Databeskyttelseserklæringer for NortonLifeLock-produkter og -tjenester

Norton Secure VPN

Norton Secure VPN beskytter brugerens enheder og brugerens oplysninger ved at kryptere brugerens oplysninger på eventuel internetforbindelse og dermed beskytte brugerens privatliv. SurfEasy-produktet tilbyder de samme tjenester som Norton Secure VPN gennem SurfEasy, som er et datterselskab til NortonLifeLock.

  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

 

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

 

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
 • Enheds-id Serienummer
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Enhedsnavn og -type
 • OS-version (kun for mobilenheder)
 • Sprog
Sikkerhedsoplysninger, herunder:
 • Brug af samlet båndbredde (begrænset til antallet af bytes, der overføres ved hjælp af tjenesten)
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Oplysninger om midlertidig brug for at hjælpe med fejlfinding af et problem med tjenesten (serienummer fra app for at give installationsstatus)
 • Fejltilstand i installation/brug af app

Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere indholdet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er) og fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).

Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at fakturere kontoen for det brugte produkt samt netværksaktiviteter og support.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at vælge den mest passende server at forbinde til, og til forskning og udvikling for at forbedre produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.

Abonnentoplysninger vil muligvis ikke blive gjort tilgængelige for abonnenten, afhængigt af typen af tilvejebragte oplysninger. IP-adresser/Geoplacering og enheds-id pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for abonnenten.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter:

Diagnostikoplysninger, herunder:

 • Rapportere metadata om produkt- og applikationsbrug

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere

 

  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Ikke relevant - Norton Utilities kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Utilities kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Utilities kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Utilities kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

 

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
 • Enheds-id
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Aktiveringsoplysninger (begrænset til status for installation af produkt på enhed)
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Brugeranmeldelser/feedback
Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er), og fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Abonnentoplysninger bliver muligvis ikke gjort tilgængelige for abonnenten, afhængigt af typen af tilvejebragte oplysninger. IP-adresser/Geoplacering og enheds-id pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for abonnenten.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.
Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter:

Diagnostikoplysninger, herunder:

 • Metadata baseret på brugeranmeldelser/feedback
Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere

Norton Family Premier

Norton Family Premier hjælper med at beskytte beskyttede brugere og deres enheder, som abonnenten vælger at beskytte med forældrekontroller, der anvendes gennem abonnent-definerede og abonnent-styrede beskyttelsesindstillinger og -funktioner.

  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger som du tilvejebringer:

Abonnentoplysninger, hvis brugeren vælger at tilvejebringe dem, herunder:

 • Fritekstboks (foreslåede dataelementer er barnets navn, barnets e-mailadresse, barnets telefonnummer, barnets CPR-nummer, barnets fysiske adresse)
 • Barnets aldersgruppe
 • Indstillingsoplysninger som bestemt af forælderen
Abonnentoplysninger tilvejebringes af brugeren og behandles med henblik på at levere produktet ved at hjælpe brugeren med at overvåge onlineaktiviteterne på den beskyttede brugers enhed og hjælpe med at håndhæve brugerdefinerede regler i forbindelse med onlineaktiviteter på den beskyttede brugers enhed.

Brugeren kan tilgå abonnentoplysninger ved at logge ind på sin konto. Abonnenten har mulighed for at anmode om, at abonnentoplysninger glemmes/slettes ved opsigelse af kontoen.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • Forælders tidszone
 • Barnets IP-adresse/Geoplacering (baseret på politikkonfiguration)
 • Billede (til avatar, hvis valgt)
Leveringsoplysninger, herunder (baseret på politikkonfiguration):
 • Barnets operativsystemplatform og -version
 • Installationsstatus for Norton Family-klientsoftware på abonnents eller beskyttet brugers enhed
 • Børnepolitikkonfigurationer som bestemt af forælderen
 • Licens-id, status, og oplysninger om rettigheder
 • Enhedsnavn, -type, -sprog, -hardware, -software og -applikationsinventar (kun gældende for Android-mobilenheder)
 • Browsertype og -version
Sikkerhedsoplysninger omfatter (baseret på politikkonfiguration):
 • Applikations- og databaseadgangskonfigurationer
 • Afvigelser i indstillingskonfigurationer udført af barnet
 • Logfiler over applikationsundtagelser og fejl i arbejdsprocesser
 • URL'er besøgt af barnet og søgeord
 • Tid brugt på enhedsbrug
 • Tid brugt på applikationsbrug
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Crash-logfiler for PC
 • Telemetri for produktbrug (begrænset til sider besøgt med produktet)
Abonnentoplysninger behandles for at fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren og levere produktet ved at hjælpe abonnenten med at overvåge placeringen af brugerens beskyttede enhed.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er), hjælpe brugeren med at overvåge onlineaktiviteterne på den beskyttede brugers enhed og hjælpe med at håndhæve brugerdefinerede regler i forbindelse med onlineaktiviteter på den beskyttede brugers enhed.

Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er), samt forbedre succesraten af produktets installation ved at levere input til forskning og udvikling for at forbedre produkter og tjenester for bedre at beskytte abonnentens og beskyttede brugeres netværk, enheder, oplysninger og identitet.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Brugeren kan tilgå abonnentoplysninger ved at logge ind på sin konto. Abonnenten har mulighed for at anmode om, at abonnentoplysninger glemmes/slettes ved opsigelse af kontoen.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Crash-logfiler for mobilenheder
 • Metadatarapporter om produktbrug
Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes. Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Sikkerhedsoplysninger, hvis brugeren vælger at tilvejebringe dem, herunder:

 • Problembeskrivelse og -oplysninger
Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at kommunikere med brugeren og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Leveringsoplysninger, herunder:
 • Operativsystem og indstillinger
 • Sikkerhedsindstillinger (f.eks. aktiv firewall, antivirussoftware)
 • Systemkonfigurationer (f.eks. aktive porte, host-filer, installerede programmer, aktive processer, åben hukommelse, logfil- og registeroplysninger).
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Scanningsstatistik (f.eks. antal af scannede filer, antal af fundne trusler, rettede eller tilbageværende, dato og tidspunkt for scanning)
Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er) og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Ikke relevant - Norton Ultimate Help Desk indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Ultimate Help Desk indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Ultimate Help Desk indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Ultimate Help Desk indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester.
  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Sikkerhedsoplysninger, hvis brugeren vælger at tilvejebringe dem, herunder:

 • Problembeskrivelse og -oplysninger
Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at kommunikere med brugeren og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Leveringsoplysninger, herunder:
 • Operativsystem og indstillinger
 • Sikkerhedsindstillinger (f.eks. aktiv firewall, antivirussoftware)
 • Systemkonfigurationer (f.eks. aktive porte, host-filer, installerede programmer, aktive processer, åben hukommelse og CPU-brug, logfil- og registeroplysninger).
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Scanningsstatistik (f.eks. antal af scannede filer, antal af fundne trusler, rettede eller tilbageværende, og dato og tidspunkt for scanning)
Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er) og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Ikke relevant - Norton Computer Tune Up indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Computer Tune Up indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Computer Tune Up indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Computer Tune Up indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester.
  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Sikkerhedsoplysninger, hvis brugeren vælger at tilvejebringe dem, herunder:

 • Problembeskrivelse og -oplysninger
Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at kommunikere med brugeren og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Leveringsoplysninger, herunder:
 • Applikationsnavne og -versioner
 • Norton Maskin-id (anonymiseret)
 • Operativsystem-oplysninger
 • Sikkerhedsindstillinger (f.eks. aktiv firewall, antivirussoftware)
 • Systemkonfigurationer (f.eks. aktive porte, host-filer, installerede programmer, aktive processer, åben hukommelse, logfil- og registeroplysninger).
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Crash dump-oplysninger (specifikt relateret til Norton-produktcrash)
 • Scanningsstatistik (f.eks. antal af scannede filer, antal af fundne trusler, rettede eller tilbageværende, og dato og tidspunkt for scanning)
Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er) og identificere hovedårsagerne til de relevante problemer. Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Ikke relevant - Norton Spyware and Virus Removal indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Spyware and Virus Removal indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Spyware and Virus Removal indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Spyware and Virus Removal indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester.
  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Norton Safe Web kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne. Norton Safe Web kan bruges som et gratis udvidelsesværktøj. Hvis den bruges til dette, indsamles der ikke abonnentoplysninger.

