för att spåra antalet unika enheter i varje abonnemang som använder en produkt, för att revisionsgranska och genomdriva licensrättigheter och anspråk.
2. Produktens serienummer anges för varje användare och används för att säkerställa att varje produkt har licensierats av Symantec för användning.
3. Norton-kontonumret behövs för att spåra antalet användare som abonnerar på specifika Norton-produkter.
4.–5. Filsökvägar och icke-körningsbara filer och portabla körningsbara filer registreras för att hjälpa till att identifiera ursprunget och den logiska platsen för cyberhot som påverkar eller kommer från användarens enhet.
6.–7. Webbadresser används för att identifiera webbaserade källor till potentiella säkerhetsrisker och för att förbättra Symantec-produkters och -tjänsters förmåga att identifiera uppsåtliga handlingar, skadliga händelser, bedrägliga webbplatser, brottslig programvara och andra former av hot mot säkerheten på internet.
8.–9. Enhetsdata används för att förbättra Symantecs kunskap och kännedom om cyberhot. Enhetsdata behandlas dessutom för att tillhandahålla bättre framtida skydd för användare av Symantecs produkter och tjänster och för statistisk analys av trender inom cybersäkerhet.

 

Norton Core

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Core är en trådlös router som tillhandahåller skydd mot skadlig kod, virus, hackare och andra cyberhot för enheter som är anslutna till routern. *1. Trådlöst nätverks-SSID/lösenord (krypterat)
2. Enhetsinformation, inklusive eventuella personuppgifter som användaren anger vid tilldelning av enhetsnamn och, om det tillhandahålls av användaren, namn eller alias på eller för den person som enheten har kopplats till och information om enhetens/appens användaragent, inklusive enhetstyp, tillverkare och modell, operativsystem och IP-adress
3. Information om enhetsanvändning, inklusive uppgifter om tidpunkt för senaste enhetsanvändning, internetanvändningstid för varje ansluten enhet samt nätverksanslutningars gateway-loggar
4. Information om inställningar för föräldrakontroll såsom de har definierats och konfigurerats av användaren, inklusive blockerade webbplatser, besökta webbplatser och tid och information om innehållsfilter, såväl som webbadresser till webbplatser som fastställs eller bedöms vara farliga
*5. Personuppgifter som användaren kan välja att tillhandahålla för att skapa ett Norton-konto, inklusive ett användarnamn och en bild om så önskas
*6. Personuppgifter som tillhandahålls av användaren för kundsupport och anslutningshjälp, t.ex. användar-ID, namn, roll, användarspecifika policyer och enhetsinformation
7. Telemetri avseende cyberhot, inklusive loggar över försök att ladda ned skadliga körningsbara filer/mobila appar, bevis på andra riskfyllda händelser eller åtgärder samt artefakter som exempel på skadlig kod
*8. Användarens kontaktuppgifter och angivna preferenser
*9. Leveransadress och relaterade uppgifter
10. Norton Core möjliggör deltagande i Norton Community Watch
1. Trådlös nätverksinformation behandlas för användardefinierad konfiguration av Wi-Fi-nätverket.
2. Enhetsinformation behandlas för licensadministration, för analys av enheten och dess trafik i syfte att övervaka routerns tillstånd och anslutning samt för hjälp vid felsökning, för att förstå produktens användning och reagera på varningar.
3. Enhetens användningsuppgifter behandlas för följande ändamål:
 • optimera Norton Cores prestanda,
 • informera användare om webbplatssäkerhet samt
 • blockera surfning på osäkra webbplatser.
4. Information om och inställningar för föräldrakontroll används för att genomdriva regler och policyer som användaren definierar för sina kontrollerade profiler, för att hjälpa användaren att upptäcka allt missbruk av personuppgifter som är förknippade med sådana profiler samt för att kommunicera med användaren och kontrollerade profiler.
5.–6. Användarens kontouppgifter samlas in av Symantec för att leverera tjänster som beskrivs i kundavtalet och för att tillhandahålla teknisk support och hjälp.
7. Telemetrin avseende cyberhot överförs till Symantec för forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
8. Användarens kontaktuppgifter och inställningar skickas till Symantec för följande ändamål:
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara för Norton Core,
 • informera användaren om olika sätt att förbättra användarupplevelsen,
 • skräddarsy information som visas för användaren baserat på användarens inställningar (t.ex. språk och geografiska område) samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
9. Leveransadress och relaterade uppgifter behandlas för att leverera Norton Core-hårdvaran till användaren.
10. Ytterligare information om Norton Community Watch finns i avsnittet om Norton Community Watch i detta meddelande.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Mobile Security