Ikke relevant - Norton Safe Web kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne. Norton Safe Web kan bruges som et gratis udvidelsesværktøj. Hvis den bruges til dette, indsamles eller behandles der ikke abonnentoplysninger.

Ikke relevant - Norton Safe Web kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne. Norton Safe Web kan bruges som et gratis udvidelsesværktøj. Hvis den bruges til dette, indsamles der ikke abonnentoplysninger.

Ikke relevant - Norton Safe Web kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne. Norton Safe Web kan bruges som et gratis udvidelsesværktøj. Hvis den bruges til dette, indsamles der ikke abonnentoplysninger.

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Version og foretrukne sprog
 • Operativsystem (herunder version eller platform)
 • Browserapplikation og -indstillinger
Sikkerhedsoplysninger, herunder:
 • Browsing-aktivitet
Hvis der gives brugertilladelse til at aktivere produkttelemetri, kan følgende diagnostikoplysninger indsamles/tilgås:
 • Metadata (begrænset til antal af blokerede websteder og antal af usikre websteder, der blev klikket på)
Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er), fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren, samt rapportere om produktbrug baseret på generel placering.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).

Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at informere brugeren om sikkerhed på webstedet og/eller blokere usikre websteder.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Abonnentoplysninger gøres ikke tilgængelige for brugeren. IP-adresse/Geoplacering anonymiseres.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opretholdes i pseudonymiseret form og kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger, der opretholdes i pseudonymiseret form kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opretholdes i pseudonymiseret form og kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Rapportere data baseret på metadata, der indsamles af produktet (begrænset til antal af brugere efter browsertyper, generelle geoplaceringer/ regioner og operativsystemer)
Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes. Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere

Norton Safe Search (Websted og browserudvidelse)

Norton Safe Search (websted) er et søgewebsted, der hjælper med at beskytte brugeren mod usikre websteder ved at filtrere søgeresultater og levere bedømmelser af webstedssikkerhed til brugeren for at tilvejebringe en mere sikker webbrowsing-oplevelse. Norton Safe Search (browserudvidelse) har to varianter. Den første variant tilsidesætter browserens standardsøgemaskine til fordel for Norton Safe Search-webstedet. Den anden variant udfører den samme tilsidesættelse af søgemaskinen, men kombinerer også funktionerne i Norton Safe Web- og Norton Home Page-browserudvidelserne i én browserudvidelse.

  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Norton Safe Search (websted) kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger.

Norton Safe Search (browserudvidelse) kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldingsprocesserne. Norton Safe Search kan bruges som et gratis udvidelsesværktøj. Hvis den bruges til dette, indsamles der ikke abonnentoplysninger.

Ikke relevant - Norton Safe Search (websted) kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger.

Norton Safe Search (websted) kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger.

Norton Safe Search (websted) kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger.

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Version og foretrukne sprog
 • Operativsystem (herunder version eller platform)
 • Browserapplikation og -indstillinger
Hvis der gives brugertilladelse til at aktivere produkttelemetri, kan følgende oplysninger indsamles/tilgås: Sikkerhedsoplysninger, herunder:
 • Browsing-aktivitet
 • Søgeord
 • Søgeforslag
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • URL for blokerede websteder
 • Metadata (f.eks. antal af blokerede websteder og antal af usikre websteder, der blev klikket på)
Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er), fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren, samt rapportere om produktbrug baseret på generel placering.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).

Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at informere brugeren om sikkerhed på webstedet og/eller blokere usikre websteder.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri.
Abonnentoplysninger gøres ikke tilgængelige for brugeren. IP-adresser/Geoplacering anonymiseres.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opretholdes i pseudonymiseret form og kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger, der opretholdes i pseudonymiseret form kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opretholdes i pseudonymiseret form og kan ikke medtages i en anmodning om at blive slettet/glemt.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Rapportere data baseret på metadata, der indsamles af produktet (f.eks. antal af brugere efter browsertyper, generelle geoplaceringer/regioner og operativsystemer)
Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes. Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Ikke relevant - Norton Password Generator kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Password Generator kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Password Generator kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Password Generator kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Webbrowsernavn
 • Version og foretrukne sprog
 • Operativsystem (herunder version eller platform)
Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er), fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren, og rapportere om produktbrug baseret på generel placering.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).
Password Generator modtager kun abonnentoplysninger som en del af Norton.com-webstederne. IP-adresser/Geoplacering anonymiseres.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Ikke relevant - Norton Password Generator indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester.

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Ikke relevant - Norton Password Generator indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Password Generator indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Password Generator indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester. Ikke relevant - Norton Password Generator indsamler/tilgår ikke personoplysninger fra tredjeparter som en del af sine tjenester.

SurfEasy

Norton Secure VPN beskytter brugerens enheder og brugerens oplysninger ved at kryptere brugerens oplysninger på eventuel internetforbindelse og dermed beskytte brugerens privatliv. SurfEasy-produktet tilbyder de samme tjenester som Norton Secure VPN gennem SurfEasy, som er et datterselskab til NortonLifeLock.

  Dataadgang og -indsamling Databrug og -behandling Den registreredes rettigheder og videregivelse af oplysninger Tredjepartsdatabehandlere
Oplysninger, som du tilvejebringer:

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Ikke relevant - Norton Secure VPN og SurfEasy kræver ikke, at brugere tilvejebringer eventuelle oplysninger uden for tilmeldings- og faktureringsprocesserne.

Oplysninger, som vi indsamler/tilgår: Abonnentoplysninger, herunder:
 • IP-adresse/Geoplacering (anonymiseret)
 • Enheds-id Serienummer
Leveringsoplysninger, herunder:
 • Enhedsnavn og -type
 • OS-version (kun for mobilenheder)
 • Sprog
Sikkerhedsoplysninger, herunder:
 • Brug af samlet båndbredde (begrænset til antallet af bytes, der overføres ved hjælp af tjenesten)
Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Oplysninger om midlertidig brug for at hjælpe med fejlfinding af et problem med tjenesten (serienummer fra app for at give installationsstatus)
 • Fejltilstand i installation/brug af app
Abonnentoplysninger behandles med henblik på at levere indholdet i overensstemmelse med abonnentens enhed(er) og fastslå de passende sprogindstillinger for kommunikation med brugeren.

Leveringsoplysninger behandles med henblik på at levere produktet i overensstemmelse med brugerens enhed(er).

Sikkerhedsoplysninger behandles med henblik på at fakturere kontoen for det brugte produkt samt netværksaktiviteter og support.

Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at levere produktet ved at vælge den mest passende server at forbinde til, og til forskning og udvikling for at forbedre produkter og tjenester og bedre beskytte brugerens netværk, enheder, oplysninger og identitet.
Abonnentoplysninger vil muligvis ikke blive gjort tilgængelige for abonnenten, afhængigt af typen af tilvejebragte oplysninger. IP-adresser/Geoplacering og enheds-id pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for abonnenten.

Leveringsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Leveringsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Sikkerhedsoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Sikkerhedsoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes.

Abonnentoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.

 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Leveringsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Sikkerhedsoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
Oplysninger, som vi indsamler/tilgår fra tredjeparter: Diagnostikoplysninger, herunder:
 • Rapportere metadata om produkt- og applikationsbrug
Diagnostikoplysninger behandles med henblik på at forstå produktbrug for at videreudvikle og forbedre produktydeevne såvel som telemetri. Diagnostikoplysninger pseudonymiseres ved hjælp af interne identifikatorer og gøres ikke tilgængelige for brugeren. Diagnostikoplysninger opbevares i en krypteret, pseudonymiseret form og kan ikke slettes/glemmes. Diagnostikoplysninger kan tilvejebringes for følgende typer af tredjeparter for at levere aftalte tjenester, samt for at overholde forskriftsmæssige krav.
 • Offentlige revisorer
 • Tjenesteudbydere
click to top

Back to Top