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Mobile Security tillhandahåller skyddade användare, och de enheter abonnenter väljer att skydda, ett skydd för smartphones och surfplattor mot digitala hot, återställning av förlorade eller stulna enheter samt återställning av kontaktuppgifter. 1. Skyddade användares mobila enhetsuppgifter, inklusive utrustningsidentifierare (t.ex. IMEI, MAC-adress för Wi-Fi, UDID), abonnentuppgifter, mobilnummer och användarens andra skyddade kontaktuppgifter, enhetens namn/typ och tillverkare, operativsystemets typ och version, trådlös operatör, nätverkstyp, ursprungsland, supportärende-ID, användarinstallerade certifikat, webbplatsens domännamn och förknippad SSL-certifikatkedja från enheten samt IP-adress
2. Användningsuppgifter som hämtnings- och användningsfrekvens, logguppgifter och cookies samt information från nätverkstjänsten om hur användaren ansluter till nätverkstjänsten
3. Namn på filer och appar i användarens enhet varje gång produkten genomför en skanning, inklusive skannade appar som för närvarande inte finns i Symantecs databas med kända appar för att skydda användaren mot skadlig kod eller riskfyllda funktioner, såväl som innehåll i kalendern och SD-kort om tillgängligt
4. Surfningsinformation med webbadresser, historik och bokmärken
*5. Enligt användarens önskemål, kontakter i användarens enhet, inklusive samtals- och sms-loggar
6. Ljudinställningar för telefonsamtal och enheten
*7. Enhetens platsdata
*8. Produkten kan också konfigureras så att, om enheten har rätt utrustning och rapporteras som förlorad eller stulen, enhetens främre kamera tar en bild när användning av enheten fortsätter, om ett felaktigt lösenord anges efter ett misslyckat försök att låsa upp enheten eller om enheten slås på efter att den har stängts av
9. Säkerhetskopior av uppgifter i den mobila enheten, inklusive kontakter, samtalshistorik, telefon- och sms-meddelanden
1. Mobila enhetsuppgifter, abonnentuppgifter och den skyddade användarens kontaktuppgifter behandlas för följande ändamål:
 • aktivera produkten och optimera dess prestanda,
 • autentisera den skyddade användarens identitet hos Symantec,
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • kommunicera med den skyddade användaren för att tillhandahålla tjänsten,
 • genomföra licensadministration samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Användningsuppgifter behandlas för följande ändamål: förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse.
3. Fil- och appnamn, innehåll i kalendern (t.ex. webbadresser i inbjudningar) och SD-kort behandlas för följande ändamål:
 • varna användaren om potentiellt skadliga appar,
 • söka igenom enheten efter skadlig kod samt
 • radera personligt innehåll från enheten om användaren väljer att aktivera och utföra produktens Wipe-kommando.
4. Surfningsuppgifter behandlas för följande ändamål:
 • informera användare om webbplatssäkerhet,
 • blockera surfning på osäkra webbplatser samt
 • radera surfningshistorik och bokmärken om användaren väljer att använda produktens Web Protection-funktion eller Wipe-kommando.
5. Kontakter, inklusive samtals- och sms-loggar, i användarens enhet behandlas i syfte att tillhandahålla funktionerna för blockering av samtal/sms om användaren väljer att använda dem.
6. Mobilens inställningar används för att blockera inkommande samtal från kontakter eller för att modifiera enhetens ljudinställningar om användaren väljer att aktivera och använda produktens blockeringsfunktion och/eller Scream-kommando.
7. 8. Enhetens platsuppgifter och bildinformation kan samlas in på den skyddade användarens begäran för att hitta användarens enhet om den har tappats bort eller stulits. Produkten kan även förse abonnenten med fjärrkommandon som hjälper till att hitta den skyddade användarens enhet om den har tappats bort eller stulits. I vissa fall, när enheten rapporteras som förlorad eller stulen, kommer enheten att fjärrlåsas. Som alternativ kan produkten också stängas när som helst, om enheten rapporteras som förlorad eller stulen. Med tillstånd från den skyddade användaren kan en historik över enhetens tio senaste platser lagras för att ge den skyddade användaren möjlighet att spåra enhetens senaste förflyttningar, även om produkten inte används vid det tillfället.
9. Säkerhetskopieringsdata behandlas i syfte att leverera produktens funktioner för säkerhetskopiering och återställning om användare väljer att använda dem.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Security Scan

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Security Scan tillhandahåller en skanning av en eller flera ändpunktsenheter som användaren väljer, identifierar potentiella risker och ger användaren rekommendationer avseende produkter och lösningar. 1. Enhets-ID (data som genereras internt av Symantec), enhetens funktion för installation/avinstallation, enhetsinformation och information om enhetens/appens användaragent, inklusive enhetstyp, OS-version, OS-språk, tillverkare och modell, operativsystem samt förknippad geografisk information
2. Telemetridata om skannade filer, användarupplevelser och påträffade, uppklarade och återstående hot, datum och tid för skanning efter start, statusinformation om installation och drift, vilket oavsiktligt kan omfatta personuppgifter om de ingår i en filsökväg eller ett mappnamn
1. Enhets-ID och relaterade uppgifter används av Symantec för följande ändamål:
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • kommunicera med användaren för att tillhandahålla tjänsten,
 • förstå tjänstens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse.
2. Telemetridata används av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera tjänsten och optimera dess prestanda samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Secure Login

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Secure Login (NSL) är en identitetsintygare som levererar ett enkelt, säkert och centraliserat sätt att autentisera användare. Symantec tillhandahåller en infrastruktur för identitetshantering av flera miljoner användare av olika Norton-produkter. *1. Personuppgifter för att hjälpa till att autentisera användarens identitet, t.ex. hemadress, telefonnummer, födelsedatum och/eller kreditkortsnummer, användarens kontaktuppgifter, eventuella ytterligare personuppgifter som användaren kan ange i sitt Norton-konto eller som användaren kan tillhandahålla för ändamål som kundsupport och anslutningshjälp, t.ex. namn och enhetsinformation
2. Information om enheten, produkten och tjänsten och information om enhetens/appens användaragent, inklusive enhetstyp, tillverkare, modell, operativsystem och version, enhetsinformation och information om enhetens/appens användaragent, inklusive enhetstyp, tillverkare, modell, operativsystem och version, data om körtidsprestanda, installerade appar, förknippad geografisk information, MAC-adress och IP-adress
3. Användningsdata avseende internetanvändning, t.ex. webbadresser och IP-adresser till besökta webbplatser, nyckelord och resultat från sökningar samt information om potentiella säkerhetsrisker (inklusive webbadresser och IP-adresser till webbplatser som anses vara potentiellt bedrägliga, vilka kan innehålla personuppgifter som webbplatsen försöker skaffa utan tillstånd från användaren)
1. Personuppgifter behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • autentisera användarens identitet för Symantec eller för att förlita sig på tredje parter som använder Norton Security Login,
 • utfärda en identitetsuppgift och/eller undvika bedrägliga transaktioner i användarens namn,
 • hjälpa användaren genom installationsprocessen,
 • kommunicera med användaren för att tillhandahålla tjänsten, support och hjälp samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Information om enheten, produkten och tjänsten behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera produkter och tjänster och optimera deras prestanda,
 • genomföra licensadministration samt
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse.
3. Användningsdata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • informera användare om webbplatssäkerhet,
 • blockera surfning på osäkra webbplatser samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Ultimate Help-Desk och Norton Computer Tune-Up

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Ultimate Help Desk ger användaren möjlighet att kontakta en expert för att få hjälp med tekniska problem som kan bestå av allt från nätverksinställningar till enhetsdiagnostik och felsökning.
Norton Computer Tune-Up är en funktion i Norton Ultimate Help Desk som hjälper till att hålla användarens enhet i skick som ny med hjälp av diagnostik.
*1. Uppgifter i dina telefonförfrågningar till Symantecs representanter eller som du anger i Symantecs online-gränssnitt när du begär Norton-tjänsterna
2. Systeminformation, inklusive: typ och version av operativsystem och webbläsare som används i enheten, om en brandvägg är aktiv, om antivirusprogramvara är installerad, aktiv och uppdaterad, minnes- och skivutrymme, proxykonfiguration och katalogposter för Support Software Tool, webbläsarinformation, inklusive inställningar för säkerhet och temporära filer, aktiva portar, hosts-fil och nätverksgränssnittets inställningar i enheten, information om installerade program och aktiva processer, loggfilsinformation och registerdata för appar och operativsystem
3. Diagnostisk information, inklusive: antalet filer som har skannats och hot som har påträffats och klarats upp av Support Software Tool, typer av påträffade hot, enhetens säkerhetsstatus (bra/rimlig/dålig) såsom fastställt av Support Software Tool, antal och typ av återstående hot som inte har klarats upp av Support Software Tool
1. Information om förfrågningar behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • kommunicera med användaren för att tillhandahålla tjänsten,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Systeminformation behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • leverera de tjänster som användaren begär,
 • aktivera tjänsterna och optimera deras prestanda samt
 • hjälpa användaren under användningen av tjänsterna.
3. Diagnostisk information behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • informera användaren om resultatet av de utförda tjänsterna samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Secure VPN (förut Norton WiFi Privacy)

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Secure VPN skyddar användarens enheter och gör användarens uppgifter säkra genom att kryptera uppgifterna i alla internetanslutningar och därigenom bevara användarens integritet. 1. Abonnentuppgifter och mobilenhetsdata, inklusive enhetens namn, typ, OS-version och språk
2. Aggregerat bandbreddsutnyttjande
3. Temporära användningsdata för att hjälpa till med att felsöka ett problem med tjänsten
1. Abonnentuppgifter och mobilenhetsdata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera tjänsterna och optimera deras prestanda,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse,
 • hjälpa användaren under installationen av programvaran och användningen av tjänsten,
 • kommunicera med användaren för att tillhandahålla tjänsten,
 • påminna användaren om att skydda de uppgifter som överförs samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Information om bandbreddsutnyttjande behandlas av Symantec för fakturering, nätverksdrift och support.
3. Temporära användningsdata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • välja den server som är lämpligast att ansluta till samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
När Norton Secure VPN används styr vi användarens internettrafik via Symantecs nätverk som är ett nätverk av typen ”No Log”. Detta innebär att Symantec inte lagrar användarens ursprungliga IP-adress under anslutningen till Norton Secure VPN och därför kan Symantec inte identifiera enskilda personer. Symantecs automatiska regelbaserade trafikhantering kan kräva realtidsanalys av datatrafik över internet, inklusive destinationswebbplatser eller IP-adresser och ursprungliga IP-adresser, men ingen logg upprätthålls avseende denna information. Symantec lagrar inga uppgifter om appar, tjänster eller webbplatser som användaren laddar ned, använder eller besöker. Eftersom Symantec hanterar ett globalt nätverk kan användarens internettrafik styras via ett eller flera länder såsom beskrivs i Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Security-produkter (Security, Internet Security, One, Antivirus och 360)

Detta avsnitt behandlar Norton Security (Standard, Deluxe och Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE samt Norton 360MD.

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Security-produkterna tillhandahåller ändpunktssäkerhet med försvar mot utpressningstrojaner, virus, spionprogram, skadlig kod och andra online-hot. 1. Abonnentuppgifter och enhetsdata, inklusive *personuppgifter som användaren kan ange för att skapa ett Norton-konto med ett användarnamn och en valfri bild, alla *personuppgifter användaren inkluderar vid tilldelning av enhetsnamn och, om angivet, namn eller alias på eller för den person som enheten har kopplats till och information om enhetens/appens användaragent, inklusive enhetstyp, tillverkare och modell, operativsystem och -version, appar och deras versioner, förknippad geografisk information, MAC-adress, enhets-ID och IP-adress, statusinformation avseende installation och drift som oavsiktligt kan omfatta personuppgifter om de ingår i en filsökväg eller ett mappnamn, eventuella ytterligare personuppgifter som användaren ger Symantec för ändamål som kundsupport och anslutningshjälp, t.ex. användar-ID, namn, roll, policyer och enhetsinformation
2. Uppgifter avseende internetanvändning, t.ex. webbadresser och IP-adresser till besökta webbplatser, nyckelord och resultat från sökningar samt information om potentiella säkerhetsrisker (inklusive webbadresser och IP-adresser till webbplatser som anses vara potentiellt bedrägliga, vilka kan innehålla personuppgifter som webbplatsen försöker skaffa utan tillstånd från användaren)
3. Data avseende enhetsanvändning och diagnostik, inklusive: senaste datum och tid enheten användes, internetanvändningstid för varje ansluten enhet och gateway-loggar med information om aktiviteter i nätverksanslutningen, körningsbara filer som identifieras som potentiell skadlig kod och som kan innehålla personuppgifter som har erhållits via den skadliga koden utan användarens tillstånd, e-postmeddelanden som har skickats till Symantec med användarens tillstånd och rapporterade som spam eller felaktigt identifierade som spam, ”kraschdump”-information eller uppgifter i en rapport som användaren kan välja att skicka till Symantec när produkterna och tjänsterna drabbas av ett problem och som kan omfatta systemspråk, land, operativsystem och processer/filer som kördes när felet inträffade
4. Information om inställningar för föräldrakontroll såsom de har definierats och konfigurerats av användaren, inklusive blockerade webbplatser, besökta webbplatser och tid och information om innehållsfilter, såväl som webbadresser till webbplatser som fastställs eller bedöms vara farliga.
1. Abonnentuppgifter och enhetsdata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera produkterna och tjänsterna och optimera deras prestanda,
 • autentisera användarens identitet hos Symantec,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse,
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • kommunicera med användaren för att tillhandahålla tjänsten,
 • genomföra licensadministration samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Internetanvändningsdata behandlas för följande ändamål:
 • informera användaren om webbplatssäkerhet samt
 • blockera surfning på osäkra webbplatser.
3. Enhetsanvändning- och diagnostiska data behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • förstå hur produkten används,
 • leverera produkternas och tjänsternas skyddsfunktioner samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
4. Föräldrakontrollinformation och -inställningar används för att genomdriva regler och policyer som användaren definierar för sina kontrollerade profiler, hjälpa användaren att upptäcka allt missbruk av personuppgifter som är förknippade med sådana profiler samt kommunicera med användaren och kontrollerade profiler.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas,
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider,
 • förstå frekvensen av produktrelaterad kommunikation för att optimera övergripande användarupplevelser samt
 • skaffa annan icke-användarspecifik affärs- och marknadsinformation som är relevant för utförandet av vår verksamhet.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Safe Search är en sökmotorwebbplats som hjälper till att skydda användaren mot osäkra webbplatser genom att filtrera sökresultat och ge användaren säkerhetsklassificering av webbplatser för att tillhandahålla en säkrare surfningsupplevelse. Det är också ett webbläsartillägg som ger åtkomst till Norton Safe Search-webbplatsen på olika sätt. Olika versioner av detta tillägg kan enligt användarens val antingen:
a) ersätta webbläsarens förvalda sökmotor med Norton Safe Search-webbplatsen eller
b) ersätta webbläsarens förvalda sökmotor med Norton Safe Search-webbplatsen OCH ersätta webbläsarens förvalda hemsida + inställningen för nya flikar med Norton Home Page.
Norton Home Page är ett webbläsartillägg och en förvald hemsida som aktiverar Norton Safe Search-webbplatsen.
Norton Safe Web är ett webbläsartillägg som användaren väljer att använda för att övervaka surfningsaktiviteter och webbsidors innehåll. Det använder ryktestjänster och analys av webbsidors innehåll för att hjälpa till att skydda användaren mot skadligt webbplatsinnehåll, nätfiske och andra hot.
1. Abonnentuppgifter och enhets- och programvarudata, inklusive: webbläsarens namn, version och föredraget språk, operativsystem, version eller plattform, användarenhetens IP-adress
2. Uppgifter om användning av tjänsten, inklusive: länkar i sociala medier och webmail, surfningsaktiviteter, nyckelord i webbsökningar, förvald inmatning i olika sökfält som hanteras av Norton-produkterna, resultat från sökmotorn
3. Cookies, spårningspixlar, skript eller liknande teknik som placeras i datorn eller enheten av Norton Safe Search-webbplatsen och Norton Home Page-webbplatsen
1. Abonnentuppgifter och enhets- och programvarudata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera tjänsten och optimera dess prestanda,
 • genomföra licensadministration,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse,
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • leverera produkt- och tjänsteförbättringar och skapa bättre skydd för användaren, användarens nätverk, enhet, uppgifter och identitet samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Uppgifter om användning av tjänsten behandlas av Symantec och på Symantecs vägnar för följande ändamål:
 • informera användaren om webbplatssäkerhet,
 • blockera surfning på osäkra webbplatser samt
 • analysera användning av tjänsten.
Användarens sökfrågor som görs via vår Norton Safe Search-produkt styrs till våra externa sökningspartner Oath/Yahoo! (för USA och Kanada) och IACI (utanför USA och Kanada) för att leverera sökresultaten till dig. Våra externa partner kan även samla in uppgifter direkt från dig i enlighet med dina aktiviteter med Norton Safe Search. Våra externa partner kommer att samla in sådana uppgifter i deras roll som personuppgiftsansvariga i syfte att behandla din sökning. Sådan insamling av uppgifter regleras av den externa partnerns integritetspolicy och integritetsmeddelanden.
I syfte att leverera Norton Safe Search till dig kommer din sökfråga att styras till vår externa partner (dvs. inte ett Symantec-bolag) där den externa partnern behandlar din fråga. Den externa partnern kan även samla in uppgifter direkt från dig via dina aktiviteter med Norton Safe Search (sammantaget ”tredjepartsuppgifter”). Den externa partnern kommer att vara personuppgiftsansvarig med avseende på behandling av din sökfråga. Därför är det den externa partnern snarare än Symantec som bestämmer hur dina tredjepartsuppgifter kommer att samlas in, användas, lämnas ut, lagras eller behandlas på annat sätt. Dina tredjepartsuppgifter regleras av den externa partnerns integritetsmeddelande avseende behandling av dina uppgifter för att utföra sökningen. Läs den externa partnerns integritetsmeddelande för att få mer information.
3. Cookies och liknande spårningsverktyg behandlas för att spåra inställningar och historik för användning av funktioner. Ytterligare information om cookies finns i avsnittet ”Spårningsteknik, cookies och Do Not Track” i Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton.
Anonymiserade IP-adresser och information om produktanvändning behandlas av Google Analytics Measurement Protocol i syfte att utföra viktig statistisk analys och hantering. Klicka här för att se information om skyddsmekanismer för Google Analytics-data.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas samt
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider.

 

Norton Security Toolbar

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Security Toolbar finns i två varianter,
a) ett tillägg till Microsoft Internet Explorer och
b) ett webbläsartillägg för Google Chrome. Båda varianterna används för att övervaka användarens surfningsaktiviteter och webbsidors innehåll. De använder ryktestjänster och analys av webbsidors innehåll för att hjälpa till att skydda användaren mot skadligt webbplatsinnehåll, nätfiske och andra hot.
Varianten för Internet Explorer medger åtkomst till och användning av valvinformation från Norton Password Manager direkt i webbläsargränssnittet. Den tillhandahåller även ett sökfält för att utföra sökningar på Norton Safe Search-webbplatsen. Varianten för Google Chrome tillhandahåller ett sökfält för att utföra sökningar på Norton Safe Search-webbplatsen.
1. Enhets- och programvarudata, inklusive: webbläsarens namn, version och föredraget språk, operativsystem, version eller plattform, användarenhetens IP-adress
2. Uppgifter om användning av produkten, inklusive: surfningsaktiviteter, begränsad surfningshistorik, nyckelord i webbsökningar, förvald inmatning i olika sökfält som hanteras av Norton-produkterna, resultat från sökmotorn
3. Cookies, spårningspixlar, skript eller liknande teknik som placeras i datorn eller enheten av Norton Safe Search-webbplatsen och Norton Home Page-webbplatsen
1. Enhets- och programvarudata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera tjänsten och optimera dess prestanda,
 • genomföra licensadministration,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse,
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • leverera produkt- och tjänsteförbättringar och skapa bättre skydd för användaren, användarens nätverk, enhet, uppgifter och identitet samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Uppgifter om användning av produkten behandlas av Symantec och på Symantecs vägnar för följande ändamål:
 • informera användaren om webbplatssäkerhet,
 • blockera surfning på osäkra webbplatser samt
 • analysera användning av tjänsten.
3. Cookies och liknande spårningsverktyg behandlas för att spåra inställningar och historik för användning av funktioner. Ytterligare information om cookies finns i avsnittet ”Spårningsteknik, cookies och Do Not Track” i Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas sam
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider.

 

Norton Password Manager (förut Norton Identity Safe)

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Password Manager finns i två varianter, a) en Norton Security-komponent och b) webbläsartillägg för alla populära webbläsare utom Internet Explorer. Alla varianter fungerar som en lösenordshanterare som hanterar användarnamn, lösenord och andra uppgifter som är praktiska för att utföra aktiviteter online. 1. Abonnentuppgifter och enhets- och programvarudata, inklusive: webbläsarens namn, version och föredraget språk, operativsystem, version eller plattform, enhetens IP-adress, *andra personuppgifter som lämnas ut av användaren och kan omfatta användarnamn, lösenord, webbplatsadresser, fysiska adresser, betalkontonummer, utgångsuppgifter och fritext
2. Uppgifter om användning av tjänsten, inklusive: surfningsaktiviteter, nyckelord i webbsökningar, förvald inmatning i olika sökfält som hanteras av Norton-produkterna, resultat från sökmotorn
1. Enhets- och programvarudata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera tjänsten och optimera dess prestanda,
 • genomföra licensadministration,
 • förstå produktens användning och inställningar för att anpassa och förbättra användarens upplevelse,
 • hjälpa användaren genom installationen av programvara,
 • leverera produkt- och tjänsteförbättringar och skapa bättre skydd för användaren, användarens nätverk, enhet, uppgifter och identitet samt
 • förbättra kundnöjdheten med tjänster som tillhandahålls via egna och externa kundtjänstcenter.
2. Uppgifter om användning av produkten behandlas av Symantec och på Symantecs vägnar för följande ändamål:
 • informera användaren om webbplatssäkerhet,
 • blockera surfning på osäkra webbplatser samt
 • analysera användning av tjänsten.
Anonymiserade IP-adresser och information om produktanvändning behandlas av Google Analytics Measurement Protocol i syfte att utföra viktig statistisk analys och hantering. Klicka här för att se information om skyddsmekanismer för Google Analytics-data.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder,
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas samt
 • övervaka och förbättra produkters prestanda med avseende på tillgänglighet och svarstider.

 

Norton Family Premier

Beskrivning av produkten/tjänsten Dataåtkomst och -insamling Databehandling
Norton Family Premier hjälper till att skydda skyddade användare och deras enheter som abonnenten väljer att skydda med föräldrakontroller som tillämpas via abonnentdefinierade och -hanterade skyddsinställningar och -funktioner.
Ytterligare information om Norton Family Premier finns i avsnittet nedan med rubriken ”Norton Family Premier – mer information”.
*1. Abonnentuppgifter som: administratörens kontaktuppgifter, inklusive men ej begränsat till abonnentens namn, e-postadress och lösenord för att skydda abonnentens konto, personuppgifter som abonnenten tillhandahåller under konfiguration av tjänsten eller något efterföljande supportsamtal
2. Enhets- och programvarudata, inklusive: installationsstatus för Norton Family-klientprogramvaran i abonnentens eller den skyddade användarens enhet, programkonfiguration, produktuppgifter och installationsstatus, licensstatus, information om licensberättigande, licens-ID och licensanvändning, enhetens namn, typ, OS-version, språk, plats (GPS), webbläsartyp och -version, enhetens hårdvara, befintliga programvaror och appar, konfigurationer för app- och databasåtkomst, policykrav och policyefterlevnadsstatus samt felloggar för appar och arbetsflöden
*3. Uppgifter om skyddade användare som abonnenten väljer att lämna ut till Symantec, inklusive: namn, kön, avatarbilder, de sex sista siffrorna i ett offentligt ID-nummer som är relaterat till den skyddade användaren (t.ex. om tillgängligt, socialförsäkringsnummer, personnummer), e-postadress, mobilnummer, skolans namn eller andra uppgifter som abonnenten vill skydda, kontouppgifter för inloggning på enhet, land och tidszon
4. Uppgifter om den skyddade användarens nätverksaktiviteter som abonnenten instruerar Symantec att övervaka, inklusive helt enligt abonnentens val: aktiviteter och platser online och med den mobila enheten, webbplatser som den skyddade användaren försöker besöka och webbplatser som produkten blockerar den skyddade användarens besök på, online-sökord som den skyddade användaren använder, appar som den skyddade användaren installerar eller avinstallerar i sin enhet om abonnenten har aktiverat appövervakning, den skyddade användarens enhetsanvändningstid, *den skyddade användarens profilnamn, profilwebbadress, profil-ID i Facebook och besökta videor, videor som den skyddade användaren ser på YouTube.com och/eller från Hulu om abonnenten har aktiverat videoövervakning
1. Abonnentuppgifter behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • aktivera Norton Family och optimera dess prestanda,
 • tillhandahålla support och felsökningshjälp,
 • skicka ut kampanjinformation till abonnenten i enlighet med tillstånd från abonnenten eller såsom på annat sätt medges i tillämpliga lagar samt
 • konfigurera abonnentens Norton-konto.
2. Enhets- och programvarudata behandlas av Symantec för följande ändamål:
 • säkerställa att produkten fungerar korrekt och leverera de tjänster abonnenten begär,
 • genomföra licensadministration,
 • utvärdera och förbättra andelen av produktens lyckade installationer samt
 • forskning och utveckling i syfte att förbättra Symantecs produkter och tjänster och skapa bättre skydd för abonnentens och den skyddade användarens nätverk, enheter, uppgifter och identitet.
3. Den skyddade användarens uppgifter behandlas för följande ändamål:
 • identifiera och autentisera abonnenten och den skyddade användaren för Symantec,
 • hjälpa abonnenten att upptäcka eventuellt missbruk av den skyddade användarens personuppgifter samt
 • kommunicera med abonnenten och med abonnentens tillstånd med den skyddade användaren i syfte att tillhandahålla tjänsten.
4. Uppgifter om skyddade användarens aktiviteter behandlas för följande ändamål:
 • hjälpa abonnenten att övervaka online-aktiviteter med den skyddade användarens enhet,
 • begränsa skador från installerad skadlig kod,
 • hjälpa till att genomdriva abonnentens definierade regler för online-aktiviteter med den skyddade användarens enhet,
 • ge abonnenten möjlighet att upptäcka om den skyddade användaren utsätts för hot via online-kommunikation samt
 • hjälpa abonnenten att skydda den skyddade användaren mot sådana hot.
Symantec kommer dessutom att använda aggregerade anonymiserade eller på annat sätt icke-identifierande uppgifter som härleds från insamlade data som exempelvis statistik för följande ändamål:
 • genomföra allmän forskning kring cybersäkerhet,
 • förbättra upptäckten av skadlig kod och cyberhot, t.ex. via analys av filprover,
 • spåra och publicera rapporter om risker/trender avseende säkerhet och identitetsstölder samt
 • genomföra statistiska analyser av produktimplementering, inklusive analys av trender och jämförelser i vår aggregerade användardatabas.

 

Norton Family Premier – mer information

Om abonnenten väljer att aktivera tjänsten kommer Norton Family inte att tillåta att den skyddade användaren gör sina personuppgifter offentliga.

Om och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar i det land eller den region där abonnenten befinner sig kan Symantec tillhandahålla tjänsten för platsövervakning. Övervakning av platsen och användning av någon information om sådan övervakning kan vara begränsad eller förbjuden enligt lokala lagar som gäller för abonnenten. Abonnenten bör alltid rådfråga lokala myndigheter innan denna funktion aktiveras.

När abonnenten aktiverar platsövervakningstjänsten kommer Norton Family att utföra abonnentens anvisning om att använda GPS för att spåra och samla in den geografiska plats där den mobila enhet som har utsetts av abonnenten befinner sig. Abonnentens samtycke och i förekommande fall samtycke från den mobila enhetens användare eller samtycke från innehavaren av föräldraansvaret för en sådan användare krävs för att Norton Family ska kunna spåra, samla in, använda eller lämna ut den utsedda enhetens geografiska plats. Relevanta samtycken samlas in via Nortons online-portal eller kan i förekommande fall finnas i produkten och bekräftas när abonnenten anger sina betalkortsuppgifter för att köpa denna tjänst online från Symantec. Du kan när som helst dra tillbaka varje lämnat samtycke. Ytterligare information om hur det går till finns i avsnittet ”Din rätt till integritet Symantecs globala integritetsmeddelande för Norton. Efter uppsägning av tjänsten kommer abonnentens kontouppgifter som är relaterade till denna tjänst att tas bort.

När abonnenten hämtar appen till den utsedda mobila enheten kan Symantec samla in den enhetens geografiska plats, även när appen inte används. Vi kommer endast att lämna ut sådan geografisk platsinformation för abonnenten, så att abonnenten kan hitta enheten och vi kommer endast att behandla den för driftsmässiga ändamål så att vi kan leverera de tjänster och funktioner som abonnenten begär. Abonnenten får inte använda produktens platsövervakningstjänst för att övervaka uppgifter, plats, aktiviteter eller andra delar som är relaterade till någon person som abonnenten inte har föräldraansvar för. Abonnenter i EES-länder bör tala med skyddade användare som de har föräldraansvar för, i synnerhet om personen är yngre än 13 år och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den berörda skyddade användaren förstår vad abonnentens användning av produkten och förknippade tjänster innebär. När abonnenten väljer att använda produkten och de förknippade tjänsterna har abonnenten ensam ansvaret för att efterleva alla lagar och förordningar som är tillämpliga för abonnentens relation med och föräldraansvar för den skyddade användaren.